Assange nektet kausjon etter blokkert utlevering, vil anke til UK High Court

Av Thomas Scripps
7 January 2021

WikiLeaks-grunnlegger Julian Assange har blitt nektet kausjon og blir fortsatt varetektsfengslet i maksimalesikkerhetsfengselet Belmarsh Prison.

Tingrettsdommer [District Judge] Vanessa Baraitser avsa beslutningen på onsdag i tingrettsbygningen Westminster Magistrates Court, etter på mandag å ha bekjentgjort hennes rettsbeslutning mot utlevering av Assange til USA, på psykisk helse-grunnlag. Assange vil forbli varetektsfengslet inntil påtalemyndighetens anke over denne kjennelsen blir hørt.

Westminster Magistrates Court

WikiLeaks’ sjefredaktør Kristinn Hrafnsson kunngjorde etterpå at Assanges juridiske team vil ta kausjonsbeslutningen inn for britisk høyesterett – UK High Court.

Baraitsers nekting av å innvilge kausjon bekrefter at hennes beslutning om ikke å utlevere var motivert av politiske hensyn og ikke av noen reell bekymring for Assanges helsetilstand. Assange vil bli holdt under betingelser som har hatt en alvorlig innvirkning på hans mentale helsetilstand, under en massiv opptrapping av Storbritannias Covid-19-epidemi.

Nick Vamos, tidligere leder for spesialkriminalitet og leder for utlevering ved det britiske rettsvesenets Crown Prosecution Service, snakket på tirsdag med Sydney Morning Herald, der han indikerte at ankeprosessen sannsynligvis ville ta to-til-tre måneder.

I hennes beslutning aksepterte Baraitser påtalemyndighetens insistering på at Assanges flukt inn i den ekvadorianske ambassaden i 2012 – etter at en britisk domstol hadde innvilget ham kausjon i forbindelse med Sveriges oppblåste etterforskning av fabrikkerte seksualovergrep og den tilhørende utleveringsforespørselen – var bevis for at hans villighet til å stikke av i fremtiden. Dette er en absurd og hevngjerrig posisjon.

Assange hevdet sin rett til asyl i den ekvadorianske ambassaden for å unngå videreutleveringen [fra Sverige] til USA, i sammenheng med et ondskapsfullt angrep på WikiLeaks fra Obama-administrasjonen og den globale mannejakta på organisasjonens grunnlegger. Ikke bare sonet han nesten maksimumsstraff for disse handlingene fra mai til september 2019, men de blir nå brukt som en grunn til å nekte kausjon i nettopp den hevngjerrige utleveringsprosedyren som han prøvde å unngå i 2012 – som Baraitser selv i domspremissene har vurdert å være «undertrykkende»!

Dessuten, som Assanges forsvarsadvokat Edward Fitzgerald QC forklarte i sitt innlegg, er situasjonene dramatisk forskjellige. Assange har nå en rettsbeslutning i hans favør. Han er uansett beredt på å underlegge seg strenge kausjonsvilkår, som tilsvarer effektiv husarrest, med en GPS-mansjett – betingelser som har gjort det mulig for terrormistenkte å få innvilget kausjon. Hans erfaring med å kreve asyl i en ambassade har vist seg å være «ubehagelig», med Fitzgeralds formulering, og førte «til at han var effektivt innesperret i nesten syv år» før han fikk sitt asyl opphevet. «Det er ikke noe han sannsynligvis noen gang vil gjenta.»

Assange har nå også en familie – en partner og to barn i Storbritannia. Fitzgerald argumenterte at hans familie er viktige menneskerettighetsgrunner for hans løslatelse mot kausjon, foruten å være en grunn til at Assange ikke ville stikke av. På grunn av Covid-19-restriksjoner i fengselet har Assange «ikke sett sin familie fysisk [‘in person’] siden mars 2020». Han har aldri vært i stand til å kunne leve sammen med dem, etter å ha tilbrakt 15 måneder i varetektsfengsel i påvente av hans utleveringshøring.

Fitzgerald bemerket at Assanges familie er høyst relevant for spørsmålet om hans mentale og fysiske velvære. Han sa: «Innvilgelse av kausjon ville tillate faktisk fysisk kontakt med hans familie, som ville ... lindre mental nød».

Baraitser hadde erkjent fordelen med familiens støtte for Assange i hennes beslutning om utlevering, som beskrev ham som en «deprimert og til tider fortvilet mann, som virkelig frykter for sin fremtid».

Kausjon ville også «i vesentlig grad redusere» risikoen for Assanges eksponering for Covid-19. Fitzgerald pekte på det «alvorlige utbruddet» av viruset som Belmarsh Prison nylig var utsatt for, og sa det hadde vært 59 positive tilfeller før jul. Han la til: «Uansett er posisjonen [Storbritannias status angående epidemien] verre nå, og uansett vil han være tryggere der han kan isolere seg med familien enn om han er i Belmarsh.»

Baraitser avviste disse bekymringene og erklærte at «dette fengselet håndterer fangenes helse under denne pandemien på en relevant og ansvarlig måte.» Hun valgte å godta påtalemyndighetens forsikringer, basert på en e-post fra Belmarsh mottatt forleden kveld, om at bare tre fanger i Belmarsh for øyeblikket er smittet – til tross for alvorlig forvirring på det punktet, på grunn av e-postens ordlyd. Fitzgerald kommenterte: «Vi er ikke sikre på om det betyr at tre personer har testet positivt den siste dagen.»

Assanges advokat tilla det «bredere poenget» til fordel for å innvilge kausjon at «gjennom hele den langvarige rettshøringen forble [utleverings-] anmodningen grunnlaget for hans forvaring, og grunnlaget for at han ble nektet innvilget kausjon. Nå har du gitt en vurdert rettsbeslutning, og du har beordret utskrivingen av Julian Assange ...»

«Den naturlige og logiske konsekvensen ... av denne rettskjennelsen ville være at han gjenvinner sin frihet, i det minste betinget. Egentlig har hver kanon av engelsk lov gjennom århundrene vært at når det først har funnet sted en rettsbeslutning om at noen har rett til utskriving ... at dét i det minste ville være en grunn for dem å oppnå betinget frihet.»

Kristinn Hrafnsson, WikiLeaks’ sjefredaktør

WikiLeaks’ sjefredaktør Kristinn Hrafnsson fordømte i hans tale utenfor retten Baraiters beslutning: «Det er åpenbart en stor skuffelse å få denne avgjørelsen nå fra dommer Baraitser, om ikke å løslate Julian Assange mot kausjon. Vi synes det er urettmessig og urettferdig og ulogisk når du vurderer hennes rettsbeslutning for to dager siden om Julians helsetilstand, som selvfølgelig i stor grad skyldes at han blir holdt i Belmarsh Prison.

«Det å sende ham tilbake dit gir ingen mening ... Det er umenneskelig, det er ulogisk. Denne nektingen av kausjon vil mest sannsynlig bli anket til den britiske høyesterett – UK High Court – innen få timer eller i løpet av noen få dager, og vi vil forvente at dette blir omgjort, fordi det, ærlig talt, og som jeg sier, det gir ikke mening fra noe synspunkt.»

Rebecca Vincent fra Reporters Without Borders [Reportere uten grenser] sa organisasjonen «fordømmer denne avgjørelsen som er tatt i dag, som vi ser på som unødvendig grusom. Denne domstolen kan ikke omgjøre de ti siste årene av det helvete Julian Assange har måttet tåle, men de kunne ha gjort det riktige for tiden fremover. Vi mener fullt og helt at Julian var målrettet for hans bidrag til journalistikken. De siste ti årene har han lidd bare på grunn av å ha publisert informasjon av offentlighetens interesse. Han skulle ikke trenge å tilbringe et øyeblikk urettmessig berøvet sin frihet.»

«Vi gjentar vår bekymring for hans mentale helsetilstand og hans fysiske helsetilstand så lenge han må forbli i Belmarsh Prison. Hvis noe skjer med ham i denne varetektsperioden er det de britiske myndighetenes juridiske og moralske ansvar.»

Stella Moris

Assanges partner Stella Moris beskrev resultatet som «en enorm skuffelse. Julian skulle ikke vært i Belmarsh Prison i utgangspunktet.»

Baraitser avvisning av kausjon er en advarsel om at forfølgelsen av Assange langt fra er over. Hun erklærte nettopp det i hennes avgjørelse på onsdag, der hun sa: «Hva angår Mr. Assange, denne saken enda ikke vunnet.»

Påtalemyndigheten beskrev hennes rettsbeslutning mot utlevering som en vurdering som «henger i en tynn tråd», utelukkende truffet på grunnlag av Assanges mentale helsetilstand og risikoen for selvmord, og at den aksepterer de amerikanske advokatenes antidemokratiske argumenter på alle andre juridiske punkter.

Vamos bemerket i hans intervju med Sydney Morning Herald at anken ville være en anledning for den amerikanske regjeringen til å sikre en reversering av beslutningen om ikke å utlevere, ved å gi løfter om at Assange ville bli godt behandlet i USA. «For eksempel kan de si seg enige i ikke å forvare ham i et bestemt fengsel, eller under visse betingelser, eller de kunne styrke hans helsetilsyn eller selvmordsovervåkingen.»

Clair Dobbin, aktor for USA, indikerte under onsdagens høring at disse planene allerede var på gang: «Det vurderes også å gi tilsagn [om psykisk helsevern] som oppfyller bestemte deler av dommen.»

London metropolitan police foretar pågripelser

Flere pro-Assange-demonstranter ble arrestert utenfor tinghuset basert på Covid-19-siktelser, deriblant en 92 år gammel mann. Politiet kom mobb-sterke, med anslagsvis 50 betjenter og flere svartemarjer, i det som åpenbart var et forsøk på å intimidere fremtidige støttedemonstrasjoner.

Live-streamede opptak fra RT viser politiet som angriper journalister, skyver dem ut av veien og fysisk forhindrer og hardhendt håndterer kameraoperatører, selv da de identifiserte seg som journalister. Den uavhengige reporteren Gordon Dimmack, som var til stede, tvitret: «Politiet har fortalt uavhengige medier at de må forlate, ellers blir de arrestert.»

 

Forfatteren anbefaler også:

Britisk dommer beslutter mot utlevering til USA: Løslat Julian Assange nå!
[5 January 2021]

Leger responderer på Assange-utleveringsdommen: «Han må løslates umiddelbart»
[7 January 2021]

Utleveringsbeslutning om Assange forventet 4. januar: Mobiliser arbeiderklassen for å sikre hans frihet!
[31 December 2020]

FN-rapportøren Nils Melzer krever Assanges umiddelbare løslatelse, etter ti år med vilkårlig forvaring
[14 December 2020]