Azerbaycan

Ermenistan-Azerbaycan savaşında Rusya ve Türkiye destekli ateşkes

Alex Lantier, 13 Kasım 2020

Etnik milliyetçiliğe, onu teşvik eden güçlere ve emperyalizme karşı bölge ve dünya genelindeki işçiler arasında uluslararası ve sosyalist bir savaş karşıtı hareketin inşa edilmesi gerekiyor.

Ermenistan-Azerbaycan savaşında ateşkes bozulurken zayiat artıyor

Alex Lantier, 31 Ekim 2020

Eski Sovyet cumhuriyetleri Ermenistan ile Azerbaycan arasında tartışmalı Dağlık Karabağ bölgesinin kontrolü üzerine devam eden savaşta ölü sayısı hızla artıyor.

Fransa, İslam yasası üzerine eleştirilerden sonra Türkiye büyükelçisini geri çağırıyor

Alex Lantier, 27 Ekim 2020

NATO üyesi iki devlet arasındaki bu gelişme, Atlantik ötesi ittifakı parçalamakta olan gerilimleri göstermektedir.

Ermenistan-Azerbaycan ateşkesi bozulurken Rusya-Türkiye çatışması tehlikesi büyüyor

Alex Lantier, 20 Ekim 2020

Kafkasya’da Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki kanlı savaşta üç hafta geride kalırken, çatışmanın daha geniş bir bölgesel ve hatta küresel bir savaşı tetiklemesi riski büyüyor.

Azerbaycan-Ermenistan savaşında Rusya’nın arabuluculuk ettiği ateşkes çöktü

Alex Lantier, 14 Ekim 2020

Azeri ve Ermeni diplomatların Moskova’da uzlaştığı anlaşmanın Cumartesi günü öğle saatlerinde yürürlüğe girmesinden beş dakika sonra, Kafkasya’daki bu iki eski Sovyet cumhuriyeti arasında çatışma çıktı.

Türkiye Azerbaycan’ın Ermenistan’a yönelik saldırısını desteklerken Rusya ve İran tırmanma uyarısı yapıyor

Alex Lantier, 9 Ekim 2020

Ermenistan-Azerbaycan çatışması, büyük ve nükleer silahlı güçler arasında bir savaş tehlikesini ortaya çıkaran bir başka önemli parlama noktasıdır. Bu tehdide ancak, uluslararası işçi sınıfını emperyalizme ve savaşa karşı sosyalist bir hareket içinde ölçekte birleştirme mücadelesiyle karşılık verilebilir.

Ermenistan-Azerbaycan savaşı Kafkasya’yı, Orta Asya’yı ve Rusya’yı barut fıçısına dönüştürüyor

Clara Weiss, 8 Ekim 2020

Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki savaş işçi sınıfı için devasa tehlikeler oluşturmaktadır. Bu savaşı durdurmanın ve çok daha geniş etnik ve askeri çatışmaların önüne geçmenin tek yolu, işçi sınıfının müdahalesinden geçmektedir.

NATO içinde bölünmeler patlak verirken

Ermenistan ve Azerbaycan birbirlerinin şehirlerini bombalıyor

Alex Lantier, 6 Ekim 2020

Büyük güçler arasında yıkıcı bir çatışmaya dönüşebilecek başka savaşların ve katliamların önlenmesi, işçilerin –Ermenistan, Azerbaycan ve dünya çapında– savaşa ve kapitalist sisteme karşı sosyalist ve anti-emperyalist bir hareket içinde birleşmesini gerektirmektedir.

Ermenistan-Azerbaycan savaşı şiddetlenirken Rusya ve Fransa Türkiye’yi suçluyor

Alex Lantier, 2 Ekim 2020

Kafkasya’daki savaş, ulus devlet sisteminin iflasına ve Avrasya genelinde ulusal ve etnik çatışmaların doğurduğu geniş çaplı savaş tehlikesinin arttığına dair sert bir uyarıdır.

Ermenistan-Azerbaycan savaşı bir Rusya-Türkiye çatışması tehdidi yaratıyor

Ulaş Ateşçi, 1 Ekim 2020

Kafkasya’da tırmanan katliama karşı ileriye giden tek yol, bölgede ve uluslararası ölçekte bütün uluslardan ve etnik kimliklerden işçi sınıfını savaşa ve milliyetçiliğe karşı sosyalist bir program temelinde birleştirip harekete geçirmektir.

Ortadoğu’da savaş tehlikesi artarken Ermenistan-Azerbaycan çatışması tırmanıyor

Alex Lantier, 30 Eylül 2020

Bu savaş, hem Stalinist bürokrasinin Sovyetler Birliği’ni dağıtan ve kapitalizmi restore eden ulusalcı politikasının hem de 1991’den beri onlarca yıldır bölgede devam eden emperyalist savaşın yıkıcı ürünüdür.

Ermenistan-Azerbaycan çatışması Kafkasya’da büyük bir savaş tehlikesi yaratıyor

Ulaş Ateşçi ve Alex Lantier, 28 Eylül 2020

Savaş, kontrolden çıkarak, Rusya ile Türkiye ve diğer NATO ülkeleri arasında, potansiyel olarak nükleer silahları da kapsayacak daha geniş bir çatışmaya dönüşebilir.

Ermenistan-Azerbaycan sınır çatışması Kafkasya’da büyük bir savaş tehlikesi yaratıyor

Ulaş Ateşci, 18 Temmuz 2020

Son çatışmalar Azerbaycan ile Ermenistan arasında tırmanmanın hızla kontrolden çıkarak Rusya’yı, Türkiye’yi ve NATO’yu kapsayan büyük bir savaşa yol açabileceğine ilişkin ciddi bir uyarıdır.

Ermenistan başbakanı kitlesel protestoların ardından istifa etti

Clara Weiss, 28 Nisan 2018

Ermenistan’daki siyasi kriz, bu ülkenin sınırlarının çok ötesinde sonuçlara sahiptir.