The New York Times’ 1619 Project

Introduksjon til The New York Times’ 1619 Project and the Racialist Falsification of History

Av David North, 7 December 2020

Dette er introduksjonen forfattet av David North, styreleder for WSWS’ internasjonale redaksjonsråd, til et bind som er tilgjengelig for levering i januar 2021, som består av hovedintervjuene og essayene publisert av WSWS, som avslører New York Times’ hudfargebaserte forfalskning av amerikansk historie.

Fraksjonskrig bryter ut i New York Times over 1619 Project

Av Tom Mackaman og David North, 15 October 2020

Etter publiseringen av et høyst kritisk essay forfattet av en New York Times-spaltist, gjenspeiler de offentlige uttalelsene meldt av avisas forlegger og ledende redaktører spenninger fremprovosert av avsløringen av historieforfalskningen i 1619 Project.

New York Times og Nicole Hannah-Jones dropper hovedpåstander for deres 1619 Project

Av Tom Mackaman og David North, 24 September 2020

New York Times har droppet, uten offentlig kunngjøring eller forklaring, den sentrale tesen at 1619, og ikke 1776, var den «sanne grunnleggingen» av USA.

Verdenshistoriens to Amerikanske Revolusjoner

Av David North, 6 July 2020

Lørdag markerte 244-årsjubiléet for den offentlige proklameringen av Uavhengighetserklæringen som etablerte De forente stater av Amerika (USA) den 4. juli 1776. Det er ikke bare dokumentets direkte politiske innvirkning, men snarere prinsippene det forkynte som bestemte den verdenshistoriske status dokumentet innehar.

New York Times’ Charles Blow krever fjerningen av monumenter over Washington og andre «amoralske monstre»

Av Niels Niemuth, 2 July 2020

Times ’ siste angrep på Den amerikanske revolusjonen er del av bestrebelsen fra Det demokratiske partiet og dets operatører på å få avsporet den folkelige protesten mot politivold, med deltakere av alle hudfarger, i kjølvannet av drapet på George Floyd.

New York Times ignorerte innvendinger reist av egen faktasjekker for 1619 Project

Av Eric London, 10 March 2020

En faktasjekker for 1619 Project har avslørt at Times ignorerte hennes innvendinger mot prosjektets påstand om at Den amerikanske revolusjonen var en kontrarevolusjon som ble lansert for å forsvare slaveriet.

Martin Luther King jr. og kampen for sosial likhet

Av Tom Mackaman og Niles Niemuth, 27 January 2020

Kings oppfatning om en demokratisk massebevegelse for borgerrettigheter, basert på forent handling av alle undertrykte deler av befolkningen, blir erstattet av et i hovedsak hudfargebasert narrativ som presenterer alt av Amerikas historie i form av en kamp mellom hvite og svarte.

The 1619 Project og forfalskningen av historie: En analyse av New Yorks Times’ svar til fem historikere

Av David North og Eric London, 3 January 2020

Jake Silverstein, redaktør for New York Times Magazine gjenoppliver diskrediterte rasistiske forvrengninger om Den amerikanske revolusjonen og Borgerkrigen, og nekter å rette opp historiske feil i The 1619 Project.

New York Times’ «1619-prosjekt»

Nikole Hannah-Jones, Shell Oil og massedrap i Afrika

Av Trévor Austin og Bill Van Auken, 27 December 2019

Hannah-Jones, hovedtalsperson for «1619-prosjektet», deltok på et podium sponset av Shell Oil, som er implisert i massive forbrytelser mot ogonifolkets menneskerettigheter i Nigeria.