Helsevesener står overfor kollaps på tvers av Øst-Europa samtidig med gjenoppblomstrende Covid-19-pandemi

Av Markus Salzmann
27 October 2020

Den dramatiske økningen av koronavirusinfeksjoner legger økt press på Europas helsevesener. I østeuropeiske land, der helsevesener de tre siste tiårene har blitt systematisk ødelagt av privatiseringer og innstrammingstiltak, er forholdene spesielt dystre.

Situasjonen er nesten ute av kontroll i Polen. Anslagsvis 14 000 tilfeller registreres daglig. Dette er omtrent like mange tilfeller som det blir registrert i Tyskland, men i et land med en befolkning på 38 millioner – mindre enn halvparten av Tysklands. Polske medisinske eksperter mener at antallet uoppdagede tilfeller er ekstremt høyt. Statistikker viser at bare 0,9 tester utføres for hver 1 000 av landets innbyggere.

Koronavirus-testlaboratorium i Serbia [Foto: Dejan Vidanovic/CC-BY-SA 2.0]

Polens ledende epidemiolog Robert Flisiak pekte på paralleller mellom dagens forhold i Polen og de som rådde i Italia tidligere i år, da helsevesenet kollapset på grunn av antallet infeksjoner. Ingen har kontroll over situasjonen, bemerket han.

Midlertidige sykehus dukker opp overalt, fordi ressursene ved landets sykehus allerede er på eller nært kapasitetsgrensene. En talsmann for den polske regjeringen uttalte imidlertid at mangelen på intensivsengeposter bare er en del av problemet. Som det var kjent før pandemien er mangelen på sykepleiere og leger hovedproblemet.

En nylig rapport fra den tyske regionale allmennkringkasteren MDR gir en fornemmelse av de katastrofale forholdene. Fra samtaleopptak fra beredskapstjenestene som ble innhentet av fjernsynskanalen TVN24, ble det avslørt at en pasient som var i en alvorlig tilstand ble sendt frem og tilbake mellom fire sykehus i flere timer. Til slutt spurte de fortvilte nødhjelperne et sykehus om de kunne etterlate pasienten foran sykehusinngangen, og ringte politiet for å få hjelp.

Tomasz Siegel, leder for anestesiologi ved sykehuset Warszawa Orlowski, bekreftet dette. «Hvor skal jeg evakuere de syke som ligger der? Ministeren vil ikke si det, fordi det ikke er plass noe sted,» meldte han på Facebook. Forberedelse av intensivavdelinger krever penger, personale og tid. De offisielle tallene er en «fiksjon». Regjeringsforskriftene er bare «opprettet for å holde en pressekonferanse og få vasket blodet vekk fra deres hendene for de som dør for øynene på oss, og som vil fortsette å dø på grunn av mangel på hjelp.»

«Det kritiske øyeblikket i pandemien i Polen vil komme når omsorgen kollapser på sykehusene,» forutsa epidemiologen Tomasz Oszorowski, og la til: «Vi kommer nærmere dette tidspunktet.»

Ulike regjeringer har blødd helsevesenet i Polen hvitt over de 30 siste årene. Dette blir nå åpenbart. Av de 10 000 ventilatorene i landet er 1 400 reservert for koronaviruspasienter. Seksti prosent av disse er allerede i bruk. Noen av de gjenværende ventilatorene kan ikke anvendes på grunn av mangel på kvalifisert betjeningspersonale.

Visestatsminister Jacek Sasin oppfordret nylig leger til å komme over «frykten» og ta til å betjene de ofte svært komplekse innretningene uten opplæring, som setter pasientenes liv i fare.

Talentfulle medisinere og sykepleiere har i årevis utvandret til Vest-Europa fordi de knapt kan leve av deres lønninger i Polen. I 2017 hadde Polen bare 2,4 leger for hver 1 000 innbyggere. Tyskland hadde nesten dobbelt så mange.

Romania har registrert et ekstremt høyt antall Covid-19-dødsfall. Dødsraten, for tiden 4,5 for hver av landets 1 000 innbyggere, er mer enn 10 ganger høyere enn i Tyskland. Sist fredag rapporterte landet, med en befolkning på nærmere 20 millioner, 5 028 tilfeller, frem til det tidspunktet det høyeste daglige antallet siden begynnelsen av pandemien. Mer enn 200 000 mennesker har blitt smittet, og over 6 000 har avgått.

Den høyreorienterte presidenten Klaus Johannis ble tvunget til å innrømme at pandemien har kastet hele landet ut i kaos. Mens regjeringen ikke har vedtatt noen meningsfylte beskyttelsestiltak ble skolene nylig stengt i Bucuresti for to uker, og undervisningen skal utføres online.

Landets sykehus er så overveldet av antallet pasienter at regjeringen ble tvunget til å gi en ordre om at bare de verste tilfellene skulle behandles på sykehus, mens resten blir tatt hånd om hjemme. Først i begynnelsen av denne måneden vedtok regjeringen lovgivning som krever at sykehus skal holde en del av deres senger åpne bare for Covid-19-pasienter. Mange sier dette var for sent.

Helseminister Nelu Tataru uttalte for flere uker siden at et nivå på 3 600 tilfeller per dag ville føre til kritiske forhold på sykehusene. Av de 1 040 intensivsengepostene var 749 allerede belagt ved begynnelsen av forrige uke. Mangelen på leger er også alvorlig. Bare rundt 1 000 spesialister og 800 assistentleger jobber på intensivavdelinger over hele landet, som ARD rapporterte.

Med en befolkning på 10,7 millioner rapporterer Tsjekkia den kraftigste økningen av koronavirustilfeller. I forrige uke måtte de første Covid-19-pasientene overføres til Tyskland for behandling. Over 15 200 tilfeller ble registrert bare sist fredag.

Helsevesenet er nå på grensen av kapasiteten, uttalte ministeren Roman Prymula. Tretti prosent av de som for tiden er testet for koronavirus får et positivt resultat. Noen regioner har rapportert en økning på 500 prosent av infeksjoner.

Sykehus er ikke lenger i stand til å garantere behandling; 120 ventilatorer blir sendt fra andre EU-land til Tsjekkia. Det er også forespurt om personale fra andre EU-land og fra USA. Denne utviklingen var forutsigbar ved begynnelsen av pandemien. Regjeringen til forretningsmannen Andrej Babis, som inkluderer sosialdemokrater og stalinister, forlot tidligere i år alle Covid-19-beskyttelsestiltak. Utgangsforbud, bruk av ansiktsmasker og lignende tiltak blir nå innført på nytt.

I Slovenia blir nå nesten alle ressurser på sykehus brukt til å behandle Covid-19 pasienter. Lørdagens 1 697 tilfeller markerte den høyeste daglige totalsummen hittil under pandemien. Flere dager før rapporterte en talsmann for regjeringen at 25,5 prosent av testene var positive. I henhold til Verdens helseorganisasjons (WHO) retningslinjer, bør frekvensen av positive tester ideelt sett ikke overstige 5 prosent. Testkapasiteten er allerede begrenset. Infeksjonene er doblet bare i løpet av ei uke.

Pandemien har avslørt helsevesenets reelle tilstand. Vi må «gjøre noe for helsevesenets infrastruktur», krevde dr. Vojko Flis, generaldirektør for universitetssykehuset Maribor, til Radio Slovenia. «Alle våre sykehus er i relativt gamle bygninger. Samtidig har vi ingen bygninger utstyrt for å ta imot pasienter som kan spre svært smittsomme sykdommer.»

Et stort antall innbyggere i flere eldreomsorgsboliger over hele landet er også smittet. Mellom 5 og 10 prosent av de totale infeksjonene er helsevesenansatte.

Tilsvarende forhold er å finne i alle land i Øst-Europa og på Balkan, som registrerer en rask økning av infeksjoner. I Bosnia-Hercegovina, hvor 10 prosent av de mer enn 1 000 daglige tilfellene er skolebarn, var forholdene på sykehus allerede før pandemien katastrofale. Til tross for økningen i antall tilfeller, uttalte regjeringen eksplisitt at det ikke ville bli noen nedstengning på grunn av bekymring for konsekvensene for økonomien.

Leger i Serbia forventer også et «italiensk scenario», etter at regjeringen i Beograd hevet alle tiltak for å begrense pandemien.

Selv om noen regjeringer vedtar visse tiltak i en desperat handling for å begrense viruset skjuler ikke dette det faktum at de korrupte og diskrediterte regimene på en kriminell måte truer tusenvis av menneskers liv. Bare en uavhengig massebevegelse av arbeiderklassen mot kapitalistsystemet kan få stoppet dette.