Pedagogers grunnplan-sikkerhetskomité i USA holdt sitt første nasjonale møte i 2021

Matthew MacEgan
12 January 2021

På lørdag holdt Educators Rank-and-File Safety Committee (ERFCS) – Pedagogers Grunnplan-Sikkerhetskomité – sitt første nasjonale møte i 2021, under banneret: «Stopp tilstedeværende undervisning inntil pandemien er under kontroll!» Møtet, med deltakelse av mer enn 150 lærere og andre arbeidere fra hele USA og resten av verden, inkluderte lærere fra Alabama, Alaska, California, Texas, Illinois, Michigan, New York, Pennsylvania og mange andre delstater, i tillegg til sykepleiere, bilproduksjonsarbeidere og Amazon-arbeidere.

Møtet ble ledet av David Brown, en spesialpedagog som arbeider i Oakland, California, og åpningsrapporten ble holdt av Evan Blake, en tidligere spesialpedagog, som satte lærernes kamp inn i kontekst av den utfoldende politiske krisen i Washington D.C.

En koalisjon av lærere, skoleelever og deres familier, protesterer under et stevne kalt National Day of Resistance Against Unsafe School Reopening [Nasjonal motstandsdag mot utrygg gjenåpning av skoler] i New York, mandag 3. august 2020. [Foto: AP Photo/Bebeto Matthews]

Ifølge Blake var USAs president Donald Trumps fascistkupp den 6. januar «dypt forbundet med gjenåpningen av skoler og den bredere politiske orienteringen som styringsklassen har forfulgt under pandemien». Dersom Trumps kupp hadde vært en suksess – og det er fortsatt tid for ham til å iverksette flere provokasjoner før innsettingsdagen – ville han ha etablert et presidentdiktatur og anvendt militæret og politiet til å innføre et terrorstyre over arbeiderklassen.

Blake insisterte på at arbeidere, inkludert lærere, må ta opp krav om den umiddelbare fjerningen og arresteringen av Trump, og for en åpen og offentlig kriminaletterforskning av alle de som bisto og understøttet 6. januar-fascistputschet.

«Biden gjorde det stikk motsatte av hva enhver genuin politisk leder konfrontert med et coup d’état ville gjøre: Han oppfordret Trump – kuppkonspiratøren – til å tale for titalls millioner på nasjonsdekkende fjernsyn. På fredag avviste Biden eksplisitt oppfordringer om å riksrettstiltale Trump, og appellerte i stedet for ‘enhet’ med hans ‘republikanske kolleger.’»

De samme prosessene som førte til begivenhetene den 6. januar har også betinget styringsklassens generelle respons på Covid-19-pandemien, inkludert den kriminelle politiske orienteringen om «flokkimmunitet», og kampanjen støttet av begge partiene for å sende lærere og skoleelever tilbake til skolene. Helt fra begynnelsen av var storselskaps- og politikketablissementet opptatt av å berge profitter, og ikke liv.

Blake viste møtedeltakerne en graf som viste 2020-endringer for børsindeksen Dow Jones Industrial Average overlagret med antallet amerikanske Covid-19-dødsofre i løpet av året. Presentasjonen er en slående visuell fremstilling som viser at aksjekursene skyter til værs i parallell med det som burde vært forebyggbare dødsfall, fra mars måned av.

Blake konkluderte med at kampen mot pandemien og faren for fascisme var helt betinget av arbeiderklassens uavhengige initiativ, inkludert etableringen av grunnplan-sikkerhetskomitéer, uavhengige av fagorganisasjonene, for å mobilisere pedagoger og lærere, og bredere seksjoner av arbeidere, mot begge big business-partiene og profittsystemet de forsvarer.

Parallele Entwicklung des Dow Jones und der Covid-Todeszahlen in den USA

Blakes åpningsrapport ble etterfulgt av en presentasjon av dr. Benjamin Mateus, som har skrevet mye for World Socialist Web Site om den medisinske siden av pandemien. Mateus forklarte at det for tiden er 90 millioner dokumenterte Covid-19-infeksjoner på tvers av kloden, som er litt mer enn én prosent av verdens befolkning.

Til dags dato har det allerede vært to millioner dødsfall i all hovedsak skyldt Covid-19, så det er trygt å spekulere at et sprang til 10 prosent av den globale befolkningen som infisert vil føre til anslagsvis 20 millioner dødsofre. «Dette er tragisk, ikke bare fordi det er forutsigbart, men også fordi det kan forebygges,» bemerket Mateus.

Mateus viste plansjer som fremhevet regioner av USA der de største skolekretsene ligger: New York City, Los Angeles, Chicago – alle områder hvor det var et skyv fra lokale myndigheters side for å få gjenåpnet skoler. Denne gjenåpningen økte både antallet sykehusinnleggelser og antallet dødsfall på grunn av Covid-19, i disse regionene.

Statistikk som fremkommer fra disse områdene ble deretter kontrastert med en studie av 41 land, inkludert USA, der infeksjoner ble kraftig redusert da skoler, universiteter og ikke-essensielle næringsvirksomheter ble midlertidig nedstengt senvinters og våres i fjor. «Dette er kritisk,» insisterte Mateus. «Når man anvender disse tiltakene, ser vi at reproduksjonsraten (R0) reduseres. Disse avbøtende tiltakene må iverksettes nå, for å få stanset spredningen av viruset og for å få til en nedgang av dets reproduksjon.»

Plansjene fra dr. Mateus’ rapport er tilgjengelig her.

Etter disse rapportene var ordet fritt for deltakerne til å stille spørsmål og komme med kommentarer til situasjonen lærere står overfor. Flere medlemmer og supportere av Pedagogers Grunnplan-Sikkerhetskomité – Educators Rank-and-File Safety Committee (ERFSC) – kom med deres bidrag og de oppdaterte den nasjonale gruppa om anliggender fra deres respektive delstater.

Tony Jackson uttalte seg på vegne av Texas Educators Rank-and-File Safety Committee [engelsk tekst], der han avslørte delstaten Texas’ regjering og de største lærerfagforbundene og nasjonsdekkende lærerfagorganisasjoner, «som forrådte deres kontingentbetalende medlemmers interesser, og stilte til tjeneste for det kapitalistiske pådrivet for å beholde økonomien åpen på bekostning av læreres liv.»

Jackson forklarte at både Texas-guvernør Greg Abbott og delstatens justisminister Ken Paxton, ved hjelp av juridiske utfordringer, jobbet sammen for å forhindre lokale helsemyndigheter og byforvaltninger fra forskuddsvis nedstenging eller begrensning av åpningstimer for skoler, næringsvirksomheter og andre offentlige rom, for å motvirke spredningen av Covid-19.

Jackson fortalte: «Nyligst var det El Paso-dommeren Ricardo Samaniegos bestrebelser for å pålegge portforbud for barer og restauranter som ble veltet av justisministerens [Paxtons] inngrep som saksøker på vegne av ni El Paso-restauranter, barer, treningssentre og andre næringsvirksomheter. Disse foretakene eies av tre personer og grupper i serveringsbransjen, som har mottatt millioner av skattebetalernes dollar.»

Jackson insisterte på at kampanjen for å holde næringsvirksomheter åpne er uløselig knyttet til tilbøyeligheten til å tvinge lærere tilbake til usikre og dødelige arbeidsplasser.

Michael Hull [engelsk tekst], grunnlegger av Facebook-gruppa «Teachers Against Dying», uttalte seg også fra Texas, og sa det var tvingende nødvendig å «få den fiksjonen ut av lærernes forestillinger» at fagforbundene eller Demokratene ville slåss for dem. Han pekte på fagorganisasjonenes rolle i å isolere og forråde bølga av lærerstreiker i 2018 og 2019, og Bidens valg av Miguel Cardona som innkommende utdanningsminister, en forfekter for den raske gjenåpningen av skoler. Han sa at i stedet måtte lærerne «knytte seg sammen, og forstå at makten er i antallene».

En sykepleier fra Los Angeles County ga i hennes kommentarer en grøssende redegjørelse for forholdene på sykehusene som blir overveldet av Covid-19-tilfeller. Hun sa: «Selv før pandemien var mange av sykehusene underbemannet, det manglet på forsyninger og det var mange ganger vi ikke hadde nok personlig verneutstyr (PPE). Så vi var allerede konfigurert for å mislykkes, og nå med en pandemi ser vi konsekvensene», der sykehus rasjonerer oksygen, prioriterer pasienter og bestemmer hvem som skal behandles og hvem som ikke skal, og ber ambulansepersonal om ikke å bringe pasienter til sykehuset dersom de ikke klarer å få gjenopplivet dem. Hun sa at Demokrat-guvernøren Gavin Newsom hadde gjort saken verre ved at han ga etter for den mektige sykehus-selskapslobbyen ved å overstyre delstatens grenser for relasjonen antall pasienter per sykepleier.

Hun sa at disse dystre betingelsene «skyldes i sin helhet vårt for-profitt-system». Hun fortsatte: «Sykehusene ble tildelt redningspakker. De pengene kunne vært brukt til å bygge flere sykehus. Vi visste for ni måneder siden at dette ville skje, og de gjorde ingenting for å forberede seg. Kina var i stand til å bygge et sykehus på få uker. Vi kunne ha gjort det.» Hun la også til at rednings-pengene i stedet ble brukt til å besørge utbetalinger til administrerende direktører og aksjonærer.

Der hun fordømte Newsoms planer [engelsk tekst] om å sende barn og lærere tilbake til skolene, konkluderte hun: «Jeg ber arbeidere å forene seg. Jeg appellerer til alle som deltar i denne telefonkonferansen om å ta opp kampen og hjelpe til med å bygge grunnplankomitéer. Uansett hvor dere er i nasjonen, og ellers i hele verden, vi må forene oss, for å få brakt vår samlede makt til torgs for å få stanset dette.»

I tillegg til flere andre kommentarer og spørsmål som ble stilt i løpet av møtet, ga Tania Kent en rapport om situasjonen i Storbritannia [engelsk tekst] og forklarte at betingelsene i USA er nesten identiske med de lærere over hele verden står overfor. Kent sa: «Storbritannia, det første landet i verden til åpent å gå for flokkimmunitet, har nå de høyeste pro capita dødsratene i verden.»

Kent ga uttrykk for det Educators Rank-and-File Committee insisterer på skal tjene som grunnlag for å danne delstatsdekkende komitéer i alle amerikanske delstater: «Styringselitene har forberedt seg på at millioner skal dø av et virus som var helt forebyggbart, og kontrollerbart. Ytterligere hundretalls millioner vil dø på grunn av konsekvensene av de sosiale innvirkningene av dette viruset. Vi oppfordrer til tiltak for å mobilisere læreres enorme styrke og sosiale kraft for å få stengt ned skoler, på et forent program sammen med bredere seksjoner av arbeidere. Dette må være del av arbeiderklassens internasjonale offensiv for å begynne å slåss for sine egne interesser.»

Phyllis Steele, et av de grunnleggende medlemmene av Michigan Educators Rank-and-File Safety Committee [engelsk tekst], presenterte møtedeltakerne et sammendrag av kampene som lærere i hennes delstat hadde ført. Steele fortalte at Demokrat-guvernøren Gretchen Whitmer uttalte på en pressekonferanse i forrige uke at alle skolene vil være helt åpnet innen den 1. mars.

«For å forsikre denne gjenkomsten til skolebygningene har Michigan bestemt at [K-12] grunnskolelærere skal være noen av de første i køen for å få Covid-vaksinen. Vær helt klar over, denne beslutningen er tatt av Detroit Three-bilprodusentene, bankene og de andre av delstatens movers and shakers. De vil ha elevenes foreldre tilbake i fabrikkanleggene til Fiat Chrysler, Ford og GM, så vel som til de utallige underleverandørene og andre storselskapene.»

Hun sa at Michigan-komitéens forlangender «vurder den menneskelige kostnaden som denne pandemien fortsetter å kreve. Vi må først og fremst beskytte liv. Arbeidere trenger å forbli hjemme inntil det er trygt å gjenåpne skoler. Vi må også kreve fulle og kostnadsfrie ressurser for sosialt og emosjosjonelt velvære, besørget barn og familier.» Og hun la til: «... og full kompensasjon til arbeidere slik at de kan forbli hjemme.»

En Amazon-arbeider fra Baltimore, og medlem av Amazon BWI2 Rank-and-File Safety Committee [engelsk tekst] meldte seg også, og sa at betingelsene ved gigantselskapet over hele landet, og i verden, har vist at «det egentlig handler om kapitalisme». «Vi blir oppfordret til å stille opp, uansett hvor mange tilfeller av Covid det er, og til å arbeide med-eller-uten personlig verneutstyr. Det er veldig viktig at vi alle knytter oss sammen, bransje for bransje, fra grunnplanet, og finner en måte å forene oss på internasjonalt. Det spiller ingen rolle hvilken bransje du er del av, eller hvilken delstat eller hvilket land du bor i. Vi må ha én stemme. Dét er den eneste måten vi virkelig kan få bekjempet dette på.»

Matthew, en universitetsforeleser og aleneforelder med to barn, ansatt i Floridas offentlige utdanningssystem, uttalte seg om den nyeste Covid-19-statistikken i hans delstat, blant annet det faktum at der kommer de siste testene tilbake med en positivitetsrate på 40 prosent. «Det var nesten 20 000 nye tilfeller og 194 nye dødsfall rapportert bare i dag, i Florida.»

Han fortsatte med å besørge møtedeltakerne med detaljer om delstatens angrep på Rebekah Jones, GIS-dataspesialisten og varsleren som ble sparket av Floridas helsedepartement for å nekte å manipulere data for bedre å tilrettelegge for Republikaner-guvernør Ron DeSantis berettigelse for gjenåpningen av Florida for handelsvirksomhet.

Den 7. desember ble Jones’ hjem ransaket av delstatens politi, som rettet våpen mot henne og hennes familie, inkludert hennes barn, før de tok beslag i hennes telefon, datamaskiner og flash-drives, som inneholdt bevismateriale for at Florida-embetsrepresentanter løy om interne rapporter og CDC-varsler.

Matthew konkluderte med å appellere til møtedeltakere fra Florida om å bli med og bygge en delstatsdekkende grunnplan-sikkerhetskomité. «Forsvaret for Jones, for vitenskapen og for liv kommer ikke fra noen av Wall Streets tvillingpartier. Såfremt det skal mønstres en opposisjon, må den komme fra arbeiderklassen, uavhengig organisert, og på grunnlag av dens egne interesser.»

Som oppsummering av møtet sa Joe Kishore, nasjonalsekretær for Socialist Equality Party, at USA «mer enn noe annet samfunn har vist seg å være ute av stand til å respondere på pandemien på en rasjonell, vitenskapelig og human måte». Amazons Jeff Bezos, Teslas Elon Musk og andre milliardærer har beriket seg, mens 380 000 mennesker har dødd av Covid.

Mediene og Demokratene forsøker å skjule det faktum at Trumps kuppforsøk var knyttet til en mye bredere politikk fra styringselitens side, sa Kishore, og pekte på de første demonstrasjonene til ytrehøyregrupper i Michigan i april, og i andre delstater, som forlangte at det ikke skulle være noen begrensninger for virusets spredning. Trump søkte å få dyrket høyreekstreme krefter for å være i spissen for kravet om gjenopptakelse av arbeid og gjenåpningen av skoler, og for politikken for flokkimmunitet, sa Kishore. Etter redningen av bankene, så-godt-som enstemmig vedtatt av Kongressen, ble dette den politiske retningslinja for styringsklassen og begge partiene.

Han sa at Demokratene «fremfor alt er skrekkslagne over veksten av sosial opposisjon i arbeiderklassen, som vil utvikle seg til en bevegelse mot kapitalisme og hele styringsklassens politikk, spesielt som respons på pandemien». Han sa at derfor er forsvaret av liv forbundet med en kamp for å avsløre Trumps konspirasjon, og det som var bakenforliggende. Han sa at SEP forlanger en offentlig etterforskning for å få avslørt konspirasjonen, og at dette ville være knyttet til utviklingen av arbeiderklassens opposisjon til styringselitens politiske orientering, som har produsert så mye død og elendighet. «Arbeiderklassen må gripe inn i denne krisen og hevde sine egne interesser. Det er grunnen til at jeg oppfordrer alle som er med på dette online-møtet til å bli med og bygge grunnplan-komitéer og bli med i Socialist Equality Party for å ta opp kampen for sosialisme.»

Vi oppfordrer innstendig alle lærere, foreldre, skoleelever og arbeidere som ønsker å delta i kampen for å stengtned skoler og ikke-essensiellenæringsvirksomheter, om å kontakte oss på wsws.org/edsafety og bli med i vår Facebook-gruppe. Vi oppfordrer dere også til å treffe en beslutning om å bli med i Socialist Equality Party.

 

Forfatteren anbefaler også:

Etabler uavhengige grunnplan-sikkerhetskomitéer av lærere, foreldre og elever!
[17 August 2020]

Pseudovitenskapen bak det høyreorienterte pådrivet for gjenåpne skoler
[5 September 2020]

Den globale kampanjen for gjenåpning av skoler og arbeiderklassens internasjonale strategi
[5 September 2020]