USAs justisminister leverer fascistisk tirade mot Antifa og Black Lives Matter

Av Patrick Martin
12 August 2020

I et fjernsynsintervju søndag kveld på Fox News erklærte USAs justisminister William Barr at noen av Demokrat-representantene som utspurte ham under en kongresshøring for to uker siden var revolusjonære som forsøker å styrte amerikansk kapitalisme, i liga med terrorister.

USAs justisminister Willam Barr på Fox News

Den fascistiske raljeringen – der den logiske konklusjonen er kriminalisering av all politisk opposisjon til Trump-administrasjonen – kom under en opptreden på intervjuprogrammet «Life, Liberty & Levin» søndag kveld.

Barr begynte med en helhjertet rosing av politiet, der han angrep bevegelsen Black Lives Matter og protestene mot politivold som feide over USA etter politidrapet på George Floyd den 25. mai. «Faktum er at vi, generelt sett, har et ypperlig politi her i landet,» sa han. «Det vil nødvendigvis være noen tilfeller av overdreven maktanvendelse, men i det store og hele er det en utmerket politistyrke. Og dersom de skal bli demonisert slik, da vil de ikke jobbe i disse byene.»

Programvert Mark Levin refererte til en rapport, i det som syntes å være et koreografert trinn, fra en ultra-høyre tenketank om den løst organiserte protestgruppa Antifa (antifascistisk). Gatestone Institute, som åpent sponser islamofobisk «forskning», ble frem til 2018 ledet av John Bolton, som deretter tiltrådte Trump-administrasjonen som nasjonal sikkerhetsrådgiver.

Gatestone-rapporten refererer materiale produsert av Verfassungschutz (BfV), den tyske hemmelige etterretningstjenesten som har plassert de tyske trotskistene fra partiet Sozialistische Gleichheitspartei (SGP – søsterparti av Socialist Equality Party) på sin overvåkningsliste, samtidig som tjenesten har gitt sitt godkjenningsstempel til partiet Alternativ for Tyskland (AfD ), det viktigste redskapet for gjenopplivningen av nynazistiske trender i Tyskland.

Rapporten presenterer Antifa som en stor, velorganisert internasjonal sammensvergelse av titusener av militante, selv om støttespillere bestandig har beskrevet nettverket som lite mer enn et opphengsskilt til bruk av anarkister og andre demonstranter på forskjellige lokaliteter, som forøvrig kommuniserer gjennom sosialmedier, men ikke utgjør en organisasjon i noen som helst reell forstand av begrepet.

Barr hyllet Gatestone-rapporten – som siterer hans egne kommentarer om Antifa – og gikk til en raljering mot Antifa. «De er en revolusjonær gruppe som er interessert i en eller annen form for sosialisme, kommunisme,» sa han. «De er egentlig bolsjeviker.»

Han gikk videre til å hevde at Antifa brukte «fascistiske» taktikker. Ifølge Barr infiltrerte de masseprotestene mot politivold. Han sa: «Det de gjør er at de i all hovedsak skjermer seg, eller svøper seg i First Amendment-aktiviteter [o. anm.: Konstitusjonens første endringstillegg, som fastlegger forsamlings- og ytringfriheten]. ... De kaprer disse demonstrasjonene og fremprovoserer vold. Og de har forskjellige nivåer av personer, fra typen topp-provokatører til folk som er deres undersåtter og gjenomfører de voldelige oppdragene.»

Han fortsatte: «Det er en ny form for urban geriljakrigføring. Mao Tse-Tung snakket om at geriljaen var som fisken som svømte i havet, slik geriljaen beveger seg blant folket. Geriljaen gjemmer seg blant folket, som en fisk i havet.»

Hensikten med denne forvirrede presentasjonen, som ble meldt uten det minste forsøk på å presentere noe belegg, var å lage et amalgam som strekker seg fra de påståtte voldelige demonstrantene, gjennom Black Lives Matter og andre grupper som organiserte antipoliti-protestene, og til Det demokratiske partiet.

Barr beskrev hele denne rekka av politiske oppfatninger som om det var en enhetlig og sammenhengende politisk tendens, som han beskrev som «venstresiden», som søkte makten gjennom en koordinert kampanje for å fjerne Trump fra presidentembetet. Alle de som motsatte seg Trump utgjorde «et rousseauisk revolusjonært parti som tror på å rive ned systemet.»

Justisministeren inkluderte foretaksmediene i dette amalgamet, og hevdet at mediene bevisst skjulte bevismateriale for utbredt Antifa-vold i Portland i Oregon, og i andre amerikanske byer.

«Alle med øyne kan se hva som skjer,» erklærte han. «De ser volden. De ser disse gruppene av agitatorer og deres svarte antrekk, deres hjelmer og skjold, som forøvrig mesteparten av tiden har hammer og sigd påført, der de stormer politiet, forårsaker vold, kaster stein ... Du ser det ikke på noen av de nasjonale nyhetene. Du ser det ikke på nettverkene. Du ser det ikke på kabelstasjonene. Og likevel hører du om disse fredelige demonstrantene, så det er en løgn. Det amerikanske folket blir fortalt en løgn av mediene.»

Det er et bestemt fascistisk innhold i den typen politisk amalgam som ble fabrikert av Barr. Akkurat som Trump tvitret om at protestene til Black Lives Matter utgjorde «forræderi» – en forbrytelse som kan straffes med døden – antyder Barr at «venstresiden» er i krig med Trump-administrasjonen og «Amerika», og bør behandles deretter.

Der han henviste til høringen i Representantenes hus’ justiskomité, hvor det var en mild kritikk av det føderale politiets taktikker anvendt i Portland, sa Barr at noen av komitémedlemmene var «sanne troende» og «i hovedsak revolusjonære», mens flertallet var «feiginger, som stort sett er interessert i å bli gjenvalgt».

Etter å ha lest disse ordene, som det drypper trusler av, er det nødvendig å påminne seg at Barr ikke er en nazijurist som dømmer alle motstandere av der Führer til å henges. Han er den øverste ansvarlige for den rettshåndhevende myndigheten i en regjering som er nominelt demokratisk, hvor offentlig opposisjon mot presidenten er lovlig, og hvor Konstitusjonens første endringstillegg garanterer rettigheter som ytringsfrihet og forsamlingsfrihet.

Til tross for sin flegmatiske opptreden og advokatmessige ordsjonglering, har Barr imidlertid mye til felles med Carl Schmitt, Det tredje rikets viktigste juridiske teoretiker.

At et slikt individ er nasjonens øverste lovhåndhever og presiderer over «rettssystemets» maskineri i USA, vitner om den forvorpne, degenererte og dypt antidemokratiske karakteren av «amerikansk demokrati». Genuint demokrati er uforenlig med de svimlende nivåene av sosial ulikhet som råder i USA. Mer nøyaktig er USA et oligarkisk samfunn som enda ikke fullstendig har kastet av seg det borgerlige demokratiets fell, men som i møte med tiltakende sosiale spenninger og en voksende fare for arbeiderklasserevolusjon, stavrer i retning av diktatoriske styreformer.

Trumps justisminister er meget klar over at grupper som Antifa og handlinger av mindre hærverk – velting av gjerder utenfor føderale bygninger og påsetting av småbranner – ikke er noen trussel for kapitalistsystemet. I sin referanse til bolsjevikene avslører Barr imidlertid sin egen og hele den amerikanske styringselitens virkelige frykt, hvorvidt de er pro- eller antiTrump.

Bolsjevikpartiet ledet arbeidernes første vellykkede revolusjonære masseopprør i historien, Oktoberrevolusjonen i 1917 i Russland, som etablerte Sovjetunionen som den første arbeiderstaten. Det er gjentakelsen av det eksemplet, i en mye større skala, som er amerikansk imperialismes mareritt, og for dens offisielle bøller som Barr.

Av deres egne politiske beveggrunner velger de å slå sammen trusselen nedenfra, fra arbeiderklassen, og den fra deres motstandere innen styringseliten, i Det demokratiske partiet. Men det er arbeiderklassen som er det reelle målet for de undertrykkende tiltakene Barr & Co. forbereder.

Anbefalte artikler om politidrapet av George Loyd

• Protestene mot politidrap: Veien fremover

• De globale protestene og kampen mot kapitalisme

• Oppfordring til arbeiderklassen! Stopp Trumps coup d’état

Forfatteren anbefaler også:

Attorney General Barr aggressively defends violent attacks on protesters in Portland

[29. juli 2020]

Trumps illegale makttilegnelse og spøkelset av bonapartisme

[11. august 2020]

Stopp Trumps coup d’ètat! Mobiliser arbeiderklassen mot autoritært styre og diktatur!

[29. juli 2020]