Den tyske børsindeksen DAX fråtser på massedød

Av Johannes Stern
4 January 2021

Etter feriedagene fortsetter massedøden i Tyskland og rundt om i verden. Tirsdag rapporterte [den offisielle tyske folkehelseinstansen] Robert Koch Institutt (RKI) 852 koronavirusdødsfall, og på onsdag morgen den nye rekorden med 1 129. Dette gjør desember til den desidert dødeligste måneden siden pandemien begynte. Bare i Tyskland ble det offisielt registrert mer enn 15 500 personer som døde av koronavirus fra 1. til 28. desember, mer enn dobbelt så mange som i november (6 231 dødsfall) og i april (5 708 dødsfall). Innen utgangen av året vil totaltallet for dødsfall ha steget til rundt 35 000 [o. anm.: artikkelen er skrevet 30. desember].

En slik skala av død opplever man vanligvis bare i krigstider. På verdensbasis har nå nesten 1,8 millioner mennesker omkommet av Covid-19, derav mer enn en-halv-million i Europa og anslagsvis 350 000 i USA. Siden midten av mars har gjennomsnittlig mer enn 6 000 hver dag bukket under for viruset. I løpet av første verdenskrig var det gjennomsnittlige antallet fallne soldater per dag om lag 6 060. Selv om styringsklassen gjør sitt beste for å spille ned det dramatiske omfanget av situasjonen, kan rapporter om overfylte likhus og krematorier knapt undertrykkes.

Den medisinske situasjonen er dramatisk. På sykehus som arbeider med full kapasitet, forsøker leger, sykepleiere og annet personale desperat å holde tusenvis av pasienter fra å dø av kvelning. På grunn av de siste tiårenes brutale innstrammingspolitikk mangles det ikke bare personale, men ofte også nødvendig medisinsk utstyr. Den sosiale situasjonen kan forøvrig bare sammenlignes med de store krisene i første halvdel av 1900-tallet. I USA er 50 millioner mennesker matusikre, og siden mars har 73 millioner personer registrert seg arbeidsledige. I Tyskland nådde fattigdomsraten i fjor historisk rekordnivå med 15,9 prosent (13,2 millioner mennesker). Pandemien har ytterligere forverret den sosiale ulikheten.

På den andre siden er det et tynt sjikt øverst i samfunnet som har blitt utrolig mye rikere, og fråtser på død og sosial elendighet.

Den tyske børsindeksen DAX nådde først nytt toppnivå på mandag før den satte nok en rekord på tirsdag, da den midlertidig passerte 13 900 poengpunkter. Handelsdagen sluttet på 13 761 poengpunkter, bare 29 under mandagens all-time-high (13 790). Andre tyske aksjeindekser satte også nye rekorder på tirsdag: MDAX nådde et nytt toppnivå på 30 912 poengpunkter, SDAX med 14 766.

Det tyske aksjemarkedet har dermed ikke bare fullstendig kommet seg fra det midlertidige krasjet ved begynnelsen av pandemien, men har endt året med et betydelig oppsving. Ved utgangen av 2019 sto DAX på 13 249 poengpunkter, som betyr en samlet økning for 2020 på nesten fire prosent. MDAX steg med mer enn ni prosent og SDAX med over 18 prosent.

Børsbonanzaen midt under pandemien betyr at de superrike har økt deres allerede astronomiske formuer ytterligere. Ifølge beregninger fra konsulentselskapet PwC og den sveitsiske banken UBS hadde samlede eiendeler til de mer enn 2 000 dollarmilliardærene på global basis steget til rekordverdien rundt regnet € 8,7 billioner [NOK 91 billioner] ved slutten av juli. Summen er mer enn dobbelt så stor som Tysklands årlige brutto nasjonalprodukt (ca. € 3,5 billioner / NOK 36,65 billioner).

I Tyskland steg de ultrarikes samlede nettoformue fra mars til juli med nesten € 80 milliarder, til € 486 milliarder [NOK 5 billioner]. Dette tilsvarer rundt regnet hele Tysklands føderale budsjett for det kommende året, og nesten 14 ganger 2021-helsebudsjettet (€ 35,3 milliarder / NOK 369,6 milliarder). Antallet superrike har også fortsatt å stige skarpt. Fra januar til juni økte antallet millionærer i US dollar i Tyskland med ytterligere 58 000, mens antallet milliardærer økte fra 114 til 119.

Det er en direkte sammenheng mellom rekordprofittene og rekorden av dødsfall; begge er resultat av politikken som prioriterer «profitter før liv», ført av styringsklassen siden pandemien brøt ut.

I mars kollapset aksjemarkeder over hele verden etter at regjeringer, under folkelig press og spontane streiker, ble tvunget til å beordre nedstenging og delvis stengte ned skoler og næringsvirksomheter. Tiltakene ble den gang imidlertid hovedsakelig brukt til å organisere historiens største økonomiske omfordeling, fra bunnen av samfunnet opp til toppen. I løpet av få uker ble billioner overført til bankene, storselskapene og de superrike.

Da storkoalisjonsregjeringen, kalt GroKo, mellom Kristelig-demokraterne (CDU/CSU) og Sosialdemokratene (SPD) den 25. mars banket gjennom den såkalte Koronavirus Nødssituasjonspakka – med støtte fra alle partiene i Forbundsdagen, og fagforbundene – verdt milliarder av euro, kommenterte World Socialist Web Site: «De nå iverksatte tiltakenes klassekarakter er åpenbar. Tiltakenes hovedformål er å ivareta og øke finansoligarkenes formuer og storselskapenes profitter.»

Ikke før hadde pengene blitt overført så steg børsene igjen. Samtidig ble det påbegynt en aggressiv kampanje for så raskt som mulig å få gjenåpnet skoler og fabrikker, for å presse disse gigantiske beløpene ut av arbeiderklassen. Politikere og media satte i gang en fascistisk debatt om hvor mange liv som skulle ofres for næringslivets og profittenes interesser. Bundestag-president Wolfgang Schäuble (CDU) erklærte provoserende at menneskelig verdighet ikke nødvendigvis inkluderte retten til liv, og følgelig ikke var «absolutt» beskyttet av landets grunnlov.

Nå fortsetter børsoppsvinget under pandemiens to dødeligste måneder. Fra 29. oktober til 29. desember steg DAX med mer enn 2 000 poengpunkter til det nåværende rekordnivået. Årsaken er like enkel som den er brutal: Fokuset for de nåværende pandemitiltakene er nok en gang ikke beskyttelse av liv, men selskapsprofitter. Til tross for dødstallene som går til himmels forblir arbeidsplasser åpne, og kostnaden for pandemien skal igjen overføres til arbeiderklassen i det nye året.

«Offentlig gjeld betyr ... selvfølgelig, belastninger for fremtidige budsjetter» og «nødvendigheten av å betale den tilbake», understreket kansler Angela Merkel (CDU) i hennes siste regjeringsuttalelse. Samtidig utelukket hun kategorisk enhver deltakelse i slike tilbakebetalinger av de spesielt velbeslåtte samfunnssjiktene gjennom en formueavgift. Neste års budsjett er i sin helhet skreddersydd for finansoligarkiets og tysk imperialismes interesser. Samtidig som det er enorme nedskjæringer for helse- og utdanningsvesenet, økes budsjettene for forsvar og innenlandssikkerhet.

WSWS har fra begynnelsen av definert pandemien som en trigger-begivenhet, en «akselerator» som påskynder det kapitalistiske verdenssystemets allerede langt fremskredne økonomiske, sosiale og politiske krise. Mot slutten av året er denne prosessen godt fremskreden. Som i første halvdel av det 20. århundre er erfaringen til millioner av arbeidere og ungdommer at kapitalisme fremfor alt betyr profittering og død. Et sosialistisk program mot massedød og politikken til pandemiprofitørene er under disse betingelsene et spørsmål om liv og død!

Sozialistische Gleichheitspartei (SGP; Tysklands Socialist Equality Party) krever umiddelbar nedstenging av alle ikke-essensielle fabrikker og skoler. Alle arbeidere må motta tilstrekkelig inntekt for å sikre en anstendig levestandard inntil det er mulig å gjenoppta arbeidet. Småforetak som står overfor økonomisk kollaps må bli gitt reell støtte.

Milliardene som pandemiprofitørene har ansamlet seg, akkumulert ved plyndring av statskassene, må konfiskeres for å bli anvendt til å imøtekomme sosiale behov. De gigantiske selskapene og finansinstitusjonene må forvandles til demokratisk kontrollerte offentlige redskaper.

 

Forfatteren anbefaler også:

Den massive Wall Street-spekulasjonens klassedynamikk
[30 December 2020]

Stopp bølga av død! Avvis pandemiprofitørenes politikk!
[12 December 2020]