Nynazistiske våpennettverk brer seg over hele Europa

Av Anthony Torres
20 January 2021

I ukene før og etter Donald Trumps fascistiske kuppforsøk i Washington den 6. januar handlet nynazistkretser i Europa store mengder våpen. Våpenlagre beslaglagt av politiet gir en pekepinn om ekstreme høyreorienterte krefters intense paramilitære aktiviteter over hele kontinentet. Noen er direkte knyttet til høytstående embetsrepresentanter som sitter ved makten.

Paris’ politibrigade for undertrykking av gangstervirksomhet gjorde onsdag den 13. januar et av de største nasjonale våpenbeslag i Frankrike noensinne. Saken involverte aktivt og pensjonert militærpersonell. De er antatt å ha levert våpen til grupper av fascister eller nynazister. Det ble beslaglagt et lager beskrevet som «utenom det vanlige», som omfattet pistoler, revolvere, angrepsgeværer, maskinpistoler, ammunisjon og krutt. Etterforskningen pågår fortsatt men kilder nær saken har referert til mer enn et tonn av materiale.

Ifølge avisa Le Figaro vil ballistiske undersøkelser bli brukt for å avgjøre om våpnene har vært anvendt i et oppgjør forbundet med narkotikahandel. Avisa la til: «Nettverket er mistenkt for å ha levert våpen til narkotikasmuglere, men også til sympatisører av ultra-høyreorienterte, har kilder nær saken antydet.»

[Foto: St. Louis Circuit Attorney’s Office/Wikipedia]

Rettsvesenets politi i Paris har arrestert 10 personer i regionen Ile-de-France, området rundt hovedstaden, og i øst og sør av Frankrike, deriblant to soldater, én for tiden ansatt av forsvarsdepartementet, og den andre for tiden stasjonert på en base i det østlige Frankrike. Det var blant dem også en våpenentusiast som sympatiserer med det ekstreme høyre, og en annen person på statens overvåkningslister på grunn av hans fascistiske tilknytninger. Tre pensjonerte soldater var også blant de arresterte, som hadde gått over til å arbeide i den private sektor, av dem én høytstående offiser og én tidligere sikkerhetsrepresentant.

Beslag av denne typen «ikke-standardiserte» våpen, som involverer nynazistkretser, brer seg imidlertid over hele Europa.

Ved midten av desember ble det i Østerrike beslaglagt 100 000 patroner, 100 skytevåpen, eksplosiver så vel som håndgranater, narkotika og kontanter, og gjenstander fra Wehrmacht (naziregimets hær). Våpenlageret var ment for å «opprette et ekstremt høyreorientert nettverk» i Tyskland, sa Østerrikes innenriksminister Karl Nehammer på en pressekonferanse i Wien.

I Spania demonterte Malagas sivilgarde den 29. desember, som del av Operasjon Nongreta, et internasjonalt nettverk involvert i våpenhandel. Det ble beslaglagt totalt 160 skytevåpen, der 121 var korte våpen, sammen med 22 angrepsgeværer og 8 maskingeværer. Det ble også funnet nesten 10 000 patroner av forskjellige kalibre, åtte lyddempere, 273 magasiner og én-og-en-halv kilo militæreksplosiver.

To av de arresterte var av tysk opprinnelse, kjente for deres tilknytninger til nynazistbevegelser; den tredje var britisk.

Det faktum at en ansatt i det franske forsvarsdepartementet var involvert i våpenhandel understreker bare de tette forbindelsene mellom bevæpnede nynazistnettverk og de europeiske statenes hærer eller paramilitære styrker.

I Tyskland har det forsvunnet minst 60 000 patroner siden 2010, ifølge en Bundeswehr-rapport publisert i august 2020. Forsvarsdepartementet rapporterte at lokaliseringen er ukjent for 48 000 patroner og 62 kilo eksplosiver, tilhørende de tyske spesialstyrkene KSK. Denne spesialenheten er kjent for dens forbindelser med ekstreme høyreorienterte nettverk, som har gjennomtrengt enheten for å rekruttere medlemmer til et nettverk ledet av et tidligere KSK-medlem ved navn André S., et nettverk som har utarbeidet lister over politiske figurer i Tyskland som skal myrdes.

Tobias Lindner, De Grønnes talsmannen for sikkerhetspolitikk i Forbundsdagen, ble på spørsmål om dette tvunget til å innrømme: «Som sådan, det skulle ikke være noe tap av ammunisjon, dersom alle i Bundeswehr respekterte det eksisterende regelverket. Vi har sannsynligvis å gjøre med en blanding av uaktsomhet og noen ganger kriminell aktivitet.»

Le Monde funderte spakt på hvilke formål våpnene beslaglagt i Frankrike kunne ha vært ment for. «Fakta gjenstår enda å fastslås av den pågående politietterforskningen, men for noen av de som ble spurt var spørsmålet reist om disse våpnene kunne ha vært for forsyning relatert en plan for voldelig handling, for et eller annet tidspunkt enda ikke fastlagt.»

Det er ikke troverdig å hevde at de «utenom det vanlige» beslagene av nynazistvåpenlagre i Europa, få uker før det første fasciskuppforsøket i amerikansk historie, er rene tilfeldigheter. Over hele Europa utvikles det fascistnettverk med forbindelser på toppen av statsapparatet, og våpenlagre konsolideres. Det må antas at samtidig som noen av disse våpnene har blitt beslaglagt av politiet, har andre ikke blitt avdekket. Disse kan bli brukt til attentater eller alle slags politiske provokasjoner.

Stilt overfor verdenskapitalismens krise føler kapitaliststatens apparat seg stadig mer beleiret av folkelig motstand mot deres politiske orienteringer for «flokkimmunitet», sparepolitikk og innstramminger. Deler av staten begynner å bevæpne fascistgjenger som er voldsomt fiendtlige mot arbeiderklassen. De «utenom det vanlige» mengdene av våpen som er tilgjengelige for det ytterste høyre gjør det klart at en begivenhet av samme type som Trumps kuppforsøk kan finne sted i Europa.

Trumps mislykkede forsøk involverte seksjoner av militæret, politiet, Det republikanske partiet og presidentkontoret, som ville forhindre opptellingen av stemmer og aksepteringen av Bidens seier på Capitol Hill. Nynazist-opprørerne ble funnet bevæpnet, noen av dem med plaststrips-håndlenker for å ta gisler blant kongressmedlemmene. Trumps forsøkte putsch ble ønsket entusiastisk velkommen i europeiske fascistkretser, som eksempelvis det spanske fascistpartiet Vox og partiets supportere blant spanske hæroffiserer.

I Frankrike har tidligere general Pierre de Villiers agitert for militært styre, etter at Macron hyllet fascistdiktatoren Pétain som en «stor soldat» ved starten av «gule vest»-bevegelsen i 2017. I Spania har pensjonerte og aktive offiserer skrevet til kongen og bedt ham om å støtte dem mot regjeringen av Sosialistpartiet og Podemos. De oppfordrer til drap av «26 millioner personer», deres anslag over antallet venstreorienterte velgere i Spania.

I Tyskland har nynazistnettverk laget lister over politikere som skal henrettes av dødsskvadroner. Den konservative politikeren Walter Lübcke ble i 2019 myrdet av en fanatisk nynazist, etter å ha mottatt drapstrusler fra høyreekstreme nettverk på grunn av hans handlinger til støtte for migranter. Medhjelperne til morderen Stephan Ernst ble løslatt.

I USA planla et ekstremt høyreorientert nettverk knyttet til Trump-administrasjonen å kidnappe flere guvernører for å henrette dem. FBI utarbeidet også notater om at bevæpnede grupper kunne utføre aksjoner i 50 amerikanske delstater under dagens innvielse av Biden.

I likhet med kuppforsøket i Washington er hendelser i Europa en advarsel om at det kapitalistiske demokratiet råtner i stående stilling. Den eneste måten å forsvare demokrati, og få en slutt på politikken med innstramminger og for «flokkimmunitet», er å bygge en sterk internasjonal bevegelse i arbeiderklassen for sosialisme, mot kapitalisme, nasjonalisme og fascisme.