Finansieringsappell for Assanges juridiske forsvar får vesentlig støtte

Av Oscar Grenfell
25 August 2020

En appell på nettet for offentlighetens hjelp til å finansiere Julian Assanges juridiske forsvar har vunnet betydelig støtte. I løpet av få dager har hundrevis av mennesker fra hele verden signalisert sin motstand mot USAs rettsforfølgelse av WikiLeaks-grunnleggeren for hans eksponeringer av amerikanske krigsforbrytelser.

Crowdfunding-tiltaket ble lansert sist torsdag av Stella Morris, Assanges partner og mor til hans to småbarn. Det opprinnelige målet på £ 25 000 ble passert i løpet av 48 timer, og innsamlingsaksjonen ser ut til å ville overgå det reviderte målet på £ 50 000.

Et bilde av Assange sammen med Morris brukt for å promotere sinansieringskampanjen

Responsen er ytterligere bevis på den brede internasjonale støtten til Assange blant arbeidere, studenter, ungdom og intellektuelle som ikke finner noe uttrykk i de offisielle politiske partiene i USA, Storbritannia og Australia eller i foretaksmediene.

Den vitner også om måten de britiske og amerikanske myndighetene har trampa med jernstøvler over juridiske normer i et forsøk på å forhindre enhver utfordring av deres bestrebelser på å ødelegge WikiLeaks-grunnleggeren. Overtrampene mot Assanges juridiske og demokratiske rettigheter har blokkert ham fra å få delta i sitt eget forsvar, og kostnadene forbundet med å utfordre dem er betydelige.

I uttalelsen som kunngjør appellen har Morris, som selv er en internasjonalt respektert menneskerettighetsjurist, oppsummerte saksanliggendene relatert til juridiske og demokratiske prinsipper som står på spill relatert til Assanges truede utlevering fra Storbritannia til USA.

Morris begynte med å påpeke den politisk motiverte og uberettigede karakteren av de 18 amerikanske anklagene mot Assange, 17 av dem i henhold til spionasjeloven – US Espionage Act.

Morris skriver: «Assanges forbrytelse er å ha rapportert om saker USA heller ville ha holdt skjult for innsyn. Han bidro til å avsløre krigsforbrytelser og brudd på menneskerettighetene. Han avslørte drap på ubevæpnede sivile og tortur av uskyldige mennesker. Ingen har blitt stilt til ansvar for de alvorlige forbrytelsene Julian har avslørt. Dersom han, en australsk statsborger som lever i Storbritannia, kan bli straffeforfulgt, da vil det også gjelde journalister og publikasjoner overalt.»

Hun utdypet de bredere implikasjonene av forsøket på å straffeforfølge Assange for lovlig publiseringsvirksomhet.

Fra 2010 til 2017 forfulgte den amerikanske administrasjonen til president Barack Obama Assange nådeløst og nedsatte en hemmelig Grand Jury for å fabrikere anklager mot ham.

Obama-administrasjonen konkluderte imidlertid tilsynelatende med at rettsforfølgelse av WikiLeaks-grunnleggeren ville være lite politisk hensiktsmessig og kunne utløse en konstitusjonell krise fordi det ville bety at «hver avis som publiserer de samme data også burde straffeforfølges».

Trump-administrasjonen hadde fra starten av «målrettet» Assange og «siktet ham i henhold til amerikanske lover som stammer fra 100 år tilbake, og i hele perioden siden har de aldri blitt brukt til å straffeforfølge noen utgiver eller journalist. Den amerikanske lovgivningen åpner ikke for forsvar av allmennhetens interesser.»

Morris sier at dette er uadskillelig fra Trumps administrasjons bredere agenda og skriver: «Intensjonene i denne politikken er åpenbare; brakt frem av en administrasjon som omtaler pressen og varslere som ‘fienden’ og nyheter av betydning som ‘falske.’»

Morris gjennomgikk noen av angrepene på Assanges rettigheter utført av britiske og amerikanske myndigheter. Gjennom hele Covid-19-pandemien har Assange vært begrenset til sin celle i minst 23 timer av døgnet, uten besøk, heller ikke fra hans familie.

Nå bare få uker før de endelige utleveringshøringene, satt for å begynne den 7. september, utstedte USA en ny overordnet tiltale, mer enn ett år etter at de var pålagt å fremlegge det endelige anklagedokumentet.

Som WSWS har dokumentert, inneholder den overordnede tiltalen ingen nye siktelser eller bevis. Tilleggsmaterialet er i alt vesentlig basert på vitneforklaringer fra to informanter for US Federal Bureau of Investigations – FBI – med den ene som tidligere er dømt for å ha utgitt seg for å være Assange, og for å ha stjålet titusener av dollar fra WikiLeaks.

Den nye tiltalen utvider angrepet på pressefriheten, og presenterer WikiLeaks’ assistanse til NSA-varsleren Edward Snowden som illegal og reiser utsiktene til ei bredere amerikansk snurpenot mot andre medlemmer av publiseringsorganisasjonen.

En perspektivartikkel i WSWS i forrige uke bemerket at den sene innmeldingen av den nye tiltalen stilte Assanges juridiske team overfor det umulige «valget om enten å akseptere den ytterligere sabotasjen av deres klients sak» ved å gå videre med høringene planlagt for september «eller forlenge faren for hans liv med flere måneder i fengsel» med en anmodning om en utsettelse.

I et blatant juridisk overtramp har WikiLeaks-grunnleggeren enda ikke blitt gjen-arrestert på grunnlag av den nå gjeldende overordnede tiltalen, så han blir fastholdt i fengselet Belmarsh Prison på et forfalt siktelsesdokument.

Morris redegjør for det «enorme forehavendet» Assanges juridiske forsvar står overfor. «Det å etterforske og forstå detaljene, selv før den truede nye tiltalen, er som å klatre Himalaya, mens den personen som er mest i stand til å bidra, er innelåst i et fengsel – og hemmet, mentalt og fysisk, fra det nivå av involvering han ønsker og trenger å bidra med,» skriver hun.

Morris bemerker at mens Assanges forsvarsadvokater har mottatt minimumsgodtgjørelser, eller de jobber pro bono, «betyr det store volumet av materiale og hele rekkevidden av arbeidet som fordres, at vi har behov for fortsatt å fremskaffe penger for å dekke de voksende kostnadene,» som allerede har oversteget £ 500 000.

Hun konkluderer sin appell om offentlighetens bistand for å møte utfordringen: «Vi erkjenner alle det ansvaret som er pålagt oss, og hva som står på spill, og uttrykker vår takknemlighet til alle som føler seg i stand til å kunne bidra.»

I skrivende stund [i helgen] har 940 personer bidratt med det samlede beløp av £ 41 972. En betydelig andel synes å være fra små donasjoner på under £ 50, hvilket indikerer involvering av arbeidende mennesker.

Kommentarer fra noen givere peker på sentimentene som ligger til grunn for støtten for Assange.

Én skrev: «Julian Assange er kanarifuglen i kullgruva av den stadig voksende dystopiske karakteren av regjering rundt i verden. Dersom vi kan få reddet ham kan vi fremdeles ha en sjanse til å snu rundt på ting. Gravejournalistikk må ikke bli en forbrytelse!»

En annen kommenterte: «Jeg er redd for fremtiden der dette kan gjøres mot en journalist. Uten tilgang til informasjon kan vi ikke beskytte oss mot eksistensielle utfordringer, som forbrytelser mot miljø, demokrati, forbrukerbeskyttelse, genereringen av flyktninger av kriger for profitt og storselskapers og finansvesenets forbrytelser.»

Mange gir uttrykk for sin takknemlighet til Assange. Én giver skrev: «Julians heltemot er inspirerende. Mer enn noe annet individ i historien, har han rettet lys på sannheten. Hans rettsforfølgelse har slått tilbake på hans forfølgere, og det er de som vil bli dømt.»

Supportere fra USA meldte at rettsforfølgelsen av Assange er et frontalangrep på deres egne rettigheter etter Det første endringstillegget til Konstitusjonen [First Amendment]. Donorer fra Australia fordømte avvisningen av regjeringer fra Labor Party og Liberal-National koalisjonen om å forsvare WikiLeaks-grunnleggeren, til tross for at han er en australsk statsborger og journalist. Noen franske bidragsytere skrev ganske enkelt: «Je suis Julian Assange.»

Uttømmingen av støtte er en tiltale av foretaksmediene internasjonalt. Deres dekning har fulgt en pervers lov av invertering: Jo større angrepene på Assanges juridiske og demokratiske rettigheter, desto mindre har de berettet.

Dette understreker i hvilken grad offisielle publikasjoner – som nyter de tetteste bånd til etablissementene av politikk, militæret og etterretningsagenturer, og som i vesentlig grad er bemannet av selvhevdende karrierister fra den øvre middelklassen – har snudd ryggen til ethvert genuint forsvar av pressefriheten.

Det demonstrerer også i hvilken grad den latente støtten til Assange i offentligheten har blitt undertrykt av ei rekke av politiske krefter. Dette inkluderer pseudo-venstre-siden, som droppet WikiLeaks-grunnleggeren for mange år siden, så vel som det britiske Labour Party, Bernie Sanders-fløyen av USAs Demokrater, fagforeninger og alle de offisielle partiene i Australia, fra Labor Party til Liberal-National-koalisjonen og Greens.

Innsamlingsaksjonen er ytterligere en bekreftelse på at en kampanje til forsvar for Assange og grunnleggende friheter må orientere seg til arbeiderklassen, støttegrunnlaget for demokratiske rettigheter og motstand mot imperialistkrig.

Arbeideres fremvoksende sosiale og politiske kamp over hele verden er rettet mot nettopp de kreftene som har vært spydspisser for WikiLeaks-grunnleggerens forfølgelse, som er rettet inn mot å etablere en presedens for undertrykking av all opposisjon.

For å donere til Assanges juridiske forsvar følg denne lenka:

https://www.crowdjustice.com/case/julianassange/