Marxist political economy

Veksten av økonomisk parasittisme og framveksten av fascisme

Av Nick Beams, 27 January 2021

Enhver påstand om at de styrende klassene som helhet og det dominerende finansoligarkiet ikke har noe behov for fascistiske bander, enn si et kupp, fordi de fortsetter å tjene penger, ignorerer både historien og de eksplosive motsetningene ved hjertet av den amerikanske kapitalismen og dens finanssystem.

US Federal Reserve sikrer det voksende berget av selskapsgjeld

Av Nick Beams, 29 December 2020

Amerikanske selskaper har i år lånt rekordbeløpet $ 2,5 billioner i obligasjonsmarkedet, og gjeldsbyrden for selskaper gradert investeringsverdige når rekordhøyder. Fed reiste innvendinger da finansminister Steven Mnuchin i november oppfordret til avvikling av sentralbankens støtteprogram, og advarte for at det kunne forhindre operasjonene for å opprettholde Wall Street og andre finansmarkeder.

200 år siden Friedrich Engels’ fødsel

Av Peter Schwarz, 29 November 2020

Engels, født den 28. november 1820, var medstifter av den vitenskapelige sosialismen sammen med sin venn Karl Marx, som var to-og-et-halvt år eldre enn ham. To-hundre-år senere er deres livsverk av brennende dagsaktuell relevans.

Hva de rike er takknemlige for

Av Andre Damon, 26 November 2020

Samtidig med masseledighet, sult og død feirer USAs finansoligarki et kjempeår.

Brexit-forhandlinger: Johnson i diskusjon med von der Leyen, i tolvte time

Av Thomas Scripps, 9 November 2020

I et forsøk på å unngå en «no deal»-Brexit balanserer både Storbritannia og EU deres rovinteresser mot ustabile innenlandske og internasjonale relasjoner. Forhandlingenes fokus gjør den fullstendig reaksjonære karakteren av denne striden mellom imperialistmakter helt åpenbar, der begge parter er totalt fiendtlige mot Europas arbeideres interesser.

Det internasjonale pengefondets og Verdensbankens bedrageri om «letting av gjeldsbyrden» for fattige land

Av Nick Beams, 4 November 2020

Selv der IMF besørger lånefinansiering brukes pengene i mange tilfeller ikke til å finansiere helsevesen og andre nødvendige tiltak, men for tilbakebetaling til private långivere.

Modern Monetary Theory og kapitalismens krise: Del én

Av Nick Beams, 26 October 2020

Modern Monetary Theory – Moderne pengeteori – er det siste i «venstre»-teoretikeres lange rekke av forsøk på å hevde at kapitalismen kan fås til å fungere for samfunnet såfremt foreldet tenkning om det monetære systemet blir forlatt.

Modern Monetary Theory og kapitalismens krise: Del to

Av Nick Beams, 26 October 2020

Modern Monetary Theory – Moderne monetær teori – er det siste i «venstre»-teoretikeres lange rekke av forsøk på å hevde at kapitalismen kan fås til å fungere for samfunnet såfremt foreldet tenkning om det monetære systemet blir forlatt.

Stupet i oljeprisene fortsetter

Av Nick Beams, 23 April 2020

Trump har antydet at redningstiltak for bransjen fra regjeringen kan komme, etter hans mislykkede forsøk på å få stanset prisglidningen ved Russlands og Saudi-Arabias kutt i deres produksjon.

Wall Street mesker seg på død

Av David North, 16 April 2020

Siden den 23. mars har Covid-19-pandemien krevd mer enn 25 000 liv i USA. I samme periode har børsindeksen Dow Jones Industrial Average steget mer enn 30 prosent.