Tysklands høyreorienterte tabloidavis Bild agiterer mot den ledende virologen Christian Drosten

Av Marianne Arens
2 June 2020

I en målrettet kampanje av rennesteinsjournalistikk søker Tysklands høyreorienterte tabloidavis Bild å få diskreditert den verdenskjente virologen Christian Drosten. Til tross for at redaksjonen vet bedre fordømte Bild hans akademiske arbeid, for å berettige det politiske kappløpet for å få hevet nedstengingstiltak og få skapt størst mulig forvirring blant befolkningen.

Den 25. mai publiserte Bild følgende overskrift på sin nettutgave: «Tvilsomme metoder. Drosten-studie om smittsomme barn fullstendig feil. Hvor lenge visste stjernevirologen dette?» Dette var innledningen til en video som angivelig presenterte forskjellige akademikeres kritikk, før det ble så ble hevdet: «I hans viktigste studie kom Drosten til feil slutning.»

Bild søkte spesifikt å få latterliggjort en studie der Drosten fant at barn kan være like smittsomme når de har koronavirus som voksne. Drostens studie er understøttet av ytterligere internasjonal forskning og bekrefter det som har vært tragisk synlig i Wuhan og andre deler av verden: infiserte barn er bærere av store mengder virus. Som resultat kan de lett overføre viruset og selv bli alvorlig syke. Men ifølge Bild: «Charité-forskeren arbeidet uærlig.» Studien var «feilaktig», og den kom til «falske konklusjoner».

Christian Drosten [Foto: Twitter C_drosten]

I tillegg påpeker Bild-reporter Philipp Piatov at Drosten er en «respektert virolog som blir lyttet nøye til av politikere, deriblant kansleren selv, dvs. han har betydelig politisk innflytelse». Politikere må nå «svare på spørsmålet om, og i hvilken grad de lyttet til denne studien fra Charité, om de har gransket tvilen ... og om skolens politikk de siste månedene må revideres.»

I et forsøk på å holde den ordspråklige pistolen til Drostens hode, sendte Piatov ham en e-post klokka 15:00 på mandag, der han konfronterte ham med fire sitater fra forskjellige akademikere revet ut av deres sammenhenger. Virologen skulle bekjentgjøre sin stillingstaken til sitatene og forsvare sin studie innen en time, «innen kl. 16:00», ble det hevdet i e-posten.

Helt passende nektet Drosten å påta seg rollen som var laget for ham i dette skammelige opptoget. Han publiserte e-postmeldingen fra Bilds politiske desk på Twitter, med kommentaren: «Interessant: #Bild planlegger en tendensiøs rapport om vår pre-print om virusbelastninger og bruker biter av sitater revet ut av kontekst. Jeg skulle angivelig tilkjennegi min stillingstaken i løpet av en time. Jeg har bedre ting å foreta meg.»

Akademikerne som Bild baserte sin rapport på var statistikkprofessorene Dominik Liebl (Universitetet i Bonn) og Christoph Rothe (Universitetet i Mannheim), professor Leonhard Held (Epidemiologi Instituttet, Zurich), og Jörg Stoye, en økonomiprofessor fra Cornell University i New York.

Innen kort tid mandag kveld distanserte alle fire akademikerne seg fra Bild-rapporten. Christoph Rothe skrev: «Ingen fra #Bild snakket med meg, og jeg avviser eksplisitt denne typen reportasje.»

Jörg Stoye la til: «Jeg vil ikke være noen del av en antiDrosten-kampanje. Jeg hadde ikke, og har ingen kontakt med Bild. Jeg har selvfølgelig stor respekt for Christian Drosten. Tyskland kan regne seg heldig som har ham og hans team.»

Dominik Liebl tvitret: «Jeg visste ingenting om forespørselen fra Bild, og avviser i de sterkeste ordelag å sette folk under press på denne måten. Vi kan anse oss som langt mer heldige, som har Christian Drosten og hans forskerteam i det tyske vitenskapelige samfunn. De har reddet liv!»

Disse innvendingene forhindret ikke avisa Bild fra å gi ut sin tirsdagsutgave med den heftige toppoverskriften: «Skoler og barnehager stengt på grunn av falsk studie av koronavirus.» Dette alene viser at det som er involvert er en bevisst ærekrenkingskampanje. Tabloidavisa Bild har ingen interesse i å avklare hva som er rett og hva som er galt, men forfølger en helt klar politisk agenda.

Ved å angripe Drosten ønsker avisa å intimidere alle som prøver å motsette seg den stadig mer vidtrekkende hevingen av restriksjoner, basert på vitenskapelige fakta og fornuft. Berikelsen av de superrike skal ikke bli avbrutt av advarsler om massedødsfall og risikoen for død.

Bild er avisa med det største opplaget i Tyskland og eies av Axel Springer Forlag, som har tette bånd til toppsjiktene av selskapenes og det politiske etablissementets eliter. Deutsche Bank holder en stor andel av Springers aksjer, og forlagshusets arving Friede Springer, er ei nær venninne av kansler Angela Merkel. Axel Springer Forlag samler på sine samlinger jevnlig creme de la creme fra regjeringen, de politiske partiene, big business, show business og sport.

Springer har brukt Bild-tabloidavisa som et nyttig propagandaredskap, med dens leserpublikum på flere millioner, for å popularisere politikken til ytrehøyrepartiet Alternative für Deutschland (AfD), antiimmigrantinitiativet Pegida, og andre. Selv i etterkrigstiden svertet Bild engasjerte demokratiske intellektuelle som «den venstreorienterte mobben», «verkebyller», «akademiske rotsabber», «slamper» og «neurotikere». Avisas aggressive agitasjon mot 1960-tallets studentbevegelse førte i 1968 til et attentatforsøk mot den tyske studentaktivisten Rudi Dutschke.

Mer nylige eksempler på hvordan tabloidavisa stadig søker å promotere tilbakeståenhet og få forgiftet det politiske klimaet til fordel for styringseliten, inkluderer propaganda om en «sexmobb» på nyttårsaften i Köln i 2017, og agitasjonen for krig mot Syria. Under sjefredaktør Julian Reichelt har denne foraktelige tilnærmingen blitt enda mer uttalt. Med avisa Bild ledet han nylig antiKina-kampanjen, som WSWS rapporterte.

Med sin målrettede kampanje mot Drosten bidrar tabloidavisa til agitasjon mot vitenskapen generelt, og mobiliserer en farlig pøbel mot en av vitenskapens mest kjente representanter.

På tirsdag skrev Drosten på Twitter at han og Karl Lauterbach, sosialdemokratenes helseekspert, mottok pakker med flasker merket «CoV-positiv» og som inneholdt den anonyme meldingen: «Drikk dette, og du blir immun.» Allerede i april sa Drosten i et Guardian-intervju at han hadde mottatt drapstrusler på grunn av sin rolle under koronaviruskrisen.

Som kontrast nyter han derimot bred støtte på sosialmedier. Typiske kommentarer er: «Bild er hinsides det akseptable», og «dét er ikke journalistikk, bare ei gruppe karaktermordere». Meningsmålinger viser at folk flest er imot den for tidlige hevingen av nedstengingstiltakene.

Drosten og andre akademikere blir stadig mer verdsatt og respektert av befolkningen. Siden begynnelsen av pandemien har de besørget allmennheten med vitenskapelig begrunnet informasjon. Under forhold der big business og det politiske etablissementet er beredt til å gå over lik, blir dette i økende grad sett på som en livsnødvendighet.

Som Sozialistische Gleichheitspartei (SGP) og World Socialist Web Site bemerker i deres nylige uttalelse om pandemien: «Opprettholdelsen av et trygt arbeidsmiljø er en uhyre kompleks oppgave, som bare kan oppnås gjennom en vitenskapelig og rasjonell plan, i aktiv konsultasjon med helsetjenesteeksperter på alle arbeidsplasser.» Uttalelsen la til: «Kostnadene som er nødvendige for å sikre trygge arbeidsforhold, så vel som for å besørge helsetjenester og full inntektsdekning for alle arbeidere, må bæres av selskapene og den regjerende kapitalisteliten.»

For hans del forklarte Drosten på tirsdag nok en gang i podcasten Coronavirus Update at lærere og barneomsorgsarbeidere må testes regelmessig, og at alle tiltak for å bekjempe pandemien må etterfølges.

Virologen kommenterte på hovedpoenget i sin studie, den Bild kritiserte: «Utsagnet er ganske tydelig: [infiserte] barn har store mengder av virus. Det var alt vi ønsket å si. I prinsippet kunne påstanden ha vært publisert uten noen statistisk analyse.» Fra hele hans forskning er den «veldig klare» konklusjonen at «barn har samme konsentrasjon av virus som andre aldersgrupper.» Det er «ingenting å kritisere om det».

Det er nettopp denne klarheten som er en torn i siden på styringseliten. Kapitalistøkonomien må snart boome igjen, uansett hva det måtte koste. For å håndheve interessene til de superrike, bankene og storselskapene, må nedstengingstiltak heves slik at bilproduksjonsarbeidere, lærere, barneomsorgsarbeidere, arbeidere i detaljhandelen, kjøttprosesseringsarbeidere og andre returneres til utrygge arbeidsplasser med utilstrekkelig personlig beskyttelse.

Målet som forfølges av tabloidavisa Bilds kampanje mot Christian Drosten er det å få fremskyndet denne prosessen ytterligere.

Forfatteren anbefaler også:

Germany’s right-wing Bild newspaper agitates against China
[23 April 2020]

Widespread opposition to unsafe reopening of schools and day-care facilities in Germany
[23 May 2020]

_______________________________________

Anbefalte uttalelser om koronaviruspandemien

Dow Jones til 25 000 der antallet pandemidødsofre når 100 000 (28. mai 2020)

Den globale pandemien og den globale krigen mot immigranter og flyktninger (27. mai 2020)

Amerikansk pandemi-tilsløring ansvarlig for tituseners død (23. mai 2020)