Løslat Covid-19-varsleren Rebekah Jones!

18 January 2021

Forsker og Covid-19-varsler Rebekah Jones tvitret på søndag at delstaten Florida hadde utstedt en arrestordre for henne, i et flagrant forsøk på å intimidere den frittalende og modige forskeren.

Jones er en av de mest frittalende offentlige motstanderne av «flokkimmunitet»-politikken som blir ført av både Trumps Hvite hus og Demokrat-guvernørene. Det har resultert i for tidlig gjenåpning av skoler og næringsvirksomheter, selv med pandemien som øker over hele landet.

Jones har gjentatte ganger advart mot farene ved å gjenåpne skoler, og imøtegått det falske narrativet i mye av etablissementsmediene om at skoler ikke er vesentlige kilder for Covid-19-overføring.

«For å beskytte min familie mot fortsatt politivold, og for å vise at jeg er klar til å slåss mot hva de måtte kaste min vei, melder jeg meg søndag kveld til politiet i Florida,» sa Jones. «Guvernøren vil ikke vinne hans krig mot vitenskap og ytringsfrihet. Han vil ikke få brakt de frittalende til taushet.»

I skrivende stund er det ukjent hvor Jones befinner seg, og regjeringen i Florida har ikke engang dokumentert anklagene mot henne. Jones har gjort det klart at delstaten Florida bruker trusselen om rettsforfølgelse for å kneble henne. «Politibetjenten fortalte min advokat at det bare ville være én siktelse, men understreket at det å snakke ut eller gå til media kunne føre til at politiet ‘stabler’ ekstra anklager. Alt dette bare for å få brakt til taushet en kritiker av en guvernør som mislyktes i jobben sin, og som resultat fikk tusenvis drept,» skrev hun.

Senere postet hun trossende: «Inntil videre bekjentgjøring, sensurert av delstaten Florida. #LetHerSpeak»

Jones’ fengsling kommer en måned etter at Republikaner-guvernøren Ron DeSantis beordret en razzia i politistat-stil på hennes hjem, der delstatspolitiet rettet våpen mot Jones og hennes familie. Det umiddelbare målet for politiet var flere flash-drives [datalagringsenheter] som, ifølge et intervju Jones ga til CNN, inneholder bevismateriale for at Florida-embetsrepresentanter «løy [for et år siden] i januar om ting som interne rapporter og meldinger fra [den føderale folkehelseetaten] CDC,» så vel som «bevis for delstatens illegale aktiviteter».

Politiets invadering av hennes hjem i forrige måned og den nåværende arrestordren er bredere sett et forsøk på å få brakt til taushet en velkjent og frittalende motstander av kampanjen tilbake-til-arbeid.

Jones ble berømt i mai i fjor for å ha nektet å fikse tallene for Floridas koronavirus-tilfeller, ment å skulle støtte delstatsregjeringens eskalerende kampanjer for gjenopptakelse av arbeid og gjenåpning av skoler.

Nå, som da, presenterer tallmaterialet for koronavirustilfeller og -dødsfall et klart argument for å stenge ned skoler og ikke-essensielle arbeidsplasser, for å stanse pandemien. Det var nesten 24 000 rapporterte dødsfall i USA i løpet av den siste uka, i gjennomsnitt mer enn 3 400 dødsofre hver dag. Mer enn 1 200 av disse dødsfallene var i Florida.

Etter at hun ble sparket fra sin stilling bisto Jones med å skape og vedlikeholde Florida COVID Action og The COVID Monitor – de mest helhetlige databasene for sporing av Covid-19-infeksjoner og dødsfall, i henholdsvis Florida og K-12-skoler over hele USA. [O. anm.: K-12 er grunnskoler, til-og-med 12. skoleår.]

Til dags dato har det ikke vært noen vesentlige uttalelser som opponerer mot sensuren av Jones fra Det demokratiske partiet, eller fra pseudo-venstre-organisasjoner som De demokratiske sosialistene i Amerika (DSA).

Påskuddet for raidet mot Jones i desember er en kriminalanklage basert på påstander fra Florida-myndighetene om at hun den 10. november hadde sirkulert en e-post blant delstatsansatte, som oppfordret dem til å «snakke ut før ytterligere 17 000 mennesker er døde. Dere vet at dette er galt. Dere trenger ikke være del av dette. Vær en helt. Snakk ut før det er for sent.»

Allerede før Jones meldte seg for politiet hadde det vist seg at anklagene var falske. Hun forklarte: «FDLE fant ingen bevis på noen av dataenhetene de beslagla, for en melding sendt til DOH-ansatte [Department of Health] i november i fjor, som ba dem ‘snakke ut’ – hele grunnlaget for raidet på mitt hjem i desember.» Hun gjorde det også klart at «en politibetjent bekreftet» at hva enn politiet fant på hennes lagringsenheter så «har det ikke noe å gjøre med emnet for begjæringen om gjennomsøkning».

Forøvrig har regjeringsmyndighetene i Florida gått videre til en ny påstand, siden delstatens første forsøk på å få brakt Jones til taushet faller fra hverandre, dvs. påstanden om at hun brøt loven. Som Jones tvitret ble den nye arrestbegjæringen «utstedt dagen etter at en Tallahassee-dommer fortalte politiet at dersom de ikke etterforsker en forbrytelse, da måtte de returnere utstyret mitt. De fant ikke bevis på noe som var relatert til begjæringen, så de fant på noe nytt for å kunne komme etter meg, som gjengjeldelse.»

Tidspunktet for arrestordren er også signifikant. Den ble utstedt i etterdønningene av president Donald Trumps kuppforsøk den 6. januar, og i løpet av den samme uka som USAs pandemidødstall passerte 400 000. [Florida-guvernør] DeSantis gjør det klart at det sentrale anliggendet som bekymrer den amerikanske staten ikke er seriøst å granske de enorme farene reist av Trumps forsøk på å velte Konstitusjonen eller massedøden forårsaket av pandemien, men å forsikre at skoler og næringsvirksomheter for enhver pris holder åpent.

I dét lyset er Jones et hinder som må fjernes før hun kan avsløre flere sannheter om regjeringens håndtering av pandemien. Styringsklassen er seg meget bevisst den massive fiendtligheten mot dens morderiske politikk for flokkimmunitet, et raseri som bare vil vokse etter hvert som antallet dødsfall spinner videre til stadig nye høyder. CDC forutser nå at ytterligere 92 000 dødsfall vil finne sted i løpet av de tre neste ukene. [O. anm.: CDC er den føderale folkehelseetaten; Sentre for sykdomskontroll og forebygging.]

Slike anslag stemmer overens med de fra Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), som forutser at mer enn 500 000 vil ha dødd av Covid-19 i USA innen midten av februar.

Fem hundre tusen døde! Og ifølge IHME-modellen innrømmes det at selv med en «rask vaksineutrulling» vil antallet døde i det alt vesentlige forbli det samme. Samtidig forutser forfatterne av modellen, deriblant Chris Murray ved University of Washington i Seattle, at den daglige dødsraten vil flate ut i april, angivelig som resultat av politikken til den innkommende Biden-administrasjonen.

I virkeligheten vil pandemien fortsette å rase ute av kontroll så lenge ikke de nødvendige tiltakene besluttes for å begrense den og få den under kontroll, som omfatter en nedstenging av alt annet enn essensiell produksjon og full kompensasjon for de som ikke arbeider. Vitenskapen er klokkeklar.

Dette er i siste instans årsaken til at Rebekah Jones blir kneblet. Akkurat som med andre forfulgte

varslere, som Julian Assange og Edward Snowden, tok hun på seg å begå den forbrytelsen det er å fortelle arbeiderklassen sannheten, både om pandemien og regjeringens kriminelle respons på folkehelsekrisen. Det er nå opp til arbeiderne selv å slåss mot sensur og stille til forsvar av alle demokratiske rettigheter, som del av en bredere revolusjonær kamp for sosialisme.

Bryan Dyne

 

Forfatteren anbefaler også:

Hendene vekk fra Covid-19-varsleren Rebekah Jones!
[10 December 2020]