Tysklands regjering setter millioners liv og helse i fare med gjenopptakelsen av arbeid og åpningen av skoler

Av Johannes Stern
27 April 2020

Ei uke etter at Tysklands føderale regjering og delstatsmyndigheter besluttet å lempe på koronavirusrestriksjonene, gjennomføres de avtalte tiltakene aggressivt. Styringseliten setter liv og helse til millioner av arbeidere, skoleelever, deres familier og venner i fare.

Flere Bundesland-regjeringer – deriblant SPD/Linke/Grüne-koalisjonen i Berlin – tvang tusener av elever tilbake til skoler tidlig i forrige uke for å avlegge avsluttende eksamener. Vanlige klasser for noen skoleårganger begynte i delstaten Nordrhein-Westfahlen på torsdag. Andre Bundesländer – deriblant Hessen, Bremen, Hamburg, Brandenburg og Thuringen – følger etter denne uka.

Politikken om «gradvis gjenåpning» (kansler Angela Merkel) blir stadig mer eksponert som en omfattende plan for raskt å akselerere gjenopptakelsen av det offentlige liv og gjenoppstart av økonomien. I store byer er butikker, inkludert store kjøpesentre, igjen åpne. Den føderale regjeringens beslutning om å begrense butikkåpninger til lokaler med areal mindre enn 800 kvadratmeter var fåfengt fra starten av. Større virksomheter hadde unndratt seg regelverket ved å dele opp butikkene. Forvaltningsretten i Hamburg omveltet på torsdag forordningen fullstendig.

Merkel, der hun på en pressekonferanse forrige mandag uttalte seg mot det hun hadde beskrevet som en «orgie av diskusjoner om gjenåpning», organiserer faktisk denne «diskusjonsorgien». I sin regjeringsuttalelse til (det føderale parlamentet) Bundestag på torsdag uttalte hun at hun var ubetinget enig i de innledende slakkingene avtalt mellom den føderale regjeringen og delstatsmyndighetene, men at hun fant deres gjennomføringer «for dristige». Påskyndet av mediene og big business forsøker politikere fra regjeringen og opposisjonspartiene å overgå hverandre med stadig mer radikale planer.

Sist onsdag forlangte sosialdemokratenes familieminister Franziska Giffey (SPD) en enda raskere åpning av skoler og barnehager. «Vi må snakke sammen om hvordan vi kan oppnå en gradvis, en trinnvis åpning av barnehager og skoler,» sa hun på fjernsynshowet «RTL-Frühstart». Det er «ikke slik at alt bare kan holde stengt til sommeren».

En sentral komponent i politikken er en gjenopptakelse av produksjon, fremfor alt i bilindustrien. «Vi jobber hardt for å opprettholde forsyningskjedene,» uttalte Andreas Scheuer (CSU; Den kristelig-sosiale union) under spørsmål til regjeringen i Bundestag sist onsdag. Daimler og Volkswagen, med full støtte fra fagforeningene, har allerede startet samlebåndene ved flere fabrikkanlegg. Ytterligere fabrikkanlegg følger denne uka, deriblant VWs hovedanlegg i Wolfsburg, hvor anslagsvis 63 000 arbeidere er sysselsatt.

Regjeringen begrunner sin «tilbake-til-arbeid»-politikk med henvisninger til «de første suksesser» (Merkel) i kampen mot koronaviruset. Dette er tilsiktede falske nyheter. Realiteten er at pandemien fortsetter å akselerere sin spredning rundt om i verden, og antallet nye infeksjoner og dødsfall øker fortsatt i Tyskland. Sist onsdag passerte det totale antallet dødsfall 5 500 og antallet infeksjoner passerte 153 000 – det femte-høyeste antallet i hele verden.

Ifølge Robert Koch Instituttet (RKI), Tysklands føderale etat for kontroll av smittsomme sykdomer, nådde antallet dødsfall rekordtall forleden uke. RKI-visepresident dr. Lars Schaade meldte på en pressekonferanse sist tirsdag at over flere dager var de daglig rapporterte koronavirusdødfallene over 300. Virusets reproduksjonsraten økte også igjen. Selv om den falt til 0,7 forleden uke, steg den tilbake til 0,9 for siste uke, og nærmet seg det kritiske tallet 1.

De farlige implikasjonene av denne utviklingen er klare. Om reproduksjonsraten passerer 1 betyr det at hver smittet person statistisk smitter mer enn én annen person, som fører til en eksponentiell vekst av spredningen. Ifølge vitenskapelig modellering vil det tyske helsevesenet med en reproduksjonsrate på 1,1 være overveldet innen oktober, og innen juli skulle den stige til 1,2.

For å si det i rene ord: Med sin politikk om å få gjenåpnet økonomien, som allerede har ført til en stigning i reproduksjonsraten, bereder styringseliten en katastrofe og oppmuntrer til utvikling av tilstander som de sett i Italia og USA, der helsetjenestesystemer kollapset under belastningen av pandemien. De forferdelige konsekvensene er velkjente. Alvorlig syke pasienter kunne ikke lenger få tilstrekkelig behandling og ende opp å dø. Bildene fra Bergamo og New York av hæren som besørget lik fra gatene, spredte seg raskt over hele verden.

Seriøse forskere og epidemiologer insisterer på at en slik eskalering bare kan forhindres i Tyskland såfremt tiltak for sosial distansering opprettholdes og intensiveres, og et program for massetesting og kontaktsporing blir gjennomført.

Christian Drosten, sjef for virologiavdelingen ved Berlins Charité-sykehus, og som har rådgitt regjeringen i noen tid, advarte sist onsdag mot å «spille bort fordelen Tyskland har oppnådd». Forrige mandag uttalte han på sin podcast: «Epidemiens aktivitet kunne plutselig komme tilbake, på en uforholdsmessig måte, eller med uventet kraft ... dersom reproduksjonsraten overstiger 1 igjen.» Allerede nå er Charités intensivavdelinger «stadig mer fullbelagte», selv om det i Berlin «enda ikke har vært en situasjon med en særlig høy overføringsrate».

Gabriel Leung, fra University of Hong Kong, som har rådgitt Verdens helseorganisasjon (WHO) og den kinesiske regjeringen, sa i et intervju med nyhetsmagasinet Der Spiegel at en rask slakking av restriksjonene ville være «uansvarlig». «Når du har et så stort utbrudd som for øyeblikket i Europa, da må du bruke slegge,» advarte han. Målet er «fremfor alt ... å får redusert den nåværende reproduksjonsraten. ... Den må avta langt under 1, for at antallet infeksjoner skal nå et akseptabelt nivå.»

Bundestag-debatten sist torsdag understreket de reaksjonære interessene bak den kriminelle likegyldigheten regjeringen foreviser for vitenskapelig kunnskap og advarsler. Styringsklassen ser koronaviruspandemien som en anledning til å intensivere sin aggressive klassepolitikk og sine stormaktambisjoner. Både representanter for regjeringen og for opposisjonspartiene etterlot ingen tvil om det. I henhold til denne politikken må befolkningens helse og sosiale velvære nødvendigvis ofres, på den kapitalistiske privatprofittens alter.

«Alt vi beslutter koster penger – mye penger – som noen på et gitt tidspunkt må tilbakebetale,» uttalte Ralph Brinkhaus, parlamentarisk gruppeleder for CDU/CSU [søsterpartiene Den kristelig-demokratiske union/Den kristelig-sosiale union], med referanse til redningpakkene på flere billioner euro, som har blitt vedtatt de siste ukene, med full støtte fra alle partier. Meldingen er klar: De enorme pengesummene, som fremfor alt gikk til storselskapene, bankene og de superrike, skal nå presses ut av arbeiderklassen. Det er grunnen til at gjenopptakelsen av arbeid ikke kan skje raskt nok for styringseliten.

En annen faktor er tysk imperialismes geostrategiske og økonomiske interesser, som etter å ha tapt to verdenskriger igjen bestreber seg på å få dominert Europa og spille en rolle som verdensmakt.

«Det vi trenger nå er pragmatiske og målrettede tiltak for at Europa kommer sterkere ut av krisen. Det er akkurat det vi ønsker; fordi bare et sterkt Europa vil, i siste instans, være i stand til å konkurrere globalt med verdensmakter som Kina og USA.» Det hevdet Katja Leikert, parlamentarisk nestleder for CDU/CSU.

Koronaviruspandemien bremser ikke for gjenkomsten av tysk imperialisme; den akselererer utviklingen. Sist onsdag besluttet regjeringen å delta i EUs «Irini»-oppdrag utenfor Libya-kysten, med 300 soldater, et rekognoseringsfly og et krigsskip. Operasjonen er innrettet på å forskanse Festning Europa mot flyktninger, og å sette scenen for nye plyndringsoperasjoner på det afrikanske kontinentet.

Forsvarsminister Annegret Kramp-Karrenbauer (SPD) fortalte også på onsdag den parlamentariske forsvarskomitéen om en av Tysklands største militæranskaffelser i etterkrigstiden: Erstatningen av landets aldrende Tornado-jagerfly med 93 eurofighters og 45 USA-produserte F-18 kampfly, til en totalkostnad på nesten € 20 milliarder [NOK 230 milliarder]. De sistnevnte kampflyene er rettet mot å sikre Tysklands «nukleære deltakelse», og transporteringen og utplasseringen av amerikanske atomstridshoder.

Samtidig opprettholdes Tysklands, Frankrikes og Spanias program for utviklingen av et nytt jagerfly. Den estimerte kostnaden for programmet er € 500 millioner [NOK 5,7 milliarder].

World Socialist Web Site advarte i en tidligere perspektivartikkel: «Skulle styringseliten få sin vilje, da vil det samfunnet som kommer ut av krisen være karakterisert av en intensivering av de tendensene som eksisterte før den – tiltakende ulikhet, utbytting, fattigdom og krig.»

Syttifem år etter nazi-regimets undergang konfronterer menneskeheten nok en gang alternativet, sosialisme eller barbari. I mediene vises nå artikler som i fascistiske toner ber om at viruset må få spre seg, på bekostning av et stort antall liv, for å tillate produksjonen å gjenoppstarte for at tysk imperialismes rovgriske interesser må kunne forfølges.

Den München-baserte sosiologen Bernhard Gill uttalte i en gjestekommentar i Der Spiegel: «Den som vil bekjempe spredningen av viruset med alle midler, bekjemper også døden med alle midler.» «Som kontrast, i et spredende regime ... er det å dø en naturlig prosedyre, som er smertefull for de involverte, men sett på avstand skaper det rom for nytt liv.»

For å avverge den forestående katastrofen må samfunnets underordning til en bitte-liten superrik elites profittinteresser bli stanset. Nøkkelindustrier og store beholdninger av privatformuer må nasjonaliseres og de milliarder og billioner som nå strømmer inn på kontoene til bankene og militæret, må settes inn for å bygge sykehus, beskytte befolkningen og utbedre de sosiale konsekvensene av viruset.

Dette krever mobiliseringen av den utbredte opposisjonen i arbeiderklassen mot den kapitalistiske politikken for å gjenåpne økonomien, på grunnlag av et sosialistisk og internasjonalistisk program.

_________________________________________________________

Anbefalte uttalelser om koronaviruspandemien

Pandemien, profitter og kapitalismens berettigelse for lidelse og død

[20. april 2020]

Wall Street mesker seg på død

[16. april 2020]

Trumps kampanje for gjenåpning av næringsvirksomhet setter livet på spill for hundretusener

[13. april 2020]