Den tyske statens hemmelige etterretningstjeneste sletter data om høyreorienterte ekstremister

Av Christoph Vandreier
16 July 2020

Beslutningen fattet av delstaten Sachsens hemmelige etterretningstjeneste (LfV) om å slette data de hadde samlet om medlemmer av ytrehøyrepartiet Alternative für Deutschland (AfD), fremhever de tette båndene mellom Tysklands hemmelige etterretningstjeneste, den føderale regjeringen og det høyreorienterte ekstremistmiljøet [‘scenen’], ikke bare i Sachsen men på tvers av landet.

Forrige onsdag ble det avslørt at innenriksdepartementet i Sachsen hadde pålagt delstatens etterretningstjeneste LfV (offisielt kjent som Kontoret for beskyttelse av forfatningen; o. anm.: BfV er benevnelsen for det føderale agenturet, og LfV delstatenes avdelinger) å slette all innsamlet informasjon om de medlemmer av AfD som for tiden sitter i Sachsens Landtag [o. anm.: delsstatens parlament]. Da LfV-sjef Gordian Meyer-Plath nektet å utføre ordren om å slette dataene ble han på tirsdag umiddelbart erstattet av Dirk-Martin Christian.

Christian har tidligere ledet innenriksdepartementets seksjon for teknisk tilsyn med de hemmelige tjenestene, og hadde beordret slettingen av AfD-dataene. På slutten av 2019 hadde han også forbudt etterretningsbyrået å overvåke den høyreekstreme bevegelsen Pegida i byen Dresden, som gjennomfører rasistiske kampanjer mot flyktninger, og som truer venstreorienterte og alle som er imot deres politikk.

Wahlabend Sachsen 2019 [fjernsynets valgdekning]: Martin Dulig (SPD), delstatens ministerpresident Michael Kretschmer (CDU), Jörg Urban (AfD), [Foto: Sandro Halank, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0]

Meyer-Plath er mangeårig medlem av ytrehøyre-studentbrorskapet Marchia og en tidligere undercover offiser med ansvar for kontakt med Carsten Szczepanski, en supporter av den nynazistiske terroristgruppa Nasjonal-sosialistisk undergrunn (NSU), som utførte 10 drap. Som sjef for den statlige hemmelige etterretningen har Meyer-Plath konsentrert seg om å målrette venstreorienterte og antifascister, i tillegg til å besørge beskyttende dekning for høyreekstreme terroristnettverk og AfD. Det faktum at en slik figur ble avskjediget fordi han ikke var villig til å slette dataene om AfDs Landtag-medlemmer, viser omfanget av samarbeidet mellom innenriksdepartementet og AfD.

Innenriksminister Roland Wöller (CDU – Den kristelig-demokratiske union) og Christian gjorde det klart på en pressekonferanse torsdag. Wöller bekreftet alle de fremsatte beskyldningene og forsvarte slettingen av AfD-dataene. Han hevdet at dette var nødvendig fordi dataene hadde blitt «lagret ulovlig».

Wöller refererte ikke til avlyttede telefonsamtaler, uttalelser fra informanter og/eller annen etterretningsinformasjon. Christian understreket at dataene utelukkende hadde blitt innsamlet fra offentlig tilgjengelige kilder, og hevdet at lagringen av informasjonen var «ulovlig» fordi opplysningene om AfD-parlamentarikerne ikke inneholdt tilstrekkelig med bevis for deres antikonstitusjonelle aktiviteter. Ifølge Wöller hadde etterretningsbyrået i løpet av mange års arbeid med andre ord ikke vært i stand til å kunne bekrefte at enkeltmedlemmer i AfD i Sachsen forfulgte høyreekstreme mål.

Dette er en latterlig påstand med sikte på å berettige slettingen av dataene. Til-og-med et overfladisk blikk på AfD-fraksjonen i det saksiske Landtag-parlamentet gjør det klart at flertallet av grupperingen er høyreorienterte ekstremister.

Jörg Urban, som har ledet AfD-fraksjonen i delstatsparlamentet siden 2014 og partiets delstatsorganisasjon siden 2018, tar åpent til orde for ytrehøyresynspunkter. Han oppfordrer til et «homogent folk», glorifiserer «hvit europeisk kultur» og anklager «representanter for velgjørenhet» for å tvinge «våre jenter til velkomstkulturens slakterbenk» (en referanse til Tysklands aksept av innvandrere i 2015) og «inn i armene på voldtektsmenn». Tilbake i april 2019 konkluderte en domstol i Dresden med at det på grunnlag av slike oppfatninger var berettiget å kalle Urban en «nynazist».

Urban gjør heller ingen hemmelighet av sin støtte til den nasjonalistiske «fløyen» av AfD, som nylig ble sertifisert av det føderale kontoret for beskyttelse av grunnloven som demonstrasjon av «klare indikasjoner på høyreekstreme tiltak i opposisjon til en fri demokratisk, konstitusjonell orden». I hans hilsninger til et møte av AfDs ytrehøyrefløy kalt «Vingen», som i 2019 ble avholdt i Kyffhäuser, kalte Urban de tilstedeværende som «likesinnede».

Christian, Sachsens nye sjef for den hemmelige etterretningstjenesten (LfV), erklærte på en pressekonferanse forrige torsdag at det foreløpig ikke forelå noe bevist for AfD-parlamentarikeres medlemskap i «Vingen», i en direkte kontradiksjon av fakta. «Vi gjør mer skade på demokratiet dersom vi trekker forhastede konklusjoner og går ut i offentligheten og setter personer i gapestokken, der vi etterpå ikke kan bevise det,» sa Christian.

På spørsmål om hvorfor bare delstaten Sachsen nekter å innsamle bevis om AfD-parlamentarikere, i motsetning til andre føderale delstater, forklarte Christian: «Vi har det samme rettslige grunnlaget som alle de føderale delstatene og den føderale regjeringen, men vi har forskjellige enkeltsaker. Jeg kan ikke sette et parlamentsmedlem fra Sachsen på lik linje med et fra Brandenburg, eller fra Sachsen-Anhalt. Det er alltid mennesker bak dem.»

Mens Christian mer enn gjerne beskytter høyreorienterte ekstremistagitatorer og «menneskene bak dem», har hans etterretningsbyrå i årevis aggresivt forfulgt venstreorienterte og antifascistgrupper.

Eksempelvis fordømte delstatens hemmelige etterretningstjeneste (LfV) i sin 2018-rapport fire venstreorienterte musikkgrupper — Dr. Ulrich Utysk, Østtyske Skjønnheter, Endestasjon Kaos og Ett Skritt Frem – som «venstre-ekstremister». For å berettige påstanden ble sangtekstene tatt ut av sin kontekst og tolket særdeles ensidig. I fjor besluttet Dresden administrative domstol at den hemmelige etterretningstjenestens observering og navngivning av bandene var illegal.

Tidligere hadde den saksiske hemmelige etterretningstjenesten beskyldt arrangørene av en antinazi-konsert der 70 000 mennesker deltok etter ytrehøyre-opptøyer i Chemnitz, for å ha besørget en plattform for venstreorienterte ekstremister – som hadde tillatt dem å påvirke «ikke-ekstremister med deres ekstremistiske ideologi». Som bevis refererte den hemmelige etterretingstjenesten til publikumets utrop «Alerta, alerta Antifascista» – dvs. oppfordringer om at antifascister må være årvåkne!

Mens Wöller på pressekonferansen ytret noen få plattheter om viktigheten av å motsette seg høyreekstremisme, gjorde Christian det rikelig klart at under hans ledelse ville kontoret for beskyttelse av forfatningen (LfV) fortsette å beskytte høyreorienterte ekstremister og kriminalisere venstreorienterte.

Christian beskrev «ekstremisme av ethvert slag» som den «største fare», og han understreket at kampen mot høyreorientert ekstremisme bare var ett fokuspunkt. Han så på sin oppgave som å «få en stopp på den politiske ekstremismen som helhet». Slike formuleringer har blitt helt vanlige de siste årene, for å berettige videreføringen og intensiveringen av det offisielle samarbeidet med høyreorienterte ekstremister.

Denne politiske kursen har ikke bare støtte fra CDU, men også partiets to koalisjonspartnere i delstaten, Det tyske sosialdemokratiske partiet (SPD) og De Grønne (Die Grühnen). Valentin Lippmann, leder for De Grønnes fraksjon i Sachsens Landtag, forsvarte Wöllers unnvikelser og erklærte: «Man bekjemper ikke forfatningens fiender ved bruk av forfatningsstridige strategier.» Lippmann berømmet uttrykkelig Christians respons og hans utnevnelse til sjef for Sachsens kontor for beskyttelse av forfatningen (LfV).

Venstrepartiet (Die Linke) støtter også den absurde argumentasjonen fra Wöller og Christian om at den hemmelige etterretningen ikke var i stand til å bekrefte høyreekstremisme fra AfDs parlamentsmedlemmer. Ifølge Kerstin Köditz, talskvinne for Venstrepartiet om antifascistisk politikk, var det delstatlige etterretningsorganet «for enfoldig til å rettferdiggjøre for innenriksdepartementet hvorfor det har å lagre data om AfD-parlamentsmedlemmer. I utøvelsen av sitt tilsyn kom departementet derfor frem til at lagringen var ulovlig og at dataene skulle slettes, sa Köditz.

I tillegg til påstanden om at departementet og myndigheten hadde opptrådt ut av «dumhet» og ikke ut fra politisk overbevisning, propagerer de tyske mediene også den absurde formeningen at det som skjedde i Sachsen var et lokalt fenomen.

Faktisk er Sachsen bare det siste, veldig åpenbare eksemplet på hvor tett partier og myndigheter i hele landet er knyttet til ytrehøyrenettverk som opererer innen statsapparatet. Tilsvarende hendelser som i Sachsen har funnet sted med det føderale kontoret for beskyttelse av forfatningen (BfV) og under tilsyn av den føderale innenriksministeren Horst Seehofer (CSU). Ifølge nylige rapporter motsatte Seehofer seg å inkludere AfD og partiets «Vinge», så vel som AfDs nyfascistiske ungdomsorganisasjon «Ungt alternativ», i etterretningsbyråets 2019-årsrapport.

BfV insisterte imidlertid på at disse organisasjonene skulle inkluderes i rapporten – ikke fordi den hadde til hensikt å iverksette tiltak mot partiet, men heller av frykt for at rapporten skulle møte «uforstand fra politikere, mediene og publikum», ifølge en intern brevveksling rapportert av en tysk nyhetskilde. Publiseringen av de hemmelig tjenestenes 2019-rapport er utsatt på ubestemt tid.

Dersom AfD eller enkeltdeler av partiet faktisk skulle bli inkludert i rapporten ville dette være første gangen at partiet dukker opp i kapittelet om høyreorientert ekstremisme. Ikke engang ytrehøyre-terroristorganisasjoner som Combat18, som har vært involvert i forskjellige angrep, var oppført i den siste årsrapporten for de hemmelige tjenestene.

I stedet kriminaliserer etterretningstjenesten alle de som motsetter seg det ytrehøyre. For to år siden ble Sozialistische Gleicheitspartei (SGP) [Socialist Equality Party i Tyskland; den tyske seksjonen av ICFI] for første gang oppført i rapporten som venstrefløy-ekstremistisk, og som gjenstand for overvåkning. Etter at partiet innmeldte en rettslig klage på at det ble navngitt i rapporten, forsvarte den føderale regjeringen overvåkningen av SGP, der den argumenterte med at partiet «kjemper for et demokratisk, egalitært, sosialistisk samfunn», hvilket ikke var forenlig med den tyske forfatningen.

Den innenlandske etterretningstjenesten og dens tette bånd til den ekstreme høyresidens miljø anvendes av regjeringen for å intimidere alle som er imot dens politikk for militarisme, politistatoppbygging og en skyhøy sosial ulikhet. Dette er spesielt tydelig i tildekningen av høyreorienterte ekstremiststrukturer utført av innenriksdepartementet og delstatsregjeringen i Sachsen.

Forfatteren anbefaler også:

Tidligere sjef for tysk hemmelig etterretning publiserer fascistmanifest

[9. desember 2019]

Stopp den høyreorienterte konspirasjonen! Forsvar SGP mot den tyske hemmelige etterretningen Verfassungsschutz!

[29. juli 2019]