Storbritannias Socialist Workers Party og Counterfire anvender politisk kloroform mot Trumps kuppforsøk

Av Chris Marsden
14 January 2021

Pseudo-venstre-grupper over hele verden har respondert med én stemme på det forsøkte kuppet ledet av Donald Trump. Det er en posisjon best oppsummert av Alex Callinicos, teorilederen for Storbritannias Socialist Workers Party (SWP) og partiets sympatiserende grupper i mange land: «Ingen grunn til panikk – orden vil bli gjenopprettet i Washington.»

Alex Callinicos

Dette tvitret Callinicos kl. 17.51 (EST; amerikansk østkyststid) den 6. januar, drøye tre timer etter at hundrevis av opprørere, deriblant bevæpnede fascistgangstere, tok seg inn i Capitol-bygningen. I løpet av de tre timene hadde millioner over hele verden vært vitne til de historisk enestående scenene som utspilte seg, med evakueringen av senatskammeret på grunn av frykt for kongressmedlemmers liv og sikkerhet. Men Callinicos var fast bestemt i sin påstand: «Forhold dere rolige, og bare fortsett». I en annen tweet skrev han:

«Weimar Washington, men dette er ikke et kupp. Dette er hvordan Trump-presidentskapet ender, ikke med et smell eller en klynking, men med et brøl av impotent raseri.»

Callinicos’ tweets gjennom hele dagen var hver gang for å opponere mot enhver henvisning til det faktiske forsøket på kupp som fant sted. Han skrev: «Én grunn til at Demokrater er så ivrige etter å kalle dette et kupp, er fordi det gjør dem til garantister for konstitusjonell legitimitet. Det er én av grunnene til at så mange av Trumps allierte i Republikanernes lederskap, anført av [Mike] Pence og [Mitch] McConnell, har vært så raske til å fordømme dette alt-right’s charivari» – en kynisk referanse til en støyende protest rettet mot en påstått ugjerningsmann.

Alex Callinicos’ tweet, der det står: «Ingen grunn til panikk – orden vil bli gjenopprettet i Washington.»

Callinicos insisterte på at det innen styringskretser ikke var noen støtte for et kupp, uten i en smal periferi rundt Trump. De dominerende seksjonene av styringsklassen er forpliktet til demokrati og er tilfredse med at Biden og Demokratene vant valget, visstnok fordi «Kapitalen i USA verdsetter den eksisterende konstitusjonelle ordenen. Og hvorfor skulle de ikke det? Den fortsetter å berike de rike stadig mer, og faller hardt ned på arbeidende mennesker.»

Dagen etter skrev SWPs nasjonalsekretær Charlie Kimber i Socialist Worker: «Dette var ikke et kupp ... Foreløpig trenger ikke bossene det ytre høyre. De liker det nåværende systemet som har levert rekordhøye aksjemarkeder midt under pandemiens massedød og lidelse. Og reell makt er forlagret i styrerommene og staten, ikke i regjeringsbygninger.»

Denne uttalelsen oppsummerer SWPs selvtilfredse og politisk farlige rolle. Kupp har gjentatte ganger vært rettet mot regjeringsbygninger – sentrene for borgerskapets politiske makt. I dette tilfellet ville Trumps supportere storme Capitol for å forhindre godkjenningen av Biden som seierende i presidentvalget, ved å pågripe og muligens myrde ledende politikere, med anvendelsen av de kidnappede som gisler. De kunne stole på medspill fra seksjoner av statsapparatet – innen Pentagon, militæret mer generelt, CIA, FBI og politiet.

Hadde Trumps styrker lyktes ville de vesentlige delene av Det republikanske partiet som aldri vaklet i deres støtte for Trump, og hans bakkere i big business, ha fått tilslutning fra de som i seneste laget tok avstand fra ham. I motsetning til SWP ville de ha kalkulert, slik Trump forventet de ville, at en som var dristig nok til å innta Capitol-bygningen og diktere vilkår til de innkommende Demokratene, var den personen som er best i stand til å representere deres interesser i den pågående kampen mot den amerikanske arbeiderklassen. Selv nå vil diskusjoner i amerikanske styrerom og på Capitol Hill fokusere på hvordan man kan utnytte trusselen fra det ekstreme høyre for å sikre maksimale innrømmelser fra Biden-administrasjonen, og videreføre og utdype den uopphørlige offensiven mot arbeiderklassen, på vegne av finansoligarkiet som brukte milliarder på både Bidens og Trumps valgkampanjer.

Callinicos og SWP har brukt måneder på bagatellisering av trusselen fra Trump, til tross for voksende bevismateriale for at han planla et kupp, og selv om han ikke nøt majoritetsstøtte i verken borgerskapet eller statsapparatet, så nøt han betydelig støtte innen begge. For å referere ett eksempel: FBI kunngjorde den 8. oktober arresteringen av 13 menn som var involvert i et komplott for å kidnappe og drepe Gretchen Whitmer, Demokrat-guvernøren i Michigan, som del av en plan for å styrte delstatsregjeringen. Forut for arrestasjonene var bevæpnede militsers okkupering av Capitol-bygningen i Lansing den 30. april, der to av dem som senere ble arrestert medvirket.

Fire dager etter avsløringen av et komplott som var en generalprøve for 6. januar-angrepet på Capitol Hill, skrev Callinicos en artikkel som ikke nevnte arrestasjonene, men insisterte på at Trump var «for besatt av sin personlige status og rikdom til å være interessert i å skape et nytt regime. Og storkapitalen trenger ikke fascisme for å knuse USAs svekkede fagforeninger.»

Den 8. januar re-tvitret Callinicos det han beskrev som den «utmerkede analysen» publisert av Marx21 den 7. januar, den amerikanske gruppa som sympatiserer med SWP.

Marx21 hadde den 17. desember skrytt i International Socialism: «Vår organisasjon, Marx21, har under Trumps presidentskap argumentert for at Trump ikke er en fascist, og at fullblåst fascisme ikke har falt ned over USA.» Deres «utmerkede analyse» reiser spørsmålet «Et Trump-kupp?», og insisterer igjen på at «verken militæret eller engang det føderale politiet er ved det punkt at de støtter en oppstand mot staten.»

Marx21s politiske linje beviser at Callinicos’ angrep på Biden, i likhet med SWPs kritikk av blairistene i Storbritannias Labour Party, og oppblåsingen av Jeremy Corbyn, er bundet opp med en orientering til Demokratenes «venstre»-representanter. De argumenterer for at en «venstre-respons» på den 6. januar er å bygge «en bredest mulig enhet av alle antirasister», inkludert tilhengere av Bernie Sanders og De demokratiske sosialistene i Amerika (DSA) og andre «mainstream organisasjoner». Ingenting er foreslått som virkemiddel til å bekjempe den umiddelbare og pågående trusselen fra en høyreekstrem bevegelse under utvikling, anført av en som fremdeles innehar stillingen som USAs president.

Gruppa Counterfire ble dannet i 2010, som en vesentlig splittelse fra SWP, av ledende personer som inkluderte Lindsey German og John Rees. Gruppas umiddelbare respons på hendelsene den 6. januar var identisk med den fra deres fraksjonsopponenter, der den samlet «Noen umiddelbare tanker om scenene på onsdag, der bevæpnede Trump-tilhengere inntok Capitol-bygningen».

Kevin Ovenden insisterte: «Det som finner sted i Washington er et depresjonssymptom. Det er ikke et kupp.» Rees erklærte: «Trump-supporterne er verken tallrike nok eller i tilstrekkelig grad organiserte til å mønstre et kupp. Ingen betydelig del av politiet eller de væpnede styrker kommer heller til å tilslutte seg dem. Så dette er en ekstrem form for protest, og Trump melder allerede uttalelser til støtte for politiet, etter i utgangspunktet å ha egget til protesten.»

Counterfire spesialiserer seg på å tilby en plattform for pseudo-venstre-politikkens vrakgods og etterlatenskaper. Illustrerende for dette miljøets politisk sykelige karakter er den avsluttende kommentaren fra Tariq Ali, den tidligere lederen for den nå oppløste britiske pabloist-grupperingen, Den internasjonale marxist-gruppa, og nå en selvpromoterende mediekommentator uten fast politisk tilhold. Han konkluderte sin egen avvisning av begivenhetene med å ønske hell og lykke for den politiske volden planlagt av Trump-supportere, der han skrev: «I stedet for å bli skremt og brakt ut av politiet, burde [Mike] Pence og [Nancy] Pelosi ha valset ut sammen, ned gata til de nådde frem til Det hvite hus ... og da? Fyll ut videre, når stemningen tar deg.»

I dagene etter beleiringen av Capitol Hill har World Socialist Web Site rapportert daglig om den voksende bevismengden for støtte på høyt nivå for Trumps lenge-planlagte angrep – innen Pentagon, FBI, Capitol-politistyrken, de fleste Republikanske representantene i Kongressen, og om planene for ytterligere politisk vold under innvielsen av Biden den 20. januar. WSWS har også pekt på velinformerte bekymringer fra toppfigurer i og rundt militæret, om at Trump har betydelig støtte i de væpnede styrkene.

Pseudo-venstre tillater aldri slike politiske realiteter å påvirke det de sier. SWP skrev den 11. januar om tidligere fascistbevegelsers historiske karaktertrekk, utelukkende som en plattform for Tomáš Tengely-Evans til nok en gang å insistere: «Den amerikanske styringsklassen ser i dag ikke til en fascistbevegelse for å gjenopprette orden,» «Scenene som utspilte seg i Washington var ikke et seriøst forsøk på å gripe statsmakt,» og «US Capitol-opptøyene var de siste gisp av Trump-presidentskapet.» Ovenden skrev samme dag for Counterfire om «sist onsdags fascistiske opptøyer», og understreket at «for alt snakk om et kupp ... det var ikke det.»

World Socialist Web Site har nå publisert artikler om responsen på Trumps kupp fra Jacobin i USA og pseudo-venstre-grupper i Europa, Latin-Amerika og Australia. [O. anm.: disse er ikke oversatt, men er anført som anbefalt lesning under artikkelen, i engelsk original.] Deres budskap forblir det samme, hva enn måtte komme. Det er naken propaganda, bestående av påstander og feilanvendte historiske analogier innrettet mot kloroformering og politisk avvæpning av arbeiderklassen. Hva ligger til grunn for dette?

I forordet til boka The Frankfurt School, Postmodernism and the Politics of the Pseudo-Left: AMarxistCritique, besørget David North, styreleder for WSWS’ internasjonale redaksjonsråd, en «arbeidsdefinisjon» av «pseudo-venstre»:

Dette er alle grupper som enten brøt med sosialisme for mer enn et halvt århundre siden, eller aldri hadde noen tilknytning til den. Graden av politisk kynisme innen disse kretsene er svimlende. Callinicos, professor ved King's College London, som tjener ei lønn som plasserer ham innen de øverste 10 til 15 prosent av den britiske inntektsskalaen, er ikke utypisk for de øvre middelklassefigurene i ledelsen av pseudo-venstre-gruppene, som med deres komfortable livsstil i den eksisterende sosial orden setter grensene for deres verbale «radikalisme».

Der de tilbringer sine dager som politiske apologeter for Labour Party og fagforeningsbyråkratiene, gnir de skuldre med andre akademikere, velbeskodde journalister og «samfunnsaktivister» på regjeringslønn, eller de er på en eller annen måte tilknyttet fagforeningsapparatet, der de skjenker dette miljøet den hederlige tittelen «venstresiden». Det er til disse kreftene pseudo-venstre orienterer seg, og tilbyr deres tjenester som rådgivere og en ideologisk politistyrke. De nekter å erkjenne Trumps kuppforsøk for hva det var, fordi å gjøre dét reiser nødvendigheten av en massebevegelse av arbeiderklassen for å bekjempe denne trusselen, som ville feie til side deres venner, allierte og velgjørere i fagforbundene, Labour Party og Det demokratiske partiet.

Ingen er mer overbevist om kapitalismens makt og overlevelsesevne, eller like fiendtlig innstilte til arbeiderklassen og genuin sosialisme, enn det Callinicos og hans like er. Deres sporadiske og kyniske anvendelse av marxistiske fraser, og enda sjeldnere referanser til de russiske revolusjonære Vladimir Lenin og Leo Trotskij, er utelukkende for å motarbeide arbeiderklassens uavhengige politiske mobilisering på et revolusjonært og internasjonalistisk program. De er selvutnevnte «revolusjonære» som er hårdnakket imot revolusjon. Og selv om det aldri blir vedgått er deres polemiske utgytelser mot å definere 6. januar-begivenhetene som det kuppforsøk det var ikke rettet mot Demokratene, som ikke er ute etter noe mer enn å få etablert et modus vivendi med Republikanerne, men mot World Socialist Web Site, Socialist Equality Partiene og Den internasjonale komitéen av den fjerde internasjonale (ICFI).

 

Forfatteren anbefaler også:

Jacobin’s Bhaskar Sunkara on Trump’s January 6 coup: “Nothing to see here!”
[8 January 2021]

France’s New Anti-capitalist Party denies Trump’s fascist coup in Washington
[11 January 2021]

Australian pseudo-left dismisses Trump’s fascist coup attempt as a “pathetic farce”
[12 January 2021]

Spain’s Morenoite CRT denies Trump’s fascist coup in Washington
[13 January 2021]