Russland pålegger tyske embetsrepresentanter sanksjoner, der Navalnyj-fortellingen antar farseaktig karakter

Av Clara Weiss
26 December 2020

Historien om den påståtte forgiftningen av Alexei Navalnyj, lederen for den imperialiststøttede antiPutin-opposisjonen i Russland, antar en stadig mer åpent farseaktig karakter.

Alexei Navalnyjj

Til tross for selve det faktum at det til den dag i dag ikke har blitt bevist at Navalnyj skal ha blitt forgiftet med Novitsjok, ble det i forrige uke publiserte feature-artikler der CNN og det tyske magasinet Der Spiegel, i samarbeid med Bellingcat, en obskur publikasjon med tilknytninger til NATO-tankesmier, samt den russiske pro-opposisjonsutgivelsen The Insider, hevdet at de personlig hadde identifisert medlemmene av en «eliteenhet» fra den russiske hemmelige etterretningstjenesten FSB, som angivelig hadde forgiftet Navalnyj med Novitsjok.

Bellingcat skrev at de for å identifisere disse mennene bare trengte å foreta noe «kreativ Googling (eller Yandexing) og fôre noen få hundre euro i kryptovaluta gjennom en automatisert betalingsplattform, ikke mye annerledes enn Amazon eller Lexis Nexis, for å fremskaffe telefonhistorikk med geolokaliseringsdata, passasjerlister og bostedsdata.» De sammenlignet deretter materialet med databaser som de siste årene hadde blitt «lekket» til dem fra anonyme kilder.

Torsdag i forrige uke indikerte Russlands president Vladimir Putin, under hans årlige pressekonferanse, at FSB faktisk hadde holdt øye med Navalnyj, men benektet enhver involvering i den påståtte forgiftningen av ham, der han hevdet: «Dersom de [FSB] hadde villet drepe ham, da hadde de fullført jobben.» Han kalte «etterforskningen» utført av CNN og Spiegel for «amerikanske hemmelige tjenesters» verk.

Mandag denne uka publiserte CNN og Spiegel nok en historie med tittelen «Den russiske opposisjonslederen Alexey Navalnyj lurer en spion til å avsløre hvordan han ble forgiftet.» Beretningen er at Navalnyj den 14. desember, basert på «etterforskningen» utført av Bellingcat, Spiegel og CNN, anvendte sin telefon, timer før disse nyhetspublikasjonene offentliggjorde deres «avsløringer», til å ringe ett av «FSB-eliteenhetens» medlemmer, en viss Konstantin Kudriatsjev. Ved bruk av en «veldig enkel programvare», som ifølge Navalnyj anvendes av «telefonbløffmakere» for å skjule deres virkelige nummer, lot Navalnyj som han ringte på vegne av Nikolai Patrusjev, tidligere toppsjef for den russiske hemmelige etterretningstjenesten FSB og nåværende sekretær for det russiske sikkerhetsrådet, som konsulterer direkte med president Vladimir Putin. Navalnyj har offentliggjort et video-opptak av samtalen på hans egen YouTube-kanal.

Navalnyj ba Kudriatsjev gi sine vurderinger av alle team-medlemmene, og i detalj beskrive hva han hadde gjort. Kudriatsjev forklarte at nervemidlet hadde blitt plantet på Navalnyjs «underbukser» hele to dager før Navalnyjj foretok den beryktede flyturen til Moskva. (Kudriatsjev kunne faktisk ikke gi noe klart svar på hvor de påførte giften, men siden Navalnyj vagt sa det var «buksene», eller «underbuksene», fikk det tilsynelatende Navalnyj, CNN og Spiegel, for en god histories del, til å gå for «underbuksa».)

Navalnyj spurte også om det kunne forventes «noen flere problemer», med spor av Novitsjok på hans klær. «Nei,» kunne Kudriatsjev forsikre ham, «vi dro dit flere ganger» etterpå, for å «rydde opp». CNN konkluderte triumferende med at telefonsamtalen hadde gjort det mulig for dem «å fullføre bildet av den russiske statens forgiftning av Navalnyj».

Som Navalnyj selv uttalte, i en video som introduserte de siste «avsløringene»: «Hele denne forgiftningshistorien er bedre enn enhver Hollywood-film.» Man kunne kanskje tilføye at de fleste manusforfattere i Hollywood ville tatt mer hensyn til grunnleggende sunn fornuft og logikk, enn det de som sto bak denne bisarre parodien på en spionforbrytelse har prestert.

Dersom giften ble plantet på Navalnyjs klær to dager tidligere, hvorfor ble han da ikke syk før? Hvorfor ble ingen som kom i kontakt med ham på flyplassen eller på flyet syke, siden klærne han hadde på seg var forgiftet? Den påståtte Novitsjok-forgiftningen av de to Skripalene i Storbritannia krevde tross alt evakueringen av hele bygninger. Og hvordan kunne nervemiddelet finne veien fra undertøyet til ei vannflaske, som plutselig dukket opp uker senere med spor av Novitsjok, oppdaget av et laboratorium som arbeider for det tyske Bundeswehr? (CNN droppet beleilig vannflaska fra de siste rapportene, som hadde dukket opp i medienarrativet i september, plutselig og rett ut av det blå.)

Hvorfor skulle Kudriatsjev, medlem av en «FSB-eliteenhet», i mer enn 45 minutter løst og ledig prate over en vanlig telefonlinje til en ukjent mann, og i detalj beskrive en angivelig massiv operativ svikt i FSB, som hadde funnet sted nesten fire måneder tidligere og siden har blitt gjenstand for enorme politiske spenninger mellom Moskva og de ledende imperialistmaktene, deriblant Tyskland, USA og Frankrike? Og hvordan kunne det ha seg at en mann som angivelig har fulgt Navalnyj og hans blogg i årevis ikke gjenkjente sistnevntes stemme over telefonen?

Som om ikke alt dette var nok, antydet Spiegel – som i sommer oppjaget rapporterte om Navalnyjs kones «feriesykdom» som ikke engang varte i 24 timer, der nyhetsmagasinet tolket det som et mulig forsøk på Navalnyjs liv, og som tilskrev «muskelkramper» Navalnyj opplevde under en joggetur til nervemidlets vedvarende effekt – nå også at Navalnyj «tilbake i 2019» opplevde «lignende symptomer» under en annen flytur. Disse, blir vi fortalt, varte imidlertid bare i «15 minutter».

Navalnyj-historien blir enda mer farsepreget dersom man leser den sammen med andre elementer av antiRussland-kampanjen. Selv om det ene etter det andre av den russiske statens forsøk på Navalnyjs liv har mislyktes stort, til tross for enorme ressursanvendelser, og samtidig som FSB-offiserer ikke ser ut til å ha noe imot å prate løsmunnet med fremmede over telefonen om operative hemmeligheter, har den amerikanske og europeiske offentligheten igjen og igjen de siste årene blitt fortalt at den samme russiske staten er ansvarlig for monumentale datainnbrudd, såkalte hacks, som undergravde «integriteten» av det amerikanske 2016-valget, og nesten brakte ned USAs cybersikkerhetssystem.

Og mens CNN, Spiegel og Bellingcat, gjennom «kreative Googling» og bruk av programvare anvendt av «telefonbløffmakere», var i stand til å etablere identiteten og modus operandi for FSB-mordtropper, har hele det nasjonale sikkerhetsapparatet til amerikansk imperialisme, med alle dens tilknytninger til tysk og britisk etterretning, etter flere år med heftig og febrilt arbeid og propaganda, vært ute av stand til å avdekke noe bevis for disse massive hackene.

Russland responderte på mandagens historie ved på tirsdag å innføre sanksjoner mot enda ikke navngitte tyske embetsrepresentanter, som ikke lenger tillates tilgang til Russland. Sanksjonene ble kunngjort av Russlands utenriksminister Sergei Lavrov, i et møte med representanter fra Tyskland, Frankrike og Sverige, og vil trolig utvides til andre land enn Tyskland. FSB kalte opptakene offentliggjort av Navalnyj for «svindel» og hevdet at telefonprogramvaren som ble brukt av Navalnyj ofte blir anvendt av amerikanske etterretningstjenester.

Den feberhete karakteren av de sammenkokte historiene om «Navalnyjs forgiftning» må tjene som en dødsens seriøs advarsel til arbeiderklassen, om den fremskredne karakteren av krigsforberedelsene mot Russland. Ingen løgn er for stor, og ingen historie for absurd, til at den ikke å kan anvendes i krigspropagandaens tjeneste.

Bare i løpet av få timer ble den nyligste Navalnyj-historien ukritisk plukket opp ikke bare av de borgerlige mediene men også av offisielle embetspresentanter. I Tyskland uttalte Franziska Brantner, en ledende representant for miljøpartiet De Grønne, at disse avsløringene antydet at Russland «lager politikk på en kriminell måte. De siste årenes tilpasningspolitikk har ikke fungert.» Brantner oppfordret til en umiddelbar stans i sluttføringen av den russisk-tyske gassrørledningen Nord Stream 2, som USA allerede har innført sanksjoner mot. Som et ekko av disse oppfordringene om en tøffere holdning overfor Russland kalte Matthias Höhn, Venstrepartiets talsperson for utenriks- og forsvarspolitikk, den påståtte anvendelsen av Novitsjok mot Navalnyj «et brudd på folkeretten».

I USA publiserte Washington Post, eid av Amazons Jeff Bezos, i forrige uke en redaksjonell lederartikkel om Navalnyj-saken, med tittelen «USA kan ikke fortsette å ignorere Russlands åpenlyse bruk av kjemiske våpen,» som oppfordret den innkommende Biden-administrasjonen til å trappe opp sanksjonene mot Russland. Den objektive logikken i de endeløse provokasjonene og krigspropagandaen fra amerikansk og tysk imperialismes side er å berede grunnen for en fullskala krig med landet som har verdens nest-største atomvåpenarsenal.

Som WSWS bemerket i forrige uke: «Flommen av antiRussland-propaganda i det umiddelbare kjølvannet av valgdelegatkollegiets avstemming for å bekrefte Biden som valgt president i USA, og med bare litt mer enn én måned til innvielsesdagen, tjener som en advarsel. Dersom Demokratene lykkes med å sikre en fredelig maktoverføring den 20. januar, vil det være på grunnlag av et program for intensivert krig i utlandet og forsterkede angrep på de demokratiske og sosiale rettighetene til arbeiderklassen hjemme.»

 

Forfatteren anbefaler også:

Tilfellet Alexei Navanyj og imperialistintervensjon i russisk politikk
[4 September 2020]

Løgner i Navalnyj-saken
[11 September 2020]

German imperialism and the strange case of Alexei Navalny
[5 September 2020]