SEP (ABD) Beşinci Ulusal Kongre Kararı

Julian Assange’a özgürlük!

3 Ağustos 2018

Bu karar, ABD’deki Sosyalist Eşitlik Partisi’nin 22-27 Temmuz 2018 tarihinde düzenlenen Beşinci Ulusal Kongre’sinde, oybirliği ile kabul edildi. WSWS, önümüzdeki günlerde, Kongre üzerine bir rapor ve ana kararı yayınlayacak.

Sosyalist Eşitlik Partisi’nin (ABD) Beşinci Kongresi, WikiLeaks’in editörü Julian Assange’a selamlarını gönderir ve ABD hükümetinin onu uydurma casusluk suçlamaları ile karşılaşmak üzere ABD’ye iade ettirmeye çalışma tehdidine karşı mümkün olan en geniş siyasi kampanyayı geliştirmeyi karara bağlar.

Bu Kongre, Ekvador hükümetinin, Assange’a 2012 yılında tanıdığı sığınmayı kaldırma planlarını mahkum eder. Bizler, Britanya, Avustralya hükümetlerinin ve diğer kapitalist hükümetlerin gerçeğin bu cesur savaşçısına yönelik amansız zulümdeki işbirliğini kınıyoruz.

WikiLeaks’in ve Julian Assange’ın ABD’nin askeri, diplomatik ve istihbarat dosyalarını yayınlaması, bir suç değildir. Emperyalist savaş suçlarını, şirket suistimallerini ve antidemokratik entrikaları açığa vurmak, eleştirel ve bağımsız gazeteciliktir.

WikiLeaks, Amerikan ve uluslararası işçi sınıfına muazzam bir hizmette bulunmuştur. Bu medya kuruluşu, 2006’da kurulmasından bu yana, milyonlarca işçiyi ve genci, ABD’deki ve dünya genelindeki kapitalist toplum içindeki gerçek ilişkiler konusunda eğitip uyarmaya katkı yapmıştır.

Assange’a karşı cadı avı, işçi sınıfının tüm demokratik haklarına yönelik daha kapsamlı saldırının keskin bir ifadesidir. Amerikan egemen sınıfı, halkın geniş kesimini yoksulluğa ve toplumsal sefalete mahkum eder ve Rusya’daki, Çin’deki ve başka yerlerdeki ekonomik ve stratejik rakiplerine karşı yıkıcı savaşlar açmak için komplo kurarken, diktatörce yönetim biçimlerine doğru ilerliyor. WikiLeaks gibi alternatif bilgi kaynaklarının ve Dünya Sosyalist Web Sitesi gibi siyasi perspektif kaynaklarının sansürlenip susturulmaya çalışılması dahil olmak üzere, muhalefeti bastırmak için bilinçli bir faaliyet yürütülüyor.

Assange’a yönelik zulüm ve internet sansürü, tüm dünyada, kendinden menkul “liberal” partiler, medya, sendikalar ve sahte sol örgütler eliyle doğrudan kolaylaştırılmıştır. Ayrıcalıklı üst orta sınıfın temsilcileri olan bu eğilimler, egemen sınıfın ve diktatörlük ve savaş yöneliminin safına geçmiş durumdalar. Onlar, bu süreçte, temel demokratik hakları herhangi bir şekilde savunmayı reddettiler; ya Assange’a iftira atılmasına katıldılar ya da bir suç ortağı sessizliği sergilediler.

SEP’in (ABD) ifade özgürlüğünü ve demokratik hakları savunmak ve internet sansürüne karşı çıkmak üzere harekete geçirme mücadelesi vereceği büyük toplumsal güç, Amerikan ve uluslararası işçi sınıfıdır.

SEP (ABD), Assange’ın, 2012’de siyasi sığınma istediği Ekvador’un Londra büyükelçiliğindeki istemsiz alıkonuluşuna derhal ve koşulsuz olarak son verilmesini talep eder. ABD, Britanya ve Avustralya hükümetleri, Assange’a ve diğer WikiLeaks çalışanlarına, kovuşturulmayacaklarına ve WikiLeaks’in faaliyetlerine engelsizce devam edebileceğine ilişkin güvence vermelidir.

Sosyalizm uğruna mücadele, demokrasiyi; demokrasinin varlığını sürdürmesi ise sosyalizmi gerektirmektedir.