Studentparlamentet ved Humboldt Universitet fordømmer radikalt høyreorienterte professor Baberowski

Av Helmuth van Heiken
14 July 2020

Studentparlamentet ved Humboldt Universitet i Berlin stemte den 18. juni overveldende for å fordømme historieprofessor Jörg Baberowskis aggressive opptreden. Representantene for godt over 30 000 studenter krevde at universitetsadministrasjonen måtte avsluttet deres støtte for den høyreekstreme professoren, og at det måtte få konsekvenser for ham å true og overfalle studenter.

I januar i år ble Baberowski tatt på fersk gjerning der han reiv ned fra universitetets oppslagtavler valgkampanjeplakatene til International Youth and Students for Social Equality (IYSSE) for samme dagens valg til studentparlamentet. Da IYSSE-studentparlamentets representant Sven Wurm filmet hans handlinger slo professoren telefonen ut av hendene hans og truet ham, der han sa: «Skal jeg fike til deg, i ansiktet?» Baberowski har mer enn én gang tidligere angrepet studenter på samme måten. I fjor høst meldte to representanter fra universitetets akademiske senatet inn en formell klage til administrasjonen mot den høyreekstreme professoren, etter at han ærekrenket dem som «utrolig dumme», og som «venstreorienterte ekstremistiske fanatikere».

Studentrepresentanter fra hele Tyskland, og internasjonalt, har fordømt Baberowskis angrep på IYSSE og har kritisert universitetsadministrasjonen for deres forsvarskampanje for den høyreorienterte professoren. Under HU-kongressen, som denne gangen ble avholdt on-line på grunn av koronaviruspandemien – og som var den første samlingen siden de aktuelle hendelsene – tok studentparlamentet ved Humboldt Universitetet på tilsvarende måte et klart standpunkt.

Resolusjonsforslaget fremmet av IYSSE ble vedtatt med 43 bekreftende stemmer mot fire negative, og fire som ikke tok stilling, hverken for eller mot. Forslaget hadde tittelen: «Den ekstreme høyreorienterte professoren Baberowski angriper medlem av Studentparlamentet: Nei til høyreorientert vold ved Humboldt Universitetet!», og innledes med formuleringen: «Vi fordømmer den alvorlige og voldelige intervensjonen i årets valg til studentparlamentet ved vårt universitet.»

Resolusjonen sier videre: «Vi solidariserer oss med de utsatte studentene og krever at universitetsadministrasjonen avslutter sin støtte for den ekstremt høyreorienterte professoren, og at Baberowski må stå til rette og at hans handlinger får konsekvenser. Studenter har rett til å avholde valg, og til å holde politiske diskusjoner og kritisere høyreorienterte professorer uten å bli truet og overfalt av de samme. Universitetet er forpliktet til å opprettholde et trygt miljø, uten intimidering og vold.»

Sven Wurm, som selv fremmet resolusjonsforslaget, plasserte universitetets støtte for radikale høyreorienterte posisjoner, og for Baberowskis aggressive opptreden, i sentrum for hans kommentarer. Skandalen er ikke begrenset til overtrampet begått av en professor overfor dissiderende studenter; den omfatter snarere det faktum at universitetet tilbyr dekke for denne samme professoren.

Så tidlig som i februar skildret universitetspresident Sabine Kunst Baberowskis angrep som en «forståelig menneskelig respons», og nektet å fordømme overfallet offentlig. En formell klage til universitetet, rettet mot Baberowski, forblir til i dag ubesvart.

Bak universitetets posisjonering ligger det en klar politisk agenda. Til tross for at Baberowski har bagatellisert vold mot flyktninger, slått på krigstrommene og gjentatte ganger har nedtonet nazistenes forbrytelser, har administrasjonen ved Humboldt Universitet besørget ham ryggdekning. Baberowski, som hevdet at Hitler ikke var ondskapsfull, er ifølge universitetsadministrasjonen i deres offisiell uttalelse «ikke radikalt høyreorientert». «Medieangrep» mot professoren er «uakseptable».

I studentparlamentets debatt ble resolusjonsforslaget møtt med sterk støtte. Bare David Rodriguez Edel, styreleder for RCDS (Forbundet av kristelig-demokratiske studenter, studentbevegelsen til det høyreorienterte partiet Den kristelig-demokratiske union – CDU), talte mot resolusjonsfremlegget og støttet professorens voldelige handling, som han bagatelliserte som en reaksjon på et karakterattentat mot Baberowski.

Lederen for CDU-studentgruppa hadde allerede gjort seg iøyenfallende bemerket med sine høyreorienterte synspunkter, eksempelvis ved hans støtte for det spanske fascistpartiet Vox og for den ultra-høyreorienterte brasilianske presidenten Jair Bolsonaro. Etter angrepet på Wurm hadde Edel et personlig møtte med Baberowski, for blant annet å diskutere «akademisk politikk ved Humboldt Universitetet».

Fordi Rodriguez Edel stadig mer åpenlyst fordømte IYSSE ble et av studentparlamentets presiderende medlemmer tvunget til å kalle ham til orden. I den påfølgende ordvekslingen inntok mange av studentparlamentets representanter standpunkt mot RCDS-lederen.

Én representant for valgsammenslutningen Åpen Liste for Kritiske Studenter (OLKS) tok opp temaet om det angivelige karakterattentatet, ved å bemerke at Köln høyere regiondomstol hadde avvist Baberowskis påstand om at han var offer for et slikt angrep. Domstolen fattet i 2017 en rettsbeslutning som fastslo at Baberowski hadde blitt korrekt sitert av sine studenter, og at det derfor var legitimt å karakterisere ham som «radikalt høyreorientert», «rasistisk» og at han «glorifiserte vold».

En representant for den skeiv-feministiske lista LHBT*I*Q erklærte seg fortørnet over at en studentrepresentant kunne forsvare Baberowskis voldelige handlinger. Hun gjorde et poeng av at de to studentrepresentantene i universitetets akademiske senat, som Baberowski så heftig fornærmet på sosiale medier, siden den gangen har vært konfrontert av en høyreorientert og til tider rasistisk mobbekampanje.

Fordi RCDS-styrelederens provokasjoner opprørte så mange studentparlamentarikere, som derfor så seg forpliktet til å ta ordet, var det tidsbegrensninger som fremtvang debattens avslutning. Det klare avstemmingsresultatet, med 43 mot fire, viser at det store flertallet av studentene ikke aksepterer universitetsadministrasjonens samarbeid med høyreekstreme professorer. IYSSE kjemper for å forvandle dette sentimentet til bevisst politisk motstand, og for å bevæpne arbeideres og ungdommers opposisjon over til med et sosialistisk perspektiv for å få bekjempet militarisme, fascisme og krig.