India rasket på vei til å bli episenter for Covid-19-pandemien i Asia

Av Wasantha Rupasinghe
26 June 2020

Det totale antallet koronavirustilfeller i India nærmer seg raskt en halv million, der infeksjonsraten fortsetter å akselerere. Nye infeksjoner satte nok en dagsrekord på onsdag, med 16 857 registrerte tilfeller, som brakte totalen til over 472 000.

Den raske, stort sett ukontrollerte spredningen av pandemien er resultat av den kriminelle uaktsomheten til Indias hindusjåvinistiske BJP-regjering (Bharatiya Janata Party), ledet av statsminister Narendra Modi. Der antallet koronavirustilfeller har eksploderte de siste ukene har Modi overvåket utfasingen av praktisk talt alle nedstengingstiltak og forsikret big business om at ingen nye slike nedstengninger vil gjentas. I likhet med deres kolleger over hele verden har Indias styringselite omfavnet politikken for «flokkimmunitet», som truer med å koste hundretusener, om ikke millioner, av liv.

Indiere iført verneutstyr utfører de siste ritualene, der de kremerer kroppen til en pasient som døde av Covid-19 i Jammu, India. [Foto: AP Photo/Channi Anand]

Totalen for tilfeller i India har mer enn doblet seg på under tre uker som resultat. Nærmere 250 000 nye infeksjoner er registrert siden 5. juni, da det totale antallet tilfeller var 226 000. I løpet av de siste åtte dagene er 100 000 tilfeller registrert.

Selv ifølge regjeringens sterkt underrapporterte antall dødsfall har nå 14 907 mennesker mistet livet, nesten det tredoble av antallet 1. juni (5 608). For Modi og hans rådgivere er dette imidlertid et ubetydelig antall. Én av regjeringens fremste vitenskapelige eksperter har blankt erklært at politikken for å få gjenåpnet økonomien gjerne måtte koste 2 millioner menneskeliv. Til tross for disse uhyrlige utsiktene har det ikke fra opposisjonspartiene kommet noen alvorlig kritikk av Modi-regjeringens hensynsløse kurs, som iverksetter den morderiske tilbake-til-arbeid-politikken hvorenn de utgjør delstatsregjeringene, eller fra noen fraksjon innen styringseliten.

Førtifem prosent av Indias offisielle Covid-19-tilfeller har blitt rapportert av to delstater – Maharashtra, som ligger på vestkysten der Mumbai ligger, med 139 010, og det nasjonale hovedstadsområdet Delhi med over 70 000.

Data fra helsedepartementet viser at tre andre delstater, Tamil Nadu i sør, Gujarat, på Indias vestkyst, og den nordlige delstaten Uttar Pradesh, står for ytterligere 25 prosent av de totale Covid-19 tilfellene.

Det overordnede bildet som fremkommer er at koronaviruset nå er dypt forankret i store deler av landet, inkludert i så store bysentre som Mumbai, Delhi og Chennai, og at det rakst sprer seg i landlige områder, der helsetjenester er enda mindre tilgjengelige.

Så forferdelige som de offisielle regjeringstallene er, er det en utstrakt enighet om at det virkelige omfanget av pandemien er langt verre. Allerede før Covid-19 ble bare 70 prosent av dødsfall i India registrert, og bare en femtedel av disse ble medisinsk sertifisert, som fremhevet av nettportalen IndiaSpend. Som eksempel på de ekstremt upålitelige regjeringstallene pekte nettportalen på de offisielle dataene om malaria i 2017. Mens regjeringssykehus hevdet at det bare fant sted 194 dødsfall av malaria i India, estimerte Global Burden of Disease, som anvender multiple kilder, deriblant muntlige obduksjoner, at det for samme året var 50 000 dødsfall.

Delhi har hver dag siden den 17. juni registrert minst 2 000 Covid-19-tilfeller. Tirsdag ble det rapportert om den største èn-dag-økningen hittil med nesten 4 000 tilfeller. Totaltallet for infeksjoner i Delhi er fordoblet i løpet av bare 12 dager.

Den dramatiske spredningen av viruset i Indias hovedstad er direkte tilknyttet Modis hensynsløse politikk for å få gjenåpnet økonomien. Den 8. juni, da en opptrappet kampanje for gjenåpninger ble initieert, av Modi kalt «Unlock1», var det rapportert om totalt 29 500 tilfeller i Delhi siden pandemien begynte. I løpet av de siste 16 dagene har over 40 000 nye infeksjoner blitt oppdaget.

Den katastrofale virkningen av den raske stigningen av antallet tilfeller kan sees fra de mange rapporter om pasienter og deres opprørte slektninger ute av stand til å sikre noen behandling, sykehusavdelinger hvor døde kropper etterlates på grunn av personalmangel, og overfylte likhus. På grunn av mangelen av personlig verneutstyr (PPE), blir overarbeidede leger og medisinsk personale i økende grad infisert av viruset.

Hindustan Times rapporterte på tirsdag om den rystende situasjonen ved Lok Nayak Hospital, Delhys største Covid-19 sykehus med 2 000 senger. Pårørende blir tvunget til å vente i opptil tre dager for å få informasjon om deres kjære innlagt på intensivavdelingen. Én lege ved sykehuset sa: «Kravene fra pasienters pårørende om oppdateringer er overveldende.»

På søndag rapporterte New Indian Express at delstatsregjeringen i Maharashtra har bedt sykehus om å bruke oksygenflasker for å gi Covid-19 pasienter øyeblikkelig lettelse, på grunn av mangel på ventilatorer. Hjemstavn til 114 millioner mennesker forvalter Maharashtra bare 3 028 ventilatorer.

Selv om en bekjentgjøring fra BJP-myndighetene sa de leverer 50 000 «Made in India»-ventilatorer til forskjellige delstatsmyndigheter og unionsområder, har det så langt bare blitt produsert 2 923 ventilatorer, og bare 1 340 er levert.

Gjennom flere tiår, enten sentralregjeringen har vært ledet av BJP eller Congress Party, har den indiske staten sultefôret i det offentlige helsevesenet for ressurser, og årlig anvendt et sted i størrelsesorden av 1 til 1,5 prosent av BNP på helsetjenester. Til tross for advarsler fra helseeksperter om at India er spesielt sårbart for pandemien på grunn av landets høye befolkningstetthet, endemiske fattigdom og skrantende helsevesen, har Modi-regjeringen ikke klart å fremskaffe ressurser for å få bekjempet Covid-19. Per den 23. juni var Indias rate av utførte tester per tusen innbyggere 5,17, blant de laveste testingsratene for noe land med et stort Covid-19-utbrudd.

Regjeringsprognoser viser at den katastrofale situasjonen for helsevesenet er satt til å bli enda verre de kommende ukene. Dehli-myndighetene forventer at antallet tilfeller skal nå det svimlende antallet 550 000 innen utgangen av juli. I Gurgaon, en industriby ca. 30 kilometer sørvest for hovedstaden, der et stort antall arbeidere arbeider i fabrikker under brutale betingelser, anslås antallet infeksjoner å nå 150 000 innen utgangen av neste måned.

Koronaviruset finner også nye utklekkingsområder i Indias landlige distrikter, der nesten 70 prosent av landets 1,37 milliarder mennesker lever. Om helsevesenener i de store byene er falleferdige og kollapser, er det i det landlige India så godt som ikke-eksisterende. Som en ytterligere forverring av krisen på landsbygda kommer de forskjellige regionale myndighetenes beslutninger om å prioritere deres lokale innbyggere hva angår omsorg, som derved stenger ned den typiske praksisen av at landsbaserte pasienter reiser til de urbane områdene for sykehusbehandling.

Den raske toppen av Covid-19-tilfeller i landlige områder ble utløst av den kaotiske tilbakekomsten av nesten 10 millioner migrantarbeidere til deres hjemstavnslandsbyer – en katastrofe både sosialt og helsemessig, som BJP-regjeringen og den indiske eliten er fullt og helt ansvarlige for.

I mer enn to måneder gjorde Modi-regjeringen så godt som ingenting for å stanse spredningen av Covid-19. Så helt plutselig uten forutgående seriøs forberedelse, og med mindre enn fire timers offentlig varsel, påla den den 25. mars en drakonisk landsdekkende nedstengning som resulterte i at titalls millioner migrantarbeidere og andre dagarbeidere over natta mistet deres arbeidsplasser. Da BJP-regjeringen nektet å gi dem noen form for understøttelse begynte millioner av migrantarbeidere til fots å finne deres vei tilbake til hjemstavnslandsbyene. Det tok mange dager for myndighetene å erkjenne at denne massemigrasjonen – den største siden den kommunalistiske 1947-splittelsen av subkontinentet – truet med å spre viruset fra byene til landsbygd-India. Regjeringen responderte da på sin typisk brutale måte, og utplasserte sikkerhetsstyrker for å drive sammen de som var på vei hjem inn i provisoriske, trange interneringsflyktningleirer, der de ofte ble dårlig besørget med mat og på alle andre måter blitt misaktet.

Etter gjentatte forlengelser av nedstengingen, som opprinnelig var ment å skulle vare i 21 dager, lot BJP-regjeringen, i samråd med delstatene, endelig migrantarbeiderne å komme seg hjem. Men, med en ytterligere uaktsom handling, unnlot de systematisk å teste dem for Covid-19, og å behandle de syke før deres avreise.

På grunn av denne kriminelle politikken har også delstatene Bihar, Assam, Jharkhand, Odisha og Uttar Pradesh, som mottok de fleste av de tilbakevendende arbeidsmigrantene, noen av landets hurtigst voksende Covid-19-infeksjonsrater. Infeksjoner har nå, ifølge data fra regjeringens planleggingsorgan NITI Aayog, spredd seg til 98 av landets 112 fattigste landdistrikter, opp fra 34 den 15. april.

Mandag sa regjeringen at den hadde tilgjengeliggjort 10 milliarder rupier ($ 132 millioner) til delstater og union-territorier for «migrantarbeideres velferd», som inkluderte deres overnatting, mat, medisinske behandling og transport. Med tanke på at flere titalls millioner arbeidere mistet sine jobber og inntekter siden nedstengningen ble innført, er dette tilsvarende med hungersnødrasjoner.

Etter hvert som Indias fattige arbeideres og sliteres helse- og sosialkatastrofe utdypes er Modi-regjeringens og dens angivelige parlamentariske opposisjons største bekymring å få beroliget big business om at ingenting vil komme i veien for deres profittskaping. På et møte med delstatenes sjefministere i forrige uke avviste Modi «rykter» om en nedstengning nummer to. Til tross for den raskt akselererende smittefrekvensen insisterte han på at det var på tide å gå videre til neste fase av «gjenåpningen» av økonomien.
_____________________________________________

Anbefalte uttalelser om koronaviruspandemien

Dow Jones til 25 000 der antallet pandemidødsofre når 100 000 (28. mai 2020)

Den globale pandemien og den globale krigen mot immigranter og flyktninger (27. mai 2020)

Amerikansk pandemi-tilsløring ansvarlig for tituseners død (23. mai 2020)