Biden forplikter seg til å fortsette Trumps kampanje for å åpne skoler og bedrifter

19 January 2021

Nesten ett år siden det første tilfellet av Covid-19 ble oppdaget i USA har mer enn 400 000 mennesker mistet livet.

Det daglige antallet dødsfall og nye tilfeller er på rekordnivåer. Ifølge den føderale folkehelseetaten CDC – Centers for Disease Control and Prevention – kan så mange som 90 000 mennesker dø bare i løpet av de tre neste ukene. Selv dette kan være en underestimering. Nye og mer smittsomme varianter av Covid-19 har blitt oppdaget i mer enn tjue delstater, som tilsier perspektiver for en enda raskere spredning av pandemien.

Denne katastrofen er bakgrunnen for innvielsen av den nyvalgte presidenten Joe Biden, som i dag onsdag er satt til å tiltre sitt embete, der han surfer på ei bølge av folkelig avsky og harnisk over Trump-administrasjonens katastrofale feilhåndtering av pandemien.

Rektangler designet for å forhindre spredning av koronavirus med anmodning om sosial distansering tegnet inn på en bysanksjonert leir for hjemløse ved San Franciscos Civic Center, torsdag 21. mai 2020. [Foto: AP Photo/Noah Berger]

Bidens apologeter hevder at han, i motsetning til Trump, vil «lytte til forskerne» og treffe de nødvendige tiltakene for å redde menneskeliv. I en kommentar til Bidens Covid-19-orientering publiserte New York Times en redaksjonell lederartikkel på mandag med tittelen «Den neste presidenten har faktisk en Covid-plan.»

Lederartikkelen konkluderer: «Det er mao. håp om at landet bare er dager unna lederskap som tar disse problemene på alvor. Den nyvalgte presidenten Joe Biden har kunngjort planer om å revidere landets skrantende koronavirusrespons.»

Times-artikkelen er imidlertid et uærlig narrativ som tar sikte på å tilsløre det faktum at Biden og Demokratene har motarbeidet, og fortsetter å motarbeide, tiltakene som er presserende nødvendige for å få brakt pandemien under kontroll.

I forklaringen på opprinnelsen til den nåværende katastrofen skriver Times om de «åpenbare feiltrinnene» gjort av «embetsfunksjonærer» det siste året. «I fjor vår og sommer var problemet testing og personlig verneutstyr; denne høsten og vinteren har det vært vaksinering og genomisk overvåkning.»

Nei, dette var ikke «feiltrinn». Trump-administrasjonen undergravde bevisst testinginfrastruktur i USA med sikte på å forhindre panikk i finansmarkedene, inntil den hadde sikret en redning for Wall Street. Som Financial Times bemerket hadde Jared Kushner, som bak kulissene organiserte Det hvite hus’ pandemirespons, «argumentert for at det å teste for mange mennesker, eller bestille for mange ventilatorer, ville skremme markedene, og dét må vi bare ikke gjøre.»

Denne tildekkingen var fullt og helt støttet av begge partiene. Til tross for at de mottok ei rekke graderte orienteringer fra amerikanske etterretningsbyråer om den enorme faren pandemien representerte gjorde Demokratenes kongressmedlemmer ingenting for å varsle offentligheten. Times gjorde sin del for å feie den overhengende pandemiefaren under teppet, og nektet å skrive en eneste lederartikkel om emnet i perioden fra den 29. januar til den 29. februar.

Men mens den elendige tilstanden for testing og kontaktsporing bidro til å antenne pandemien på landsbasis er den viktigste årsaken til den fortsatte ukontrollerte spredningen av viruset hele det politiske etablissementets avvisning av alle tiltak som undergraver interessene til Wall Street og styringsklassens profitter. Spesielt etter Trumps redning av bankene ved slutten av mars var Trump-administrasjonen i front for en «tilbake-til-arbeid»-kampanje, med støtte fra guvernører fra Det demokratiske partiet over hele landet.

Faktisk bemerker en grundig etterforsket feature-artikkel, publisert av Times samme dag som den redaksjonelle lederartikkelen: «Alvorlighetsgraden av det nåværende utbruddet kan spores tilbake til hasten med å få gjenåpnet i fjor.»

Og mens Times refererer skrått til «embetsfunksjonærer» som begikk «åpenbare feiltrinn», var det på Times’ egne sider at kravet «kuren må ikke bli verre enn sykdommen» først ble reist, av Thomas Friedman. Dette ble slagordet for den kampanjen begge partiene stilte seg bak for å gjenåpne skoler og næringsvirksomheter.

Hva angår tiltakene som nå er nødvendige for å stoppe den videre spredningen av viruset henviser Times til behovet for «munnbind, fysisk distansering, lukking og reisebegrensninger», og skriver at «disse tiltakene vil fungere når de anvendes konsekvent og riktig» og at «den innkommende administrasjonen vil måtte hamre fast dette punktet så kraftig som mulig.»

Men de mest grunnleggende «sosial distansering»-tiltakene inkluderer nedstengingen av skoler og ikke-essensiell produksjon. En nylig studie publisert i magasinet Science fant at det å begrense sosiale sammenkomster til ti personer er den mest effektive metoden for å begrense pandemien, tett fulgt i opplistingen av nedstenging av skoler og universiteter, deretter fulgt av nedstenging av «de fleste ikke-essensielle næringsvirksomheter».

Mens Biden hevder at hans administrasjon vil «lytte til vitenskapen», er Demokratene absolutt imot alle disse tiltakene. «Jeg kommer ikke til å stenge økonomien, punktum,» sa Biden i november. «Ingen nasjonal nedstenging ... det er ingen omstendigheter jeg kan se som skulle fordre en total nasjonal nedstenging.»

Tvert imot, i sentrum for hans Covid-19-program er løftet om å akselerere den premature gjenåpningen av skoler og arbeidsplasser. «Vi vil også gjøre alt ... for trygt å gjenåpne flertallet av våre K-til-og-med-åttende-trinn skoler, innen slutten av de første 100 dagene,» sa Biden på torsdag.

Den nye administrasjonen har gjort det klart at det sentrale målet med pådrivet for å gjenåpne skoler er å få arbeidere tilbake på arbeidsplasser for å generere profitter for storselskaper. I forrige uke fortalte Brian Deese, Bidens påtroppende direktør for det nasjonale økonomirådet [National Economic Council], på en Reuters-konferanse: «Vi må få åpnet skolene slik at foreldre ... kan komme tilbake i arbeid.»

Utover pådrivet for å gjenåpne skoler og næringsvirksomheter, er den sentrale planken i Bidens Covid-19-respons et munnbindmandat «for føderalt ansatte og på føderal eiendom, på inter-delstat-reiser med tog og fly». Dette er et helt symbolske og meningsløse tiltak, som gjelder bare en liten brøkdel av den amerikanske arbeidsstyrken.

Når det gjelder Bidens løfte om å støtte det raske vedtaket av «stimulanssjekker» på $ 1 400 (redusert fra $ 2 000), er dette en avledning fra det som faktisk er nødvendig: Full inntektsdekning for alle arbeidere i ikke-essensielle næringer, slik at de kan forbli hjemme inntil pandemien er under kontroll.

Mens Times, med avisas karakteristiske uærlighet, rett og slett ignorerer Bidens avvisning av oppfordringer om å stenge skoler og næringsvirksomheter, ble en mer direkte forklaring på Demokratenes politiske retningslinje for pandemien servert denne måneden av New Yorks guvernør Andrew Cuomo, som sa nedstenginger er uakseptable fordi «prisen er for høy».

«Vi kan ganske enkelt ikke holde stengt inntil vaksinen når kritisk masse,» sa Cuomo. «Prisen er for høy. Vi vil ikke ha noe igjen å åpne. Vi må gjenåpne økonomien.»

Denne påstanden, som kommer fra guvernøren i en delstat som omfatter verdens milliardærhovedstad New York City, er absurd. Ifølge en rapport publisert i forrige måned av Institute for Policy Studies, har Amerikas milliardærers rikdommer vokst til $ 4 billioner, opp $ 1 billion siden pandemien begynte.

Amerikas 10 rikeste milliardærer forvalter tilsammen ei nettoformue på over $ 1 billion, et tall større enn den årlige økonomiske produksjonen til mer enn 150 individuelle land.

Det er menneskelivets underordning til finansoligarkiets berikelse som har ført til mer enn 400 000 menneskers død. Dersom hundretusenvis av liv skal reddes må den stikk motsatte politiske retningslinja legges til grunn: Det økonomiske oligarkiets egoistiske bekymringer må ikke få komme i veien for å bevare menneskeliv!

Socialist Equality Party (SEP) krever umiddelbar nedstenging av alle ikke-essensielle næringsvirksomheter og skolene. Dette må ledsages av full kompensasjon for tapte lønninger og inntekter for småbedrifter, dekket for gjennom eksproprieringen av de enorme summene som de rike har ansamlet. Billioner av dollar må investeres i helsevesenet, for å behandle, begrense og utrydde Covid-19, og sikre at samfunnet er beskyttet mot trusselen om smittsomme sykdommer for framtiden.

SEP oppfordrer alle arbeidere om å organisere krise-aksjonskomitéer for å håndheve nødtiltak, inkludert nedstengingen av ikke-essensiell produksjon. Denne kampen reiser spørsmålet om hvem som skal styre samfunnet: Kapitalistklassen på grunnlag av profitt, eller arbeiderklassen på grunnlag av sosiale behov.

Pandemien demonstrerer den grunnleggende realiteten at kapitalisme er uforenlig med samfunnets mest grunnleggende behov. Arbeiderklassen må mobilisere til en forent kamp mot dette bankerotte og morderiske systemet.

Andre Damon

 

Forfatteren anbefaler også:

Pandemien og Trumps kuppforsøk
[15 January 2021]

Biden forsvarer kuppkonspiratører
[9 January 2021]

Pandemiens politiske lærdommer og kampen for sosialisme i 2021
[4 January 2021]