World economy

Tidligere australsk finansminister advarer for markeds-«opprydding»

Av Nick Beams, 26 February 2021

Peter Costello, nå sjef for Australias $ 135 milliarder Future Fund, sa at renter på bunn-nivå og sentrabankers obligasjonsoppkjøpsprogrammer har etterlatt både økonomier og markeder sårbare for et sjokk.

Selskapsprofitt, deregulering av elektrisitetsforsyning, og katastrofen i Texas

Av Patrick Martin, 18 February 2021

Millioner har i flere dager vært uten strøm i delstaten som produserer mer strøm enn noen annen i USA.

Dødelig tilslag mot protester, der Libanons økonomi kollapser under oppsving av pandemien

Av Jean Shaoul, 1 February 2021

Nedstengningen ble iverksatt uten økonomisk støtte, under betingelser der minst 55 prosent av befolkningen lever i fattigdom, og 25 prosent i ekstrem fattigdom, etter landets økonomiske og finansielle kollaps og pandemirestriksjonene.

Veksten av økonomisk parasittisme og framveksten av fascisme

Av Nick Beams, 27 January 2021

Enhver påstand om at de styrende klassene som helhet og det dominerende finansoligarkiet ikke har noe behov for fascistiske bander, enn si et kupp, fordi de fortsetter å tjene penger, ignorerer både historien og de eksplosive motsetningene ved hjertet av den amerikanske kapitalismen og dens finanssystem.

Yellen inntar aggressiv holdning til Kina under bekreftelsen for finansminister

Av Nick Beams, 21 January 2021

Yellens nominering virker sikret, da hun nyter støtte fra både Republikanerne og Wall Street.

Fed-sjef lover at massiv støtte til Wall Street ikke vil opphøre

Av Nick Beams, 17 January 2021

I et intervju på torsdag sa Powell at det var «reell sensitivitet» blant investorer om sentralbankens kjøp av verdipapirer, og Fed snakket ikke om noen «exit» fordi «markeder lytter».

Varsel om at Wall Street-bobla kan sprekke

Av Nick Beams, 15 January 2021

Bekymringer begynner å bli uttalt for at spekulasjonsorgien, som på grunn av Fed-tiltakene bokstavelig talt fôrer på pandemiens død og fordervelse, kan ende i et vesentlig krasj.

FN advarer for at stigning av verdens matpriser kan utløse sosial uro

Av Jean Shaoul, 13 January 2021

Sånn er markedets anarki og finansoligarkenes likegyldighet overfor alt annet enn deres egne interesser at de regjeringer som har vært i stand til det har bygget opp egne matlagre, og med det har igangsatt voldsom nasjonal konkurranse, som øker etterspørselen og driver prisene i været.

Den tyske børsindeksen DAX fråtser på massedød

Av Johannes Stern, 4 January 2021

Børsindeksen DAX nådde nytt toppnivå på mandag, før den satte ny rekord igjen på tirsdag. Børsbonanzaen under pandemien betyr at de superrike ytterligere har økt deres astronomiske formuer. Ifølge konsulentselskapet PwC og den sveitsiske banken UBS hadde de globalt i overkant av 2 000 dollarmilliardærene per juli formuer som utgjorde € 8,7 billioner, det dobbelte av Tysklands BNP.

EU-Kina-investeringsavtale hever spenningene med USA

Av Nick Beams, 4 January 2021

Investeringsavtalen, som var syv år underveis, ble sikret som resultat av et samordnet påtrykk fra den tyske forbundskansleren Angela Merkel og den kinesiske presidenten Xi Jinping, etter det amerikanske presidentvalget i november.

Den massive Wall Street-spekulasjonens klassedynamikk

Av Nick Beams, 30 December 2020

Året avsluttes midt under den største økonomiske sammentrekningen siden Den store depresjonen på 1930-tallet, men Wall Street avslutter året på rekordhøyt nivå.

US Federal Reserve sikrer det voksende berget av selskapsgjeld

Av Nick Beams, 29 December 2020

Amerikanske selskaper har i år lånt rekordbeløpet $ 2,5 billioner i obligasjonsmarkedet, og gjeldsbyrden for selskaper gradert investeringsverdige når rekordhøyder. Fed reiste innvendinger da finansminister Steven Mnuchin i november oppfordret til avvikling av sentralbankens støtteprogram, og advarte for at det kunne forhindre operasjonene for å opprettholde Wall Street og andre finansmarkeder.

Brexit-avtale baner vei for ytterligere konflikter

Av Robert Stevens, 29 December 2020

Avtalen besørger i siste instans ingenting annet enn å fastsette kortsiktige parametere for den pågående konflikten mellom Storbritannia og EU.

Mislighold vekker bekymring om kinesisk gjeld i finansmarkedene

Av Nick Beams, 19 December 2020

Den økonomiske oppbremsingen på grunn av koronaviruset har forsterket store kinesiske selskapers gjeldsproblemer, som har bygget seg opp siden den globale finanskrisen i 2008. Ei rekke mislighold i løpet av den siste måneden, på selskapslån som var antatt å ha statsstøtte for gjeldsbyrdene, har sendt et skjelv gjennom den kinesiske kapitalismens finansmarkeder.

Hva de rike er takknemlige for

Av Andre Damon, 26 November 2020

Samtidig med masseledighet, sult og død feirer USAs finansoligarki et kjempeår.

Mulig gjennombrudd for Covid-19-vaksine gjør nå tiltak for å stoppe virusspredningen mer presserende

Av Andre Damon, 10 November 2020

Kunngjøringen om fremskritt for en Covid-19-vaksine gjør det desto mer presserende nødvendig med hastetiltak for å stoppe spredningen av viruset inntil vaksinen er allment tilgjengelig.

Kinas regjering blokkerer Jack Mas store børsnotering

Av Nick Beams, 6 November 2020

Beslutningen om å blokkere børsintroduksjonen av Ma’s fintech-selskap Ant, som ville ha vært historiens største IPO – første offentlige tilbud – ble åpenbart truffet på de høyeste nivå i Beijing

Det internasjonale pengefondets og Verdensbankens bedrageri om «letting av gjeldsbyrden» for fattige land

Av Nick Beams, 4 November 2020

Selv der IMF besørger lånefinansiering brukes pengene i mange tilfeller ikke til å finansiere helsevesen og andre nødvendige tiltak, men for tilbakebetaling til private långivere.

Modern Monetary Theory og kapitalismens krise: Del én

Av Nick Beams, 26 October 2020

Modern Monetary Theory – Moderne pengeteori – er det siste i «venstre»-teoretikeres lange rekke av forsøk på å hevde at kapitalismen kan fås til å fungere for samfunnet såfremt foreldet tenkning om det monetære systemet blir forlatt.

Modern Monetary Theory og kapitalismens krise: Del to

Av Nick Beams, 26 October 2020

Modern Monetary Theory – Moderne monetær teori – er det siste i «venstre»-teoretikeres lange rekke av forsøk på å hevde at kapitalismen kan fås til å fungere for samfunnet såfremt foreldet tenkning om det monetære systemet blir forlatt.

Fed-representanter advarer for at «resesjonær dynamikk» kan slå inn

Av Nick Beams, 9 October 2020

Feds overordnede bekymring er at med mindre mer stimulans besørges vil tiltakene de har truffet for å redde Wall Street, som beløper seg til billioner av dollar, ikke være tilstrekkelige.

Frykt og usikkerhet dominerer sentralbankledernes Jackson Hole-møte

Av Nick Beams, 1 September 2020

Det sentrale initiativet kunngjort under samlingen var beslutningen fra US Feds politikk-definerende institusjon om å opprettholde rentene på ultra-lave nivåer for en ubestemt periode.

US Fed re-setter rammeverk for pengepolitiske retningslinjer, for å imøtekomme Wall Streets forlangender

Av Nick Beams, 29 August 2020

Effekten av endringene er å forsikre finansoligarkiet om at regimet med ultra-lav styringsrente, som er så viktig for formueakkumuleringen, vil videreføres på ubestemt tid.

Tegn til fremvoksende krise i økonomien og finanssystemet

Av Nick Beams, 26 August 2020

Amerikanske konkursinnmeldinger er nå på høyere nivå enn etter finanskrisen i 2008.

EU-toppmøte enes om fond på € 750 milliarder for bankene og storforetakene

Av Will Morrow, 23 July 2020

Avtalen tilrettelegger en ny inntektsstrøm for europeiske stater til å besørge utdelinger til storselskaper, og en ny nøysomhetsmekanisme for innstramminger på tvers av kontinentet.

Demokrater og Republikanere forbereder for skutting av føderalt ledighetstillegg

Av Shannon Jones, 22 July 2020

Kongressens Demokrater og Republikanere forbereder seg på å kutte ned eller eliminere helt det ukentlige føderale arbeidsledighetstilskuddet på $ 600 som har vært ei livline for millioner av arbeidere som ble permittert under pandemien.

Millioner i USA står overfor katastrofe, med den føderale ledighetsbistanden satt til å utløpe under oppsvinget av pandemien

Av Kevin Reed, 6 July 2020

De samlede økonomiske konsekvensene av den utbredende pandemien og den forestående avkuttingen av det ukentlige føderale assistansebidraget på $ 600, fører til en sosial katastrofe for millioner på tvers av USA.

Representant for US Fed advarer for potensiell finanskrise

Av Nick Beams, 4 July 2020

Etter å ha understøttet finansoligarkiets formuer, samtidig med at den arbeidende befolkningen økonomisk ruineres, vurderer Fed aktivt å tilby de rike enda mer støtte.

OECD-rapport peker på pandemiens langtidskonsekvenser

Av Nick Beams, 17 June 2020

Rapporten kaller de økonomiske utsiktene «eksepsjonelt usikre». Den advarer for at enhver gjenvinning vil være «nølende» og gjenstand for avbrudd av et nytt utbrudd av pandemien.

Macron annonserer massekonkurser og oppsigelser, med koronavirusrestriksjoner nå opphevet

Av Alex Lantier, 17 June 2020

Med Macrons korte kringkastede tale erklærer styringsklassen en internasjonal klassekrig mot arbeidere.

Det paradoksale Wall Street-oppsvinget

Av Nick Beams, 11 June 2020

Oppsvinget i finansmarkedet, som finner sted midt under den største helsekrisen på et århundre, står i sterk kontrast til den underliggende realøkonomien.

Nesten 2 millioner nye søknader om ledighetsbidrag sist uke i USA, med tvangsauksjoner, utkastelser og sult på horisonten

Av Shannon Jones, 6 June 2020

Det økonomiske sammenbruddet utløst av Covid-19-pandemien utvikler seg til en dyp og lang økonomisk nedgang.

De økonomiske konsekvensene av pandemien vil vedvare et tiår

Av Nick Beams, 5 June 2020

Kongressens budsjettkontor har redusert prognosen for USAs vekst for det neste tiåret med kumulativt $ 7,9 billioner, tilsvarende 3 prosent av bruttonasjonalproduktet.

Den amerikanske styringsklassen utnytter pandemien til å eskalere angrep på jobber og lønninger

Av Jerry White, 30 May 2020

De største amerikanske selskapene, som har mottatt milliarder av regjeringens redningspenger, skjærer ned tusenvis av arbeidsplasser mens de beskytter deres selskapsdirektører og storaksjonærer.

Med en forverrende økonomisk nedgang går EU for å få etablert et redningsfond

Av Nick Beams, 30 May 2020

Trekket for å få etablert det nye fondet kommer samtidig med advarsler om at pandemiens innvirkninger på den europeiske økonomien er langt mer alvorlige enn man først hadde antatt.

Hundretusener av amerikanere står overfor hjemløshet under pandemien, der delstater hever restriksjoner på utkastelser

Av Trévor Austin, 27 May 2020

Over hele USA har moratorier for rettsforhandlinger om utkastelser og tvangsinndragelser av boliger, som ble satt på plass under begynnelsen av pandemien, enten blitt opphevet eller de står for utløp tidlig neste måned.

Kinesisk lederskap dropper økonomiske vekstmål

Av Nick Beams, 26 May 2020

Premierminister Li Keqiang sa at regjeringen hadde avstått fra å sette et BNP-mål, fordi utenlandske markeder er så usikre.

Den globale bilutleie-giganten Hertz tillagt den voksende lista av amerikanske storselskaper som melder Chapter 11-konkurs

Av Jessica Goldstein, 26 May 2020

Omstruktureringen har allerede begynt ved at Hertz siden mars har permittert eller oppsagt rundt en fjerdedel av arbeidsstyrken, eller 16 000 arbeidere.

USAs milliardærerformuer til værs der pandemien brer seg, med nesten 40 millioner arbeidsledige

Av Niles Niemuth, 25 May 2020

Klasselogikken som spilles ut i det morderiske pådrivet for å få gjenåpnet den amerikanske økonomien før spredningen av koronaviruset er under kontroll, blir stadig mer åpenbar.

Med hundrevis som dør daglig av koronaviruset

EU pusher på for gjenåpning av reisemål og hoteller, før sommerens feriesesong

Av Jordan Shilton, 25 May 2020

EU-kommisjonen stabler den ene løgnen på den andre, og hevdet at dens retningslinjer vil gjenopprette «transporttjenester over hele EU samtidig som de beskytter transportarbeideres og passasjerers helse».

Ytterligere detaljer fremkommer om bredden av finanskrisen i midten av mars

Av Nick Beams, 23 May 2020

Mens Fed har iverksatt begrensede tiltak for å forsøke å dempe noen av bankenes mer risikable aktiviteter, som utløste 2008-krasjet, har farene ganske enkelt blitt forflyttet til andre områder av finanssystemet.

Rapport fra US Fed avslører dybden av finanskrisen sentralbanken bidro til å skape

Av Nick Beams, 19 May 2020

En artikkel i Foreign Policy bemerket at med sine verdipapirbeholdninger forutsett å nå $ 9 billioner ved årets slutt pumper Fed penger inn i finanssystemet med en rate på $ 1 million hvert sekund.

Ytterligere tre millioner amerikanske arbeidere søker ledighetsbidrag, tilsammen 36 millioner på to måneder

Av Trévor Austin, 16 May 2020

På onsdag rapporterte Federal Reserve-styreleder Jerome Powell at 40 prosent av de amerikanske husholdningene som henter inn under $ 40 000 i året mistet ei inntekt i mars.

Fed-sjefen ber om mer penger for Wall Street og storselskapene

Av Nick Beams, 15 May 2020

Powells bemerkninger helte effektivt kaldt vann over påstanden om at når først nedstengingene er opphevet, som det blir krevd av forfektere for «tilbake-til-arbeid», da vil den amerikanske økonomien øyeblikkelig sprette tilbake i en såkalt V-formet gjenvinning.

Storbritannia: Johnson-regjeringen legger siste hånd på angrepene mot arbeiderklassen etter nedstengingen

Av Robert Stevens, 15 May 2020

Offensiven forberedes samtidig som regjeringen forsøker å få tvunget millioner tilbake til arbeid under utrygge forhold.

Indias katastrofale Covid-19-nedstenginger etterlater mer enn 120 millioner arbeidsledige

Av Wasantha Rupasinghe and Keith Jones, 15 May 2020

Modi-regjeringen, påskyndet av big business, er nå i ferd med å implementere en brå gjenopptakelse av arbeid, og henviser kynisk til lidelsene påført arbeidere av dens egen nedstenging som berettigelse for å få dem til å risikere infeksjon og død.

Depresjon i USA

Av Joseph Kishore – SEP-kandidat for amerikansk president, 11 May 2020

Den sosiale desperasjonen for millioner av mennesker i USA anvedes av styringsklassen for å fremtvinge en gjenopptakelse av arbeid, midt under den ekspanderende koronaviruspandemien.

Sri Lankas regjering er nedsunket i gjeld, men sverger å unngå mislighold

Av Saman Gunadasa, 7 May 2020

Storselskaper og regjeringen omsetter denne økonomiske krisen til et massivt angrep på arbeidsplasser, lønninger og alle hardt hevdvunnede rettigheter.

Politisk økonomi og kapitalistgjeld

Av Nick Beams, 6 May 2020

Uansett hvor mye det synes som om «verdi» ganske enkelt kan skapes ut av løse lufta hviler den gigantiske massen av fiktiv kapital og gjeld i siste instans på merverdien oppnådd av utbyttingen av arbeiderklassen.

Samtidig med tilbake-til-arbeid-pådrivet og delstatenes gjenåpningUSAs regjering forbereder for hundretusenvis av Covid-19-dødsfall

Av Patrick Martin, 4 May 2020

Medieforspørringer har avdekket at den føderale regjeringen bestiller nok likposer for minst fem ganger de nåværende dødstallene.

Økonomien i eurosonen trekker seg sammen i rekordfart

Av Nick Beams, 4 May 2020

Den europeiske sentralbanken (ECB) har tatt samme veien som den amerikanske Fed, og forplikter seg til å pumpe enda mer penger, og i stort månn, inn i finansmarkedene.

Aksjemarkedene til værs på Feds løfter om å videreføre selskapstildelinger

Av Nick Beams, 1 May 2020

Til tross for tall som viser den dypeste økonomiske sammentrekningen siden finanskrisen i 2008 stengte børshandelsdagen med Dow opp over 500 poengpunkter.

Millioner av amerikanske arbeidere blokkert fra å få søkt om dagpenger

Av Kevin Reed, 30 April 2020

En undersøkelse fra Economic Policy Institute viser at det reelle antallet arbeidsledige i USA er langt høyere enn det offisielle tallet på 26,5 millioner som har meldt seg ledige.

Det store Wall Street 2020-ranet

Av Joseph Kishore – SEPs kandidat for amerikansk president, 29 April 2020

2020 vil gå inn i historien ikke bare som året for koronaviruspandemien, men også som året for det største ranet og plyndringstoktet noen gang gjennomført av selskaps- og finansoligarkiet.

USAs milliardærers formuer økt med $ 280 milliarder siden mars, samtidig med millioner som ikke får dagpenger

Av Gabriel Black, 28 April 2020

Siden aksjemarkedstupet i mars har de ultrarikes formuer skutt i været, der Trump-administrasjonens respons på pandemien ytterligere konsentrerer samfunnets rikdom.

«Tilbake til arbeid»-kampanjen i USA vil føre til oppsving av koronavirusdødsfall

Av Joseph Kishore, 25 April 2020

Den amerikanske styringsklassen prøver å få raskt gjenopptatt produksjonen og få sendt arbeidere tilbake til arbeid. Dersom denne politiske linja blir gjennomført vil utallige tusener flere mennesker bli alvorlig syke eller dø.

Stupet i oljeprisene fortsetter

Av Nick Beams, 23 April 2020

Trump har antydet at redningstiltak for bransjen fra regjeringen kan komme, etter hans mislykkede forsøk på å få stanset prisglidningen ved Russlands og Saudi-Arabias kutt i deres produksjon.

Covid-19-pandemien og veksten av økonomisk nasjonalisme

Av Nick Beams, 22 April 2020

Pandemien har gjort det klart at det lille mindretallet av foretaks- og finansoligarker, og det profittsystemet de råder over, står som et hinder for den rasjonelle organiseringen og vitenskapelige planleggingen av økonomien og samfunnet som er nødvendig for å hanskes med trusselen mot menneskelivet.

Oljepriskontrakter tar et historisk stup ut i negativt terreng

Av Nick Beams, 22 April 2020

Prisen ved avslutning av handelsdagen var - $ 37,63 mot $ 18,36 fatet på fredag – første gang oljeprisene har gått inn i negativt terreng.

Kinas økonomi falt med 6,8 prosent i første kvartal

Av Nick Beams, 20 April 2020

Kunngjøringen om det økonomiske stupet i Kina kom bare dager etter at IMF spådde at verdensøkonomien ville oppleve et produksjonstap på $ 9 billioner for årene 2020 og 2021.

Verdensøkonomien satt for sitt største slag siden Den store depresjonen

Av Nick Beams, 16 April 2020

IMFs «basisscenario» er at verdensøkonomien vil tape $ 9 billioner i 2020 og 2021, tilsvarende Tysklands og Japans samlede økonomiske produksjon.

Den europeiske union bruker en halv billion euro på koronavirus-redningsplanke for imperialistinteresser

Av Peter Schwarz, 14 April 2020

Etter to dager med bitre krangler ble EUs finansministre enige om ei koronavirus-redningspakke på € 500 milliarder.

Fiksjon, realitet og kapitalismens globale krise

Av Joseph Kishore og David North, 8 April 2020

Samtidig som dødstallene fra Covid-19-pandemien på mandag vokste, rådet det blant Wall Streets investorer en stemning av ukontrollerbar eufori.

Tilbakekjøp av aksjer har vært «eneste nettokilde for penger inn i aksejmarkedet» siden 2008

Av Nick Beams, 8 April 2020

Wall Street Journal publiserte en rapport som avdekker at en av hovedårsakene til storselskapenes cashmangel, der de nå stiller opp for redningsutbetalinger, er billionene av dollar de har anvendt på tilbakekjøp av egne aksjer for å øke de ultra-rikes formuer.

USAs ledighetstall på vei mot Depresjonsnivå

Av Nick Beams, 6 April 2020

De offisielle data for mars, som viser et tap av 710 000 arbeidsplasser, er en betydelig underestimering siden de er basert på undersøkelser utført før omfattende nedstenginger var på plass.

For nødssituasjonshandling mot ødeleggelsen av arbeidsplasser! Full finansiering og sosial støtte for alle arbeidende mennesker rammet av Covid-19 pandemien!

Av Joseph Kishore – presidentkandidat for Socialist Equality Party i USA, 4 April 2020

Alle deler av arbeiderklassen må kompenseres fullt ut for pandemiens økonomiske konsekvenser.

Amerikanske tilfeller av Covid-19 overgår alle andre land

Trumps «Tilbake til arbeid»-demagogi bistår spredningen av pandemien

Av Joseph Kishore, 28 March 2020

Midt under den ekspanderende pandemien, som enda er i sine tidlige stadier, intensiverer Trump-administrasjonen innsatsen for å pålegge en gjenopptakelse av arbeid, som ville true livene til millioner av arbeidere.

Meldingen fra big business om koronaviruspandemien: Redd profitter, ikke liv

Av Andre Damon, 25 March 2020

Etter hvert som dødstallene fra koronaviruset går i været og sykehusene fylles opp, insisterer Det hvite hus og amerikanske medier på at storforetak-finanselitens profitter må få forrang over livene til millioner.

US Fed bekjentgjør videre massiv finansintervensjon

Av Nick Beams, 25 March 2020

Sentralbankens program for kvantitativ lettelse, som innebærer kjøp av statsobligasjoner, er nå reelt sett ubegrenset.

Den globale økonomiske nedturen akselererer

Av Nick Beams, 24 March 2020

Akkurat som helsekonsekvensen av viruset ble vesentlig undervurdert ble også konsekvensene for økonomien.

Markeder stupte igjen i et rush til cash

Av Nick Beams, 20 March 2020

Sentralbankenes tiltak har ikke klart å dempe markedsuroen, med oppfordringer til enda mer kvantitativ lettelse.

WHO trygler om mer testing, med nedlukkinger over hele verden grunnet COVID-19

Av Bryan Dyne, 18 March 2020

President Trump innrømmet på mandag at koronaviruspandemien kanskje ikke er kontrollert i USA før tidligst i juli.

Markedsturbulensen fortsetter med store svingninger

Av Nick Beams, 12 March 2020

Hovedfaktoren bak tirsdagens Wall Street-oppgang ser ut til å ha vært kunngjøringen om en «vesentlig» amerikansk økonomisk avlastningspakke, som utløste tro på at det er profitter å hente av slike tiltak.

Koronaviruspandemien og kapitalismens fallitt

Av Andre Damon og David North, 11 March 2020

Krisen produsert av koronaviruspandemien har levert et kraftfullt budskap: Kapitalistsystemet og samfunnets behov er fundamentalt inkompatible.

Markeder stuper i det verste fallet siden 2008-krisen

Av Nick Beams, 11 March 2020

Mens kollapsen i oljeprisene utløste nedsalget er den underliggende årsaken den fullstendige separasjonen av markedets verdivurderinger fra den underliggende realøkonomien.

Oljepriskrig satt til å utløse nye finansstormer

Av Nick Beams, 10 March 2020

Denne ukas handel begynte med prisfallet for Brent-råolje fra $ 45 til $ 31,52 per fat, et av de største fallene på én dag i handelshistorien.

Den amerikanske sentralbanken kutter rentene, men markedsfallet fortsetter

Av Nick Beams, 5 March 2020

US Federal Reserves rentekutt, som mandag kveld ble fattet énstemmig under en telekonferanse, var første gang en rentebeslutning ble tatt mellom fastsatte møter siden finanskrisen i 2008.

Rekordfall for kinesisk produksjonsindeks

Av Nick Beams, 3 March 2020

Kinas nasjonale statistikkbyrå (NBS) kunngjorde i helgen at PMI-indeksen for februar falt til 35,7, som indikerer industriens innkjøpslederes prognoser (Purchasing Managers Index), ned fra 50 i januar, og med det traff et all-time low.

Spredningen av koronaviruset utløser «blodbad» på Wall Street

Av Nick Beams, 29 February 2020

Wall Street er mer enn 10 prosent ned fra rekordnivåene den siste uka, og S&P 500-indeksen har opplevd sitt skarpeste fall noensinne fra et all-time high .

Koronaviruspandemien og nødvendigheten av globalt sosialisert helsevesen

Av Alex Lantier, 28 February 2020

En planlagt, rasjonell anvendelse av medisinske og industrielle ressurser på tvers av hele verden er tvingende nødvendig for å forhindre at sykdommen potensielt skal kunne kreve millioner av liv.

Koronavirus kan bli et vesentlig slag mot verdensøkonomien

Av Nick Beams, 13 February 2020

Til tross for gjenopptakelsen av arbeidsoperasjoner i noen områder har store regioner i Kina antatt en «atmosfære av spøkelsesbyer».

Voksende frykt for global gjeldskrise

Av Nick Beams, 23 January 2020

Samtidig som det globale oligarkiet er samlet i Davos i Sveits for årets Verdens økonomiske forum (WEF), er det økende varselstegn på at global gjeld, underbygget av sentralbankers billige penger, er ei tikkende tidsinnstilt bombe.

Oligarkene samles i Davos

Av Niles Niemuth, 22 January 2020

Bankfolk, konserndirektører og statssjefer som denne uka deltar på World Economic Forum ser med frykt på utbruddet av sosial opposisjon over hele verden.

Samtidig med fattigdomslønninger og skattekutt for de rike

JPMorgan Chase bokfører amerikansk histories største bankprofitter

Av Gabriel Black, 20 January 2020

Profittbonanzaen på Wall Street er resultat av en tverrparti-innsats for å berike finanseliten på arbeiderklassens bekostning.

Milliardærers formuer til værs i 2019

Av Barry Grey, 30 December 2019

Verdens 500 rikeste personers samlede formue økte med 25 prosent i 2019, og nådde en samlet nettoverdi på $ 5,9 billioner.

Trump eskalerer global handelskrig

Av Nick Beams, 5 December 2019

Som svar på et spørsmål i London om det var noen tidsfrist for en handelsavtale med Kina, sa Trump: «Jeg liker tanken på å vente med Kina-avtalen til etter valget.»

En sosialistisk respons på arbeidsplassmassakren i bilindustrien

Av Peter Schwarz, 30 November 2019

Den tyske bilprodusenten Audis kunngjøring om sletting av 9 500 stillinger er del av en global offensiv mot arbeidsplasser og levestandarder for bilproduksjonsarbeidere over hele verden.

OECD kutter forventet global vekst

Av Nick Beams, 25 November 2019

Sjeføkonomen for Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) advarte for at «ting ikke egentlig beveger seg», og for faren for at lav vekst «forskanses».

Trump truer med «substansiell» heving av antiKina tariffer

Av Nick Beams, 14 November 2019

I en tale til New York Economic Club hevdet Trump, samtidig med fallende BNP-tall, at hans administrasjon hadde «utløst en økonomisk boom vi aldri har sett maken til.»

Hedgefond-sjef insistere på at voksende sosial ulikhet risikerer sosial revolusjon

Av Nick Beams, 9 November 2019

Hedgefondsjefen Ray Dalio fortalte en businesskonferanse, med ett øye skarpt fokusert på de siste månedenes oppsving av klassekamp over hele verden, også i USA, at veksten av sosial ulikhet var en nasjonal krise, og at det haster med å ta skritt for å takle den.

Ford-bilarbeidere fordømmer fremlagt avtale, mens korrupsjonsskandale omsvøper UAW-lederskapet

Av Marcus Day, 5 November 2019

UAW-Ford-avtalen åpner for et ubegrenset antall sluttavtaler for eldre produksjonsarbeidere, og tilrettelegger for en enorm utvidelse av lavbetalte midlertidig ansatte.

Med den globale økonomien på vei mot synkronisert oppbremsingUS Federal Reserve starter «kvantitativ letting for alltid»

Av Nick Beams, 21 October 2019

Hele det globale finanssystemet har blitt så beroende på og avhengig av den vedvarende tilførselen av ultrabillige penger at selv det aller minste trekk for å redusere den truer med å utløse en krise.

Arbeidere ved Mack Truck, i kobbergruvene, i gig-økonomien og Chicago-lærerne

Utbredende streikebølge viser potensialet for GM-arbeiderne til å utvide kampen til Ford og Fiat-Chrysler

Av Jerry White, 15 October 2019

Dersom den månedlange streiken skal vinnes må bilarbeidere ta kampen over i egne hender, få slutt på isoleringen UAW pålegger dem, og slåss for en nedstengning av hele industrien.

Der GM-streiken går inn i den femte uka lanserer Mack Truck-Volvo-arbeidere sin første streik på 35 år

Av Nick Barrickman, 15 October 2019

De to streikene i amerikansk kjøretøyproduksjon er del av en internasjonal bevegelse i arbeiderklassen mot innstramminger, som har inkludert 70 000 bildelarbeidere i Mexico og rullerende streiker ved GMs sørkoreanske fabrikkanlegg.

Der streiken går inn i fjerde uka melder UAW at samtalene med GM har «snudd til det verre»

Av Jerry White, 8 October 2019

GMs harde linje beviser at UAW fører streiken til nederlag, og gjør det klart at arbeidere må svare med å utvide kampen til Ford og Fiat Chrysler.

«Kapitalismen er problemets rot»:Streikende GM-arbeidere oppfordrer til global kamp mot bilkonsernene

Av Tim Rivers og Tom Hall, 8 October 2019

GM-arbeidere på streikevakter i helgen diskuterte behovet for en internasjonal strategi for utvidelsen av deres streik med World Socialist Web Site Autoworker Newsletter.

Bak GM-streiken: Wall Street vil ha midlertidige for hi-tech kjøretøy og UAW er enig

Av Jerry White, 7 October 2019

Streikende arbeidere motsetter seg Wall Streets forlangender om «mer fleksible produksjonssystemer» for å bygge elektrodrevne og selvkjørende biler, inkludert lavere lønnede midlertidige arbeidere, og UAW har allerede har sagt seg enig.

Nye amerikanske tolltariffer eskalerer handelskrigen med Europa

Av Alex Lantier, 5 October 2019

Trump-administrasjonens kunngjøring av tolltariffer på EU-varer for $ 7,5 milliarder er bare det siste skuddet i en virvlende global handelskrig som trekker den globale økonomien mot resesjon.

Frankrikes ekspresident Jacques Chirac døde, 86 år gammel

Av Alex Lantier, 2 October 2019

Styringsetablissementets allestedsnærværende hylling av Chirac gjenspeiler fremfor alt den tidligere Gaullist-presidentens evne til å appellere til den velstående middelklassens politiske fordommer, og til klassefordommer generelt.

GM-streiken er i fare

Av Marcus Day, 24 September 2019

Der den nå ei-uke-lange streiken til General Motors-arbeidere i USA har vunnet arbeideres støtte over hele verden, utarbeider UAW en strategi for å få kvalt den så raskt som mulig.