New York Times sverter venstreorientert opposisjon mot Biden som «russisk propaganda»

4 September 2020

De amerikanske etterretningsbyråene er på’n igjen, og setter i gang antiRussland-propaganda i amerikanske medier med uforsvarlige og helt ubegrunnede påstander om at Moskva intervenerer i 2020-presidentvalget. Som i tidligere slike kampanjer, som går tilbake til 2016-valget, spiller New York Times den førende rollen i McCarthy-koret.

En forsideartikkel i onsdagens papirutgave av Times har overskriften «Facebook og Twitter advarer om russisk innblanding». Artikkelen som følger gjør det klart at påstandenes kilde ikke er de to sosialmediegigantene, men heller FBI, som for sin del handlet på vegne av etterretningsapparatet som helhet. Times legger til: «To personer som er kjent med saken, sa at influeringsoperasjonen først ble oppdaget av amerikanske etterretningsbyråer, deriblant National Security Agency.»

Artikkelen er skrevet i den tunghendte stilen typisk for disse litt reviderte utdelingene fra CIA: Illevarslende påstand er stablet på illevarslende påstand, uten bevis eller engang noen attribuering. Følgelig, «Noen amerikanske embetsrepresentanter er bekymret for en bred innsats fra russisk etterretning som bruker utkant-nettsteder, sprer konspirasjonsteorier og sår splittelse i USA.» Og nok en gang: «Russiske etterretningsbyråer har brukt allierte og operatører til å plassere artikler, inkludert desinformasjon, på forskjellige nettsteder.»

«Influeringsoperasjonens» karakter er bemerkelsesverdig spinkel. Den består angivelig av et nyhetsnettsted kalt Peacedata, som har publisert kritiske kommentarer om USA og verdensbegivenheter fra et ståsted til venstre for Det demokratiske partiet, deriblant kritikk av Biden-Harris som kandidater i presidentvalget. Nettstedet ble iverksatt i oktober 2019, og har re-publisert artikler som først har vært lagt ut andre steder, og begynte først å publisere nytt innhold på engelsk i mars 2020.

Nettstedet har angivelig oppfordret til skriftlige bidrag og betalt små beløp for artikler, og har ansatt amerikanske frilansere som selv var i oppriktig opposisjon til enhver støtte for Biden som Demokratenes presidentkandidat, på grunn av hans mangeårige historikk fra høyrefløyen. Peacedata brukte til-og-med en offentlig sysselsettingstjeneste for ansettelsen, så absolutt uvanlig håndverk dersom publikasjonen var det russiske hemmelige politiets prosjekt.

Ifølge Times-beretningen var russerne «i de tidligste stadiene av å bygge et publikum for den falske nyhetssiden på Facebook. Gruppa hadde ifølge Facebook opprettet 13 falske kontoer og to sider dedikerte til promotering av Peacedata. Sidene ble fulgt av 14 000 mennesker.»

Dette avsnittet er verdt å merke seg siden det helt ødelegger påstanden om at de amerikanske etterretningsbyråene, Facebook og selskapets sikkerhetskonsulent Graphika har avdekket en vesentlig trussel mot det amerikanske demokratiet, en trussel så vesentlig at den må fremheves på forsiden av New York Times.

Ifølge en detaljert rapport fra Graphika publiserte Peacedata totalt 500 artikler på engelsk i løpet av omtrent ni måneder, der 25 av dem omhandlet det amerikanske valget. Sider som promoterte nettstedet hadde totalt 14 000 følgere. Hvordan kan dette representere en vesentlig faktor i et land der det forventes at 150 millioner personer avleverer sine stemmesedler i 2020?

Og hva med timingen? Det er bare 60 dager til det amerikanske presidentvalget. De første stemmesedlene for tidlig-stemming og velgere fraværende fra sin registrerte adresse er i ferd med å sendes ut. Likevel er den angivelige russiske propagandaoperasjonen bare «i de tidligste stadiene av å bygge et publikum». Er ikke «russerne» i besittelse av en kalender? Tror de kanskje valget er utsatt til 2021?

Det bør også påpekes at mens Times uler om denne angivelig trusselen mot det amerikanske presidentvalget intervenerer den amerikanske regjeringen rutinemessig i valg over hele verden på en virkelig massiv skala, og promoterer kandidater underordnet sine interesser, og bruker alle metodene i arsenalet til CIA og utenriksdepartementet for å rigge utfall, styrte regjeringer og undertrykke – ofte med blodsutgytelse – de som kommer i konflikt med Washington.

De amerikanske etterretningsbyråene hevder, uten noe offentlig bekjentgjort belegg, at nettstedet Peacedata ble opprettet av Internet Research Agency, en organisasjon med base i St. Petersburg, tidligere Leningrad, som ble beskyldt for å spille en lignende rolle i det amerikanske 2016-valget. Nettstedet Peacedata har imidlertid benektet enhver tilknytning til Russland, og kalte Facebook-påstandene «sverting og grunnløse beskyldninger».

I alle fall er det et faktum at nettstedet blir fordømt for å publisere informasjon som er sann, og som gjenspeiler synspunktene til store deler av den amerikanske befolkningen.

For fire år siden var påstanden at Internet Research Agency hadde oppmuntret til pro-Trump og antiClinton sentimenter gjennom Facebook-reklame, og hadde gått så langt som til å organisere en håndfull antiClinton-protester i USA, der amerikanere deltok uten å være klar over at de ble manipulert av Russland.

Selv om man skulle godta amerikanske etterretningsbyråers beretning – til tross for fullstendig fravær av bevis – er det en urimelig påstand at denne operasjonen hadde noen vesentlig innvirkning på valget, enn si var ansvarlig for Trumps seier. Omfanget av denne bestrebelsen var liten: Fra ett estimat brukte gruppa totalt mindre enn $ 100 000 på Facebook-annonser, en dråpe i bøtta i den amerikanske valgkampen som utgjorde $ 5 milliarder.

Mens disse påstandene om russisk innblanding i det amerikanske valget er tvers igjennom latterlige, er det en dyster og dypt reaksjonær side ved propagandaen fra Times – gjentatt i Washington Post, på National Public Radio, i fjernsynsnettverkene og resten av resten kapitalistpressen.

Times-artikkelen er et desperat forsøk på å diskreditere og drive heksejakt på venstreorientert opposisjon mot Det demokratiske partiet. De er ekstremt redde for enhver kritikk fra venstre, under betingelser der Biden-Harris-kampanjen åpent appellerer til høyreorientert støtte, paraderer tidligere Republikaner-embetsfunksjonærer og operatører fra den nasjonale sikkerhetsstaten for Den demokratiske nasjonalkonvensjonen, og nå forsøker å konkurrere med Trump i lov-og-orden-fordømmelser av protester mot politivold.

Times-artikkelen refererte påstander om at i materialet som ble publisert på Peacedata, var det «temaer som varierte fra rasisme i USA til miljø og kapitalisme. Flere artikler argumenterte for at Mr. Biden ville flytte Det demokratiske partiet for langt til høyre.» Etter denne standarden ville selvsagt også Bernie Sanders, Elizabeth Warren og halvparten av de andre kandidatene for Demokratenes presidentnominering også bli funnet skyldige, før de bestemte seg for å støtte Biden og fremstille ham i «progressive» farger.

Artikkelen advarer illevarslende: «Forskere er også bekymret for hjemmelagde desinformasjonskampanjer ...» Hva, nøyaktig, omfatter denne formuleringen? Potensielt er det alle i Amerika som er uenige i de «fakta» som presenteres av militær-etterretningsapparatet og deres talerør, som New York Times.

Den største absurditeten er antydningen om at Amerika ville vært en Edens hage om det ikke var for den russiske slangen. Dette finner sted under forhold med masseprotester i gatene mot politidrap, morderisk høyreorientert vold mot demonstranter, et dødstall fra koronaviruspandemien som nærmer seg 200 000, og nesten 30 millioner mennesker kastet ut av arbeid – en massiv og enestående sosial, politisk og økonomisk krise.

Det var absurd å hevde i 2016 at sosial misnøye i USA var produkt av russiske «falske nyheter». I dag, midt under den største sosiale krisen på nesten et århundre, er slike påstander enda mer latterlige.

Times kommer med det eldgamle argumentet fra enhver utmattet og reaksjonær styringsklasse: sosial protest er produktet av «eksterne agitatorer». Og den logiske konklusjonen er at disse agitatorene må bringes til taushet og undertrykkes.

I den sammenhengen er det høyst signifikant at rapporten fra Graphika, Facebooks sikkerhetskonsulent, flere ganger nevner World Socialist Web Site, og påpeker at mange av artiklene som ble publisert av Peacedata faktisk var re-publiseringer fra WSWS. Slik re-publisering er neppe uvanlig, ettersom WSWS er en viktig kilde til nyheter og kommentarer referert av publikasjoner over hele verden.

Times nevner ikke dette faktum, fordi det ville bryte de facto-forbudet i amerikanske foretaksmedier om å henvise til WSWS. Det ville også undergrave deres forsøk på å stemple Peacedata som en russisk marionett, siden WSWS, som sentralorganet for verdens trotskistbevegelse, Den internasjonale komitéen av den fjerde internasjonale, er den mest konsistente motstanderen av den høyreorienterte kapitalistregjeringen i Moskva, ledet av den tidligere stalinistiske KGB-agenten Vladimir Putin.

Det er ingen overdrivelse å si at argumentene fremført av Times og avisas medieallierte tilsvarer en opphevelse av Det første endringstillegget [The First Amendment]. De gjenoppliver McCarthyismens metoder, med beskyldninger mot Moskva for de sosiale splittelsene som eksploderer i USA. Samtidig er Det demokratiske partiet, som Times tjener som den sentrale mediestemmen for, engasjert i et ondskapsfullt angrep på sine venstreorienterte motstanderes demokratiske rettigheter, og blokkerer tilgangen til valgdeltakelse for miljøpartiet Greens og for Socialist Equality Party (SEP).

Som Obama sa, for Det demokratiske partiet er kampen mot Trump en klubbintern kjekling [‘intramural scrimmage’]. De to fraksjonene har meningsforskjeller over utenrikspolitikken, som til tider blir opphetet. Men de deler et felles klassesyn. Stikkordet for de borgerlige, liberale antikommunistene, i dag som på 1950-tallet, er at fienden er til venstre.

Patrick Martin