Fascistnettverk avdekket i den tyske hærens avdeling for spesialstyrker

Av Gregor Link
19 June 2020

Forrige fredag rapporterte det tyske nyhetsmagasinet Der Spiegel om et 12-sider-langt brev en sersjant i den tyske hærens KSK-avdeling – Bundeswehrs spesialkommandostyrke [Kommando Spezialkräfte] – hadde sendt til forsvarsminister Annegret Kramp-Karrenbauer (kjent som AKK). Brevet gjør klart at spesialenheten bestående av 1 100 soldater, som opererer i topp hemmelighet og er spesialisert for dødelige operasjoner, er rettet inn mot å undertrykke innenlandsk opposisjon med den fascistiske terrorismens metoder. Ifølge brevet sammenligner noen av KSK-soldatene enheten med Hitlers Waffen-SS.

Der Spiegel skrev, basert på soldatens brev, at «høyreorienterte ekstremisttendenser» er «tolerert» i KSK, og «noen ganger blir de bevisst tildekket». Ifølge artikkelforfatteren er bevis for tilstedeværelsen av høyreorienterte ekstremistiske soldater «internt erkjent, men blir av forskjellige grunner kollektivt ignorert, eller sågar tolerert». Det blir «trommet inn» i soldatene, av deres overordnede, «ikke å rapportere noen hendelser».

Ifølge nyhetsmagasinet beskriver brevet «nøyaktig» og «i detalj» hvordan instruktører knebler deres rekrutter. De blir «lært å være underdaninge», hvilket i kommandosoldatens formulering er «uforenlig med ordenssystemets begrensninger og lydigheten i hæren».

I brevet hevdes det at «for å få brakt soldater, og fremfor alt kritiske offiserer, inn på rekke», anvendes «avstraffelser» for å få skapt «en type kadaverdidiplin» og «en kultur for å akseptere illegal opptreden». Gjennom «den stramme ledelsen av nyrekrutterte KSK-soldater under opplæring», blir rekruttene «opplært til rigorøs lydighet» som ifølge teksten i brevet referert av Der Spiegel «kommandosoldater under opplæring har sammenlignet med den fra Waffen-SS».

Soldaten går i detalj om hans instruktørers fascistiske holdninger. Han sier at én av dem, som under radiokommunikasjon alltid bruker nazikoder, ikke gjør noen hemmelighet av sin «nasjonalkonservative ideologi».

En av instruktørene nevnt i brevet er Daniel K., som ifølge Deutsche Welle var «tungt involvert i grunnleggingen av eliteenheten», og som hadde tidligere, i 2007, vakt oppmerksomhet på grunn av sin høyreorienterte ekstremistideologi. Den gangen sendte han et truende brev, undertegnet med fullt navn, til en høyere rangert hæroffiser. Denne offiseren, som var en talsperson for «Darmstädter Signal», en organisasjon for kritiske soldater, hadde på grunn av samvittighetskvaler bedt om å bli fritatt fra oppgaver tilknyttet droneoperasjoner i det sørlige Afghanistan.

K. skrev den gangen: «Jeg anser deg å være en intern fiende, og vil innrette mine handlinger for å få ødelagt denne fienden med et avgjørende slag.» Han angrep «det dagsaktuelle konglomeratet av venstreorienterte uniformbærende pleiemottakere,» og formante den kritiske offiseren til å returnere «til Steinaldermarxismens sump». Avslutningsvis advarte han: «Du blir observert, nei, ikke av impotente instrumentaliserte tjenester, men av en ny generasjon offiserer, som vil handle om tiden krever det.» I etterordet skrev han: «Lenge leve hellige Tyskland!»

Offiseren meldte inn en formell klage angående trusselen, men det ble ikke iverksatt noe tiltak som svar på K.’s brev, annet enn at det ble notert i hans personaldossier. Selv om hans overordnede senest i 2007 visste at K. var en høyreorientert ekstremist ble han tillatt å fortsette sin soldatopplæring, og steg i gradene til å bli oberstløytnant.

Han ble suspendert i 2019, først etter at det kom for en dag at han var en supporter av ytrehøyresammenslutningen «Reichsbürger» [Riksborgere] og av den høyreekstremistiske «Identitærbevegelsen». Ifølge medierapporter hevdet han at staten på grunn av tilstrømmingen av immigranter ikke lenger hadde situasjonen under kontroll, og mente at «hæren nå må ta over ting».

Forfatteren av brevet til forsvarsministeren understreket at det ville være «naivt» å vurdere K. som et isolert tilfelle.

For bare en måned siden ble en annen KSK-soldat suspendert etter at hans tette bånd til Identitærbevegelsen kom for en dag. Fjernsynsnyhetsprogrammet Tagesschau rapporterte forrige onsdag at soldaten spilte en rolle i mishandlingen av Murat Kurnaz i Afghanistan.

Kurnaz, som er født i Bremen, ble holdt i den amerikanske fangeleiren Guantanamo Bay i fire år som en «Taliban-kriger». Etter sin løslatelse beskyldte han to KSK-soldater for i 2002 å ha mishandlet ham i Afghanistan. Forsvarsdepartementet bekreftet at hendelsen involverte soldaten som ble suspendert for en måned siden og en soldatkollega, som var utplasserte til den amerikanske flybasen i Kandahar for «vakttjeneste».

Kurnaz vitnet i 2006: «Da sa en av de to tyskerne til meg: ‘Du valgte feil side. Øyne mot bakken ... Vet du hvem vi er? Vi er den tyske styrken, KSK.' ... Så smalt han hodet mitt i bakken og én av dem sparket meg.»

Ifølge undersøkelser utført av Den sørvestlige kringkastingen (SWR) og Tagesschau, forble soldaten stasjonert i Calw med KSK, før han «gjorde karriere i USA». Etter et ledertreningskurs ved Fort Bliss, Texas, tok han en stilling ved Fort Bragg i Nord-Carolina, og ble senere en offisiell liasonkontakt mellom det tyske militæret og det amerikanske.

Talspersoner fra Hæren og fra Bundeswehr nektet å diskutere innholdet i beskyldningene med SWR.

De to KSK-soldatenes tilknytning til Identitærbevegelsen er også signifikant, fordi en av bevegelsens mest prominente supportere, Brenton Tarrant, i mars 2019 gjennomførte et fascistangrep i Christchurch, på New Zealand, der han drepte 51 personer og kvestet ytterligere 50. Ett år tidligere donerte han € 1 500 til Identitærbevegelsens ungdomsgruppe, og foranlediget at lederen Martin Sellner innledet en entusiastisk direkte e-postkontakt med Tarrant.

Under Østerrikes ytrehøyre ÖFP-utenriksminister Herbert Kickl (Det østerrikske frihetspartiet) fikk Sellner anledning til å slette meldingene fra sin harddisk kort før det østerrikske politiet iverksatte en ransakelsesordre av hans bopel. Ifølge MAD, det tyske militærets etterretningstjeneste [Militärischer Abschirmdienst] donerte KSK-soldaten som ble suspendert i mai også penger til Identitærene.

KSK forfølger tysk imperialismes interesser over hele verden i hemmelige operasjoner og er spesialisert, mer enn noen annen hærenhet, for drepingen av mennesker.

Mot bakteppet av gjenkomsten av tysk militarisme og gjenopplivingen av klassekampen, er slike kapasiteter stadig mer påkrevde på hjemmebane. Der Spiegel skrev at ifølge brevet forlangte K. at hans rekrutter skulle skrive «essays ... som skisserte en potensiell innenriks KSK-intervensjon».

Slike planer er allerede godt fremskredne. Brevet til forsvarsministeren tydeliggjør at ytrehøyrenettverket i og rundt KSK, som de siste årene gjentatte ganger har vært i overskriftene, ikke bare er et «isolert tilfelle», men blir systematisk promotert ovenfra og blir tildekket.

For bare noen uker siden tok etterforskere en KSK-soldat i forvaring etter at han ble funnet å ha lagret militærvåpen, og et stort underjordisk lager av eksplosiver og ammunisjon fra den tyske hærens forsyninger ble funnet på hans private grunn.

Som World Socialist Web Site har rapportert bereder en høyreekstrem «skyggehær» sammensatt av KSK-soldater, politifolk, dommere, advokater og agenter fra etterretningstjenesten grunnen for å runde opp og drepe politiske motstandere på «dag X», med bruk av dødslister, militærtransporter og ammunisjon tatt fra hæren. Vitner rapporterte i 2017 at det i denne sammenhengen hadde funnet sted diskusjoner om en «endelig løsning».

En sentral størrelse i dette terroristnettverket er Andre S., med kodenavn «Hannibal», en tidligere KSK-soldat og venn av Franco A., hæroffiseren som er sterkt mistenkt for å ha planlagt politiske attentater, med anvendelse av den fabrikerte identiteten til en flyktning. Sammen med en etterretningsagent grunnla Andre S. organisasjonen «Uniter», som besørget personal og det organisatoriske grunnlaget for nettverket.

Den tilgjengelige informasjonen etterlater ingen tvil om det faktum at disse høyreekstreme kommandostrukturene har nytt støtte fra figurer på de høyeste nivåer. MAD (Den militære etterretningen), i samarbeid med den innenlandske etterretningstjenesten (BfV), satte de ledende figurene under overvåkning og anvendte sågar «Hannibal» som informant under hans tid som soldat.

Militæretterretningen skrev i sin offisielle årsrapport at agenturet støttet «medlemmer av Hæren som er i en ‘sosial nær relasjon’ til mistenkte ekstremister, for å beskytte dem mot ... uberettiget mistanke». MAD beskrev i denne sammenhengen KSK som «fokuspunktet for arbeidet».

Tildekningen vil videreføres selv etter sersjantens brev. Sosialdemokraten Eva Högl (SPD), ny parlamentarisk kommissær for Hæren, bekreftet dette i et intervju med Deutschlandfunk. Hun sa det var «veldig, veldig viktig å si at det ikke er noen heldekkende mistanke, hverken mot hæren eller mot KSK». Hæren er «ikke et arnested for høyreorienterte ekstremister», fortsatte hun, men snarere en «oppstabling av isolerte tilfeller».

Högl sa hun hadde til hensikt å gjennomgå nøye «om de høyreorienterte ekstremiststrukturene eller nettverkene eksisterer». Men hun ville overlate etterforskningen til ei arbeidsgruppe sammensatt av MAD og KSK. Det betyr at de kriminelle – KSK og MAD, som dekket over denne utviklingen – skal etterforske seg selv.

På spørsmål om «i et verste-tilfelle-senario, etter gjennomgangsprosessen, oppløsing av elitenheten kunne være aktuelt», svarte Högl: «Dette er ikke tidspunktet for å snakke om, eller engang vurdere oppløsing av KSK. Neste år skal vi feire – om dét er hva vi kommer til, og det håper jeg det vil – 25 år for grunnleggingen av KSK, og jeg er fast overbevist om at vi trenger denne elitenheten. Den utfører en fenomenal tjeneste under ekstremt vanskelige betingelser.»

Forfatteren anbefaler også:

Right-wing networks in the German state exposed

[18. oktober 2019]

Tyskland: Forbindelser avdekket mellom høyreorienterte nettverk innen hæren og politioffiser drept av ytrehøyreterrorister

[2. april 2019]