#ZeroCovid-begjæringen: Kampanjen for en europeisk nedstengning fordrer et sosialistisk perspektiv

Av Peter Schwarz
23 January 2021

Oppropet «#ZeroCovid: For en europeisk nedstengning i solidaritet» oppnådde sitt opprinnelige mål om 75 000 underskrifter i løpet av få dager, og går nå mot 100 000. Den store støtten er uttrykk for den voksende motstanden mot offisiell regjeringspolitikk som setter big busuiness’ profitter over det å redde menneskeliv.

Begjæringen er modellert på oppfordringen om en konsekvent begrensning av Covid-19-pandemien i Europa, som ble publisert i desember av flere hundre anerkjente forskere i det medisinsk tidsskrift The Lancet, og utfyller den med oppfordringer for å dempe de sosiale konsekvensene.

Kister med koronavirusofres kropper i likhuset Collserola i Barcelona i Spania. [Foto: AP/ fotograf: Emilio Morenatti]

Ved kjernen av begjæringen er målet om å «redusere infeksjoner til null». Strategien for å kontrollere pandemien («flate ut kurva») har mislyktes, heter det som forklaring. «Den har permanent begrenset livsutøvelsen, og har likevel ført til millioner av infeksjoner og titusenvis av dødsfall. Vi trenger nå en radikal endring av strategien: Ikke en kontrollert videreføring av pandemien, men dens slutt.»

For dette formålet må «alle europeiske land handle raskt og samstemt.» Det som trengs er en konsistent nedstengning i flere uker: «Tiltak kan ikke bli effektive dersom de bare er fokusert på fritiden, og utelukker arbeid,» står det i begjæringen. «Vi må stenge ned de delene av økonomien som det ikke er presserende behov for i samfunnet. Fabrikker, kontorer, foretak, byggeplasser, skoler må stenges, og arbeidsplikten må settes på vent.»

For å besørge økonomisk sikkerhet for de mennesker som holder seg hjemme krever begjæringen «ei omfattende hjelpepakke for alle». Spesiell støtte må besørges «personer med lav inntekt, mennesker som bor i trange forhold, i et voldelig miljø, eller personer som er hjemløse». Kollektiv overnatting må opphøre; flyktninger må innkvarteres individuelt; personer som må utføre mye omsorgsarbeid under nedstengningen, må besørges av lokal fellesorganisering; og barn må undervises på nettet.

Begjæringen krever også en umiddelbar og bærekraftig utvidelse av hele helsesektoren og reverseringen av tidligere privatiseringer og nedleggelser. Vaksiner må «unndras fra privat profitt». Tiltakene skal finansieres med «innføringen av en europeisk Covid-solidaritetsskatt på store formuer, selskapsprofitter, finansielle transaksjoner og de høyeste inntektene».

Oppropet ble lansert av rundt regnet 400 initielle underskrivere, deriblant forskere, leger, omsorgsarbeidere, journalister og kunstnere.

Begjæringen inneholder ingen forslag om hvordan man kan realisere kravene som stilles. Den er adressert til regjeringene i Tyskland, Sveits og Østerrike, så vel som til «europeiske beslutningstakere», og kan undertegnes av alle på kampanjeplattformen Campact.

Ingen av disse regjeringene, eller EU, er imidlertid engang i nærheten av være villige til engang å begynne å imøtekomme begjæringens krav. Senest tirsdag bestemte møtet mellom delstatlige og føderale ledere i Merkels kansleri å videreføre de forrige, fullstendig utilstrekkelige tiltakene inntil midten av februar. Møtet avviste stringent å stenge ned ikke-essensielle næringsvirksomheter, en bindende forpliktelse til arbeid hjemmefra, og en fullstendig nedstengning av skoler, selv om infeksjonsratene fortsatt er høye, og mer 1 000 mennesker hver dag dør av Covid-19 i Tyskland.

Årsaken til at denne dårlig sminkede politikken for flokkimmunitet opprettholdes er ikke mangel på innsikt. Kansleren og sjefene for delstatsregeringene vet meget vel at viruset brer seg raskt på arbeidsplasser, skoler, i barnehager og den offentlige transporten.

Den mest omfattende studien av virusets spredning hittil, basert på mer enn en halv million personer i India, utført av de amerikanske universitetene Princeton, Johns Hopkins og UC Berkeley, konkluderte eksempelvis allerede i slutten av september med at «barn og unge voksne, som står for en tredjedel av Covid-tilfellene, er spesielt viktige for overføringen av viruset i de gransked populasjonene.»

Som World Socialist Web Site lenge har påpekt er pandemien ikke en rent medisinsk krise. Verdenskapitalismens reaksjonære natur – jakta på profitt uten hensyn til de sosiale kostnadene, akkumuleringen av milliardformuer for noen få, og deres umenneskelige likegyldighet overfor verdensbefolkningens liv og velferd – har fått pandemien til å vokse til en global sosial katastrofe.

Kravene som reises i begjæringen kan bare realiseres basert på et sosialistisk program rettet mot kapitalistisk privateiendom, noe alle partiene representert i [Tysklands] føderale og delstatlige regjeringer kategorisk avviser. De insisterer alle på at tiltakene mot pandemien underordnes «økonomiens» interesser.

Det er grunnen til at de overøser storselskaper og banker med milliarder, mens skoler og sykehus mangler de enkleste av ressurser. Det er ikke tilfeldig at DAX-aksjeindeksen har nådd en ny rekordhøyde midt under den dypeste krisen.

Sozialistische Gleichheitspartei (det tyske Socialist Equality Party) og dets søsterorganisasjoner i Den internasjonale komitéen av den fjerde internasjonale (ICFI) oppfordrer til at det bygges aksjonskomiéer på fabrikker og skoler, for å ta beskyttende tiltak mot viruset over i egne hender, og forberede for en generalstreik. Pandemien kan bare stoppes gjennom den uavhengige mobiliseringen av arbeiderklassen.

En slik offensiv krever det politiske bruddet med elementene i # ZeroCovid-kampanjen som jobber spesifikt for å avlede den voksende motstanden mot regjeringspolitikken, for å få den til fislet ut i ineffektivitet.

Kampanjen Zero-Covid [engelsk tekst] ble opprinnelig lansert i Storbritannia av pseudo-venstre-tilhengere av den tidligere Labour Party-lederen Jeremy Corbyn og senior fagforeningsledere. Alle er de eksperter på å kvele enhver sosial bevegelse, under dekke av venstreformuleringer. Corbyn ble, da han var opposisjonsleder, informert om at Boris Johnsons regjering førte en bevisst politikk for flokkimmunitet, men han advarte ingen. Og den sentrale britisk fagorganisasjonen Trades Union Congress (TUC) sørget for at farlige arbeidsplasser forble åpne. Den brukte pandemien for å styrke deres kollaborering med arbeidsgiverforeningene.

Tilsvarendede politiske operatører er også å finne blant forfatterne av den tyske appellen – deriblant

De Grønnes politiker Luisa Neubauer, Venstrepartiets eksekutivkomitémedlem Thies Gleiss og flere fagforeningssekretærer. De oppfordrer fagforeningene til å «innta et besluttsomt standpunkt for arbeidernes helse, og støtte arbeideres aktivisme for deres helses del, og organisere det nødvendige store kollektive bruddet sammen [nedstengningen].»

Men fagforeningene, som etablissementspartiene, har for lengst gjort det klart hvor de står. Som selskapsmarionetter presser de deres medlemmer til å gå på jobb til tross for koronavirusfaren, og de avviser kategorisk en nedstengning. Jörg Hofmann, lederen for IG Metall som er Tysklands største industriforbund, bekreftet dette for bare tre dager siden, i et intervju med Augsburger Allgemeine. Han avviste kravet om en hard nedstengning, og sa: «Da ville vår økonomiske makt kollapse.»

I mars støttet Venstrepartiet og De Grønne koronavirusredningspakkene for milliarder av euro til storkoalisjonen av Kristelig-demokrater og sosialdemokrater, som i all hovedsak kom storselskaper og banker til gode. Siden den gang har de vært i forkant for politikken for å åpne opp økonomien.

Det er ingen tilfeldighet at Thüringen, den eneste føderale delstaten styrt av en Venstreparti-premier, er frontløperen når det gjelder virusforekomster. Delstatspremier Bodo Ramelow har spilt en ledende rolle gjennom hele året i å bagatellisere pandemien, og å undergrave beskyttelsestiltakene mot den. Winfried Kretschmann, De Grønnes statspremier i Baden-Württemberg, kunngjorde torsdag at skoler og barnehager skal være fullt gjenåpnet så tidlig som den 1. februar.

 

Forfatteren anbefaler også:

Beredskap avslører sterke globale ulikheter for Covid-19-responsen
[22 January 2021]

German federal and state governments reject consistent lockdown measures
[21 January 2021]

Dutch government falls as deaths mount in COVID-19 pandemic
[20 January 2021]

Surge in COVID-19 on UK’s Isle of Wight overwhelms health care infrastructure
[19 January 2021]