Pentagon-messingen på «rød alarm» over Trumps kuppkonspirering

Av Bill Van Auken
30 December 2020

Den øverste amerikanske militærkommandoen opererer på det som utgjør en høy beredskapsstatus, i påvente av et mulig kuppforsøk fra president Donald Trump i løpet av den neste måneden, med sikte på å få veltet resultatene av presidentvalget i november.

President Donald Trump og visepresident Mike Pence deltar i en velkomstseremoni holdt av de væpnede styrker for general Mark Milley, sentralkommandoens nye styreleder [Chairman of the Joint Chiefs of Staff], mandag den 30. september 2019, på Joint Base Myer-Henderson Hall, i Virginia. [Foto: AP Photo/Evan Vucci]

Denne høynede farefornemmelsen ble utløst av et ekstraordinært intervju innvilget den 17. desember av general Michael Flynn (pensjonert), Trumps første nasjonale sikkerhetsrådgiver og nå benådet straffedømt, til den høyreekstreme kabel-fjernsynskilden Newsmax, som trofast har støttet Trumps falske påstander om et stjålet valg.

Flynn hevdet at presidenten har fullmakt til å erklære krigsrett og antydet at han kunne utplassere «militære evner» i svingdelstatene der han tapte, for «grunnleggende sett å gjennomføre nye valg». Med andre ord, velgerne i Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Georgia og andre «slagmark»-delstater der Demokrat-kandidaten Joe Biden vant, kunne bli gjetet tilbake til valglokalene med bajonett i ryggen, for å sikre at de opprettholdt Trumps grep om Det hvite hus.

Enda mer illevarslende var at den pensjonerte trestjernersgeneralen dagen etter ble invitert til Det hvite hus – sammen med Sydney Powell, Trumps tidligere valgsvindeladvokat som pushet teoriene om at avstemmingen ble rigget, blant annet av den avdøde venezuelanske lederen Hugo Chavez – der muligheten for å pålegge krigsrett var gjenstand for en opphetet debatt.

De ekstraordinære spenningene innen Pentagons toppmessing har blitt klargjort i løpet av de siste dagene av en serie rapporter fra mediekommentatorer med tette tilknytninger til det amerikanske militær-etterretningsapparatet.

Prominent blant disse advarslene var en Washington Post-artikkel skrevet av David Ignatius, med tittelen «Inntil Bidens seier er sertifisert, forblir USA fortsatt sårbart». Ignatius har lenge fungert som en kanal for informasjon som Pentagon og CIA vil ha lekket til offentligheten.

USA «vil være i faresonen inntil den formelle sertifiseringen av Joe Bidens valgseier den 6. januar, fordi potensiell innenlandsk og utenlandsk uro kunne gi president Trump en unnskyldning for å klamre seg til makten», skriver Ignatius.

Kongressen er satt til den 6. januar formelt å skulle opptelle stemmene i valgdelegatkollegiet [Electoral College], som Biden vant med 306 mot 232, og sertifisere valget av USAs president. Trump har oppfordret sine Republikaner-supportere i Representantenes hus og Senatet til å avspore denne prosessen, samtidig som han påkaller sine høyreekstreme tilhengere til å innta gatene i Washington samme dag. «Stor protest i DC den 6. januar. Vær der, det blir vilt!» var hans tweet, der han reiste voldsspøkelset.

Ignatius advarer for at voldelige konfrontasjoner i gatene i den amerikanske hovedstaden kan besørge Trump påskuddet for å «påkalle oppstandsloven [Insurrection Act] for å mobilisere militæret».

Ignatius peker også på Trumps utrensking av Pentagons øverste sivile lederskap, og installeringen av en klikk av fascistiske, lojale støttespillere. Fungerende forsvarsminister Mark Esper ble sparket både på grunn av hans motvilje mot å støtte et militærangrep mot Iran og for hans offentlige motstand mot Trumps forslag om å påkalle oppstandsloven og utplassere regulære hærtropper i gatene for å angripe antipolitivoldsdemonstrasjoner i sommer.

«Trumps siste uker i embetet vil også være antennbart materiale på grunn av faren for uro utenlands,» skriver Ignatius, og peker på nylige rakettangrep mot det viltvoksende amerikanske ambassadekomplekset i Bagdads Green Zone, og Trumps trussel per tweet om gjengjeldelse mot Iran. Han refererer også til 3. januar-årsdagen for det amerikanske dronemordet på den iranske topplederen general Qassem Suleimani og den irakiske militssjefen Abu Mahdi al-Muhandis.

Virkeligheten er at USA stadig eskalerer landets militære trusler mot Iran. I den siste aksjonen sendte US Navy den atomdrevne ubåten USS Georgia, bestykket med cruisemissiler, sammen med ledsagende krigsskip inn i Persiabukta, der de tilsluttet seg hangarskipet USS Nimitz med angrepsgruppe, som allerede er stasjonert der.

Som World Socialist Web Site advarte i en perspektivartikkel den 17. november, med tittelen «Midt under valgkuppkomplott truer Trump med katastrofal krig mot Iran»:

Et angrep på Iran, og den uunngåelige iranske gjengjeldelsen med potensielle dødsfall for et stort antall amerikanske tropper, vil gi Trump påskuddet for å innføre krigsrett og nekte å overgi Det hvite hus. Med 62 dager igjen før den planlagte presidentinnvielsen er faren for en slik provokasjon hele tiden tilstedeværende.

Ignatius avslutter sin illevarslende tekst med forsikringen om at «Trump ikke vil lykkes med å undergrave Konstitusjonen, men han kan forårsake enorm skade i løpet av de neste ukene». Han sier at løsningen er at Republikanerne drar til Det hvite hus og forteller presidenten: «Dette må det bli slutt på.»

CNN, for deres del, rapporterte samtidig at «det er voksende angst» innen militæret over hva Trump kunne finne på å gjøre i ukene før han etter planen skal forlate embetet. «Vil presidenten beordre en eller annen uventet militær handling, for eksempel et angrep mot Iran, eller vil han på en eller annen måte trekke militæret inn i sine bestrebelser for å velte valgresultatet?» Dét er spørsmålene som plager Pentagon, ifølge kabelnyhetsnettverket.

Med referanser til nesten et dusin ledende offiserer i aktiv tjeneste, som uttalte seg på betingelse av anonymitet, hevder rapporten at offiserene har satt opp «lister» over alle eventuelle handlinger Trump kunne ta over den neste måneden, deriblant ytterligere utrenskinger av toppembetsrepresentanter, medregnet uniformert personell.

Rapporten refererer en uttalelse utstedt av general James McConville, hærens stabssjef, og Ryan McCarthy, den Trump-utnevnte ministeren for hæren, som erklærer: «Det amerikanske militæret har ingen rolle i det å bestemme utfallet av et amerikansk valg.» Senioroffiserer intervjuet av CNN bemerket at i manns minne har ingen følt seg tvunget til å utstede en slik erklæring, som utgjør det tilsvarende av en forsikring for at det amerikanske militæret ikke vil utføre et kupp.

CNN refererte flere offiserer for å ha sagt at «for det gjenværende av hans periode, dersom Trump utsteder noen ordrer, da vil nøkkelen være om hvorvidt de vurderes å være legale. Dersom de ikke er legale, og presidenten ikke kan bli snakket ut av potensielle illegale ordrer, da kunne det reise vanskelige spørsmål om hva militære toppledere gjør deretter.»

Anti-Trump Republikaner-skribenten Bill Kristol rapporterte for hans del, via Twitter, at han hadde blitt «fortalt fra pålitelig hold at høytstående militære embetsrepresentanter i Pentagon er mer, ikke mindre, bekymret enn de var for noen uker siden, da Mark Esper ble sparket. Det nye mannskapet av Trump-lojale klakører i de øverste sivile stillingene synes ikke å være der bare for å blåse opp deres CV-er, som en person uttrykte det. De prøver å finne ut, i samordning med personer i Det hvite hus, ‘hvordan å få ting til å skje.’» Diskusjonene som finner sted blant toppmessingen, sa han, er «uten sidestykke».

Samtidig førte Washington Post den 26. desember en redaksjonell lederartikkel om at Trumps handlinger i løpet av de neste ukene «kunne få resten av hans kaotiske presidentskap til å se bedagelig ut». Det ble tillagt: «Mulighetene inkluderer besynderlige ordrer til de væpnede styrker ...»

Med henvisning til erklæringen fra hærens stabssjef og hærministeren om at militæret ikke ville bestemme utfallet av valget, uttalte Post: «Amerikanerne kan verdsette disse uttalelsene – samtidig som de kan forferdes over at de er nødvendige. Nødvendigheten for hærens toppmessing å si at militæret ikke vil bidra til å iverksett et kupp.»

Dette er neppe den eneste grunnen til å forferdes. Mens øverstekommandoens felles stabssjefer [Joint Chiefs of Staff] kan hende anser general Flynns agitasjon som en trussel mot nasjonal stabilitet, så vel som mot samhørigheten og disiplinen til de væpnede styrkene selv, er det ingen grunn til å tvile på at Flynn har kontakter og sympatisører innen offiserskorpset som deler hans fascistiske ideologi. Hvorvidt, eller ikke, de er tilstrekkelige i antall og organisering til å kunne igangsette et kupp denne gangen, har en terskel blitt krysset. Et militærkupp i USA er ikke lenger bare tenkelig, men det utgjør en reell og tilstedeværende fare.

I en Newsweek-artikkel, med tittelen «Donald Trumps krigsrettsprat har satt militæret på rød alarm», rapporterte veterananalytikeren William Arkin at «rangerte offiserer har diskutert hva de ville gjøre dersom presidenten erklærte krigsrett. Og militære kommandoer som er ansvarlige for Washington DC er engasjerte i hemmelig beredskapsplanlegging i tilfelle de væpnede styrkene blir oppfordret til å opprettholde eller gjenopprette sivil orden under innsettingen og overgangsperioden.»

Arkin la til at mens ledende offiserer insisterte på at de ikke ville delta i et kupp for å omgjøre valget, «er de bekymret for at militæret kan bli sugd inn i en krise forårsaket av Trump, spesielt dersom presidenten prøver å samle privatmilitser og pro-Trump-paramilitære i en bestrebelse for å forpurre overgangen og bringe vold til hovedstaden.»

Arkin siterte en ikke-navngitt tidligere kommandør for Nord-kommandoen (NORTHCOM), som sa: «Selv om jeg er trygg på at det uniformerte militære lederskapet har hodene riktig påskrudd, er galskapen uforlignelig, og mulighetene uendelige.»

Arkin rapporterte, med henvisning til en Trump-uttalelse fra mars om at han hadde «rett til å gjøre mange ting som folk ikke engang vet om», at under en diskusjon om å erklære en nødssituasjon på grunn av koronaviruspandemien, ble Trump «underrettet av hans nasjonale sikkerhetsteam om et bredt spekter av ekstraordinære fullmakter tilgjengelige for ham, inkludert hemmelige militære planer for å undertrykke sivile forstyrrelser i ‘Nasjonens hovedstad’ [‘National Capital Region’] og ekstraordinære fullmakter som er inkludert i Topphemmelig kontinuitet for regjeringsplaner, begge deler først bekjentgjort i Newsweek.» Også inkluderte var hemmelige PEAD-dokumenter (Presidential Emergency Action Documents) utarbeidet under den kalde krigens æra, som tillater erklæringen av en «fristløs nasjonal nødssituasjon».

I en artikkel med tittelen «Trumps siste dager prøver å dreie militæret over til en politisk sjakkbonde» publisert på nettstedet The Hill, advarte Dov S. Zakheim, en tidligere viseforsvarsminister under George W. Bush, at mens militære toppembetsrepresentanter har uttalt at de ikke vil blande seg inn i valget, «kunne Trump velge å påkalle oppstandsloven [Insurrection Act], eller utstede en eller annen ordre som er mindre klart illegal, men som vil sette militæret på Amerikas gater.»

Med referanse til Seven Days in May, den bestselgende 1962-romanen, og den påfølgende filmen, om et militærkupp i USA, skriver Zakheim: «I dag er det imidlertid militæret som er et kritisk bolverk for amerikansk demokrati og sivil kontroll, der Trump-æraen teller ned sine siste dager ...»

Det at militæret er opphøyet som garantisten for «demokrati og sivil kontroll», vitner om oppløsingen av demokratiske styreformer i USA, under innvirkningen av endeløs krig, uopphørlige angrep på demokratiske rettigheter og historisk uovertrufne nivå av sosial ulikhet. Trumps bud på å omvelte den amerikanske Konstitusjonen er resultat av denne prosessen, og ikke dens årsak.

Han har blitt hjulpet og støttet av Demokratene og foretaksmediene, som har tatt en bevisst beslutning om å bagatellisere og skjule for allmennheten de dyptliggende farene og konspirasjonene som stammer fra Det hvite hus.

Biden og Demokratene har valgt å ignorere Trumps nekting av å innrømme valgnederlaget og hans møter i Det hvite hus for å diskutere gangbarheten av å pålegge krigsrett for å forbli i embetet.

Mandag holdt Biden en tale der han klaget over at klikken av fascistiske lojale klakører som Trump installerte i Pentagon, påla «veisperringer» for hans teams «tilgang til all den informasjonen vi trenger fra den avtroppende administrasjonen i sentrale nasjonale sikkerhetsområder». Han sa at hans bekymring var å få lukket «ethvert vindu av forvirring, eller opphenting, som våre motstandere kunne prøve å utnytte».

At Bidens overgangsteam blir sperret ute av Pentagon fordi Trumps utnevnte forsøker å omgjøre forsvardepartementet til cockpit for et utenomkonstitusjonelt kupp for å få omgjort valget, det blir bevisst ignorert.

Det demokratiske partiets overordnede bekymring er ikke å eksponere og beseire Trumps konspirasjoner, men snarere å forhindre at masser av arbeidende mennesker blir politisk bevisste om faren og trer inn i kamp mot den. Demokratene ser på et slikt opprør nedenfra som en utålelig trussel mot Wall Streets og amerikansk imperialismes interesser, som de forsvarer.

Om Biden skulle lykkes med å innta Det hvite hus den 20. januar, på grunnlag av forsikringer til Pentagon og det styrende oligarkiet om at han vil ivareta deres interesser, vil angrepet på demokratiske rettigheter og faren for diktatur lagt for dagen av Trumps planer, bare fortsette og utdypes.

 

Forfatteren anbefaler også:

Omstokking i Pentagon innrettet på å bane vei for Trump-kupp
[21 November 2020]

Midt under valgkuppkomplott truer Trump med katastrofal krig mot Iran
[18 November 2020]