Katastrofen forverres der Storbritannia registrerer nesten 100 000 nye Covid-19-tilfeller på 48 timer

Av Robert Stevens
30 December 2020

Antallet Covid-19-tilfeller fortsetter å stige, med tirsdagens kunngjøring av rekorden 53 135 som testet positivt. Dette var på toppen av den forrige rekorden kunngjort på mandag med 41 385 nye tilfeller. Det betyr at det var nesten 100 000 tilfeller de to første dagene av denne uka.

Ytterligere 414 personer ble rapportert døde. I uka til den 29. desember steg antallet sykehusinnlagte for Covid-19 bare i England fra 18 063 til 21 787 pasienter. Hovedområdet for økningen var London, som så en 44 prosent økning fra 1 552 til 2 237 Covid-pasienter.

Hovedinngangen til NHS Nightingale Hospital, London, Storbritannia [Foto: Wikimedia Commons]

Tallene bringer det totale antallet dødsfall slik de måles av regjeringen til 71 567. Det sanne tallet er vesentlig høyere, og nærmer seg 90 000. I går produserte statistikkbyråene i England og Wales tall som viser at det har vært 87 000 dødsfall der Covid er nevnt på dødsattesten. Tallene vil stige da Skottland og Nord-Irland enda ikke har publisert fatalitetsdata for perioden fra 24. til 28. desember.

De forferdelige dødstallene er resultat av den morderiske flokkimmunitetspolitikken til statsminister Boris Johnsons Konservativ-regjering. Bortsett fra under den nasjonale nedstengingen av noen måneders varighet, fra slutten av mars, har regjeringen tillatt viruset å rase gjennom befolkningen. Den nye varianten som sirkulerer i Storbritannia siden september akselererer nå en katastrofal gjenoppblomstring av viruset. Denne varianten er nå til stede på alle kontinenter.

Sir Simon Stevens, administrerende direktør for det britiske helsevesenet NHS [National Health Service], sa i går: «Nå igjen er vi tilbake i stormens øye, med ei ny bølge av koronavirus som feier over Europa og, ja faktisk, her i landet.»

Per mandag var det flere personer innlagt på Englands sykehus (20 426) enn de 18 974 pasientene som ble registrert den 12. april, som var høydepunktet for den første bølga.

Sykehusene blir overveldet, og flere av dem må erklære nødssituasjoner. Situasjonen i London er den mest akutte. Londons ambulansetjeneste hadde den 26. desember «en av de travleste dagene noensinne», med 7 918 oppringninger – opp med mer enn 2 500 fra samme dag i fjor. På søndag ble det erklært en intern hendelse på sykehuset Queen Elizabeth Hospital, på grunn av frykt for oksygenmangel. Sykehuset ble tvunget til å avlede pasienter til andre av byens sykehus.

Ifølge en Sky News-reporter som var på Queen’s Hospital i Romford ble pasienter i går behandlet i ambulanser «fordi de ikke har nok senger igjen – så ille er situasjonen». Daily Mirror rapporterte: «Noen helsestyrer vurderer muligheten for å sette opp telt utenfor sykehusene for å prioritere blant pasienter, ettersom de jobber i ‘en vesentlig hendelsesmodus.’»

Bølga av infeksjoner truer med å overvelde en vaksineutrulling som finner sted i et snegletempo. Så langt har bare 600 000 personer fått vaksinen. Leveringen av den andre nødvendige dosen, kun besørget til personer med høyeste prioritet, begynte først i går.

En preliminær studie av «den nye virusvariantens estimerte overførbarhet og alvorlighetsgrad» i England, utført av London School of Hygiene and Tropical Medicine, advarer: «I fravær av en betydelig vaksineutrulling vil antallet tilfeller, sykehusinnleggelser, innleggelser på intensivavdelinger (ICU), og antallet dødsfall, i 2021 kunne overstige de i 2020.»

Rapporten hevder: «Det mest stringente intervensjonsscenarioet, med tier 4 for hele England og skoler stengt hele januar, og 2 millioner individer vaksinert per uke, er det eneste scenarioet vi vurderte som reduserer ICU-spissbelastningen under nivåene sett under den første bølga.»

Regjeringen har satt sin lit til vaksinen utviklet i fellesskap av Oxford University og AstraZeneca, som den har bestilt 100 millioner doser av. Vaksinen vil snart bli godkjent for anvendelse i Storbritannia. Men om den så var tilgjengelig ville de fleste med den nåværende vaksineringsraten forbli ubeskyttet. Dr. Bharat Pankhania, en seniorforeleser i klinisk medisin ved University of Exeter, sa: «Det vil likevel ta anslagsvis 50 uker å immunisere 50 millioner mennesker,» og det ville kreve en utrullingsaksjon i alle døgnets 24 timer. Storbritannias befolkning er på 66 millioner.

Etter tiår med underfinansiering og «effektivitetsbesparelser» har ikke NHS personal for en slik innsats. Ifølge NHS-sykehusene, psykiske helsetjenesteinstitusjoner og helsetjenestebesørgere i lokalsamfunn rundt i landet, er det p.t. en mangel på 87 000 fagutdannet personell.

I våres ble regjeringen tvunget til raskt å rigge syv feltsykehus, som ble kalt «Nightingale». I går ble det avslørt at disse, i mangel av personell til å drifte dem, i vesentlig grad har blitt avviklet. Telegraph rapporterte: «Sykehuset i Londons EXCEL-senter er forstått å ha blitt strippet fullstendig, der senger og ventilatorer er fjernet.»

Krisen har eskalert så raskt at det er spekulasjoner om Johnson kanskje de neste dagene må sette store deler av England under de høyeste Tier 4-restriksjonene, og sågar implementere det enda ikke definerte «Tier 5»-nivået av restriksjoner. Ifølge rapporter kan Tier 5 innebære nedstenging av skoler og universiteter.

Men Johnson blir presset av de mest rovgriske delene av styringseliten til å motsette seg enhver nedstenging av denne typen, som ville fordre at foreldre forblir hjemme for å passe deres barn og ikke innfinner seg på arbeidsplasser der de genererer profitter for storselskapene. Daily Mails forsideoverskrift skrek i går ut: «Ikke forråd barna våre.» Sun refererte en Tory-backbench-MP som sa: «De fleste Tory-MP-ers syn er at skolene må holdes åpne. Det er helsefolkene som sier ‘åh, du verden, sykehusene vil bli fulle’. Vi vet at skoler som er åpne øker R-raten. Spørsmålet er om dét er en pris vi er villige til å betale, og etter min mening burde det være det.»

Johnson har nektet å stenge skoler, og det nye skoleåret begynner i neste uke. Han har bare gått med på en liten gjenåpningsutsettelse for unddoms-/videregåendeskoler [‘secondary schools’], som likevel vil se alle elevene tilbake i klasserommet den 18. januar.

Nok en gang avviser regjeringen vitenskapelig veiledning fra dens egne rådgivere. Telegraph rapporterte at vitenskapsrådet for nødssituasjoner [Scientific Advisory Group for Emergencies] (SAGE) «fortalte statsministeren at infeksjoner kunne spinne ut av kontroll, med mindre videregående skoler ble holdt stengt til slutten av januar».

Gjenåpning blir presset gjennom med den begrunnelse at skolene vil være trygge siden skolebarn skal testes. Dette er en løgn, spesielt med tanke på at bare elever på secondary-trinnet skal testes. Millioner av barn i grunnskoler og lærere som er ansvarlige for alle aldersgrupper vil ikke bli testet. For å åpne igjen i henhold til regjeringens foreslåtte tidsplan vil alle elever på secondary-trinnet fordre at 5,5 millioner elever blir testet bare i løpet av ei uke.

Det er ikke kvalifisert personale tilgjengelig for en så enorm, og sikkerhetskritisk oppgave. Regjeringen kunngjorde på tirsdag at 1 500 militær-personell «er satt i beredskap for å støtte secondary schools og colleges over hele England, med utrullingen av Covid-19-testing til skoleelever/studenter og ansatte, når det nye skoleåret begynner i januar.» Soldater i klasserommene bringer den tiltakende militariseringen av samfunnet til et nytt og farlig stadium.

Ingenting av dette ville vært mulig uten støtten fra Labour Party og utdanningsfagorganisasjonene, som bare har bedt om en utsettelse på to uker for returen til klasserommene, for å få tilrettelagt for at testingen kan gjennomføres. I et intervju med Guardian erklærte Mary Bousted, felles-generalsekretær for det nasjonale fagforbundet National Education Union (NEU): «Vår bekymring er at de ikke vil treffe den riktige avgjørelsen i dag, og gjør det de har gjort hele veien gjennom pandemien, som er å følge ei ideologisk linje og få skolene igang igjen før programmet for testing kan bli skikkelig satt på plass.»

NEU nekter å mobilisere sine mer enn en-halv-million medlemmer for å slåss mot gjetingen av millioner av elever og ansatte tilbake til skolene. Om Bousteds posisjon sa Guardian: «Selv om arbeidslivsaksjon ikke er et alternativ, sa hun at NEU sterkt ville rådgi forbundets medlemmer at de har en lovlig rett til å kunne arbeide i et trygt miljø.»

Lærernes grunnplan-sikkerhetskomité – Educators Rank-and-File Safety Committee – initiert av Socialist Equality Party (UK), skal holde et koordinerende møte den 3. januar for å planlegge handling som er nødvendig for å få stengt skoler og studiesteder. For å delta, send oss en e-post til sep@socialequality.org.uk. Vi holder et offentlig online-forum lørdag den 9. januar kl. 15:00 [norsk tid]. Vi oppfordrer alle lærere, foreldre, studenter og skoleelever til å registrere seg for å delta, og til å distribuere lenka til dette møtet så bredt som mulig.

 

Forfatteren anbefaler også:

Stopp Storbritannias dødsvinter! For nødhandling for å redde liv!
[18 December 2020]

Storbritannias farlige nye COVID-19-variant: En advarsel om å iverksette hastetiltak nå!
[21 December 2020]

Build action committees to oppose a return to UK schools and campuses in January!
[24 December 2020]