Socialist Equality Party (Australia) holder online-forelesninger om trotskismens historie

30 May 2020

Socialist Equality Party (Australia) holder en serie på seks online-forelesninger den kommende måneden, med tittelen: «Why Study the History of Trotskyism.»

Begivenhetene, som innledes den 2. juni, vil skissere den nåtidige relevansen av det 20. århundres revolusjonære omveltninger, og den langtrukne kampen for et sosialistisk og internasjonalistisk program for arbeiderklassen. Forelesningene vil detaljere de viktigste vendepunktene i den tiårlange kampen trotskistbevegelsen har ført mot enhver form for nasjonal opportunisme, og for arbeiderklassens politiske uavhengighet.

Denne historiens brennende betydning understrekes av verdenskapitalismens nåværende sammenbrudd, utløst av Covid-19-pandemien. Den har understreket, i levende hendelser, profittsystemets uforenlighet med milliarder av arbeidende menneskers behov og interesser, og den presserende nødvendigheten av internasjonal sosialisme.

Men denne oppgavens oppnåelse krever byggingen av verdenspartiet for sosialistisk revolusjon – Den fjerde internasjonale – som ble grunnlagt av Leo Trotskij i 1938, og en forståelse av de store politiske, teoretiske og historiske spørsmålene som arbeiderklassen står overfor.

Det første foredraget, formiddag den 2. juni kl. 11:00 [7 pm (AEST) Australia], vil bli holdt av ledende World Socialist Web Site-forfatter Nick Beams. Det har tittelen «Oktober 1917: Åpningsskuddet for Verdensrevolusjonen» og vil fokusere på opprinnelsen til Leo Trotskijs banebrytende teori om permanent revolusjon, som besørget fundamentet for Den russiske revolusjon og utdypet det marxistiske perspektivet for den historiske epoken som vi nå gjennomlever.

Arrangementet blir holdt på Zoom. For å delta, last ned appen eller bli med via en nettleser [browser] og klikk på denne lenka før forelesningen begynner:

https://zoom.us/j/99700088386

De påfølgende forelesningene, som alle avholdes fra kl. 11.00 [7 pm (AEST) Australia] er:

Lecture 2: The Left Opposition’s struggle against Stalinism [Venstreopposisjonens kamp mot stalinisme]

9. juni (Zoom lenke)

Lecture 3: The founding of the Fourth International [Grunnleggingen av Den fjerde internasjonale]
16. juni (Zoom lenke)

Lecture 4: The ICFI and the war against Pabloism [ICFI og krigen mot pabloisme]
23. juni (Zoom lenke)

Lecture 5: The 1985-86 split with the WRP and the renaissance of Marxism [Splittelsen med WRP i 1985-1986, og renessansen av marxisme]
30. juni (Zoom lenke)

Lecture 6: A new period of socialist revolution and the task of the Fourth International [En ny periode med sosialistisk revolusjon og Den fjerde internasjonales oppgaver]
7. juli (Zoom lenke)