Kamu Eğitimi Komitesi 17 Haziran’daki Assange mitingine katılma çağrısı yapıyor

15 Haziran 2018

Julian Assange’ı savunmak için Sosyalist Eşitlik Partisi’nin 17 Haziran’da Sidney’de düzenlenecek mitingini ve dünya çapındaki gece nöbetlerini destekleyen aşağıdaki açıklama, Avustralya’daki Kamu Eğitimi Komitesi’ni (CFPE) ulusal toplantıya çağıran Sue Philips tarafından sunuldu.

Sidney’deki miting, Avustralya hükümetinden, Julian Assange’a yönelik zulmü sona erdirmek ve ona, Avustralya’ya dönmesi için gerekli diplomatik korumayı sağlamak üzere hemen harekete geçmesini talep edecek.

Sue Phillips

CFPE, öğretmenleri, akademisyenleri ve öğrencileri, Sidney gösterisine ve 19 Haziran’da dünya çapında düzenlenecek gece nöbetlerine katılmaya çağırır. Eğitimciler, uluslararası ölçekte, Julian Assange’ın yanında durmalı ve onun özgürlüğünü savunmalıdır.

Avustralya, ABD, İsveç, Britanya ve şimdi de Ekvador hükümetlerinin bu cesur gazeteciye yönelik haince ve demokrasi karşıtı muamelesi, ifade özgürlüğüne yönelik genel saldırı, internet sansürü ve otoriter rejim/savaş yönelimi ile benzer özellikler taşımaktadır.

Dahası, Assange’ı susturmak için her şeyi göze almış olan ABD, Britanya ve Avustralya hükümetleri, aynı zamanda, öğrencilerin ve öğretmenlerin tam kaynaklı kamu eğitimi hakkına yönelik aralıksız bir saldırı yürütüyorlar.

Devlet okulu öğretmenleri ve öğrenciler önemli sonuçları olan sınavlar, daralan eğitim programı ve öğretmenlerin ücretlerine, koşullarına ve işlerine yönelik bitmek bilmeyen saldırı yoluyla iş dünyasının gereksinimlerine tabi kılınırlarken, üniversiteler her yerde şirketleştirilip askerileştiriliyor. Ezici çoğunluk, artık, demokratik bir toplumun temelinde yatan, tamamen kamu kaynaklarından karşılanan, yüksek nitelikli, aydınlanmacı bir eğitim temel sosyal hakkına sahip değil.

ABD ve dünya genelindeki öğretmenlerin ve eğitimcilerin bu yılki kararlı mücadeleleri, yaşam standartlarını savunmak için; göçmenlere ve sığınmacılara yönelik zulme ve diktatörlüğe ve savaşa karşı mücadele eden dünyanın dört bir yanındaki işçilere ve gençlere güçlü bir önderlik sağladı.

Bizler, öğretmenleri ve öğrencileri, Sidney mitingine ve 19 Haziran nöbetlerine katılmaya, iş arkadaşlarını, ailelerini ve dostlarını bilgilendirip eylemlere getirmeye ve ayrıntıları sosyal medya üzerinden mümkün olabildiğince geniş bir şekilde yaymaya çağırıyoruz.