Støtteerklæringer for Joseph Scalice fra Sri Lanka

Av våre korrespondenter
1 September 2020

World Socialist Web Site publiserer brev med støtte-erklæringer fra Sri Lanka for historikeren Joseph Scalice, som ble bakvaskende angrepet av Jose Maria Sison, grunnleggeren av Det kommunistiske partiet på Filippinene, for et foredrag han holdt den 26. august som avslørte rollen spilt av CPP og partiets maoistiske ideologi.

Dagen før foredraget gikk CPP til det ekstraordinære skritt å publisere en spesialutgave av partiavisa Ang Bayan viet utelukkende til et intervju med Sison der han fordømte Scalice som en betalt CIA-agent, som han ikke hadde noe bevis eller belegg for.

Sison reagerte særlig på parallellen Scalice hadde trukket mellom CPPs støtte til den fascistiske filippinske presidenten Rodrigo Duterte og støtten fra et tidligere stalinistisk parti til Marcos-diktaturet. I sitt foredrag tilbakeviste Scalice i sin helhet Sisons blatante løgner om at CPP aldri har støttet Duterte, og fastslo at partiets gjentatte orientering i retning av borgerlige politikere stammet fra det kontrarevolusjonære stalinistiske perspektivet om to-trinn-teorien.

Vi oppfordrer våre lesere om å komme til Scalices forsvar ved å sende støtteerklæringer til WSWS. Ved å få etablert den historiske sannheten om den forræderske historikken til CPP på Filippinene og de underliggende årsakene til svikene, har Scalice gjort arbeiderklassen en stor tjeneste, der i landet og internasjonalt.

Følgende uttalelser kommer fra Sri Lanka:

Dr. Luxman Nugapitiya fra Sinhala-avdelingen ved University of Peradeniya, sa:

«Historikeren Joseph Scalice holdt et foredrag med tittelen ‘Først som tragedie, derpå som farse: Marcos, Duterte og de kommunistiske partiene på Filippinene,’ som omhandlet det brutale styret til Filippinenes president Rodrigo Duterte, arrangert av Nanyang Technological University i Singapore.»

«Foredraget forklarte hvordan stalinisme og maoisme har støttet borgerlig politikk gjennom flere tiår. Det avslørte også den katastrofale rollen det maoistiske Kommunistpartiet spilte for å få brakt diktatoren Duterte til presidentembetet i 2016.»

«Jose Maria Sison, grunnlegger av Det kommunistiske partiet på Filippinene, kom med bedragerske intervjuer og grunnløse truende uttalelser gjennom media mot dr. Scalice dagene før foredraget. Jeg avviser dem alle. Som en akademiker som skatter og hegner om demokrati og rettferdighet, står jeg for retten til å uttrykke sannhet og fordømmer også de heftig antisosiale bemerkningene fra maoisten Sison mot dr. Scalice.»

Journalisten og forfatteren Wimal Ranatunga uttalte:

«Rollen som Jose Maria Sison, lederen av Det kommunistiske partiet på Filippinene, har spilt er antisosial, og den gjenspeiler den reaksjonære kursen stalinistiske partier over hele verden har dreid til. Eksponeringene fra historikeren Scalice er betydningsfulle. Det er klart at ledere for Kommunistpartiene støttet Marcos, som innførte diktatorisk styre ved å gjennomføre og opprettholde krigsrett i 20 år, så vel som diktatoren Duterte, som kom til makten i 2016 på Filippinene.»

«Det stalinistiske Kommunistpartiet kommer med en grunnløs beskyldning om at historikeren Scalice er en patologisk, rabiat antikommunist og CIA-psywar-agent. Jeg motsetter meg denne beskyldningen direkte, da de provoserende kommentarene fra Maria Sison er mot ytringsfriheten og retten til å utføre politisk arbeid.»

Sampath Wijesinghe, lisensiert advokat, kommenterte:

«Foredraget holdt av Joseph Scalice er et betydningsfullt historisk synspunkt, med hensyn til avsløringen av stalinismens svik mot arbeiderbevegelsen på Filippinene og i resten av verden. Spesielt midt under de utviklende klassekampene er det viktig å utdype og undersøke røttene til utviklingen og tilbakegangen for stalinismen, arbeiderbyråkratiet og fagforeningslederskapet. Derfor vil dette verdifulle foredraget være et større redskap for å skjerpe klassebevisstheten til revolusjonære arbeidere. I siste instans, hans foredrag vil være et viktig skritt angående etableringen av en trotskist-seksjon på Filippinene.»