The fight against the GM plant closures

Lærdommene av GM-bilarbeidernes streik

Av Marcus Day, 29 October 2019

Om UAW på kort sikt har lyktes med å tvinge gjennom selskapets fordringer har det skjedd på bekostning av fagforeningens desto større diskreditering blant arbeiderne.

Der streiken går inn i fjerde uka melder UAW at samtalene med GM har «snudd til det verre»

Av Jerry White, 8 October 2019

GMs harde linje beviser at UAW fører streiken til nederlag, og gjør det klart at arbeidere må svare med å utvide kampen til Ford og Fiat Chrysler.

Meksikanske bildel-arbeidere støtter demonstrasjonen i Detroit den 9. februar

Av Andrea Lobo og Eric London, 7 February 2019

«Jeg støtter oppropet for en generalstreik i Canada, USA og Mexico. Vi må være forente. Det er ingen grenser. Vi holder stand her.»

Avvis UAWs og Unifors antimeksikanske kampanje

Foren amerikanske, kanadiske og meksikanske arbeidere mot GM-fabrikknedleggelsene

Av Jerry White, 6 February 2019

I opposisjon til fagforbundene UAWs og Unifors nasjonalisme vil demonstrasjonen mot GM-fabrikknedleggelsene den 9. februar i Detroit oppfordre til enheten av amerikanske, kanadiske og meksikanske arbeidere, for å slåss for deres felles interesser mot deres felles fiender – de transnasjonale bilkonsernene.