Sykepeier i Detroit oppsagt fra Sinai-Grace Hospital for å ha forlangt handling for forbedring av katastrofale betingelser

Av Stephen Fuller
13 April 2020

En sykepleier ble oppsagt den 27. mars, for å ha snakket ut og forlangt handling fra stiftelsen Detroit Medical Center (DMC) og sykehuset Sinai-Grace Hospital, for adressering av den farlige og graverende underbemanningen for kvalifisert personell for behandling av koronaviruspasienter.

Kenisa Barkai fikk sin arbeidskontrakt terminert av sykehusledelsen, under påskudd av at hun krenket selskapets sosialmediepolitikk da hun la ut en 10-sekunders video på Facebook som viste hennes mangelfulle personlige verneutstyr (PPE) der hun var på vei inn på et pasientrom.

Ifølge en rapport i Detroit Metro Times sa Barkai at hun ba sine overordnede om å iverksette tiltak for å adressere forhold hun beskrev som en «krigssone». Rapporten sa: «Da de ignorerte henne, sa Barkai at hun truet med å varsle delstatens myndigheter. Hun prøvde til-og-med å danne en fagforening.»

Sykehuset Sinai-Grace eid av Detroit Medical Center (DMC), der konflikten mellom sykepleiere som behandler Covid-19 pasienter og helsetjenesteleverandøren har nådd et bristepunkt [Foto: World Socialist Web Site]

Barkai reiste helt spesielt alarm over mangelen på verneutstyr og at sykepleiere blir tvunget til å behandle pasienter både med og uten Covid-19-infisering, og at de derved risikerer kontaminering.

Hun sa til Metro Times: «Det er hjerteskjærende at det har kommet til dette punktet. Jeg har vært sykepleier i 11 år. Vi har et desperat behov for sykepleiere akkurat nå, og det er feil å sparke meg, som har erfaring og representerer profesjonalitet.» Hun la til: «Mine kolleger der inne slåss ikke bare for sine pasienters liv, men også for deres egne. Bare det å vite at jeg ikke er der mens dette står på, er totalt frustrerende.»

Der antallet Covid-19-tilfeller i Detroit på fredag steg til 6 218 og antallet dødsfall til 327, sto sykehusarbeidere overfor stadig farligere arbeidsbetingelser, kombinert med sykehusledelsens trusler og gjengjeldelser, som respons på deres bestrebelser for å slåss imot.

Situasjonen ved institusjonen Sinai-Grace har blitt et tennpunkt i denne kampen. I tillegg til mangelen på kritiske ventilatorer, oksygenbeholdere og personlig verneutstyr, rapporterer sykepleiere ved sykehuset at de er tomme for bårer og likposer. Med døende pasienter i korridorene, står kjølevogner parkert utenfor sykehuset for lagring av kropper under betingelser der likhuset er overfylt.

Arbeidere ved sykehuset Sinai-Grace presses hver dag til grensene, både fysisk og emosjonelt. Forholdstallet pasient til pleier har har skutt i været til uholdbare nivåer. Den 6. april iscenesatte syv sykepleiere fra nattskiftet en sitt-ned-aksjon, da de konfronterte et forholdstall for pasient-til-sykepleier på 25:1, fem ganger normalen. Sykepleieren Sal Hadwan la ut en video på Facebook etter at de ble bedt om å forlate sykehuset, som per lørdag var sett 277 000 ganger og hadde oppnådd 6 900 likes.

«Alt vi ønsker er å ivareta våre pasienter,» sa Hadwan. «Folk dør, som ærlig talt ikke burde være i den situasjonen, om vi bare hadde sykepleiere nok til å pleie dem.» Med umulige arbeidsmengder er sykepleiere redde for å ta seg en pause, av frykt for at de skulle overse noe og derfor miste en pasient.

Detroit News rapporterte, med referanse til uttalelser fra akuttmottaksykepleier Jeff Eichenlaub: «De ‘ikke-pustende’ som sitter på gangen, er mange av av våre DNR-er [Do Not Resuscitate; som har kvittert for ‘ingen gjenoppliving’] som dør alene, og det er tidspunkt hvor det er så travelt at vi ikke engang har tid til å ringe deres familier for å informere dem om at de har gått bort.»

Helsepersonell blir ikke testet med mindre de viser symptomer, som igjen øker risikoen for at de infiserer pasienter, da viruset kan spres selv om bæreren er asymptomatisk. Det resulterer i helsearbeidere som er syke og døende. Et-tusen-fem-hundre helsearbeidere fra sykehuset Beaumont Hospital, og 700 fra Henry Ford Hospital, er sykmeldte med Covid-19-symptomer.

Sykepleiere blir trukket fra andre avdelinger for å bistå til medisinske prosedyrer de har minimal opplæring for. Helsearbeidere ved Beaumont Healthcare, Michigans største helsetjenesteleverandør, er truet med oppsigelser og tapt berettigelse til fremtidig ansettelse skulle de nekte å behandle Covid-19 pasienter.

Detroit har registrert minst tre døde helsetjenestearbeidere forårsaket av koronavirus. En arbeider fra Sinai-Grace ble funnet død i sitt hjem, etter at han anvendte tilgjengelig ferietid da han ble syk. Andre har måttet ty til GoFundMe-appeller for å få betalt sykehusbehandling. Detroit-sykepleieren Torry Robinson, som har frisknet etter Covid-19-infisering, fikk samlet inn $ 6 595, nesten tre ganger sitt fastsatte mål på $ 2 500, hvilket indikerer nivået av støtte og anerkjennelse for disse arbeiderne fra den bredere befolkningen.

Denne støtten kan imidlertid ikke forventes fra de private helsetjenestekonglomeratene, som eier og drifter en tredjedel av USAs sykehus. Eichenlaub sa: «Vi har blitt fortalt av administrasjonen at vi kan erstattes.»

En sykepleier i Detroit ansatt av Henry Ford Health System kommenterte: «Jeg mener at mitt sykehus allerede burde ha godkjent risiko-tillegg, eller en eller annen slags lønnsøkning, for vi setter vår egen og våre familiers helse på spill hver gang vi kommer på jobb.»

Arbeidere blir tvunget til å basere seg på GoFundMe for dekning av medisinske utgifter under betingelser der de ikke innvilges ekstra fri når de blir syke. Ascension Health [o. anm: foretaksnavnets faktiske betydning: Oppstigningen; dvs. Kristi himmelfart], et helsetjenesteforetak som eier 150 sykehus, ba arbeidere i Detroit-området om å donere PTO-dager (‘paid time off’; betalte fridager) de har til gode til de kollegene som ikke har noen igjen.

Mens helsetjenestarbeidere slåss for nødvendige forsyninger, testing, risiko-tillegg og PTO, tjener sykehusenes toppledere gigantiske lønninger. Anthony Tersigni, som var president for St. Louis-baserte Ascension t.o.m. 2019, var den høyest betalte administrerende direktør [CEO] for et non-profit foretak, og hente i 2018 hjem $ 13,8 millioner [NOK 142 millioner].

Ronald Rittenmeyer, CEO for Tenet Healthcare, som i dag eier Detroit Medical Center (DMC) og 550 andre helsetjenestefasiliteter, er god for $ 23 millioner [NOK 237 millioner] i personlig formue, og henter seg ei lønning på $ 14 984 000 [NOK 154 291 750], som er 230 ganger den gjennomsnittlige sykepleierlønna. Han er også styreleder i forbundet av amerikanske sykehus [Federation of American Hospitals], ei lobbygruppe for investoreide sykehus som fra 2008 til 2018 betalte nesten $ 800 000 i året for sin lobby-virksomhet overfor Kongressen, for en business-vennlig lovgivning.

Vanguard Group kjøpte DMC i 2010 for $ 365 millioner [NOK 3,8 milliarder]. DMC er et system som består av åtte sykehus i Detroit-området, og omfatter pediatriklinikken Children's Hospital of Michigan, fødeklinikken Detroit Receiving Hospital, Harper University Hospital, Huron Valley Sinai Hospital, kvinneklinikken Hutzel Women's Hospital, rehabiliteringsklinikken Rehabilitation Institute of Michigan, og sykehusene Sinai-Grace Hospital og DMC Heart Hospital. Avtalen som ble inngått, fremforhandlet av daværende DMC-direktør Michael Duggan før hans valg til byrådsleder i Detroit, ble kalt den største private enkeltinvesteringen i byens historie.

Rett etter salget iverksatte DMC flere runder med permitteringer, for å øke lønnsomheten. Sykehuskonsulenten Joshua Nemzoff kommenterte: «For-profitt-foretak begynner med å kutte overtid, kapasitetsanvendelsen, ansattes kontraktsrettigheter [‘benefits’; bl.a helseforsikringer]; de konverterer staben fra heltid til deltid; og de gjør en bedre jobb med å flexe-vekk folk.»

I 2013 ble Vanguard Group solgt til Tenet Healthcare for $ 1,8 milliarder [NOK 18,5 milliarder]. Tenet eies av ei internasjonal gruppe banker og hedgefond. Glenview Capital, den største interessenten, opereres av Larry Robbins, med personlig formue verdsatt til $ 1,9 milliarder [NOK 19,56 milliarder]. Glenviews forvaltede portefølje er estimert til $ 12 milliarder [NOK 123,57 milliarder], og kaptialforvalningsforetaket har aksjer i Tenet Healthcare og HCA Healthcare, som eier 2 000 helsetjenestefasiliteter, farmasøytiske selskaper og andre foretak.

Tre år etter Tenet Healthcares oppkjøp av Vanguard Group, falt kategorien veldedighetsomsorg med 98 prosent, dvs. utgiftene til pasienter uten forsikringsdekning, som var over 30 prosent mer enn ved de nærliggende sykehusene Beaumont og Henry Ford, med rapporter om at pasienter uten forsikringsdekning ble presset ut. I de senere år kom to av DMCs sykehus tett ved å bli fratatt deres føderale finansieringsbidrag, etter at inspeksjoner fant vesentlige mangler ved omsorgen og for bygningssikkerheten. Disse inspeksjonene ble initiert av to kardiologer, som rapporterte hendelser av svindel og bedrageri, og anliggender relatert til kvaliteten på omsorgen som hadde ført til pasientdødsfall. Begge varslerne ble deretter oppsagt.

Jim Walsh, president for DMCs Legacy Board, bekjentgjorde at Tenet Healthcare ikke er lovpålagt å måtte dele denne informasjonen med tilsynsstyret. «Jeg ville så absolutt ha verdsatt det (å bli informert),» sa Walsh. «Dessverre har vi ingen andre fullmakter enn sakene som står oppført i vedtektene. Tenet Healthcare er ikke forpliktet, og de tilbyr heller ingen informasjon om pasientsikkerhet og kvalitet i deres formelle rapport.» Selve tilsynsstyret oppnevnt for å sikre omsorgskvaliteten har ingen juridisk berettigelse til informasjon om pasientpleie og sikkerhet!

Koronaviruspandemien har trukket opp samfunnets klasselinjer i skarpt relieff. På den ene siden er et flettverk av konglomerater som helsetjenesteleverandører, investorer og hedgefond, med deres hovedmål å presse profitt ut av systemet. På den andre siden er helsetjenestearbeiderne, som er underbetalte og overarbeidet, og som heroisk slåss mot umulige odds for å redde liv, selv om det skulle resultere i deres egen helt forebyggbare sykdom og død.

Forfatteren anbefaler også:

Detroit nurses battling to save patients and themselves from COVID-19

[9. april 2020]

Detroit nurses battling to save patients and themselves from COVID-19

[6. april 2020]

Michigan’s confirmed COVID-19 cases surge past 10,000 as Democratic officials attempt to deflect responsibility

[3. april 2020]

___________________________________________________

Anbefalte uttalelser om koronaviruspandemien

Arbeiderklassen, sosialisme og kampen mot pandemien

[2. april 2020]

Koronaviruspandemien og perspektivet for sosialisme

[31. mars 2020]

Hvordan bekjempe COVID-19 pandemien: Et handlingsprogram for arbeiderklassen

[18. mars 2020]