Frihet for Julian Assange er uadskillelig fra kampen mot krig og for sosialisme

Av Thomas Scripps
9 May 2020

Følgende appell ble levert av Thomas Scripps, et ledende medlem av Socialist Equality Party (Storbritannia) til Det internasjonale maidag online-stevnet 2020, som ble arrangert den 2. mai av World Socialist Web Site og ICFI, Den internasjonale komitéen av den fjerde internasjonale [International Committee of the Fourth International] Scripps har skrevet ekstensivt om den vedvarende statsforfølgelsen av WikiLeaks-grunnleggeren.

Kamerater og venner, på dette maidagstevnet bekrefter vi igjen Den internasjonale komitéen av den fjerde internasjonales solidaritet med den fengslede WikiLeaks-grunnleggeren Julian Assange.

Julian Assange, den heroiske journalisten, konfronterer Covid-19-epidemien bak murene i ei celle i Londons maksimalsikkerhetsfengsel Belmarsh Prison.

Han er en uskyldig mann som blir holdt i varetekt av den britiske staten på vegne av den amerikanske regjeringen, som søker hans utlevering for å møte livsvarig fengsel eller det som verre er.

Thomas Scripps tale (holdt på engelsk) begynner på 01:23:27 i videoen.

I deres øyne er Assange skyldig – skyldig i å ha eksponert de brutale krigsforbrytelsene, torturen og de diplomatiske konspirasjonene utført av imperialistregjeringer og tilslørt av de føyelige foretaksmediene.

WikiLeaks løftet sløret av styringsklassens barbari i Afghanistan og Irak. Assange inspirerte til opposisjon mot disse forbrytelsene blant arbeidere og unge mennesker over hele verden.

Dette kunne ikke tolereres av krigshisserne i Det hvite hus, Downing Street, Canberra og deres allierte. Beslutningen ble tatt om å bruke alle nødvendige midler for å få ødelagt Assange, som en advarsel til de som måtte ha i tanken å følge hans eksempel, og for å sette en presedens for den diktatoriske undertrykkingen av opposisjon.

Akkurat som koronaviruskrisen innkapsler den kapitalistiske sosialordens økonomiske, sosiale, politiske og moralske bankerott, representerer den kriminelle behandlingen av Assange angrepet på demokratiske rettigheter, nødvendiggjort av kapitalismens nedstigning til barbari. Kolonierobringskriger og påleggingen av brutale nedskjæringer fordrer politisk undertrykking.

I årevis ble Assange holdt vilkårlig innesperret i den ekvadorianske ambassaden i London. Hans tilgang til skikkelig medisinsk behandling ble nektet ham, og rettsvernet av hans personlige privatliv ble invadert der en CIA-organisert spioneringsoperasjon registrerte de fortrolige samtalene han hadde med sine juridiske representanter.

Etter at den ekvadorianske regjeringen overleverte ham til en britisk snatch-tropp i april i fjor, ble Assange styrt inn i et maksimalsikkerhetsfengsel, hvor han konsekvent har blitt nektet tilgang til sine advokater eller til materiale som er nødvendig for at kan få forberedt sitt forsvar.

Dette tiåret med forfølgelse har ifølge medisinske eksperter og FNs spesialrapportør Nils Melzer utgjort psykologisk tortur. Den forferdelige skaden påført Assanges helsetilstand har gjort ham spesielt utsatt for Covid-19-sykdommen som nå feier gjennom Storbritannias fengsler. Han har en kronisk lungetilstand og hans immunforsvar er kompromittert.

En episode av virkelig Kafka-format fant sted da den britiske regjeringen, for å lette overbefolkningen i fengslene, kunngjorde sine planer om å løslate lavrisikofanger som nærmet seg slutten av sine dommer. Justisdepartementet uttalte til Australske Associated Press at Assange ikke ville bli vurdert for løslatelse fordi han ikke sonte noen dom!

Assanges juridiske team meldt den 25. mars inn en søknad for hans løslatelse mot kausjon, i lys av den «veldig reelle» og potensielt «livstruende» faren den utviklende pandemien utgjorde for hans liv – som eksperter advarte ville spre gjennom fengselsystemet «som en gressbrann». Med en fascistisk domstols hevngjerrighet avviste dommer Vanessa Baraitser denne søknaden.

En måned senere er det kjent at over 300 fanger er smittet av koronavirus, med massive 1 700 flere mistenkte tilfeller. Fem fengselsansatte har omkommet i tillegg til femten innsatte – minst én av dem i Belmarsh Prison.

Den uunngåelige konklusjonen er at Assanges forfølgere håper å se Covid-19-sykdommen gjøre deres skitne arbeid for dem, og får drept den viktigste journalisten i det tjueførste århundre.

Alle de politiske tendensene og individene som nektet å forsvare Assange – og som deltok i bakvaskelseskampanjen mot ham – har blod på sine hender. De har deltatt i en uhyrlig forbrytelse som de aldri vil bli tilgitt for.

Assange tildelte verdensimperialismen et slag, som han er ansett å være en helt for. ICFIs vurdering er at han er en fange i klassekrigen som føres av styringseliten mot de milliarder av mennesker som nå frykter for deres liv og levebrød. Hans skjebne henger sammen med kampen for demokratiske rettigheter, mot krig og for sosialisme. Han kan bare forsvares gjennom den politiske mobiliseringen av verdens arbeiderklasse.

Selv under pandemiens lidelser hverken skal eller vil Assanges sak bli glemt. Han har kjempet heltemodig for allmennhetens rett til å få vite sannheten om regjeringer og deres forbrytelser. I dag har de politiske representantene for styringsklassen – fra Trump til Boris Johnson – med deres respons på koronaviruset, påminnet oss om at tilgang til sannheten er et liv-og-død anleggende. Det er faktisk et revolusjonært anliggende!

World Socialist Web Site and Socialist Equality Partier står i maidagens store internasjonalistiske tradisjoner, som fra sin opprinnelse til minne om Haymarket-martyrene i Chicago har samlet arbeidere for å forsvare ofre for statsfabrikasjoner og forfølgelser overalt. Vi står i tradisjonen for internasjonal solidaritet som verdens arbeiderklasse viser for de italiensk-amerikanske arbeidermartyrene Sacco og Vanzetti. Og vi sier: Assange må overleve, og han må løslates!

Trusselen mot hans liv er seriøs og overhengende. Men dette er ikke tiden for motløshet; det er en tid for handling. ICFIs og World Socialist Web Sites politiske innflytelse vokser. Vi lover her i dag å utdype vår ti-år-lange kampanje for å sikre Assanges frihet og trygghet. Samtidig som arbeidere over hele verden blir tvunget til å konfrontere og beseire en morderisk styringsklasse, vil kampen for å få løslatt Assange innta en sentral plass i kampen mot kapitalisme og for sosialisme.

_______________________________________________

Anbefalte uttalelser om koronaviruspandemien

Covid-19-pandemien: En trigger-begivenhet i verdenshistorien (5. mai 2020)

The American oligarchy decides for death (5. mai 2020)

Trumps og Pompeos «store løgn» (5. mai 2020)