Thanksgiving i Amerika: Massive matkøer og utkastelser, og bistandsytelser som utløper

23 November 2020

Med denne ukas Thanksgiving som nærmer seg [o. anm.: høsttakkefesten; USAs store familiefest som feires fjerde torsdag i november] utspilles det en sosial katastrofe på tvers av Amerika av en målestokk ikke sett siden 1930-tallets store depresjon.

Per søndag var det i USA mer enn 12,2 millioner bekreftede tilfeller av Covid-19 og nesten 257 000 dødsfall. Den siste uka har det i gjennomsnitt vært mer enn 170 000 registrerte tilfeller per dag, en økning på 59 prosent fra gjennomsnittet to uker tidligere.

Sykehus blir overveldet av oppsvinget av tilfeller. Tusenvis av sykepleiere på sykehus over hele landet blir smittet med viruset, som etterlater sykehusene underbemannet og setter pasientomsorgen i ekstrem fare. I El Paso i Texas er en enhet med 36 tropper fra nasjonalgarden mobilisert for å jobbe seg gjennom et etterslep på nærmere 240 lik på fylkets likhus, alle ofre for Covid-19. Kroppene skal lastes inn på kjøletrailere.

Marshall Project, et non-profitt journalistikknettsted, rapporterer at per 17. november hadde minst 197 659 innsatte i delstatlige og lokale fengsler pådratt seg viruset og at 1 454 hadde dødd, en sannsynlig under-telling på grunn av dårlig rapportering.

Etter hvert som økningen av sykehusinnleggelser fortsetter uforminsket konfronterer arbeiderklassefamilier på tvers av landet en krise av sult og fattigdom, samtidig med pandemiens sykdom og død. Titalls millioner arbeidere har mistet jobben, eller de har blitt rammet av kutt i lønninger eller arbeidstimer.

Matkøer som allerede strekker seg kilometervis, utkastelser og tvangsauksjoner, og tapet av helseforsikringer er satt til å øke eksponentielt når det som gjenstår av delstatlige bistandsordninger utløper umiddelbart etter jul.

Sultlindringsorganisasjonen Feeding America advarer for at anslagsvis 54 millioner amerikanske innbyggere, eller én av seks, for tiden står overfor matusikkerhet. Mange barnefamilier var allerede før pandemien rammet av sult.

I Arlington i Texas ankom 6 000 familier på fredag for utdelingen av frossenkalkun [o. anm.: tradisjonsmiddagen for Thanksgiving] utenfor et sportsstadion. Den 14. november ventet folk i Dallas i opptil 12 timer for å motta kalkun, 20 pund tørr- og hermetikkvarer, 15 pund ferske matvarer og poser med brød. Bilder av oppstillingen ved matdistribusjonen viste tusenvis av biler i en kø på tvers av fire kjørefelt, som strakk seg flere miles.

I Los Angeles stilte rundt 1 000 fotgjengere på lørdag opp for matutdeling i ei kirke.

Moratoriet for utkastelser pålagt av den føderale folkehelseetaten Centers for Disease Control and Prevention (CDC) utløper den 31. desember. Siden ordren ikke kansellerer eller fryser husleiene, vil all utestående husleie forfalle den 1. januar. Anslagsvis 11 til 13 millioner leieboere er i risiko for utkastelse, ifølge Stout, en investeringsbank og globalt rådgivningsforetak.

Siden det ikke er gitt noen faktiske nødhjelpsytelser fra regjeringen for å bistå familier med husleier, har utleiere brukt skruppelløse taktikker for illegalt å få kastet ut leietakere. De har latt forholdene i utleieenhetene forringes, slik at leietakere kan velge mellom å forlate eller leve med angrep av sopp og veggdyr, eller kakerlakker og mark. Familier som blir tvunget ut av deres leiligheter, står overfor å måtte bo på gata, ta inn hos slektninger eller venner, eller sove på herberger – som alle øker faren for å pådra seg Covid-19.

Mange familier som sliter med å kunne betale for mat og husly, står overfor opphøret av de gjenværende Covid-19-bistandsmidlene innen utgangen av året. Det føderale bidraget på $ 600 som tillegg til delstatenes ukentlige ledighetsbidrag er forlengst borte. Ifølge stiftelsen Century Foundation vil 12 millioner amerikanere miste ledighetsbidrag den 26. desember, når to store pandemiprogrammer utløper. Ytterligere 4,4 millioner vil allerede ha oppbrukt disse rettighetene før de utløper.

De to programmene som vil utløpe er Pandemic Unemployment Assistance (PUA), som dekker rettigheter for selvstendig næringsdrivende som ikke er kvalifisert for de tradisjonelle delstatlige programmene, og programmet Pandemic Emergency Unemployment Compensation (PEUC), som er et tillegg på ytterligere 13 ukers ytelser til personer som faller ut av delstatenes ledighetskompenseringer. Begge programmene ble etablert av Kongressen som del av redningspakka CARES Act, som overførte billioner av dollar til storselskaper og banker.

President Donald Trump gjør ingen hemmelighet av hans forakt for USAs og verdens befolkning som konfronterer død og utarming. Fullstendig fokusert på sin plan om å få nullet valgresultatet og få etablert et presidentdiktatur, sier han ingenting om de stigende tallene for sykdom og dødsfall eller millioner av familiers manglende evne til å få betalt husleier og satt mat på bordet. På lørdag hoppet han over en diskusjon om pandemien på G20-toppmøtet, for å spille en runde golf på sitt feriested i Virginia.

For ei uke siden kom Trump med sin første offentlige uttalelse på flere dager, der han gjentok sin motstand mot en nedstenging av økonomien for å få begrenset pandemien og reddet liv. Dager senere ga Demokratenes nyvalgte president Joe Biden en pressekonferanse der han erklærte at en Biden-administrasjon aldri ville innføre en nasjonal nedstenging. Dette etterfulgte oppfordringen fra Michael Osterholm, som er medlem av hans eget rådgivningsorgan for koronavirus, om en seks ukers landsdekkende nedstenging og full lønnskompensasjon for rammede arbeidere.

Begge partiene har konspirert for å få blokkert enhver kongresshandling for å besørge en ny runde med ytelsesrettigheter for arbeidsledige, og andre hjelpetiltak for arbeidere og småbedrifter etter at de minimale bidragene besørget av CARES Act utløp den 31. juli.

Folkehelsekatastrofen og den sosiale krisen er to sider av en menneskelig katastrofe som er resultat av bevisst politikk ført av Trump-administrasjonen, og i det alt vesentlige støttet av Demokratene. Begge partienes respons på pandemien er ikke drevet av målet om å redde liv, men av de økonomiske interessene til det styrende selskaps-finansoligarkiet. Den eneste bekymringen er å få beskyttet milliardærenes formuer gjennom statlige utdelinger og gratispenger fra Federal Reserve, og å få sikret en rekordstigning på aksjemarkedet.

Finanselitens antisosiale interesser er hovedhinderet for eventuelle effektive tiltak for å få begrenset pandemien og reddet liv. Ingenting er tillatt som griper inn i egen-berikelsen til moguler som Amazons Jeff Bezos, som i løpet av pandemien har doblet sin personlige formue til $ 200 milliarder [NOK 1 797,4 milliarder].

Og for å betale for redningspakka og eksplosjonen av næringslivs- og statsgjeld, blir arbeidere tvunget inn på fabrikker og til arbeidsplasser som er befengte av viruset, for å opprettholde strømmen av selskapsprofitter. Dette er den skitne hemmeligheten bak pådrivet for tilbake-til-arbeid og tilbake-til-skolen, som er midtpunkt i den morderiske politikken for «flokkimmunitet», som åpent forfølges av Trump og stilltiende støttes av Biden og Demokratene.

Arbeidere blir bevisst kjørt til kanten av ruin og hjemløshet for å få tvunget dem tilbake til fabrikker, arbeidsplasser og skoler.

De korporativistiske fagforeningene støtter fullt ut pådrivet for tilbake-til-arbeid og tilbake-til-skolen, mens de dekker over virusutbrudd i fabrikkene og på skolene, og utøver politifunksjoner der de overvåker arbeidsplassene for å få blokkert for arbeidernes motstand.

Det er voksende raseri i fabrikkene og blant lærerne. Mange følger oppfordringen Socialist Equality Party og World Socialist Web Site har foreslått og danner grunnplan-sikkerhetskomitéer uavhengige av fagforeningene og Det demokratiske partiet, for å koordinere aksjoner til forsvar for arbeidernes liv og helse.

Bare arbeiderklassens uavhengige intervensjon i opposisjon til begge kapitalistpartiene, og til profittsystemet de forsvarer, kan frembringe en progressiv og human løsning både på pandemien og den sosiale krisen.

Kampen for å redde liv og levebrød er en kamp mot kapitalistsystemet. Det krever eksproprieringen av selskapsoligarkiet og anvendelsen av dets enorme rikdommer for å stenge ned all ikke-essensiell produksjon inntil pandemien er begrenset og kontrollert, med full lønns- og inntektsbeskyttelse for permitterte arbeidere, sikre og trygge arbeidsbetingelser for essensielle arbeidere og en samling og koordinering av ressursene som må til for gjenoppbyggingen av helsevesenet for å kunne tilby helsetjenester av beste kvalitet, gratis for alle.

Arbeidere og lærere må opprette grunnplan-sikkerhetskomitéer på alle arbeidsplasser og skoler, for å pålegge trygge arbeidsbetingelser, organisere streikeaksjoner der det er nødvendig, og forberede grunnlaget for en politisk generalstreik for å få stoppet ødeleggelsen av arbeidernes liv og levebrød.

Det økonomiske liv må omorganiseres etter sosialistiske retningslinjer gjennom nasjonalisering av helsevesenet, bankene og storselskapene, under arbeiderklassens demokratiske kontroll, for å basere økonomien på sosiale behov, ikke privatprofitt.

Kate Randall