Partido Obrero önderliği sağcı Rus milliyetçiliği ile bağları konusunda sessizliğini koruyor

Bill Van Auken
2 Temmuz 2018

Dünya Sosyalist Web Sitesi’nin (WSWS), Nisan ayında Buenos Aires’te “Dördüncü Enternasyonal’in Yeniden Kuruluşu İçin Koordinasyon Komitesi” (CRFI) adına düzenlenen bir konferansın örgütlenmesindeki sağcı ve tekin olmayan siyasi ilişkilere yönelik bir teşhir olan Partido Obrero, Dördüncü Enternasyonal’i Stalinizm ile ittifak içinde “yeniden kurma” peşinde’yi yayınlamasından bu yana üç haftadan fazla zaman geçti.

İşçi Partisi’nin (Partido Obero–PO) uzun süredir önderi olan Jorge Altamira tarafından Dördüncü Enternasyonal’in “yeniden kuruluşu”ndaki bir “yoldaş” olarak tanıtılan ve konferansın kapanışında PO üyelerine yönelik başlıca konuşmalardan birini yapmak üzere kürsüye davet edilen Darya Mitina’nın siyasi geçmişi hakkında yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Konferansa, onunla uzun süredir ilişkiler sürdüren Yunanistan’daki EEK’in önderi Savas Michael-Matsas tarafından getirilmiş olan Mitina, Rusya’daki sağcı bir Stalinist örgüt olan Birleşik Komünist Parti’nin (OKP) uluslararası ilişkiler sekreteridir. WSWS’nin saptamış olduğu gibi, o, bu sıfatla, yalnızca kardeş Stalinistler ve kendinden menkul solcular ile değil ama Rus ulusal şovenizmini yükseltme temelinde aralarında açıkça neo-faşist hareketlerin de bulunduğu Avrupa aşırı sağının en gerici tabakalarıyla da ilişkiler kurmak için dünyayı dolaşmaktadır.

PO önderliği, bu mahkum edici teşhir yazılarına hiçbir yanıt vermedi. O, bunun yerine, cansiperane bir şekilde, web sitesini ve Facebook sayfasını WSWS’nin ortaya çıkardığı bu bilgi ile ilgili her türlü sorudan temizledi. Dahası, PO, o zamandan beri, partinin Rus Stalinizmi ile ittifakının gündeme getirdiği siyasi konuları ele almak şöyle dursun, CRFI konferansının önemini değerlendiren herhangi bir makale de yayınlamadı.

PO önderleri, böyle bir ittifakın altında yatan stratejiyi açıklamak yerine, üyelerine yalan söylemeyi sürdürüyorlar.

Jorge Altamira, Nisan ayında Buenos Aires’teki konferansta Mitina’yı PO üyelerine tanıtırken, onu, sanki bu küçük bir kültürel farklılıkmış gibi, “Rusya’daki, ona göre Stalinizm olan komünizm geleneği adına konuşan bir yoldaş” olarak tanımlamıştı.

O, PO’ya, Mitina’nın, kendi blog sayfasında, Stalin’in mezarına yılda iki kez çiçek bırakmasından ve eski diktatöre ve tarihte eşi olmayan bir adam olarak devrimin mezar kazıcısına saygı göstermesinden açıkça övünerek bahsettiğini açıklamamıştı.

PO, günümüzdeki Rus Stalinizminin nasıl “Rusya’daki komünizmi” temsil ettiğini derinlemesine araştırmayı da umursamadı. Stalinizmin mirası, küresel karşıdevrimdir ve başta Lev Troçki olmak üzere Ekim Devrimi ve ona yol göstermiş olan perspektif ile herhangi bir bağı olan herkese karşı bir siyasi soykırım anlamına gelmektedir.

Stalinist iktidar partisinin kalıntıları, Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından, kendilerini Rus milliyetçiliğine ve kökleri büyük ölçüde faşizmde yatan ideolojilere dayandırarak, her zamankinden daha keskin bir şekilde sağa yöneldiler.

Mitina’nın OKP’sinin, Buenos Aires’teki Nisan konferansının hemen ardından, Rusya’daki Stalinizmin en sağcı türlerinden biri olan Çalışan Rusya (Trudovaya Rossiia) ile birleştiğini belirtmek gerek.

Çalışan Rusya’nın kurucusu ve uzun süreli önderi, kısa süre önce ölmüş olan Viktor Anpilov’du. O, faşizan Liberal-Demokratik Parti’nin kötü ünlü Musevi düşmanı ve ırkçı başkanı Vladimir Jirinovski ile sıkı bağlara sahipti ve onun devlet başkanlığı kampanyalarına siyasi destek vermişti.

Bizzat Anpilov, Stalin’in torunu ile ittifak içinde, “Stalin bloğu”nun parçası olarak seçimlere katılmıştı. Bağnaz bir Musevi karşıtı olan Anpilov, Yeltsin hükümetini bir “Musevi komplosu” olarak tanımlamış ve Musevilerin televizyona çıkmalarının yasaklanması çağrısı yapmıştı. Onun konuşmaları, bir sıfat olarak durmadan kullandığı “Musevi” sözcüğünü düzenli olarak ön plana çıkarıyordu. Anpilov, 1990’ların sonunda, açıkça faşist Ulusal Bolşevik Parti ile bir ittifak kurmuştu.

Darya Mitina, Viktor Anpilov’un cenazesinde anma konuşması yaparken

Altamira’nın “yoldaşı” Darya Mitina, Aniplov’un bu yılın başındaki cenazesinde başlıca anma konuşmalarından birini yaptı.

Bir kez daha, Partido Obrero üyeleri, neden bu tür birinin “Dördüncü Enternasyonal’in yeniden kuruluşu”nda önlerine bir müttefik olarak getirilmiş olduğu konusunda bir yanıtı hak etmektedirler. Siyasi olarak kuşkulu biri olan Michael-Matsas’ın Rus Stalinistler ile ittifak kurmadaki rolü neydi?

En önemlisi, uluslararası ölçekte bu tür sağcı milliyetçi eğilimlere yönelim, PO önderliğinin şu anda Arjantin’deki siyasi yörüngesi açısından neyi yansıtmaktadır?