Dünya Sosyalist Web Sitesi’nin yeniden açılış toplantısı

Web sitesinin yeni hali, sosyalist devrimin dünya partisinin gelişimini kolaylaştırıyor

Wije Dias
29 Ekim 2020

WSWS, sitenin 2 Ekim 2020’deki yeniden açılışı üzerine 25 Ekim’de düzenlenen çevrimiçi toplantıda DEUK’un önde gelen üyeleri ve WSWS’ye katkıda bulunanlar tarafından yapılan konuşmaları yayımlamaya başlıyor. Aşağıdaki konuşma, Sri Lanka Sosyalist Eşitlik Partisi Genel Sekreteri Wije Dias tarafından yapıldı.

Dünya Sosyalist Web Sitesi’nin yeniden açılması, Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi tarafından sosyalist devrimin dünya partisinin inşasında ileriye doğru atılan çok büyük bir adımdır.

Wije Dias

Uluslararası Yayın Kurulu Başkanı David North yoldaş, yeniden açılışını kutlamak için yaptığı açıklamada WSWS’nin tarihsel önemini vurgulayarak şu noktaya dikkat çekmişti: “Yeni teknoloji, Uluslararası Komite’nin günlük faaliyetinin uluslararası stratejisi ve programı ile çok daha uyumlu olmasını mümkün kıldı. Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi, Dünya Sosyalist Web Sitesi’nin kurulması sayesinde, nerede meydana gelirse gelsin, günlük gelişmelere Sosyalist Devrimin Dünya Partisi olarak tek bir siyasi sesle yanıt verebildi.”

COVID-19 pandemisi koşulları, bugün dünya insanlığını barbarlığa geri dönüşten başka bir şey olmayacak bir nükleer savaş ile tehdit eden dünya kapitalizminin durdurulamaz çürümesiyle bağlantılı tüm tarihsel sorunları açıkça ortaya çıkardı. Bu aynı zamanda işçi sınıfının ve ezilen kitlelerin sınıf mücadelelerini yoğunlaştırarak küresel ölçekte sosyalist devrime duyulan yakıcı ihtiyacı gündeme getirdi. Troçki tarafından savunulan Sürekli Devrim teorisi, dünya işçi sınıfına, kapitalizm altında yaratılan toplumsal felaketten çıkmak için, dili veya milliyeti ne olursa olsun, ezilen kitlelere önderlik etme konusunda rehberlik sağlayan tek teoridir.

Yeniden açılan WSWS, DEUK’un dünya olaylarına ilişkin analizini, okurlara daha ilgi çekici ve güçlü bir şekilde, hemen anında sunuyor. WSWS ile temas kuranlara ilham veren, sadece günümüz dünyasındaki gelişmeleri kapsayan baş sayfanın düzeni değil, aynı zamanda arşiv materyali aracılığıyla aktardığı temel tarihsel Marksist bilginin zenginliğine yönelik derinliği ve yönlendirmesidir.

Pandemi, Latin Amerika, Afrika, Ortadoğu ve Orta Asya’nın yanı sıra Güneydoğu Asya’daki diğer birçok bölgede olduğu gibi yaşadığımız bölge olan Güney Asya’da da, gelişmiş ülkelerin kaynaklarının yardımı olmadan sağlık gibi temel sosyal sorunlara bile çözüm bulunamadığı konusunda şüpheye yer bırakmadı. Bu, yüzyıllardır emperyalist sömürüye tabi tutulan bu tür bölgelerin ortak tarihsel mirasıdır. Bu ülkelerdeki kitleler, dünyanın herhangi bir yerinden daha fazla, dünya sosyalist devrimine katılmanın yakıcı ihtiyacı ile karşı karşıyadır.

Yeniden açılan WSWS, bu devrim için kolektif bir önderliğin teorik ve siyasi eğitimini kolaylaştırarak, onların bu görevde sadece günlük değil, saatlik bazda bile yakın işbirliği ihtiyacının farkında olmalarını sağlamaktadır; çünkü artık yazılar günün her saati yayımlanmaktadır. Dünya partisinin kadrolarının bu şekilde hazırlanması, emperyalist toplumsal karşıdevrim stratejisine ve ABD emperyalizmi önderliğindeki dünya savaşına karşı konulması için zorunludur.

Özellikle Güney Asya’nın kapitalist hükümetleri, ABD’nin Çin’e yönelik saldırganlığının stratejik planlarında piyonlar haline gelirken, tüm bu rejimler ülke içinde her türlü siyasi muhalefetle acımasızca başa çıkmak için diktatörlük önlemlerini hızla hayata geçiriyor. “Alternatif” burjuva partilerinin tüm hizipleri ve onların Stalinist ve sahte sol dalkavukları, bu önlemlere karşı koymak için kitleleri seferber etmeye şiddetle karşı çıkıyorlar. Donald Trump’ın faşizan yönetiminin izinden giden Hindistan, Pakistan ve Sri Lanka gibi bölgedeki her ülkenin burjuva parlamentolarında, militarist politikalarına yasal koruma sağlamak için aceleyle anayasa değişiklikleri yapılıyor.

Bu, işçi sınıfının, gecikmiş demokratik görevleri yerine getirme ve sosyalist dönüşüm yolunda kırsal yoksullarına önderlik etme mücadelesinde, tüm topluluklardan kır yoksullarının önderliğini üstlenmesine zemin hazırlamaktır. DEUK, WSWS’nin son 22 yılda yaptığı çalışmalarla, bu tarihi mücadelede dünya işçi sınıfının zaferini garanti altına almak için gereken perspektifi ve önderliği sağlama yeteneğinin tartışılmaz olduğunu hâlihazırda kanıtlamıştır.

Yeniden açılan dünya yayın organı, DEUK’un ve şubelerinin önümüzdeki dönemde her ülkede kitlesel sosyalist devrimci partiler olarak kurulmasını kolaylaştıracaktır. Sri Lanka’daki SEP’in üyeleri olan bizler, DEUK’un sosyalist devrimin dünya partisi olarak gelişimi bağlamında, Hint yarımadasında ve Güney Asya’da devrimci partiler inşa etmeye kendimizi yeniden adıyoruz.