Trump angriper folkehelseeksperter, mens Verdens helseorganisasjon advarer mot en tidlig gjenopptakelse av arbeid

Av Benjamin Mateus
11 April 2020

Verden har passert forbi 1,5 millioner nye Covid-19-tilfeller og mer enn 90 000 dødsfall, der USA nå har registrert nesten 300 000 flere tilfeller enn Spania, landet på andreplass. Etter at han på tirsdagens briefing fra Det hvite hus antydet at hans administrasjons innsats mot pandemien hadde oppnådd «lys i enden av tunnelen», fikk president Trump journalistene til å måpe da han forsikret at USA ville stoppe landets finansiering av Verdens helseorganisasjon (WHO) som svar på det han oppfattet som WHOs kritikk av USAs politikk, og til tross for den vesentlige rollen WHO har spilt i den verdensomspennende kampen mot Covid-19-pandemien.

«Vi kommer til å sette brems på penger sendt til WHO. Vi kommer til å ta et veldig kraftig grep om det. De meldte det feil. De melder det feil. De gjorde virkelig, de ga ikke melding.» Dette fulgte han opp med en tweet: «WHO tråkka i baret. Av en eller annen grunn, stort sett finansiert av USA, men allikevel veldig Kina-sentrert. Det skal vi virkelig se nærmere på. Heldigvis avviste jeg deres råd på et tidlig tidspunkt, om å holde våre grenser åpne for Kina. Hvorfor ga de oss en slik feilaktig anbefaling?»

Faktisk ble WHO varslet av kinesiske helsetjenestefunksjonærer tidlig i januar om et utbrudd av et nytt virus, og de holdt deretter forløpende orienteringer og pressemeldinger om utviklingen i Wuhan, mens verden våknet til bekymringene fra Kina om at en epidemi beveget seg raskt gjennom byen. Innen slutten av januar hadde WHO hevet sine bekymringer, og erklært utbruddet med en internasjonal bekymringsmelding for den allmenne folkehelsen [Public Health Emergency of International Concern].

Servpro-rengjøringsarbeidere blir sprayet der de forlater pleiehjemmet Life Care Center i Kirkland, Washington, torsdag 12. mars 2020, på slutten av en dag med rengjøring inne i anlegget, beliggende i nærheten av Seattle. [Foto: AP Photo/Ted S. Warren]

Forøvrig har WHOs holdning til reiseforbud også vært konsistent hele tiden, der de har hevdet at slike begrensninger gjør en respons på en pandemi mer utfordrende, ved å påvirke responstiden og avlede ressurser. Reiseforbud forhindret ikke spredningen av smitten. Dessuten er det tydelig vist at det pusterommet av tid, besørget av den massive nedstengingen på tvers av Hubei-provinsen, stort sett ble skuslet vekk av den amerikanske administrasjonen.

Helseorganisasjonen er notorisk sultefôret for kontanter, der de årlige avgiftene medlemslandene betaler utgjør 20 prosent av budsjettet, etter at de har vært frosset i mer enn et tiår. WHOs nåværende budsjett er på litt over $ 4,8 milliarder [i underkant av NOK 50 milliarder], der den største delen kommer fra private donorer og medlemslandenes frivillige bidrag. I følge STAT Health har USA besørget WHO med $ 893 millioner [NOK 9,2 milliarder] av byråets nåværende to-årige finansieringsperiode. USA besørger 14,67 prosent av WHOs finanser. Trump har allerede foreslått at han skal kutte finansiering til WHO med halvparten, fra $ 122 millioner til under 58 millioner dollar i 2021.

Bak Trumps animositet og misaktelse for WHO er behovet for å undergrave organisasjonens autoritet for rådgiving av nasjoner om bekjempelsen av pandemien basert på faktiske data. Det hvite hus, som responderer på finansmarkedenes krav, søker å få omdirigert narrativet om epidemiens forløp ved å villede publikum til å tro at pandemien i all vesentlig grad har blitt overvunnet, og at arbeidere nå må returnere til sine arbeidssteder, og få gjenoppstartet de økonomiske motorene.

På onsdag meldte WHOs europeiske kontor at til tross for «positive tegn» fra noen land, er det for tidlig å skalere ned tiltak som tar sikte på å bergrense og få kontroll med spredningen av koronaviruset. Hans Kluge, WHOs regiondirektør for Europa, sa på en nyhetskonferanse: «Nå er ikke tiden for å slakke av på tiltakene. Nå er tiden for igjen å doble, og å tredoble vår kollektive innsats for å skyve på mot undertrykkingen, med hele samfunnets støtte.» Kluge ba «alle land» om å styrke deres innsatser på flere hovedområder.

For det første, det å beskytte helsetjenestearbeidere, inkludert det å besørge opplæring og å sørge for at de har de nødvendige støttestrukturene. For det andre, myndighetene trenger å fokusere på å stanse og bremse hastigheten av spredningen av Covid-19, ved å bruke folkehelsetiltak siktet inn på å separere «friske mennesker fra mistenkte og sannsynlige tilfeller».

På torsdagens WHO Press-briefing ble generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus umiddelbart nedrent av journalister som ville ha respons på president Trumps trussel om å kutte finansieringen, og hans kritikk av WHOs relasjon til Kina. Direktørens respons var langt mer rett på sak enn hans sedvanlig unnvikende svar. Han bekjentgjorde også at han de siste månedene hadde mottatt dødstrusler.

Han utfordret sine kritikerne ved å hevde: «Når det er en sprekk på et nasjonalt nivå mellom politiske partier, mellom religiøse grupper eller mellom andre grupper, det er da viruset får tak i en sprekk, som det kan utnytte og dermed beseire oss… i siste instans, befolkningen tilhører alle forskjellige politiske partier. Alle de politiske partienes fokus bør være å redde befolkningen. Vær så snill, ikke politiser dette viruset. Det utnytter meningsforskjellene dere har på det nasjonale nivå. Hvis dere vil bli utnyttet, og dere vil ha mange flere liksekker, så gjør dere det. Hvis dere ikke vil ha mange flere liksekker, da må dere avstå fra å politisere det. Min korte melding er: ‘Sett politiseringen av Covid i karantene.’ Deres lands enhet vil være veldig viktig for å få beseiret dette farlige viruset. Uten enhet, det kan vi forsikre dere om, vil ethvert land som kanskje kan ha et bedre system, det vil være i vanskeligheter og i mer krise ... det er ingen behov for å score politiske poeng på bruk av Covid. Det er som å leke med ilden.»

Han fortsatte: «Verden blir mindre og mindre. Vi trenger solidaritet og enhet, mer enn noen gang før. Det har blitt viktigere enn noen gang før. Alt som starter på ett sted, det vil påvirke hele verden. Vi kan ikke leve innen våre nasjon-stat-grenser. Globalisering er et must. Noe vi burde godta, og leve med. Det betyr gjensidig avhengighet, og at vi hjelper hverandre.» Han utfordret USA og Kina til et «ærlig og oppriktig lederskap».

Som respons på denne erklæringen publiserte på torsdag den amerikanske føderale folkehelseetaten CDC [US Centers for Disease Control and Prevention] nye retningslinjer som detaljerer hvordan essensielle ansatte kan gjenoppta arbeidet selv om de har vært eksponert for smittede personer, så fremt de ikke viser symptomer.

Det hvite hus mottok på fredag også en rapport fra Det nasjonale vitenskapsakademiet [National Academy of Sciences (NAS)] om at spredningen av koronavirus kanskje ikke avtar om sommeren, slik noen hadde antatt. Foreløpige funn hadde indikert at de fant færre tilfeller av Covid-19 i varmere klima. Likevel, siden Australia og Iran, som begge er land varmere enn gjennomsnittet, nå opplever en rask spredning av viruset, antydet NAS at slike antakelser kan være feilaktige.

Som WHOs generaldirektør bemerket: «Fortsatt er det mange ukjente [fakta om virusets natur], og vi vet ikke hvordan det vil opptre i fremtiden. Det er veldig smittsomt, som influensa, men samtidig mer dødelig enn influensa.»

Til tross for WHOs offisielle overholdelse av prinsipper for vitenskapelighet og den allmenne folkehelse, er det en entitet skapt av verdenskapitalismen, en del av FN-apparatet som opprinnelig ble grunnlagt av imperialistmaktene som gikk seirende ut av andre verdenskrig, sammen med Stalin og Sovjetunionen (USSR). Organisasjonens eksistens er basert på frivillige avgifter innbetalt av nasjon-stater og private donorer (de fleste av dem velbeslåtte kapitalister), og den utfordrer på ingen måte profittsystemet, ikke engang – som idag – der konflikten mellom profittsystemet og menneskelivet er så akutt reist.

WHOs forkynte prinsipper kommer uunngåelig i direkte konflikt med imperialistmaktene og deres politikk av ondsinnede forsømmelser. Til tross for direktørens velmente ord, er det fundamentale hindret som står i veien for global solidaritet de rivaliserende kapitalistiske nasjon-statenes konflikt, der hver har sine egne nasjonalinteresser, og forsvarer sine egne nasjonale finansoligarkers formuer.

Epidemien har eksponert styringselitens absolutte likegyldighet for arbeiderklassens lidelser og for livet på denne planeten. WHO kan ikke bønnfalle og håpe at G20 skal finne til sans og samling. Denne virkeligheten ble demonstrert på slutten av pressebriefingen, der generaldirektør Tedros avsluttet med å rette en takk til USA for deres generøse støtte for organisasjonen han leder.

Anbefalte uttalelser om koronaviruspandemien

Arbeiderklassen, sosialisme og kampen mot pandemien

[2. april 2020]

Koronaviruspandemien og perspektivet for sosialisme

[31. mars 2020]

Hvordan bekjempe COVID-19 pandemien: Et handlingsprogram for arbeiderklassen

[18. mars 2020]