The struggle of Maruti Suzuki autoworkers

Løslat de Maruti-Suzuki-13!

To år siden indisk domstol fordømte bilarbeidere til livstid i fangsel i monstrøs skueprosess

Av Keith Jones, 19 March 2019

De Maruti-Suzuki-13 er klassekrigsfanger, som allerede har måtte utholde seks-og-et-halvt år i det marerittet Indias straffesystem er.

«Det er nødvendig at vi ikke baserer vår kamp på ett selskap eller én nasjon, men på mobiliseringen av hele verdens arbeidere»

Maruti Suzuki arbeidere i India sender hilsner til 9.-februar-protesten

13 February 2019

Jitender Dhankar, medlem av den midlertidige komitéen av Maruti Suzuki Workers Union (MSWU) i India, sendte en solidaritetsmelding til arbeidere og ungdom som deltok i demonstrasjonen den 9. februar mot General Motors’ fabrikknedleggelser og masseoppsigelser.

Indisk politi anholder tusener av streikende bilarbeidere i Tamil Nadu

Av Arun Kumar, 25 October 2018

Stalinistiske fagforeningsledere har forsøkt å isolere de streikende i frykt for at deres kamp skal bli samlingspunkt for en bredere bevegelse i arbeiderklassen.

Indisk rettsinstans avviser Maruti-Suzuki-arbeideres anmodning om kausjon

Av Keith Jones, 23 October 2018

Det er ugjendrivelige bevis for at Maruti-Suzuki-arbeiderne har blitt fengslet for livstid som resultat av en rå skueprosess, men dommeren avviste å få dem presentert.

Protestdemonstrasjon markerer seksårsdagen for skueprosessen mot Maruti-Suzuki-arbeiderne i India

Av våre korrespondenter, 23 July 2018

Oppmuntret av de stalinistisk-ledede fagforeningenes manglende forsvar for Maruti-Suzuki-arbeiderne, forsøker delstatsregjeringen nå å få omgjort dommene fra livstidsfengsel til døden ved henging.

Justismord som ikke må få stå!

Ett år siden Indias rettsinstanser dømte fingerte Maruti-Suzuki-arbeidere til fengsel for livstid

Av Keith Jones, 17 March 2018

De trettens eneste «forbrytelse» er å ha gjort opprør mot ‘sweatshop’-forholdene som råder i Indias nye, globalt forbundne bilindustri.