Vidtrekkende angrep på migrantarbeidere i Russland under Covid-19-pandemien

Av Andrea Peters
4 June 2020

Ei tidevannsbølge av antiimmigranttiltak er under utarbeidelse i Russland, der Kreml og deres nominelle politiske motstandere i andre partier forsøker å få avledet misnøyen over regjeringens håndtering av koronaviruspandemien og en fattigdomsutvikling som går til himmels, ved å promotere xenofobi og russisk sjåvinisme.

Det er i dag 11 millioner utenlandske arbeidere i Russland, der nesten halvparten av dem er fra de tidligere sovjetrepublikkene i Sentral-Asia. Den offisielle arbeidsledigheten i landet har doblet seg siden mars, og er nå på nesten 1,7 millioner. Den er forventet å bli fra 5 til 6 millioner innen utgangen av året. Ifølge en fersk meningsmåling fra Levada Center sa 28 prosent av den russiske befolkningen at de ville delta i gateprotester over kollapsende inntekter og levestandarder.

Under disse forholdene rapporterte det føderale nyhetsbyrået RIA Novosti sist fredag at innenriksdepartementet vurderer å etablere en enorm database som skal inneholde utenlandske arbeidstakers biometriske informasjoner, helsehistorikk, detaljer om deres juridiske og «sosiale» status, og kriminaldata. Disse arbeiderne vil bli pålagt å nedlaste appen «Migrant» på deres smarttelefoner, som vil spore bevegelser og aktiviteter og lenke til databasen. Hele systemet vil tildele hver enkelt en «migrant sosialtillit rating», som automatisk vil reduseres dersom personen nekter å laste ned programvaren.

For å tilrettelegge utrullingen av «Migrant» vurderer regjeringen et masseamnesti for ikke-dokumenterte arbeidere. Målet er å få ikke-dokumenterte innvandrere til å registrere seg med staten.

Regjeringen ville samtidig avduke en arbeidsformidling for migranter, der arbeidere ville bli tildelt stillinger innen et smalt spekter av spesifikke lavtlønnsbransjer. «Kvinner kan bli sendt til å jobbe i aldershjem, eller steder som betjener funksjonhemmede, og resten til arbeidsplasser i byinfrastruktur, grunntjenester (vann, renovasjon, m.m.) eller transport,» sa en regjeringskilde til RIA Novosti. Det vil bli besørget insentiver for at arbeidsgivere skal delta, og arbeidere kan få «en grunnpose med mat, noen grunnleggende nødvendigheter, eller en kontantbetaling.»

Kort sagt er målet å opprette et regjeringsdrevet kastesystem i den russiske arbeidsstyrken, med migranter slust inn i de dårligst betalte jobbene og underlagt kontinuerlig overvåkning. RIA Novostis kilde sa til pressen at koronaviruspandemien har skapt en «force-majeure»-situasjon, og implikasjonen er at regjeringen nå har rett til å avstå fra de minimale juridiske begrensningene som er på plass, for å få løst «den mulige forverringen av migrasjonssituasjonen».

Det stalinistiske Kommunistpartiet i Russland (KPRF) spiller en sentral rolle i kampanjen mot immigranter. KPRF ble grunnlagt i 1993 av en seksjon av apparatet til det tidligere stalinistiske byråkratiet, som hadde ødelagt Den russiske 1917-revolusjonens erobringer og i 1991 oppløste Sovjetunionen. Partiet handler nå med russisk nasjonalisme, høyresjåvinisme og falsk semi-opposisjon til Putin. Partiet presser på for å innføre permanente føderale grenser for migrasjon, og målretter først-og-fremst arbeidere som kommer fra Sentral-Asia.

KPRF oppfordrer også til heving av lønninger for migranter, i den hensikt å få økt kostnadene for å ansette dem, slik at russiskfødte russere er mer konkurransedyktige på arbeidsmarkedet. I hovedsak ønsker de å gjøre russiske statsborgere – for hvem den lovlige minstelønna er ca. 1 200 rubler (NOK 1 870) i måneden – til den foretrukne lavtlønnsstyrken.

Antiimmigrantpolitikken får også feste på lokalt nivå. St. Petersburg, landets nest-største by, vedtok nettopp et tiltak som krever at innfødte russere skal ansettes fremfor migrantarbeidere innen byggebransjen, i varelagere, servicesektoren og andre næringer. En forretningsmann fra regionen ble nylig botlagt med 200 000 rubler (NOK 27 662) for å ha ansatt en utenlandsk arbeider.

For øyeblikket sirkulerer det på nettet en begjæring fra en representant for det høyreekstreme Nasjonaldemokratiske partiet, «Beskyttelse av arbeidsmarkedet og sikkerhet for russiske borgere». Det sverter migranter som kriminelle, religiøse radikalere og terrorister, og krever massedeportering av arbeidsledige migranter til Sentral-Asia. Avisa Nezavismaya Gazeta bemerker at «statsvitere, professorer i sosiologifag, regionale lovgivere og politiske aktivister av forskjellige orienteringer er å finne blant underskriverne.»

Den forsterkede antiimmigrantpolitikken kommer fordi Russlands migrantarbeidere konfronterer en økonomisk og sosial katastrofe. Millioner, permitterte på grunn av Covid-19-pandemien, er strandet i landet og ute av stand til å kunne reise hjem på grunn av stengingen av grenser og suspenderingen av jernbane- og luftfartforbindelser. Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM), ei grein av FN, anslår at 60 prosent av Russlands utenlandske arbeidere ikke er i stand til å få betalt husleie og 40 prosent av dem har ikke til å handle mat. Migrasjonsutviklingfondet, en russisk veldedighetsorganisasjon, mottok 30 000 appeller om nødbistand på bare ei uke i mai.

Denne befolkningen bor i tarvelige, overfylte leiligheter og har møtt spredningen av koronavirus. De syke blir tvunget til streng overvåkning, og hjemme-karantener hvor de kan smitte deres romkamerater. Hver gang en ny person i en husholdning blir syk, starter de lokale myndighetene karanteneklokka på nytt for alle i bopelen, slik at tusener er låst inne i deres leiligheter i ukevis. ABC News førte beretningen om en migrantarbeider i Moskva, som forklarte at det bare var noen få kilo mel og litt olje igjen for å brødfø de 10 menneskene hun bodde sammen med. De hadde vært innestengte i mer enn 20 dager.

Selv om president Vladimir Putin på grunn av koronaviruset kunngjorde en midlertidig suspendering av papirarbeidet og betalingene som avkreves migranter for at de får opprettholdt deres legale arbeidsstatus, rapporterer arbeidere at arbeidsgivere fortsetter å kreve penger av dem for deres såkalte «arbeidspatent» – en arbeidslisens fornyet av den ansatte hver måned. I St. Petersburg og Moskva koster patentene henholdsvis 4 000 (NOK 553) og 5 350 rubler (NOK 774).

Lokale myndigheter ignorerer ganske enkelt andre aspekter av presidentens dekret, med domstoler som fortsetter å internere migrantarbeidere på grunnlag av påstanden at føderale vedtekter om migrasjon fortsatt er i kraft, og overgår direktiver utstedt fra Kreml.

Krisen i Russland smitter over til migrantens hjemland, der økonomiene er i vesentlig grad avhengige av pengeoverføringer som arbeidere sender tilbake til deres familiene. Ifølge Verdensbanken (WB) utgjør overføringer fra borgere som jobber i utlandet 31,3 prosent av Tadsjikistans og 32,9 prosent av Kirgisistans bruttonasjonalprodukt. Når grensene gjenåpner og millioner er i stand til å vende hjem vil de sentralasiatiske statene som de vender tilbake til, se en massetilstrømming av unge og fattige hjemvendte.

Det politiske angrepet på migranter, som kommer fra alle deler av det russiske politiske etablissementet, retter seg overveldende mot dem fra Sentral-Asia. Det blir opprettholdt av underdanige medier, som aldri unnlater å føre en nyhetsartikkel om en forbrytelse at den angivelig er begått av en migrant, og nesten alltid inneholder bilder av enkeltpersoner som ser ut til å være sentralasiatiske.

Kampanjen mot mennesker fra denne regionen er spesielt grotesk og tragisk fordi arbeiderne fra disse områdene var, i likhet med de som i dag er fra Den russiske føderasjon, alle en gang innbyggere av Sovjetunionen. Den russiske revolusjonen søkte basert på partiets program for internasjonalisme å få forent de forskjellige folkeslagene fra det tidligere russiske imperiet, på grunnlag av likhetsprinsippet. Denne bestrebelsen ble brutalt forrådt av stalinismen, og kulminerte til slutt i gjenopprettelsen av kapitalismen i den oppstykkede tidligere Sovjetunionen, der arbeidere av alle etniske grupperinger blir utbyttet.

__________________________________________

Anbefalte uttalelser om koronaviruspandemien

Dow Jones til 25 000 der antallet pandemidødsofre når 100 000 (28. mai 2020)

Den globale pandemien og den globale krigen mot immigranter og flyktninger (27. mai 2020)

Amerikansk pandemi-tilsløring ansvarlig for tituseners død (23. mai 2020)