The coronavirus pandemic

Den dominerende varianten av koronavirus i California har oppnådd farlige mutasjoner

Av Benjamin Mateus, 25 February 2021

En ny variant av koronavirus er oppdaget i California, nå benevnt CAL.20C. Mutasjonen, med betegnelsen L452R, ser ut til å gjøre viruset mer smittsomt. Forskere har nylig rapportert at den nye varianten fra California har blitt den dominerende avstammingen i delstaten, der den steg fra 0 prosent av tilfellene i september til 50 prosent ved slutten av januar.

Global vaksinering underlagt nasjonale konkurrerende interessers nåde

Av Jean Shaoul, 24 February 2021

Kontroll over vaksinedistribusjon styrker stormaktenes politiske og økonomiske innflytelse – deres «myke makt» – over allierte og fiender, på samme måte.

Død av et uforlignelig omfang: Ett år siden det første dødsfallet av Covid-19 i USA

Av Benjamin Mateus, 22 February 2021

Det har gått ett år siden det første registrerte dødsfallet av Covid-19 i USA. Dødsraten i løpet av det ene året er uten sidestykke i landets historie. En nærmere undersøkelse, som inkluderer overtallige dødsfall, viser en katastrofe som med stor sannsynlighet vil være på nivå med 1918-influensapandemien, og til-og-med Borgerkrigen.

En halv million døde i USA av koronaviruspandemien: Katastrofe, kriminalitet og historisk vendepunkt

Av Joe Kishore, 22 February 2021

Det katastrofale tapet av menneskeliv i USA er resultatet av bevisste beslutninger truffet av styringsklassen og dens politiske representanter, om å prioritere profitt framfor liv.

Forventet levealder i USA synker til laveste nivå siden 2006

Av Kate Randall, 19 February 2021

En ny studie fra Centers for Disease Control and Prevention viser at forventet levealder i første halvdel av 2020 falt med mer enn ett år, da Covid-19 raste gjennom befolkningen.

CDCs politisk motiverte retningslinjer underbygger mediekampanjen for gjenåpning av amerikanske skoler

Av Benjamin Mateus, 15 February 2021

Den ukelange propagandakampanjen som feilaktig hevder at skolene ikke er spredningsvektorer for Covid-19, har nå CDCs helhjertede imprimatur. Siden de reviderte retningslinjene bekjentgjort sist fredag har det blitt publisert ei rekke artikler og lederartikler i trykte medier, som enten berømmer dem for deres løse anbefalinger, eller krever at de går enda lenger.

«Vårt samfunn er sykt»: The Lancet fordømmer amerikansk kapitalisme

Av Andre Damon, 12 February 2021

The Lancet, et av verdens fremste medisinske tidsskrifter, argumenterer for at de døde av Covid-19 i USA burde legges til summen av «savnede amerikanere» rammet av død som kan tilskrives økningen av sosial ulikhet de fire siste tiårene.

British Medical Journal kaller pandemirespons sosialt mord

Av Andre Damon, 8 February 2021

Den redaksjonelle lederartikkelen publisert i et av verdens eldste og mest prestisjetunge medisinske tidsskrifter er en knusende tiltale av myndighetspolitikken til regjeringer rundt om i verden som respons på pandemien.

Europa nærmer seg 750 000 Covid-19-dødsfall, der regjeringer går for å avslutte nedstengingsrestriksjoner

Av Robert Stevens, 6 February 2021

Nedstenginger avsluttes med kunnskapen om at det utvikles ikke bare nye og mer dødelige varianter av viruset, deriblant Storbritannias B117-variant, men de fortsetter å infisere, og i en høyere grad. Per fredag kveld hadde 729 201 omkommet i Europa, og totaltallet for infeksjoner passerte tirsdag 31 millioner, med over 180 000 nye tilfeller registrert både onsdag og torsdag denne uka.

Super Bowl super-spreder og det å holde et speil opp til det amerikanske samfunnet

Av David Walsh, 6 February 2021

Etter enhver rasjonell standard som tok hensynet til folkehelsen med i betraktning ville ikke søndagens Super Bowl-kamp mellom Tampa Bay Buccaneers og Kansas City Chiefs avholdes i det hele tatt.

Det å holde Chicago-skoler stengt under pandemien er ikke til forhandling!

Chicago Educators Rank-and-File Safety Committee, 5 February 2021

Vi slåss for å mobilisere motstand mot enhver avtale som CPS og CTU måtte inngå for å gjenåpne skoler, og for å forberede oss på generalstreik-aksjon i fellesskap med den bredere arbeiderklassen. Det er forventet at det blir stemt fram en foreløpig avtale i løpet av helgen.

Wall Street Journal forlanger at Biden slår hardt ned på Chicago-lærerne

Av Jerry White, 4 February 2021

I en redaksjonsuttalelse på tirsdag kritiserte Wall Street Journal harmdirrende president Biden for å være for bløt mot Chicago-lærerne, som trosser Demokrat-borgermester Lori Lightfoots ordre om å gjenoppta tilstedeværende klasseromsundervisning, samtidig som pandemien fortsetter å spre seg i byen.

Media hevder falskt at skoler er trygge: Hva vitenskapen faktisk sier

Del to

Av Benjamin Mateus, 3 February 2021

Det demokratiske partiet, den borgerlige pressen og CDC bedriver pseudo-vitenskap som del av kampanjen for å tvinge lærere tilbake til klasserommene. Medienes blitz-kampanje for å berettige Biden-administrasjonens plan for gjenåpning av skolene startet for fullt etter en rapport fratre CDC-forskere ble publisert den 26. januar.

Hva vitenskapen faktisk sier: Nedstenging av skoler er viktig for å begrense Covid-19

Av Andre Damon, 3 February 2021

Med over 10 000 Chicago-lærere og skoleansatte engasjert i en kamp for å motsette seg byens forsøk på gjenåpning av offentlige skoler, fører alt av amerikanske medier en kampanje for å presse lærere til å gjenoppta tilstedeværende undervisning.

Utdanningspersonals grunnplan-sikkerhetskomité møttes mens Demokratene presser på for gjenopptakelse av tilstedeværende undervisning i Chicago og andre byer

Sandy English, 3 February 2021

Utdanningspersonals grunnplan-sikkerhetskomité i USA ble samlet lørdag under et aggressivt press fra Biden-administrasjonen og lokale Demokrat-guvernører og borgermestre for å åpne skoler i Chicago og andre byer, samtidig som pandemien går inn i en ny og mer dødelig fase.

Chicago-lærere tar stilling for å redde liv over profitter

Av Evan Blake, 2 February 2021

Kampen som utspiller seg i Chicago er av monumental betydning og må bli spydspissen for en bredere bevegelse av hele arbeiderklassen i en landsdekkende politisk generalstreik, som vil sende sjokkbølger på tvers av verden og framprovosere lignende kamper globalt.

Kapitalisme kontra Sosialisme: Pandemien og den globale klassekampen

Av David North, 1 February 2021

Siden Verdens helseorganisasjon for ett år siden erklærte koronaviruset som en «Folkehelse-nødssituasjon av internasjonal bekymring», har styringsklassens respons på pandemien ført til mer enn 2,2 millioner menneskers død.

Media hevder falskt at skoler er trygge: Hva vitenskapen faktisk sier

Del én

Av Benjamin Mateus, 1 February 2021

Det demokratiske partiet, den borgerlige pressen og CDC bedriver pseudo-vitenskap som del av kampanjen for å tvinge lærere tilbake til klasserommene. Medienes blitz-kampanje for å berettige Biden-administrasjonens plan for gjenåpning av skolene startet for fullt etter en rapport fra tre CDC-forskere ble publisert den 26. januar.

Steng ned skoler og næringsvirksomheter for å stoppe spredningen av nye Covid-19-varianter

Av Bryan Dyne, 30 January 2021

De mer enn 102 millioner bekreftede infeksjonstilfellene over hele verden under koronaviruspandemien har gitt viruset rikelige muligheter til å mutere og bli enda farligere.

Nederlandske nyfascister oppildner til opptøyer mot antipandemi-portforbud

Av Alex Lantier, 29 January 2021

Som etterligning av Trumps 6. januar-kuppforsøk i Washington bruker høyreekstreme partier gatevold for å prøve å få slutt på alle tiltak for sosial distansering og i forsøk på å forskyve det kommende valget til høyre.

Chicago-lærernes kamp ved en korsvei

Av Alexander Fangmann, 29 January 2021

Kampen til Chicagos lærere og utdanningspersonell for å forhindre gjenåpningen av offentlige skoler er klassekampens brennpunkt i USA, der hvert eneste av de større skoledistriktene i landet nå ser til Chicago for det som vil skape presedens.

Nettverksmøte av aksjonskomitéer for trygg utdanning diskuterer skolestreik på tvers av Europa

våre reportere, 28 January 2021

Online-møtet i Tyskland vedtok en kraftfull resolusjon mot gjenåpningen av arbeidsplasser, skoler og barnehager under betingelser av en voksende pandemi.

For en Europa-dekkende streik mot gjenåpning av skoler!

Nettverk av Aksjonskomitéer for Trygg Utdanning, 28 January 2021

Denne uttalelsen ble vedtatt av et møte i Nettverket av Aksjonskomitéer for Trygg Utdanning.

Statsminister Boris Johnson vedgår massedrap, der offisielle britiske Covid-19-dødsofre passerer 100 000

Av Robert Stevens, 27 January 2021

Flere mennesker har nå dødd i Storbritannia av Covid-19 enn det sivile antallet dødsfall under andre verdenskrig. 147 mennesker har dødd for hver 100 000 innbygger i Storbritannia, et tall bare overgått av to andre nasjoner – Belgia og Slovenia.

#ZeroCovid-begjæringen: Kampanjen for en europeisk nedstengning fordrer et sosialistisk perspektiv

Av Peter Schwarz, 23 January 2021

Den store støtten for #ZeroCovid-begjæringen er et uttrykk for den økende motstanden mot offisiell regjeringspolitikk som setter storselskapenes profitter over det å redde menneskeliv. En relevant kamp mot pandemien krever imidlertid et sosialistisk program og byggingen av uavhengige aksjonskomitéer.

Beredskap avslører sterke globale ulikheter for Covid-19-responsen

Av Benjamin Mateus, 22 January 2021

Den andre rapporten fra Det uavhengige panelet for beredskap og respons på pandemi (IPPPR) er en knusende tiltale av den globale responsen på Covid-19-pandemien, og panelets funn fremhever det kritiske behovet for den sosialistiske omorganiseringen av klodens ressurser.

Biden forplikter seg til å fortsette Trumps kampanje for å åpne skoler og bedrifter

Av Andre Damon, 19 January 2021

Mens Biden har hevdet at han vil «høre på vitenskapen» angående Covid-19-pandemien, har han i realiteten lovet å videreføre Trump-administrasjonens pådriv for prematur gjenåpning av skoler og næringsvirksomheter.

Podemos adlyder forlangender fra det spanske fascistpartiet Vox om ingen tiltak for å søke-ly-hjemme

Av Alejandro López, 18 January 2021

Koalisjonsregjeringen av Sosialistpartiet (PSOE) og Podemos aksepterte umiddelbart Vox-lederen Santiago Abascals forlangender om at det ikke ble vedtatt noen tiltak for å søke-ly-hjemme mot Covid-19.

Den franske regjeringen avviser nedstenging, der Covid-19-død feier over Europa

Av Alex Lantier, 18 January 2021

Den offisielle politikken med å innføre portforbud fra kl. 18:00 samtidig som man holder skoler og ikke-essensiell produksjon gående sørger for at hundretusener fortsetter å dø på tvers av Europa.

Løslat Covid-19-varsleren Rebekah Jones!

Av Bryan Dyne, 18 January 2021

Jones blir rettsforfulgt av delstaten Florida for å ha avslørt myndighetenes bestrebelser for å dekke over Covid-19-tilfeller og for å ha motsatt seg delstatens politikk for å gjenåpne skolene for tidlig.

Titusenvis av Storbritannias helsevesenpersonal er syke av Covid-19

Av Rory Woods, 17 January 2021

Nesten 50 000 helsetjenestearbeidere har pådratt seg viruset og tusenvis andre er i isolasjon eller de skjermer seg. Et betydelig antall helsearbeidere har lidd av de svekkende langtidseffektene kalt Long Covid, og av PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) siden den første bølga av pandemien.

Rask vekst av Covid-19-tilfeller i Kina

Av Jerry Zhang, 12 January 2021

Til tross for storskala testing og kontaktsporing har det svært smittsomme viruset fortsatt å spredt seg, spesielt blant arbeidere i de mest utsatte bransjene.

Nesten 30 000 amerikanere døde av Covid-19 de ti siste dagene

Av Bryan Dyne, 11 January 2021

Med den nåværende hastigheten vil mer enn en kvart million mennesker dø globalt før slutten av januar, derav mer enn 60 000 bare i USA.

USA opplever mer enn 4 000 Covid-19-dødsfall på én dag

Av Benjamin Mateus, 10 January 2021

USA registrerte sist fredag mer enn 4 000 dødsfall av Covid-19-infeksjoner. Vaksineutrullingen fortsetter å være en fiasko, mens nye koronavirusvarianter viser mer aggressiv opptreden.

Med stigende pandemidødstall utsetter regjeringer administrering av andre vaksinedose

Av Benjamin Mateus, 7 January 2021

Med Covid-19-dødstall som forventes å akselerere de neste ukene prøver noen regjeringer å kompensere for problemer i produksjonen og distribueringen av vaksiner ved å utsette den andre dosen, til tross for at data mangler som beviser effektiviteten av et forlenget doseringsregime.

Covid-19-vaksineringen i USA fremstår som en enorm fiasko

Av Benjamin Mateus, 5 January 2021

Til tross for all mediahype som har etterfulgt frigjøringen av Covid-19-vaksinene, ble innen utgangen av året knapt tre av de 20 millioner dosene administrert.

Den tyske børsindeksen DAX fråtser på massedød

Av Johannes Stern, 4 January 2021

Børsindeksen DAX nådde nytt toppnivå på mandag, før den satte ny rekord igjen på tirsdag. Børsbonanzaen under pandemien betyr at de superrike ytterligere har økt deres astronomiske formuer. Ifølge konsulentselskapet PwC og den sveitsiske banken UBS hadde de globalt i overkant av 2 000 dollarmilliardærene per juli formuer som utgjorde € 8,7 billioner, det dobbelte av Tysklands BNP.

En dødelig jul i Tyskland

Av Johannes Stern, 4 January 2021

Krokodiltårene Steinmeier lot falle i hans juletale kan ikke skjule det faktum at styringsklassen er ansvarlig for det største mannefallet siden slutten av andre verdenskrig.

Det franske testsystemet bommet på 9 av 10 Covid-19-tilfeller etter den første nedstengingen

Av Samuel Tissot, 4 January 2021

En nylig studie publisert i vitenskapstidsskriftet Nature avslører manglene for testsystemet Macron-regjeringen innførte etter den første nedstengingen, som førte til tusenvis av forebyggbare dødsfall.

Der vitenskapsrådet advarer om «ukontrollert gjenoppblomstring av epidemi»Macron-regjeringen avviser nasjonal nedstenging i Frankrike

Av Samuel Tissot, 4 January 2021

Regjeringen ignorerer anbefalingene fra forskerne og har bestemt seg for å gjenåpne skoler og arbeidsplasser på nyåret. Helseminister Olivier Véran stilte på France 2-kveldsnyhetene sist mandag, etter et møte i landets forsvarsråd samme morgen, der han kunngjorde at regjeringen avviste ideen om generelle eller lokale nedstenginger

Katastrofen forverres der Storbritannia registrerer nesten 100 000 nye Covid-19-tilfeller på 48 timer

Av Robert Stevens, 30 December 2020

Sykehus er så overveldet at flere må erklære nødssituasjoner. Videre truer økningen av infeksjoner med å overvelde vaksineutrullingen, som går frem i snegletempo. «Det vil ta ca. 50 uker å vaksinere 50 millioner personer,» med 24/7-aktivitet. Storbritannias befolkning er på 66 millioner.

New York Times gjør medisinske arbeidere til syndebukker for dr. Susan Moores tragiske død

Av Benjamin Mateus, 30 December 2020

New York Times har brukt dr. Moores tragiske død for å promotere avisas rasistiske narrativ om det amerikanske samfunnet og Covid-19-pandemien.

Studenter i husleiestreik ved britiske universiteter snakker ut

Av Ioan Petrescu, 29 December 2020

World Socialist Web Site snakket med representanter for de husleiestreikende studentene, som startet deres aksjoner tidligere denne måneden ved University of London og Goldsmiths University.

Ett år inn i pandemien, 65 000 dødsfall i USA på én måned

Av Andre Damon, 29 December 2020

Ett år etter at de første tilfellene av Covid-19 ble identifisert i Kina var desember den dødeligste måneden for pandemien, både i USA og resten av verden.

Sverige registrerer den dødeligste novembermåneden siden Spanskesyken i 1918

Av Jordan Shilton, 29 December 2020

Med rundt 100 personer som hver dag dør av en befolkning på 10 millioner, tilsvarer det ekstrapolert til en befolkningsstørrelse som USAs, mer enn 3 000 hver dag. Hittil har Sverige registrert 8 088 døde, og overdødelighet i november var 10 prosent sammenlignet med gjennomsnittet for samme måned i årene 2015 til 2019.

Spanias PSOE-Podemos-regjering forsvarer politikken for «flokkimmunitet» i Lancet

Av Alice Summers, 26 December 2020

Brevet til det medisinske tidsskriftet Lancet forsvarer en politikk som bare de fem første fem månedene av 2020 førte til rundt 50 000 Covid-19-dødsfall.

En koronavirus-jul

Sykehusinnleggelser og dødsfall av Covid-19 når rekordhøyder, over hele verden

Av Bryan Dyne, 24 December 2020

«De neste 100 000 dødsfallene er innbakt,» sa dr. Atul Gawande, medlem av Bidens koronavirus-rådgivende styre, til CNBC. Han kollega i styret, dr. Celine Gounder, professor ved New York University, fortalte MSNBC at et «oppsving på toppen av et oppsving på toppen av et oppsving» er i kjømda for de neste ukene.

Med voksende koronaviruskrise faller Storbritannia ut i kaos

Av Robert Stevens, 24 December 2020

Tirsdag ble ytterligere 691 personer kunngjort omkommet av viruset. I går ble dette toppet med 744 rapporterte dødsfall, det høyeste antallet siden 29. april. Forutsigelsene er at National Health Service vil ha flere koronaviruspasienter under behandling 1. juledag enn på noe tidspunkt hittil under pandemien.

Kongressen til Amerikas arbeidere: «La dem spise kake»

Av Niles Niemuth, 23 December 2020

Mens Kongressen bruker penger som vann for å støtte opp big business, og Federal Reserve sluser billioner inn i aksjemarkedet, blir ingenting gjort for å skåne arbeiderklassen.

Den nye britiske varianten av koronavirus reiser presserende spørsmål om pandemipolitikk

Av Benjamin Mateus, 23 December 2020

Den nye varianten av SARS-CoV-2-viruset i Storbritannia understreker den presserende nødvendigheten av å få brakt pandemien under stringent kontroll. Det er essensielt for kampen mot Covid-19 å overvåke helt spesielt enhver mutasjon som vil gjøre viruset bedre i stand til å unndra seg kroppens eget immunsystem.

Der oligarkene tjener billioner tilbyr Kongressen de arbeidsløse småpenger

Av Patrick Martin, 22 December 2020

Det viktigste faktum om lovproposisjonen på $ 900 milliarder for koronavirus-nødbistand som ble loset gjennom Representantenes hus mandag kveld er at beløpet er grovt utilstrekkelig for å imøtekomme de enorme sosiale behovene som pandemien har eksponert.

Storbritannias farlige nye COVID-19-variant: En advarsel om å iverksette hastetiltak nå!

Av Robert Stevens, 21 December 2020

Med sykehus som allerede er overveldet over hele verden slår forskere alarm om en ny, mer overførbar variant av Covid-19 som har dukket opp i Storbritannia, og har ført til en vesentlig økning av infeksjoner.

Den globale økningen av Covid-tilfeller og dødsfall krever en umiddelbar internasjonal respons

Av Benjamin Mateus, 20 December 2020

Den nåværende oppsvinget på tvers av kloden er et biprodukt av hevingen av handelsrestriksjoner fra alle større nasjoner med økonomier som står overfor stagnasjon. Ifølge Verdensbanken kan «pandemien og den globale resesjonen føre til at over 1,4 prosent av verdens befolkning faller ned i ekstrem fattigdom».

World Socialist Web Site og krisene i 2020

Av David North, 19 December 2020

Pandemien i 2020 har avslørt for hele verden den uforsonlige økonomiske, sosiale og moralske kløfta som skiller det kapitalistiske pådrivet for profitt fra de mest essensielle behovene til det overveldende flertallet av menneskeheten.

UPS’ Worldport-anlegg begynner utskiping av vaksine

Av Nick Barrickman, 18 December 2020

Det massive logistikknutepunktet begynte på mandag utskipingen av doser av vaksinen til alle deler av USA, samtidig som et rekordantall av selskapets piloter i forrige måned hadde pådratt seg det dødelige viruset. Worldport i Louisville er utskipingsgigantens sentrale knutepunkt for deres flyfraktflåte, med over 12 000 arbeidere, hvor det daglig håndteres over 300 flyvninger.

Stopp Storbritannias dødsvinter! For nødhandling for å redde liv!

Av SEP (Storbritannia), 18 December 2020

Det er arbeiderklassens ansvar, organisert på sitt eget uavhengige politiske program, for å få satt en stopper for pandemien.

Frankrikes president Emmanuel Macron tester positivt for koronavirus

Av Will Morrow, 18 December 2020

Dagen før Macron ble testet avsluttet Frankrike offisielt den svært begrensede nasjonale nedstengingen som hadde vært på plass siden slutten av oktober. Den var bare rettet inn mot å forhindre den sosiale eksplosjonen styringsklassen fryktet ville inntreffe dersom sykehusene ble helt overveldet av syke.

«Vi vil ha dem smittet»: Hvordan USA kom til 300 000 Covid-19-dødsfall

Av Andre Damon, 18 December 2020

Den massive spredningen av Covid-19 i USA er resultatet av en bevisst politikk med ofring av liv for å beskytte storselskapers profittinteresser.

Nesten 1 000 daglige Covid-19-dødsfall i Tyskland: Det kriminelle resultatet av å holde næringsvirksomheter og skoler åpne

Av Christoph Vandreier, 17 December 2020

Hver eneste dag uten at det iverksettes nødtiltak for å stoppe pandemien betyr ytterligere tusener av dødsfall.

Treff nødtiltak for å redde liv! Steng skoler og steng ned ikke-essensiell produksjon! Full kompensasjon for arbeidere!

Av Uttalelse fra Socialist Equality Party, 16 December 2020

Hver eneste dag foruten at det iverksettes nødtiltak for å stoppe pandemien betyr ytterligere tusener av dødsfall.

Tysklands «harde nedstenging» beskytter selskaper, på bekostning av liv

Av Gregor Link, 16 December 2020

Store fabrikker kan uten unntak forbli åpne, selv om de produserer ikke-essensielle produkter; foreldre som ikke får fri fra jobben, vil fortsatt kunne sende deres barn til skolen. Regjeringen i Østerrike meldte den 7. desember tilsvarende resolusjoner angående skoler, da smittetreden var nedadgående. Den har siden blitt reversert.

«Jeg står med Ms. Jones, og jeg oppfordrer andre til å stå solidarisk med Ms. Jones.»

Støtteerklæringer for Covid-19-varsleren Rebekah Jones fra hele USA

Av Chase Lawrence, 15 December 2020

Som respons på dette åpenbare angrepet på demokratiske rettigheter har det vært en strøm av støtte fra lærere, forskere og andre arbeidere til forsvar for Jones og varsleres rettigheter. WSWS publiserer støtteerklæringer for dataforskeren og Covid-19-varsleren Rebekah Jones, som fikk sitt hjem i Florida raidet i forrige uke, for hennes eksponering av spredningen av pandemien i Florida, og på K-12-skoler på tvers av hele USA.

New York Times sverter Covid-19-varsleren Rebekah Jones

Av Genevieve Leigh, 14 December 2020

Times forsøker å grave opp helt irrelevante episoder fra Jones’ fortid for å diskreditere hennes arbeid med avsløringen av statstildekning av Covid-19-tilfeller.

Sveriges «flokkimmunitet»-politikk forårsaker katastrofe

Av Bryan Dyne, 14 December 2020

Sveriges respons på pandemien, som innebar å la skoler og næringsvirksomheter holde åpent mens det meste av verden vedtok nedstenging, ble av alle deler av det politiske etablissementet i USA og Europa hyllet som en modell.

Åpne skoler og næringsvirksomheter i Tyskland fører til rekordantall av infeksjoner, og massedød

Av Marianne Arens, 14 December 2020

Robert Koch Institute (RKI) rapporterte på fredag for andre påfølgende dag pandemirekorder, med nesten 30 000 nye infeksjoner registrert i løpet av 24 timer, og nesten 600 Covid-19-pasienter som døde på én dag. Med disse eksplosive tallene har Tyskland skutt til toppen av den europeiske infeksjonslista, der landet nå ligger foran Frankrike, Storbritannia og Italia hva angår daglige infeksjonstall.

Stopp bølga av død! Avvis pandemiprofitørenes politikk!

Av Uttalelse fra Socialist Equality Party, 12 December 2020

Hundretusenvis av liv kan reddes såfremt det iverksettes akutt-tiltak, men arbeiderklassen må gripe inn med sitt eget program i opposisjon mot styringsklassen og kapitalistsystemet.

«Vi trenger flere mennesker i samfunnet som står opp mot disse ‘lederne’ og snakker sannheten.»

Arbeidere på tvers av USA uttaler seg til forsvar for Covid-19-varsleren Rebekah Jones

Av Renae Cassimeda, 12 December 2020

WSWS mottok bred støtte for Rebekah Jones fra lærere og andre arbeidere i Florida, California, Texas, Michigan, Arizona, Pennsylvania og Hawaii.

Sverige ser belegg på intensivavdelinger i Stockholm nærme seg 99 prosent

Av Benjamin Mateus, 11 December 2020

«Flokkimmunitet»-modellen for å hanskes med pandemien har ført til en massiv økning av infeksjoner, og helsevesenet i den svenske hovedstaden når sin kapasitet. Onsdag rapporterte Aftonbladet at intensivavdelingene på Stockholm-sykehusene hadde nådd 99 prosent av deres kapasitet.

Europas Covid-19-dødstall nærmer seg en halv million

Av Johannes Stern, 11 December 2020

To uker før jul raser Covid-19-pandemien ute av kontroll i Europa.

Hendene vekk fra Covid-19-varsleren Rebekah Jones!

Av Uttalelse fra Socialist Equality Party, 10 December 2020

SEP fordømmer det fascistiske politiraidet mot Jones’ hjem, som har til hensikt å undertrykke hennes arbeid som avslører spredningen av Covid-19 i Florida, og i grunnskoler over hele USA.

Pandemien og normaliseringen av død

Av Andre Damon og David North, 9 December 2020

Kravet fra det politiske etablissementet og foretaksmediene om at samfunnet må prioritere «økonomien» fremfor bevaringen av menneskeliv innebærer at massedød i det alt vesentlige er nødvendig og uunngåelig.

Ny studie finner unge voksne sårbare for å utvikle svekkende langsiktige komplikasjoner fra Covid-19

Av Dominic Gustavo, 9 December 2020

Symptomene som ble rapportert hyppigst av de unge voksne var nedsatt konsentrasjon, hodepine, betente slimhinner, treningsintoleranse, tungpustethet, søvnhemming, hjernetåke, tap av appetitt, tretthet og brystsmerter.

Gjenåpning av skoler i New York City truer massiv spredning av Covid-19

Av Evan Blake, 8 December 2020

Drivkraften bak den morderiske kampanjen for å gjenåpne skoler og ikke-essensielle arbeidsplasser er ikke vitenskap eller folkehelse, men snarere kapitalistklassens profittinteresser.

Dokument-løse arbeideres usette situasjon i USA under pandemien

Av Melody Isley, 7 December 2020

Ansett som «essensielle» arbeidere, men benektet enhver juridisk anerkjennelse og alle økonomiske eller medisinske ressurser, opprettholder den dokumentløse arbeidsstyrken høyrisikobransjene der Covid-19 brer seg med usette konsekvenser.

Britiske People’s Assembly snakker «Zero Covid» og gjør ingenting

Av Julie Hyland, 7 December 2020

Tausheten om den kriminelle rollen spilt av Labour- og fagforeningsbyråkratiet er det grunnleggende formålet for Storbritannias Folkets forsamling. Selv om organisasjonen presenterer seg som en «grasrotbevegelse» er den et konstrukt av pro-kapitalist-tendenser, fiendtlige overfor sosialisme og arbeiderklassen.

Vitenskapen bak Covid-19-vaksiner

Av Benjamin Mateus, 5 December 2020

Både Pfizer, en farmasøytisk gigant, og oppstartsselskapet Moderna har i all hovedsak anvendt den samme biokjemiske prosessen, som involverer meldingsbærende RNA (mRNA) for å utvikle en ny vaksine mot koronavirus.

Kapitalismens vinter av død

Umiddelbar handling er nødvendig for å redde hundretusenvis av liv!

Av Uttalelse fra Socialist Equality Party, 4 December 2020

Med mindre det treffes presserende nødvendige hastetiltak for å stenge ned ikke-essensiell produksjon, kan en kvart million liv gå tapt for Covid-19-pandemien i løpet av de tre neste månedene.

USA på vei mot 3 000 døde av pandemien hver dag

Av Chase Lawrence, 3 December 2020

Eksplosjonen av dødsfall er konsekvens av den kriminelle «flokkimmunitet»-politikken ført av både Demokrater og Republikanere, som har medført gjenåpningen av skolene og ikke-essensiell produksjon for å få opprettholdt profittgenereringen og sikret aksjemarkedets fortsatte stigning.

Koronaviruspandemien og saken for ekspropriering av finansoligarkiet

Av Erik London, 2 December 2020

Samtidig med stigende antall dødsfall i alle land har styringsklassen benyttet seg av pandemien for å orkestrere en overføring av rikdom uten sidestykke, fra arbeiderklassen til de rike.

Nei, det er ikke trygt å gjenåpne skoler

Av Andre Damon, 1 December 2020

Til tross for en måneder-lang mediekampanje som har hevdet at det er trygt å gjenåpne skolene har enhver anerkjent vitenskapelig studie vist at nedstenging av skoler er en av de mest effektive måtene å få demmet opp for pandemien.

Lærere i New York City fordømmer planer om gjenåpning av skoler

Av Sandy English, 1 December 2020

Lærere på tvers av hele New York City har reagert i harnisk på planene til Demokrat-borgermesteren Bill de Blasio og UFT om å gjenåpne skolene den 7. desember. De Blasio stengte skolene den 19. november, i tråd med en avtale inngått i august med lærerforbundet United Federation of Teachers (UFT), fordi det ukentlige rullende gjennomsnittet av positive Covid-19-tester hadde nådd tre prosent, over hele byen.

Gjenåpning av skoler i New York City midt under en eksplosjon av koronavirustilfeller, sykehusinnleggelser og dødsfall

Av Bryan Dyne, 30 November 2020

Borgermester Bill de Blasios kunngjøring er en advarsel til arbeiderklassen i USA og internasjonalt om at selv om mange koronavirusvaksiner nå nærmer seg fullføring vil arbeidere og ungdommer fortsatt sendes til arbeidsplasser og skoler for unødvendig å bli syke og dø.

USAs folkehelseetat CDC planlegger redusert karantenetid etter Covid-19-eksponering

Av Benjamin Mateus, 27 November 2020

Hensikten med å redusere isoleringsperioden til så lite som syv dager er å sikre at arbeidere er raskere tilbake på jobben, selv om den amerikanske folkehelseetaten CDC innrømmer at det vil øke virusets smittespredning. Angivelig er planen å forkorte retningslinjen for karantenetid etter en potensiell nærkontakteksponering fra to uker ned til syv dager.

Hva de rike er takknemlige for

Av Andre Damon, 26 November 2020

Samtidig med masseledighet, sult og død feirer USAs finansoligarki et kjempeår.

Assanges liv i fare, med Belmarsh Prison rammet av massivt utbrudd av Covid-19

Av Oscar Grenfell, 25 November 2020

Assanges partner Stella Moris har rapportert om et masseutbrudd i fengselsblokka der WikiLeaks-grunnleggeren er innesperret, med 56 fanger og fengselsansatte som tester positivt for koronavirus. Hans mor Christine Assange sa på Twitter i går rett ut: «Dersom min sønn dør av #Covid19, da vil det være mord!»

Det akademiske senatet ved Stanford University fordømmer dr. Scott Atlas

Av Jonathan Burleigh, 23 November 2020

Et flertall av av Stanford-fakultetet stemte for å opponere mot handlingene til Trumps topprådgiver, som «forfekter et syn på Covid-19 som strider mot den medisinske vitenskapen». Dette prinsipielle standpunktet demonstrerer den overveldende støtten innen det vitenskapelige etablissementet for en rasjonell, vitenskapelig basert tilnærming for å hanskes med Covid-19-pandemien.

Thanksgiving i Amerika: Massive matkøer og utkastelser, og bistandsytelser som utløper

Av Kate Randall, 23 November 2020

Der økningen av Covid-19 sykehusinnleggelser og dødsfall fortsetter uforminsket konfronterer arbeiderklassefamilier over hele USA sult og fattigdom, i en målestokk ikke sett siden 1930-tallets store depresjon.

Sykepleier på frontlinja på britiske Royal Bournemouth Hospital snakker ut, med Covid-19-tilfellene til værs

23 November 2020

Dette brevet ble tilsendt WSWS fra en sykepleier på frontlinja ved Storbritannias sykehus Royal Bournemouth Hospital. «Som sykepleier i frontlinja på Royal Bournemouth Hospital (RBH), ville jeg skrive om den farlige og utrygge situasjonen våre pasienter og ansatte står overfor, nå under den andre bølga av Covid-19.»

Med Covid-19 til værs forlanger New York Times at skoler forblir åpne

Av Andre Damon, 20 November 2020

I en serie med nyhetsartikler, redaksjonelle ledere og kronikker har Times ført en kampanje for å opponere mot nedstengingen av skoler for å stanse pandemiens spredning. Alle kanalene i Times’ «mektige Wurlitzer» har brummet unisont, der avisa hevder at skolene er trygge, og at det ikke er noen fordel i det å stenge dem.

Der europeiske regjeringer presiderer over massedød må arbeidere slåss for nedstenging av ikke-essensiell produksjon og skoler

Av Jordan Shilton, 20 November 2020

Voksende antall arbeidere og ungdommer støtter kravet om nedstenging av ikke-essensiell produksjon og stans av tilstedeværende undervisning på skolene, for å begrense pandemien og få den under kontroll.

Trump-rådgiver oppfordrer folk til å «reise seg» mot koronavirusrestriksjoner

Av Patrick Martin, 17 November 2020

Dr. Scott Atlas, den øverste «rådgiveren» for koronavirus i Det hvite hus, ba folket i Michigan om å «reise seg» mot de nye folkehelsetiltakene bekjentgjort av Demokrat-guvernøren Gretchen Whitmer.

Stort utbrudd av Covid-19 i Xinjiang, Kina

Av Jerry Zang, 16 November 2020

Gjentatte oppblussinger av koronavirus i forskjellige regioner i Kina understreker det faktum at pandemien er et globalt anliggende som ikke kan løses på nasjonal basis ved å stenge grensene. Forøvrig foreligger det rapporter om positive prøver fra den ytre emballasjen til et parti dypfryst biff og fra et parti dypfryst svinekjøtt, begge fra Argentina.

Steng ned alle ikke-essensielle arbeidsplasser! Full kompensasjon for arbeidere og småbedrifter!

Av Andre Damon, 14 November 2020

Alle deler av styringsklassen er imot å iverksette tiltak som er nødvendige for å demme opp for pandemien. Det er derfor arbeidere må iverksette nødtiltak.

Unge voksnes mentale helse blir herjet av pandemien – lidelsen må stanses

Av Kate Randall, 13 November 2020

Mange måneder inn i pandemien, med en økning av Covid-19-tilfeller som rammer nesten alle amerikanske delstater, viser en ny studie at det er en sann tsunami av depresjon som oversvømmer USAs beolkning av unge voksne.

Over 300 000 koronavirusdødsfall i Europa: Kapitalismens forbrytelse mot menneskeheten

Av Will Morrow, 13 November 2020

De tusenvis av dødsfall som nå finner sted hver dag var ikke uunngåelige; de er produkt av den europeiske styringsklassens bevissts politikk.

Arbeideres liv er uerstattelige! Til handling for å stoppe Covid-19-pandemien!

Av Marcus Day, 12 November 2020

Det blir stadig tydeligere at industrianlegg og andre store arbeidsplasser er vesentlige vektorer for virusoverføring, til tross for de løgnaktige påstandene fra selskapsdirektører og fagorganisasjonsansvarlige om at effektive sikkerhetsprotokoller er på plass.

Dr. Michael Osterholm, utnevnt til Bidens koronavirus-spesialteam, oppfordrer til en nasjonal nedstenging

Av Benjamin Mateus, 12 November 2020

«Det er ingen avveining mellom helse og økonomi. Begge deler krever aggressiv kontroll av viruset. Historien vil dømme oss hardt dersom vi ikke griper denne liv- og økonomi-sparende anledningen til å gjøre det rett denne gangen.» Dr. Michael Osterholm, nylig utnevnt til medlem av nyvalgte president Bidens spesialteam for koronavirus

Mulig gjennombrudd for Covid-19-vaksine gjør nå tiltak for å stoppe virusspredningen mer presserende

Av Andre Damon, 10 November 2020

Kunngjøringen om fremskritt for en Covid-19-vaksine gjør det desto mer presserende nødvendig med hastetiltak for å stoppe spredningen av viruset inntil vaksinen er allment tilgjengelig.

Koronavirusinfeksjoner i Tyskland setter ny rekord

Av Markus Salzmann, 10 November 2020

Situasjonen er spesielt anspent i hovedstaden. Berlin registrerer for første gang mer enn 15 000 tilfeller av aktive koronavirusinfeksjoner. Ifølge Robert Koch Institute nådde antallet rapporterte nye koronavirusinfeksjoner i Tyskland på lørdag rekordnivået 23 399 tilfeller. Rekorden fra dagen før ble igjen overgått med rundt 2 000 tilfeller. Antallet dødsfall steg med 130 og ligger nå på 11 226.

Med Covid-19 til værs i verden setter regjeringer profitter foran liv

Av Andre Damon, 9 November 2020

Denne helgen nådde verden milepælen 50 millioner rapporterte tilfeller av Covid-19, og antallet dødsfall passerte 1,25 millioner, der Amerika og Europa står overfor den verste fasen av pandemien hittil.