Jak walczyć z pandemią COVID-19: program klasy robotniczej

Socjalistyczna Partia Równości (USA)
3 kwietnia 2020

Pandemia COVID-19 to globalna katastrofa. W ciągu zaledwie trzech miesięcy od pierwszego odkrycia w Chinach wirus rozprzestrzenił się na całej planecie. Wirus ten łączy wysoką zaraźliwość ze znaczną śmiertelnością. Rozprzestrzenia się w Europie i Ameryce Północnej, gdzie codziennie potwierdzane są tysiące nowych infekcji. Liczba zgonów gwałtownie rośnie. Wirus dotarł teraz także na Bliski Wschód, do Afryki i Ameryki Łacińskiej.

Skala i skutki pandemii spotęgowała obojętność i przestępcze zaniedbanie kapitalistycznych rządów, które zmarnowały marnują cenny czas. Podczas  konferencji  prasowej odbytej 16. marca prezydent USA Donald Trump pochwalił siebie i stwierdził, że pandemia koronawirusa była całkowitym zaskoczeniem. „Mamy problem, o którym nikt nie myślał miesiąc temu”, stwierdziłwierdził Trump. „Pojawiło się znikąd”. Jest to bezczelne kłamstwo! Naukowcy od lat ostrzegali przed niebezpieczeństwem globalnej pandemii. Świat doświadczył już koronawirusa SARS w latach 2002-03 i pandemią H1N1 (świńska grypa) w latach 2009-10.

Światowe Forum Ekonomiczne wielokrotnie klasyfikowało choroby zakaźne jako jedno z 10 najważniejszych globalnych zagrożeń. Ostatni raport na temat zdolności związanych z bezpieczeństwem w 195 krajach wykazał, że żaden kraj nie był przygotowany na epidemię lub pandemię. Stwierdza, że ​​„nasza zbiorowa podatność na społeczne i gospodarcze zagrożenia wzwołane kryzysem pandemii zdaje się rosnąć”. Ostrzeżenie to zostało zignorowane.

Badania naukowe wskazują, że skuteczna reakcja na pandemię wymaga szybkich masowych testów w celu spowolnienia rozprzestrzeniania się wirusa. Jednak nawet gdy wybuch epidemii w Chinach nie pozostawił wątpliwości co do wielkości niebezpieczeństwa, rządy Stanów Zjednoczonych i Europy nie podjęły żadnych wysiłków w celu wykrycia choroby i powstrzymania jej rozprzestrzeniania. Nawet jeśli rząd chciałby przeprowadzić testy na większą skale, niezbędne zestawy do przeprowadzenia badań są prawie nie dostępne w ­? Stanach Zjednoczonych.

Główne centra światowego kapitalizmu, zwłaszcza Stany Zjednoczone, okazały się całkowicie niezdolne do odpowiedniej reakcji na ten kryzys. Jest to bezpośrednia konsekwencja zniszczenia infrastruktury społecznej w ostatnim półwieczu. Wszystkie aspekty społecznego rozwoju podporządkowywane były rosnącym wartościom akcji na Wall Street i gromadzeniem oszałamiającego bogactwa przez rządzące elity.

System opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych został rozgrabiony z wszelkich zasobów. Jednocześnie tryliony dolarów zostały wpompowane w zbrojenie i wojsko, ponieważ światowe mocarstwa przygotowują się na globalne konflikty. Roczny budżet wojskowy USA wynosi około 1 bln USD. Oznacza to, że co tydzień wydaje się więcej na przygotowania wojenne niż na cały „Pakiet pomocy koronawirusowej” przyjęty w poprzednim tygodniu tym tygodniu przez Izbę Reprezentantów USA.

Reakcje rządów na pandemię koronawirusa wynikają z dokładnie tych samych względów. Zasoby nie mają na celu powstrzymania rozprzestrzeniania się epidemii, ale raczej ochronę bogatych.

Nie chodzi tylko o niekompetencję i dezorganizację. Chociaż z pewnością są one częściom kryzysu. Ale za całym chaosem, zamieszaniem i brakiem koordynacji stoi świadoma polityka złośliwego zaniedbania i umyślnego braku działania. Mottem klasy rządzącej jest od dziesięcioleci: „Jeśli gromadzenie naszych miliardów wymaga śmierci milionów, to niech tak będzie”.

Brytyjski premier Boris Johnson wyraził całkowitą obojętność klasy rządzącej i powiedział: „Muszę powiedzieć brytyjskiej opinii publicznej, że wiele rodzin straci bliskich przed czasem”. Za zamkniętymi drzwiami przedstawiciele elity rządzącej dyskutują o tym, jakie według nich będą pozytywne skutkami kryzysu: że śmierć milionów starszych osób obniży koszty opieki zdrowotnej w perspektywie długoterminowej.

W wszystkich wypowiedziach różnych prezydentów i premierów brakuje wyrażenia zaniepokojenia masami robotników, którym pandemia wywróciła życie do góry nogami. Podczas konferencji prasowej odbytej 16. marca Trump ogłosił nowe wytyczne dotyczące kwarantanny i „dystansu społecznego”. Nie zasugerował jednak żadnych propozycji rozwiązania problemu ogromnego wpływu finansowego utraty pracy w rodzinach.

Stany zaczynają ograniczać wolność zgromadzeń. Jednocześnie nie mówi się o tym, że miliony pracowników w sektorze produkcyjnym i usługowym pozostają w miejscu pracy. Oczekuje się, że będą pracować w niebezpiecznych warunkach, w których mogą zostać zarażeni i zainfekować innych.

Reakcja administracji Trumpa jest w pełni zgodna z interesami gigantycznych koncernów. Pozostawienie zarządzania kryzysem firmom odpowiedzialnym za katastrofalny stan infrastruktury społecznej i zdrowotnej kraju. Trump przedstawił amerykanom prezesów Walmart i gigantycznych firm medycznych jako swego rodzaju bohaterów narodowego. Równocześnie miliony ludzi nadal nie mogą zostać przebadanych, nawet jeśli przejawią objawy choroby.

Administracja Trumpa stara się również żeby każda opracowana szczepionka byłaby kontrolowana przez amerykańskie firmy, aby mogły profitować na jej dystrybucji. Nie da się wyraźniej pokazać przestępczego charakteru amerykańskiego przemysłu farmaceutycznego.

W ciągu ostatnich dwóch miesięcy wszystkie działania podjęte przez Biały Dom  reagujące  na pandemię miały na celu wyłącznie wspieranie rynków finansowych. Rezerwa Federalna USA i Departament Skarbu USA dały Wall Street nowe „luzowanie ilościowe” i obniżyły stopy procentowe banków do 0 bln USD.

Wiele czasu zostało straconego, ale skutki i skala pandemii nadal zależą od tego, jakie obecnie pilne działania zostaną podjęte. Istnieją dwa priorytety: po pierwsze, rozprzestrzenianie się wirusa musi zostać możliwie ograniczone, a po drugie, biorąc pod uwagę fakt, że globalny wymiar został osiągnięty, należy zapewnić opiekę w nagłych wypadkach dla wszystkich pacjentów i pomoc dla wszystkich dotkniętych chorobą.

Zasadniczo musi obowiązywać następująca zasada: Potrzeby klasy robotniczej muszą mieć bezwzględny i bezwarunkowy priorytet nad wszelkimi profitami i majątkiem prywatnym. Nie chodzi o to, na co klasa rządząca twierdzi że może sobie pozwolić, ale o to, czego potrzebuje masa ludzi.

Socialist Equality Party (Socjalistyczna Partia Równości) stawia następujące żądania. Lista ta nie jest bynajmniej obszerna, ale stanowi podstawę do prowadzenia walki.

Bardziej dostępne i uniwersalne testy oraz bezpłatne leczenie dla wszystkich zarażonych osób: Brak skoordynowanego systemu badań osób potencjalnie cierpiących na tę chorobę uniemożliwia jakąkolwiek racjonalną reakcję. Konieczne jest natychmiastowe udostępnienie testów w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie.

Leczenie wszystkich zarażonych jest pilną potrzebą chorych. Jest to konieczne do zatrzymania rozprzestrzeniania się choroby. Opieka musi być bezpłatna, niezależnie od zakresu ubezpieczenia lub dochodów.

Program mający na celu rozbudowę infrastruktury opieki zdrowotnej: Zatłoczenie szpitali nie tylko prowadzi do gwałtownego wzrostu liczby zgonów spowodowanych przez koronawirusa, jak miało to miejsce we Włoszech, ale oznacza także, że żadna inna osoba chora lub poszkodowana nie otrzymuje żadnej opieki. Brak odpowiedniego wyposażenia opieki zdrowotnej i infrastruktury oznacza, że lekarze są już zmuszeni decydować, który pacjent będzie żył, a który umrze.

Niepotrzebne prace budowlane, zwłaszcza luksusowych apartamentów i innych projektów dla bogatych, muszą zostać natychmiast zatrzymane, a fundusze przeznaczone na zwiększenie ilości łóżek i budowę szpitali.

Chiny były w stanie zbudować nowe szpitale w zaledwie 10 dni, co miało ogromny wpływ na zwalczanie wirusa. Jednak szpitale w Stanach Zjednoczonych doradzają osobom, które nie są ciężko chore, aby pozostały w domu, ponieważ nie są w stanie ich leczyć. Zwiększa to ryzyko zarażenia członków rodziny.

Aby zwalczyć pandemię, konieczna jest obszerna rozbudowa instytucji umożliwiających leczenie chorych. Luksusowe domy i apartamenty super bogatych, z których wiele wykorzystywanych jest do spekulacji nieruchomościami i stoją puste, powinny zostać przejęte i przekształcone w szpitale i kliniki. Struktury te mogą być również wykorzystane jako schronienie dla bezdomnych i studentów zmuszonych do opuszczenia akademików.

Przedstawiciele klasy rządzącej będą twierdzić, że jest to naruszenie własności prywatnej. Nasza odpowiedź brzmi: potrzeby społeczne muszą mieć pierwszeństwo nad bogactwem i zyskiem klasy rządzącej.

Natychmiastowe zamknięcie wszystkich szkół, zbędnych dla pokonania kryzysu zakładów produkcyjnych i innych miejsc pracy, z pełnym dochodem dla poszkodowanych pracowników:  

Nie wolno oczekiwać od robotników że będą ryzykować życiem. Już teraz zamykane są restauracje i inne sklepy. Zamknięcia muszą zostać rozszerzone na inne zakłady. Jednak ci, którzy stracą pracę lub w inny sposób odczują skutki ekonomiczne, muszą otrzymać rekompensatę.

Tym, którzy twierdzą, że nie ma pieniędzy, odpowiadamy w następujący sposób: Rząd, który może wyciągnąć 1,5 biliona dolarów z kapelusza, aby uratować Wall Street, może również zebrać te fundusze. Fakt, że pracownicy w firmach muszą kontynuować pracę tylko ze względu na zysk, jest pospolitym  przestępstwem.

Firmy motoryzacyjne i inne firmy produkcyjne w Stanach Zjednoczonych poleciły kierownictwu i liderom związkowym, aby poszli do domu. Ale nalegają, aby pracownicy pozostali przy produkcji. Pracownicy w Hiszpanii, Włoszech, Kanadzie, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych już zainicjowali złożenie pracy i strajki, aby oprzeć się niepotrzebnemu zagrożeniu. Pracownicy są w pełni świadomi niebezpiecznej sytuacji, w jakiej się znajdują.

Należy ostrzec pracowników, że firmy skorzystają z „szansy”, jaką oferuje kryzys, aby zrestrukturyzować swoje przedsiębiorstwa, aby zwiększyć ich rentowność. Zwolnieni pracownicy muszą otrzymywać pełne wynagrodzenie, które będzie finansowane przez firmy i środków państwowych. Wszyscy pracownicy muszą mieć dostęp do zasiłku chorobowego. Płatności czynszu, kredytu hipotecznego i mediów muszą zostać zawieszone podczas kryzysu spowodowanego koronawirusem. Gwarantuje to, że każdy pracownik, którego dochód został zmniejszony, może zaspokoić swoje podstawowe potrzeby.

Bezpieczne warunki pracy w niezbędnej infrastrukturze: Tam, gdzie praca musi być kontynuowana, np. w opiece zdrowotnej, transporcie, produkcji żywności i innych sektorach istotnych dla funkcjonowania społeczeństwa, należy podjąć środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony ich praw. Każde miejsce pracy musi być wyposażone w przeszkolony personel medyczny, a pracownicy muszą być wyposażeni w niezbędny sprzęt, w tym odzież ochronną, maski i rękawiczki.

Zakończenie wszystkich sankcji i wojny handlowej: Wysiłki w zwalczaniu wirusa w Iranie, Wenezueli i innych krajach są paraliżowane sankcjami gospodarczymi, które uniemożliwiają im nabycie podstawowego sprzętu medycznego. Należy zaprzestać stosowania środków wojny handlowej przez Stany Zjednoczone i kraje europejskie. COVID-19 jest globalną chorobą, która wymaga skoordynowanych działań na całym świecie.

Wszystkie twierdzenia, że nie ma środków na realizację takiego programu, są żałosne. Nie chodzi o to, czy zasoby te istnieją, ale o to, kto kontroluje te zasoby i jak są one rozdzielane. Zyski korporacji w USA wynoszą ponad 2 biliony dolarów w każdym kwartale. Majątek najbogatszych 400 osób w Stanach Zjednoczonych wynosi ponad 4 biliony dolarów. Ogromne kwoty przeznaczone dla wojska muszą zostać przekierowane w celu zaspokojenia potrzeb społecznych, w tym inwestycji w infrastrukturę opieki zdrowotnej.

Stopień w jakim własność prywatna stoi na przeszkodzie nadzwyczajnym działaniom sprawia  że powinna ona zostać zniesiona. Cały przemysł uratowany przez rząd musi zamiast tego zostać przekształcony w przedsiębiorstwa użyteczności publicznej pod demokratyczną kontrolą klasy robotniczej i przeznaczone na produkcję dóbr niezbędnych.

Jeśli wybuchnie wojna, gospodarka zostanie zrestrukturyzowana przez elity rządzące, aby wyprodukować instrumenty śmierci. Teraz chodzi o to, by stworzyć narzędzia życia.

Nie możliwe do pogodzenia interesy dwóch klas stoją naprzeciwko siebie. Dla kapitalistów jest to kwestia zabezpieczenia ich interesów, zysku i zapewnienia, że ich majątek i bogactwo pozostaną nietknięte. Ich zdaniem nie można podejmować żadnych środków, które mogłyby negatywnie wpłynąć na ich interesy. Klasa robotnicza troszczy się o interesy szerokich mas ludzkich, przyjmując za punkt wyjścia nie prywatny zysk, lecz konieczność społeczną.

Stawiamy te żądania, aby zmobilizować robotników, wyostrzyć ich świadomość klasową, rozwinąć ich zrozumienie potrzeby międzynarodowej solidarności klasowej i wzmocnić ich polityczną pewność siebie. Nie ufamy żadnemu kapitalistycznemu rządowi w walce z pandemią i oczekujemy, że sprzeciwi się on tym żądaniom. O tym, co można, a czego nie można osiągnąć, zadecyduje się w walce.

Aby kontynuować tę walkę, pracownicy potrzebują swoich własnych organizacji. Związki zawodowe, zobowiązane wobec firm i państwa, nie zrobią nic. Z tego powodu pracownicy w fabrykach, na stanowiskach pracy i w sąsiedztwie muszą tworzyć komitety, które będą domagać się bezpiecznych warunków pracy i zamykania nieistotnych zakładów produkcyjnych, jak również zapewnienia bezpieczeństwa i dobrobytu osobom chorym lub wymagającym kwarantanny.

Pracownicy przemysłu samochodowego w Windsorze w Kanadzie i Detroit w USA wstrzymali już pracę, aby zażądać zamknięcia fabryk samochodów.

Pracownicy mogą i muszą korzystać z dostępnych im technologii w celu wymiany informacji i organizowania się, aby walczyć o swoje interesy na szczeblu międzynarodowym. Nawet w warunkach kwarantanny i wyłączenia dużej części gospodarki istnieją niezliczone formy komunikacji cyfrowej, które pozwalają pracownikom na wymianę informacji i organizowanie się w całym kraju i na całym świecie.

Domagając się pilnego i natychmiastowego rozszerzenia zakresu badań i środków medycznych, pracownicy muszą być uważni: Kryzys może zostać wykorzystany do wdrożenia długo planowanego uzbrojenia państw. Niebezpieczeństwo polega na tym, że kapitalistyczne rządy wykorzystają warunki stanu wyjątkowego do wprowadzenia stałych zakazów demonstracji i zgromadzeń, wymuszonych przez policję i wojsko oraz legitymizacji dyktatorskich form rządów.

Wymagania stawiane przez pracowników są związane z walką o przemianę życia społecznego i gospodarczego. Ogromny postęp technologiczny i naukowy oraz ogromne siły wytwórcze ludzkości muszą zostać uwolnione od ograniczeń narzuconych im przez  zysk i system państwa narodowego.

Obecny kryzys po raz kolejny pokazuje, że system kapitalistyczny nie jest w stanie sprostać potrzebom nowoczesnego społeczeństwa i podkreśla konieczność socjalizmu. Po raz drugi w ciągu nieco ponad dekady cała światowa gospodarka znajduje się na skraju załamania i krachu. A zmiany klimatyczne zagrażają dużej części tego świata staniem się nie możliwymi do zamieszkania.

Pandemia obnażyła również bankructwo całego systemu politycznego. Rząd Trumpa znajduje się w głębokim i pogłębiającym się kryzysie. Ich faszystowskie ataki na imigrantów i uchodźców oraz propagowanie przez nich nacjonalizmu i ksenofobii są częścią międzynarodowego rozwoju skrajnej prawicy, która stoi w zasadniczym konflikcie z potrzebami globalnego społeczeństwa masowego. Jeśli chodzi o Partię Demokratyczną, to przez ostatnie trzy lata starała się ona skupić opozycję wobec Trumpa na kłamstwie, że największe zagrożenie dla narodu amerykańskiego pochodzi z Rosji.

Ten kryzys rozwija się w roku wyborczym. W najbliższych miesiącach Socialist Equality Party i jej kandydaci, Joseph Kishore na prezydenta i Norissa Santa Cruz na wiceprezydenta, będą dążyć do mobilizacji klasy robotniczej, aby domagać się poważnych działań w celu powstrzymania pandemii. SEP reprezentuje ten program, ponieważ jest to jedyna partia oparta na prawdziwie socjalistycznej, internacjonalistycznej i rewolucyjnej perspektywie.

Wzywamy wszystkich pracowników i młodych ludzi do przyłączenia się do tej walki i wspierania jej. Budowanie międzynarodowego ruchu socjalistycznego i rewolucyjnego jest główną kwestią naszych czasów. To kwestia życia i śmierci.

Dalsze informacje na temat kampanii wyborczej SEP w portalu społecznościowym Socialism2020.org