Statsminister Boris Johnson vedgår massedrap, der offisielle britiske Covid-19-dødsofre passerer 100 000

Av Robert Stevens
27 January 2021

Storbritannia passerte offisielt 100 000 koronavirusdødsfall på tirsdag ifølge regjeringens telling av antall dødsfall innen 28 dager etter en positiv Covid-19-test. Dette betyr at 147 mennesker har dødd for hver 100 000 innbygger i Storbritannia, et tall bare overgått av to andre nasjoner – Belgia og Slovenia.

Flere mennesker har nå dødd i Storbritannia av Covid-19 enn antallet sivile dødsfall under andre verdenskrig.

Da milepælen ble nådd sammenkalte statsminister Boris Johnson til en presseorientering i Downing Street, der han hadde mage til å erklære: «Det er vanskelig å forstå sorgen inneholdt av den dystre statistikken. De leveårene som er tapt, familiesamlingene med fraværende, og for så mange slektninger og sågar den savnede anledningen til å ta farvel – jeg tilbyr min dypeste kondolanse til alle som har mistet en av deres kjære.»

Spurt om hvorfor så mange hadde dødd i Storbritannia, svarte han: «Jeg mener at på denne dagen burde jeg bare gjenta at jeg er dypt lei meg for alle liv som har gått tapt, og selvfølgelig, siden jeg var statsminister, tar jeg det fulle ansvar for alt som regjeringen har gjort.»

Boris Johnson holder en offisiell pressekonferanse om Covid-19 sammen med sir Simon Stevens, adm. dir. for NHS, og professor Chris Whitty, regjeringens Chief Medical Officer, der det totale antallet registrerte dødsofre for Covid i Storbritannia passerte 100 000. London, 10 Downing Street. [Foto: Pippa Fowles/No 10 Downing Street]

Hadde han svart sannferdig, ville han ha sagt: «På grunn av den morderiske ‘flokkimmunitetspolitikken’ som min regjering førte på vegne av de store selskapene.»

I stedet sa han: «Vi gir dette løftet: At når vi har kommet oss gjennom denne krisen, da vil vi komme sammen som en nasjon for å minnes alle vi mistet, og for å ære den uselviske heroismen til alle de i frontlinja som ga deres liv for å redde andre.»

Johnson snakket om nasjonal sorg ved slutten av krisen, samme dag som 1 631 dødsfall ble rapportert, som brakte totalsummen for dødsofre til 100 162, og ytterligere 20 089 infeksjoner, som brakte den totalen til 3 689 746.

Sir Simon Stevens, sjefen for landets helsevesen – National Health Service England – som også talte under presseorienteringen, bemerket: «Denne søndagen vil det ha gått ett år siden de to første koronaviruspasientene ble behandlet på et sykehus i Newcastle.» Han sa at i løpet av denne tiden hadde «over en kvart million alvorlig syke pasienter med koronavirus blitt behandlet på sykehus.»

Helt siden den for tidlige opphevingen av vårens nedstenginger har regjeringen tillatt viruset å spre seg – med bare de mest utilstrekkelige begrensninger på plass for de siste åtte månedene. Så langt fra at pandemien ble brakt under kontroll har mer enn én fjerdedel av alle de registrerte dødsfallene funnet sted i løpet av innværende års første 26 dager – 26 606 tapte menneskeliv.

Etter Johnsons uttalelse advarte regjeringens øverste medisinske representant Chris Whitty: «Beklageligvis kommer vi til å se ganske mange flere dødsfall i løpet av neste ukene.»

Men hver eneste kommentar som fulgte var tvetydig, der Whitty som respons på et mediespørsmål om når regjeringen kunne begynne å lempe på restriksjoner, bare sa: «Jeg tror vi må være forsiktige med at vi ikke slapper av for tidlig.» Han la til at med 35 000 syke innlagt på sykehus med Covid-19 var dette et «utrolig høyt tall», men det hadde «flatet av» og steg ikke generelt sett.

Store deler av Det konservative partiet insisterer på en tidsplan for å avslutte den nåværende nedstengingen, som er satt til å gjennomgås den 15. februar. Sentralt i deres krav er at skolene gjenåpnes helt slik at alle foreldre kan komme tilbake til deres arbeidsplasser og produsere profitter for selskapene.

Ifølge en førstesideartikkel i tirsdagens Daily Telegraph, Tory Partys husorgan: «Regjeringskilder sa i går kveld at medio mars nå ble ansett av ministrene som et mål for siste-frist for gjenåpning.» Dette ble ledsaget av en lederartikkel med tittelen «Når får skolene lov til å gjenåpne?»

Antallet dødsfall som regjeringen vedgår er en massiv undervurdering av det virkelige tallet. The Guardian siterte dr. David Spiegelhalter, styreleder for Winton Centre ved Cambridge University, som sa: «Når 100 000 Covid-dødsofre passeres vil det bli gitt stor oppmerksomhet, men dette er basert på tallene som blir utgitt hver dag, som bare omfatter personer som hadde en positiv test og så døde i løpet av 28 dager.»

«De mer nøyaktige dataene fra ONS [Office for National Statistics] viser at over 100 000 personer i Storbritannia allerede hadde dødd med Covid på deres dødsattester innen den 7. januar, dvs. for nesten tre uker siden. Dette tallet steg til 108 000 innen den 15. januar og vil nå totalt være nesten 120 000.»

Financial Times rapporterte: «En Financial Times-modell anslår 120 200 overskytende dødsfall så langt, og setter Storbritannia igjen i en posisjon på linje med Belgia, Spania og Italia, som det verste i Europa, og høyere enn USA.»

Den 13. mars i fjor, to dager etter at Covid-19 ble erklært å være en pandemi, foreslo Johnsons vitenskapelige rådgiver sir Patrick Vallance offentlig at befolkningen kunne «bygge opp en slags flokkimmunitet, slik at flere mennesker er immune mot denne sykdommen og vi reduserer overføring.» Johnson stavet ut det praktiske i denne politikken i et intervju uka før, der han forklarte: «En av teoriene er at du kanskje kan ta den på haka, ta alt på en gang og tillate sykdommen, på en måte, å forflytte seg gjennom befolkningen.»

Johnson har vært i stand til å overvåke denne flokkimmunitetspolitikken, og død og ødeleggelse i et uhyrlig omfang fordi han ikke har møtt noen utfordring fra Labour Party eller fagorganisasjonene, som lovet at de bare ville fungere som en «konstruktiv» opposisjon under pandemien. Dette antok obskøn form da Labour-leder sir Keir Starmer holdt en filmet tale etter Downing Street-orienteringen, som verken nevnte Tory-regjeringen eller Johnson selv.

I en skarve to-minutter-lang tale sa Starmer at dødsfallene var «ikke noe annet enn en nasjonal tragedie, en forferdelig påminnelse om hva vi har mistet som et land». Og i likhet med Johnson var hans svar å smøre dempende salve på den post-pandemiske fremtiden: «Til de som sørger, må vi love å lære av erfaringene om hva som gikk galt. Og å bygge et mer motstandsdyktig land, et land som kan gi folk trygghet for helse, for arbeid og muligheter.»

Det som måtte bygges var «en bedre fremtid, som er verdig det britiske folk». Dette var hvorfor «vi må være årvåkne i den nasjonale innsatsen for å holde oss hjemme, beskytte vårt NHS og vaksinere Storbritannia.»

Sannheten er at for å forsvare kapitalistklassens profitter fungerer Starmers parti som de facto koalisjonspartnere med Johnson, i allianse med fagorganisasjonene og innrammer alt i form av en mytisk «nasjonal interesse», for å skjule de uforsonlige antagonismene mellom big business og arbeiderklassen.

Arbeidere og ungdommen må trekke lærdommer av deres egne erfaringer og ta saken over i egne hender. Kontrollen med responsen på pandemien må tas fra de politiske kriminelle i Downing Street og deres allierte.

Folkehelsekatastrofen krever at arbeiderklassen med presserende hast tar opp Socialist Equality Partys oppfordringer om å opprette grunnplankomitéer på alle arbeidsplasser og i alle nabolag, for å slåss for effektive nedstenginger med fulle inntekter, utdannings- og sosialstøtte, genuint trygge arbeidsbetingelser for nøkkelarbeidere, og et fungerende test- og sporingssystem. Dette må finansieres ved å beslaglegge formuene til de superrike, som har fortsatt å ansamle ytterligere milliarder i formue under pandemien.

 

Forfatteren anbefaler også:

Stopp Storbritannias dødsvinter! For nødhandling for å redde liv!
[18 December 2020]

Storbritannias farlige nye COVID-19-variant: En advarsel om å iverksette hastetiltak nå!
[21 December 2020]

Johnson government warns UK COVID-19 strain more deadly as hospitals buckle under pressure
[25 January 2021]