Spania: Arbeidsdepartementet ledet av Podemos godtar hundretuseners død av Covid-19

Av Alejandro López
27 April 2020

Et ekstraordinært dokument lekket fra det spanske arbeidsdepartementet, ledet av Podemos-minister Yolanda Díaz, fastslår at den spanske koalisjonsregjeringen, av sosialdemokratene (PSOE) og Podemos, godtar at 70 prosent av befolkningen vil bli infisert av COVID-19, med en tredjedel av ansatte på hver en arbeidsplass infiserte. Det vil si at den spanske regjeringen baserer sin politikk, inkludert tvingingen av millioner av ikke-essensielle arbeidere tilbake til arbeid, på villigheten til å akseptere millioner av infeksjoner og hundretusener av dødsfall i Spania.

Den private spanske nyhetskanalen Europa Press rapporterte sist onsdag om en lekket kontrakt mellom Den statlige sysselsettingstjenesten, en avdeling av arbeidsdepartementet, og Quirón Prevención, et foretak fokusert på risikoforebyggende tiltak i arbeidslivet. Den statlige tjenesten inngikk kontrakt med Quirón Prevención for å teste de ansatte som utførte essensielt arbeid relatert til Covid-19s økonomiske innvirkninger, som behandlingen av søknader om ledighetsbidrag og midlertidige overtalligheter. Departementet hadde den siste måneden opplevd ei rekke sykmeldinger på grunn av Covid-19.

For å berettige utlysingen av nødskontrakten uttalte departementsavdeling: «Erfaringer akkumulert de siste ukene viser at tilstedeværelsen av et [Covid] tilfelle blant ansatte som besørger minimumstjenester kan indikere smittsomhet for andre arbeidere. Dette gjør det nødvendig å iverksette tiltak for å finne ut, på frivillig basis, hvorvidt de som er i kontakt med vårt personale er smittet eller ikke, for å forhindre at de kommer tilbake på jobb, eller gjør det på en sikker måte slik at de ikke overfører viruset.»

Dokumentet fortsatte med å understreket at Covid-19-testing er nødvendig «gitt at nesten alle arbeidsplasser vil forevise et tilfelle, da overføringsraten er anslagsvis 1-til-3 og helsemyndighetenes prognose er at rundt 70 prosent av befolkningen vil bli smittet i løpet av de kommende månedene.»

Dette er den spanske koalisjonsregjerings første offentlige erkjennelsen av infeksjonsprognosene de har foretatt. Disse estimatene indikerer at rundt 70 prosent av Spanias befolkning på 47 millioner, dvs. 33 millioner mennesker, vil bli infiserte. Basert på Verdens helseorganisasjons (WHO) estimater for den nåværende dødlighetsraten for Covid-19, som er på 3,4 prosent, betyr det at PSOE og Podemos godtar at rundt 1,1 millioner mennesker kan dø.

Som en historisk sammenligning er dagens anslag at Den spanske borgerkrigen (1936 til 1939) førte til rundt regnet 500 000 dødsfall, av alle årsaker: dødsfall i kamp, bombinger og henrettelser, så vel som av sykdom, hungersnød og andre årsaker. Anslaget er at 3,3 prosent av den spanske befolkningen døde i krigen, med ytterligere 7,5 prosent som ble skadet.

Denne så massive og grufulle statistikken over dødsfall har preget seg ugjenkallelig i arbeiderklassens bevissthet. Åtti-år-senere minnes Spania fremdeles lidelsen fremprovosert av det militær-fascistiske kuppet som utløste krigen. Utallige malerier, statuer, minnesmerker og sanger påminner denne historiske begivenheten. Det anslås at det er skrevet 20 000 bøker om borgerkrigen.

Nå aksepterer imidlertid den spanske regjeringen – i formuleringene med liten skrift i en kontrakt fra et agentur de fleste spaniere aldri har hørt om – at det kan dø mer enn dobbelt så mange som ofrene for Den spanske borgerkrigen.

Denne responsen avslører kapitalistsystemets bankerott og kriminalitet. De viktigste tiltakene for å stanse spredningen av viruset er nedstenging, massetesting og isolering og behandling av de syke. Arbeidere i essensielle bransjer som må opprettholde arbeidet trenger personlig verneutstyr som ansiktsbeskyttelse (pustemasker, vernebriller og ansiktsskjermer), hansker, kjortler eller annen bekledning. Styringsklassen presser imidlertid systematisk på for å operere næringsvirksomheter som vanlig, og risikerer millioner av liv for å styre arbeidere tilbake til jobb for å produsere profitter for bankene og storselskapene.

Avsløringene fra arbeidsdepartementets om PSOE-Podemos-regjeringens infeksjonsprognoser gjør spesielt tydelig den politiske kriminaliteten i regjeringens forordning om gjenopptakele av arbeid som ble utstedt den 13. april. Millioner av bygningsarbeidere, metallarbeidere, håndverkere, renovasjonsarbeidere, fabrikk- og skipsverftarbeidere, rengjøring- og sikkerhetsansatte, bilproduksjonarbeidere og andre arbeidere i ikke-essensielle jobber, tok opp igjen arbeidet, etter at fabrikker og byggeplasser hadde vært stengt i en to-uker-lang beordring om å forbli hjemme.

Denne politikken, fremmet av regjeringen i samarbeid med de sentrale fagorganisasjonene, den sosialdemokratiske Generalføderasjonen av arbeid (UGT) og de stalinistiske Arbeiderkommisjonene (CCOO), utsetter unødvendig og uforsvarlig millioner for infeksjoner. Det er nå klart at regjeringen baserer denne politikken på en slående grad av likegyldighet for menneskeliv: Den er villig til å godta hundretusener av arbeideres død.

Denne eksplosive beretningen har i en bemerkelsesverdig grad har blitt begravet av de spanske mediene. Det har knapt vært noen dekning, bortsett fra i noen få høyreorienterte aviser – La Razón, El Confidencial og ABC – som har publisert baksideartikler, begravet blant deres høyreorienterte kritikk av regjeringen over pandemien. Mens disse avisene bagatelliserte historien har pro-regjeringsaviser som El País og eldiario.org holdt helt tett, da de alle støtter regjeringens politikk for gjenopptakelse av arbeidet. Alle er skjønt enige om at arbeidere må tvinges tilbake til jobb for at det kan trekkes ut profitter, og med det setter de profitt over liv.

Det faktum at denne politikken erkjennes av arbeidsdepartementet, som ledes av en minister fra Podemos, understreker de populistiske partienes antimarxistiske, ondsinnede fiendtlighet overfor arbeiderklassen. Syriza, Podemos’ greske allierte, inntok makten og påla milliarder av euro i nedskjæringer av offentlige utlegg til grunnleggende sosiale programmer, inkludert pensjoner, helsetjenester og utdanning, og makuleringen av grunnleggende arbeidsrettigheter, samtidig som regjeringen bygde konsentrasjonsleirer for flyktninger. Nå som Podemos er i regjering sender partiet bevisst millioner av arbeidere tilbake til arbeid for å bli smittet av det livsfarlige viruset.

Sist onsdag kveld sa departementet at prosentandelen det hadde referert i sin kontrakt var «unøyaktig» og en «misforståelse». Det ble forsøkt å bortforklare «unøyaktigheten» med at det ikke forelå noen prognose for antallet infeksjoner i Spania. I stedet ville «overføringsrater, og også forekomsten av tilfeller i den spanske befolkningen, bli bestemt av spanske helsemyndigheter som resultat av epidemiologiske studier, som de gjennomfører,» og som faktisk var forventet å innledes fra i dag, mandag.

Dette svaret er forbausende og knapt til å tro. Skulle man imidlertid tro det som kommer fra arbeidsdepartementet, tre måneder etter at WHO-teamet på oppdrag til Kina rapporterte om overføring menneske-til-menneske, og syv uker etter at WHO erklærte Covid-19 en pandemi, har et av landene som ble hardest rammet av viruset, med over 22 000 dødsfall, fremdeles ikke laget noen prognose for hvordan pandemien vil utfolde seg. Et slikt argument er ikke troverdig, og antyder sterkt at statens topp-embetsfunksjonærer rett og slett lyver for offentligheten.

Skulle det imidlertid være tilfelle, ville det samtidig understreke at regjeringens arbeidslivspolitikk ikke er basert på noen vitenskapelige vurderinger, eller noe forsøk på å beskytte arbeidsstyrken – men ganske enkelt er et blindt forlangende om at arbeidere må gjenoppta arbeidet og risikere deres liv for å skape profitter for kapitalistklassen.

__________________________________________________________

Anbefalte uttalelser om koronaviruspandemien

Pandemien, profitter og kapitalismens berettigelse for lidelse og død

[20. april 2020]

Wall Street mesker seg på død

[16. april 2020]

Trumps kampanje for gjenåpning av næringsvirksomhet setter livet på spill for hundretusener

[13. april 2020]