New York Citys byrådsleder erklærer «krigstids»-budsjett

Av Philip Guelpa
23 April 2020

De ruinerende konsekvensene av den kriminelt feilstyrte responsen på koronaviruspandemien driver New York City i retning av økonomisk katastrofe. Byen og dens omkringliggende storbyområder er blant verdens hardest rammede regioner, og byens økonomi har blitt lammet. Tusenvis av byens innbyggere har allerede omkommet, hundretusener har allerede mistet, eller vil miste sine jobber – anslagsvis en halv million i løpet av årets tre første kvartal – og millioner lever under stadig mer desperate betingelser.

På grunn av pandemiens innvirkninger forutser Demokrat-byrådsleder [Mayor] Bill de Blasio en nedgang av skatteinntektene på $ 7,4 milliarder [NOK 78,42 milliarder]. Han har erklært at som resultat vil mange offentlige tjenester ikke kunne prioriteres akkurat nå, og vil bli redusert med minst to milliarder dollar. Byrådslederen har uttalt: «... dette er faktisk krigstid».

Hvis dette er krig, hvem er da fienden? Ikke de superrike. Åpenbart er det det overveldende flertallet av byens 8,4 millioner innbyggere. En talsperson for byrådslederen har uttalt: «Vi er opptatt av å holde New Yorkere med mat, og trygge og sunne.» Virkeligheten er ganske annerledes.

New York City er hjemstavn for verdens finanshovedstad – Wall Street. Ifølge Forbes 400-lista var byen per i fjor også bosted for 72 milliardærer, i det minste for deler av tiden, og for mange flere multimillionærer. Dessuten, med den føderale regjeringens slusing av hundrevis av milliarder av dollar til big business, har aksjemarkedet gått til værs på et «sugar high». Ikke desto mindre, og til tross for den enorme rikdommen som kunne vært beslaglagt for å styres i retning av lindring av masselidelsen forårsaket av koronaviruset, forblir disse rikdommene sakrosankte og uberørbare.

De Blasios foreslåtte forvaltningsbudsjett på $ 89,3 milliarder [NOK 946,34 milliarder] for budsjettåret 2020/2021 representerer en reduksjon på $ 3,5 milliarder fra forrige års godkjente budsjett. Byrådslederens nåværende forslag er $ 6 milliarder [NOK 63,58 milliarder] lavere enn hans opprinnelige estimat fra januar, før fremveksten av pandemien. De Blasio hadde tidligere advart for at januar-tallene allerede var i fare gitt usikkerheten om de forventede tilskuddene av budsjettmidler fra [delstaten] New York State, som selv ved begynnelsen av året hadde anslått et budsjettunderskudd på minst $ 6 milliarder. Dette underskuddet er nå i det minste doblet [engelsk tekst].

Byrådslederen forventer en reduksjon av delstatens budsjett-tilskudd på $ 800 millioner. Gitt delstatens tiltakende tap av skatteinntekter, og dens budsjettbestemmelse som tillater ytterligere kutt etterhvert som den økonomiske situasjonen forverres, er det sannsynlig at delstatstøtten vil bli ytterligere redusert. Delstatens budsjett inkluderer allerede et kutt på $ 138 millioner for byens offentlige sykehus og skjerpede regler for berettigelse til Medicaid [o. anm.: kombinert føderalt og delstatlig program for bidrag til helseutgifter; for søkere med lave inntekter og små ressurser], i en tid der sykehusene blir overveldet av pandemien. Budsjettbestemmelsene fordrer også at byen bidrar med $ 3 milliarder til Metropolitan Transportation Authority (MTA), delstatens etat som opererer byens busser og t-baner.

Andrew Cuomo, Demokrat-guvernør i New York State, har eksplisitt uttalt at gitt det svulmende underskuddet på delstatlig nivå, kan New York City og andre regioner [‘municipalities’] ikke forvente noen ekstra bistand fra delstaten.

Så langt utgjør ekstrautgiftene byen har pådratt seg som konsekvens av bekjempelsen av koronaviruset $ 700 millioner. Dette forventes innen utgangen av året å bli totalt $ 3,5 milliarder. Til sammenligning har tilleggsstøtten fra den føderale regjeringen utgjort mindre enn halvparten av dette – skarve $ 1,4 milliarder. Samtidig blir det pøst ut billioner i redningspakker for bankene og storselskaper.

Andre estimater forutser fall i byens skatteinntekter på enda høyere nivåer enn det byrådslederen har forventet. Byens uavhengige budsjettkontor [Independent Budget Office] forutser en reduksjon på $ 10 milliarder på grunn av eskalerende tap av arbeidsplasser. Bare i løpet av uka som endte den 22. mars meldte nesten 144 000 bybeboere inn sine ledighetssøknader, en økning på 2 637 prosent fra samme periode i fjor. Byrådslederens kontor forventer at en halv million arbeidsplasser vil gå tapt som følge av pandemien. I et annet mål på den desperate økonomiske tilstanden for New Yorkere rapporterer veldedighetsorganisasjonen New York Cares at 130 000 måltider ble distribuert i mars, en økning på 55 000 fra februar.

De Blasio fortalte til MSNBC at uten ytterligere bistand fra den føderale regjeringen ville byens enorme budsjettunderskudd få konsekvenser over hele linja. Utdanning, helse, sosialtjenester, transport, boliger og parker har allerede vært gjenstand for harde slag.

Offentlig ansatte arbeidere vil være et hovedmål for budsjettkuttene. Selv om det enda ikke er kunngjort noen permitteringer kommer oppfordringene om massive reduksjoner av byens arbeidsstokk fra næringslivsgrupper som eksempelvis Borgernes budsjettkommisjon [Citizens Budget Commission]. Byrådslederen har uttalt at det vil bli overveid permitteringer såfremt ikke tilstrekkelig bistand ytes fra den føderale regjeringen. En ansettelsesfrys og reduksjon av utlyste ledige stillinger blir nå implementert på tvers av byens agenturer, som er forventet å spare $ 106 millioner. Bybudsjettet plyndrer allerede reservemidler, deriblant $ 2,6 milliarder fra pensjonisters helseforsikringer.

Dette til tross har fagforeningene som forhandler på vegne av byens offentligansatte arbeidere stort sett forholdt seg tause.

Helse- og sosialtjenester blir redusert med $ 256 millioner. $ 24 millioner blir hentet fra transportdepartementet og $ 80 millioner fra renovasjonsdepartementet. Byens Fair Fares-program, som tilbyr halvpris-metrokort for reiser med offentlige busser og t-baner til New York-borgere med lave inntekter, vil også bli redusert.

Byens utdanningsdepartement har allerede kunngjort planer om å kutte $ 827 millioner fra neste skoleårs budsjett.

Andre nedskjæringer som vil påvirke byens ungdom inkluderer:

• Elimineringen av 75 000 sommerjobber for ungdom;

• Stenging av alle utendørsbassenger for sommeren;

• Suspendering av 1 000 sommerleir-plasser.

Kuttene som er kunngjort så langt er bare begynnelsen. Lederen for Citizens Budget Commission har uttalt at det som hittil er bekjentgjort bare er en «første nedbetaling». Et fullstendig budsjettforslag er forventet innen slutten av uka.

De Blasio, Cuomo og president Donald Trump prøver alle å skylde på hverandre for pandemiens ruinerende økonomiske konsekvenser for arbeiderklassen. Sannheten er at både byens, delstatens og de føderale myndighetene er like skyldige, siden de alle tar utgangspunkt i samme forutsetning – det er ingen penger. Faktisk er det mye penger, men alt sammen blir anvendt til å støtte opp under finans- og foretakseliter, mens byens arbeiderklasse blir satt til å lide stadig mer elendighet og død.

_________________________________________________________

Anbefalte uttalelser om koronaviruspandemien

Pandemien, profitter og kapitalismens berettigelse for lidelse og dødPandemien, profitter og kapitalismens berettigelse for lidelse og død

[20. april 2020]

Wall Street mesker seg på død

[16. april 2020]

Trumps kampanje for gjenåpning av næringsvirksomhet setter livet på spill for hundretusener

[13. april 2020]