Ytrehøyre angriper forskere, med eksploderende koronavirusinfeksjoner i Tyskland

Av Gregor Link
28 October 2020

I løpet av de siste dagene har godt over 11 000 personer hver dag blitt smittet med koronavirus i Tyskland. Robert Koch Institute (RKI), Tysklands sentrale etat for sykdomsbekjempelse, rapporterte 14 714 tilfeller på lørdag, på grunnlag av data innmeldt fra lokale helsemyndigheter. Begge de foregående dagene ble det registrert over 11 200 nye tilfeller, mens det på søndag var 11 176 og på mandag 8 685. Det reelle antallet infeksjoner for søndag og mandag er imidlertid sannsynligvis mye høyere, på grunn av den reduserte prosesseringen av tester ved noen lokale helsemyndigheter i løpet av helgen.

Samlet sett er det gjennomsnittlige antallet nye infeksjoner dobbelt så høyt som det var i slutten av mars og begynnelsen av april, da pandemien nådde sitt opprinnelige topp-punkt, dengang med mellom 5 000 og 7 000 daglige tilfeller.

De tilgjengelige dataene viser at pådrivet fra den føderale regjeringen og delstatsmyndighetene for å få gjenåpnet økonomien, og med dét systematisk oppmuntre til befolkningens masseinfisering, truer hundretusenvis menneskers liv og helse. Dette vil i løpet av noen uker kulminere i et katastrofalt sammenbrudd av Tysklands sykehusnettverk, med mindre en skarp kursendring initieres med nedstengning av skoler og økonomien.

Sentralbanestasjonen i Frankfurt, Tyskland, torsdag 8. oktober 2020 [Foto: AP Photo/Michael Probst]

RKI bemerket i sin situasjonsrapport på søndag at 71 byer og distrikter hadde infeksjonsrater på 100 per 100 000 innbyggere eller høyere, og derfor er potensielle hotspots. Andelen infiserte som har dødd i Tyskland ble av RKI beregnet til 2,3 prosent.

Instituttet la til at den nåværende lavere empiriske dødsraten på 1 prosent truer med å stige kraftig de kommende dagene. Situasjonsrapporten kommenterte på dette, med følgende utsagn: «Infeksjonene øker imidlertid blant eldre. Fordi de har en tendens til å oppleve mer alvorlige symptomer fra Covid-19, vil antallet alvorlige tilfeller og dødsfall også øke.» Instituttet oppfordret til at koronavirusets spredning måtte forhindres.

Som Der Spiegel rapporterte i forrige uke blir det faktiske antallet infeksjoner i Tyskland systematisk underestimert av RKIs publiserte tall. «Det viktigste tallet i pandemien, de nye infeksjonene i løpet av de syv siste dagene, blir av RKI ofte registrert feilaktig,» skrev nyhetsmagasinet. I den tidsperioden som ble gjennomgått var minst 30 prosent av disse tallene ufullstendige og derfor feil, fordi «dataene fra minst én dag var helt» fraværende. Differensialet varierte mellom delstater, men var så høyt som 25 prosent, en innvirkning som kan underrepresentere pandemiens eksponensielle spredning.

Med eksplosjonen av nye infeksjoner øker også antallet pasienter som blir brakt inn til intensivavdelinger. Som kveldsnyhetsprogrammet Tagesschau rapporterte har antallet pasienter på intensivavdelinger nesten blitt doblet bare på ei uke, fra 690 til 1 121. Tallet var for to uker siden 510, og for én måned siden bare 293 pasienter. Dette er karakteristisk for eksponentiell vekst.

Av de 487 pasientene som for øyeblikket er under ventilatorbehandling på landsbasis antyder statistikker at mer enn halvparten vil dø. Koronaviruspasienter utgjør nå 4 prosent av alle pasienter i Tyskland. Bare 26,4 prosent av intensivsengepostene er ledige.

Uwe Jansens, president for DIVI – Den tyske tverrfaglige foreningen for intensiv- og beredskapbehandling – uttalte seg til Tagesschau der han advarte for at det den kommende vinteren vil bli mangel på helsepersonell. Faktisk kunne denne mangelen oppstå langt raskere. I Frankrike, hvor utviklingen ligger anslagsvis to uker foran Tyskland, blir ca. 2 000 pasienter brakt inn på sykehus hver dag.

Den franske helseministeren Olivier Veran uttalte på Twitter at én pasient med koronavirus blir innlagt på sykehus hvert minutt. Tagesspiegel rapporterte om tall fra en studie fra den franske fagprofesjonelle sykepleierforeningen som viste at 57 prosent av landets sykepleiere er på randen av utbrenthet. Før pandemien var dette tallet 33 prosent.

Angrep på RKI

Uavhengig av den rekordartede spredningen av viruset blir offisielle representanter ved RKI og andre forskere som advarer om hurtigheten av pandemiens spredning, stadig oftere målrettet av høyreekstreme krefter. Bare i perioden fra mars til juli mottok RKI minst 200 e-poster med «trusler, fornærmelser og bakvaskelser». Blant annet ble forskerne truet med utryddelse i et gasskammer.

Lørdag kveld var RKI mål for et angrep av brannstiftelse. Ifølge politiet angrep ukjente personer en instituttbygning i Berlin-bydelen Tempelhof-Schöneberg med flere brennbare gjenstander. Ei flaske full av brennbar væske ble kastet gjennom et vindu og antente et brann inne i et rom. En sikkerhetsarbeider som observerte angrepet fikk slukket branntilløpet.

Selv om det er mye som tyder på at høyreekstreme krefter sto bak angrepet uttalte avdelingen for statsbeskyttelse ved delstaten Berlins Byrå for kriminaletterforskning (LKA) at de «etterforsker i alle retninger». Et politisk motiv for angrepet blir «vurdert».

De stadige truslene og angrepet mot Tysklands viktigste etat for sykdomsbekjempelse midt under en global pandemi, som allerede har krevd minst 1,1 millioner menneskers liv, er en seriøs advarsel. Akkurat som i USA, der høyreekstreme militser med nær tilknytning til president Donald Trumps gjenvalgskampanje planla å kidnappe og drepe guvernører som iverksatte begrensede nedstengningstiltak, har angrep på politikere, forskere og kritiske journalister tiltatt i Tyskland de siste månedene.

Benjamin Piel, sjefredaktør for Mindener Tageblatt, publiserte et bilde på Twitter som viser ei dukke som var hengt. På dukka var det festet et skilt med teksten «Covid-presse», og ukjente personer hengte den fra ei bru over elva Weser.

Samme dag i Berlin var det nok en protestmarsj mot folkehelseordrer mønstret av ytrehøyrekrefter. Ifølge politikilder deltok 2 000 personer, der mange så bort fra reglement for sosial distansering. Selv om videoer viser at politiet opprinnelig tillot demonstrantene å fortsette, og senere vedvarende beskyttet dem mot motdemonstranter, ble angivelig minst 18 politibetjenter skadet.

RBB-journalisten Olaf Sundermeyer rapporterte fra demonstrasjonen at det ble fremsatt drapstrusler mot virologen og regjeringsrådgiveren Christian Drosten og sosialdemokrat-helseeksperten Karl Lauterbach, så vel som forlangender om å få besøke hjemmet til helseminister Jens Spahn, som for tiden er infisert.

Mens det har vært avholdt truende stevner foran skolene i delstatene Baden-Württemberg, Hessen og Schleswig-Holstein, sier et økende antall rapporter på sosialmedier at arbeidere på restauranter, i offentlig transport og andre sektorer, har vært utsatt for økte fornærmelser og fysiske angrep av høyreorienterte provokatører.

De høyreorienterte angrepene er del av ei internasjonal bølge av høyreekstrem terrorisme, som blir ansporet av hele det politiske etablissementets byks til høyre. Samfunnets høyreorienterte bunnfall mobiliseres for å intimidere opposisjonen mot den hensynsløse politikken med gjenåpning av økonomien og promoteringen av masseinfisering.

Augsburger Algemeine Zeitung rapporterte på mandag at 20 demonstranter tvang seg inn på avisas lokalkontor i distriktet med forlangender om avskaffelse av påbudet om å bruke ansiktsmaske, som nettopp hadde blitt pålagt konfrontert med den eksplosive infeksjonsraten. Hendelsen har påfallende paralleller med lignende utviklingstrekk i USA, som da væpnede høyreekstremister tok seg inn i Michigans State Capitol, delstatens lovgivende forsamling.

Profittinteresser

Som i alle land er de politiske tiltakene og forordningene utstedt av den føderale regjeringen og delstatenes regjeringer og lokalmyndigheter diktert av profittinteressene til big business. Mens et økende antall arbeidere ser med forbløffelse på regjeringens inaktivitet, der den nekter å investere noe som helst i helsevesenet, erklærer politikerne uopphørlig at en livreddende nedstengning av økonomien og stengingen av skoler for enhver pris må unngås.

Likevel kan det ikke være noen tvil om at gjenåpningen av skoler og næringsvirksomheter er hovedårsaken til pandemiens eksponentielle vekst. Ledende virologer og epidemiologer over hele verden har gjentatte ganger vist at overfylte rom med dårlig hygiene- og luftventilasjonssystemer skaper perfekte forhold for viruset til å spre seg.

Ifølge RKI stiger nå antallet utbrudd i eldreomsorgsboliger, på sykehus og institusjoner for flyktninger og asylsøkere, i lokalsamfunnssentre, barnehager og på skoler, så vel som «i ulike fagprofesjonelle miljøer, og i forbindelse med religiøse aktiviteter».

Forskerne tilbakeviser dermed påstanden fra den føderale regjeringen og delstatlige myndigheter av alle politiske avskygninger, som hevder at infeksjoner ikke forekommer på skolene.

Etter at skolelever i Hellas og Polen organiserte skoleokkupasjoner og boikotter vokser også i Tyskland massemotstanden mot fysisk tilstedeværende undervisning. Søndag var emneknaggen #BoycottSchools blant de bredt omtalte emneknaggene på Twitter.

Lærere, elever og foreldre innser i tiltakende grad at den føderale regjeringen og delstatsmyndighetene ikke vil løfte en finger for å forhindre utbrudd på skoler og i barnehager. Som ARD-programmet Monitor rapporterte, ble til-og-med installeringen av luftfiltre avvist som for dyrt av de ansvarlige utdanningsdepartementene. Dette til tross for at det er bevist at de reduserer mengden virusbærende aerosoler i lufta.

Den politiske orienteringen for «flokkimmunitet» som regjeringene i Tyskland, Europa og andre land følger, så vel som veksten av høyreorientert terrorisme tilknyttet til denne, gjør det nok en gang åpenbart at arbeiderklassen står overfor enorme politiske utfordringer. Mens de gjenåpnede skolene sprer viruset i økende grad uoppdaget blant stadig større befolkningsgrupper, blir arbeidere tvunget til å fortsette sin daglige dont under farlige betingelser for å bygge opp selskapsprofitter.

World Socialist Web Site oppfordrer alle sine lesere til å sette en stopper for disse politiske retningslinjene. Etabler grunnplan-sikkerhetskomitéer i fabrikker, på skoler og i offentlige institusjoner, for å slåss for trygg utdanning og for en generalstreik for å tvinge frem nedstengingen av alle ikke-essensielle økonomiske sektorer. Kontakt oss i dag!