Tiltakende krav om Assanges løslatelse, med det første koronavirustilfellet bekreftet i britiske fengsler

Av Oscar Grenfell
23 March 2020

Det er tiltakende oppfordringer fra Julian Assanges familie, sammen med journalister og forsvarere av demokratiske rettigheter, for hans øyeblikkelig løslatelse fra London-fengselet Belmarsh Prison, etter at det første koronavirustilfellet sist onsdag ble bekreftet i det britiske fengselssystemet.

Den britiske regjeringens respons på kravene om Assanges frihet, og om tiltak for å beskytte alle fangers sikkerhet, var en utilslørt likegyldighet. En talsperson for fengselsvesenet [Prison Services] sa til Daily Mail på tirsdag: «Vi planlegger ikke å løslate noen fanger som følge av Covid-19.»

Assange i Belmarsh Prison en eller annen gang etter hans arrestering den 11. april i fjor

Uttalelsen kom etter en oppfordring fra veldedighetsorganisasjonen Appeal om løslatelse av hundrevis av innsatte, deriblant varetektsfengslede som ikke er siktet for voldelige overtredelser, personer med underliggende helseproblemer, og personer over 70 år.

Appeals’ direktør Emily Bolton uttalte: «I dette landet er en fengselsstraff antatt å være en frihetsberøvelse; ikke en dødsdom. Fanger er en del av familier og av vårt samfunn, og disse familiene og lokalsamfunnene er desperat bekymret for sine kjære bak murene.»

Den sterke advarselen ble etterfulgt av bekreftelsen sist onsdag av at en innsatt i fengselet Strangeways i Manchester testet positivt. I forrige uke uttalte Andrea Albutt, president for fengselsdirektørenes forbund Prison Governors Association, at fanger «vil dø» som resultat av pandemien. Helseeksperter har advart om et masseutbrudd av koronaviruset under betingelser med overbefolkning, begrenset medisinsk behandling og dårlige sanitærforhold.

Avslaget på å løslate Assange er spesielt kriminelt. Han er ikke dømt for noe lovbrudd, men blir varetektsfengslet i et høysikkerhetsanlegg etter anmodning fra den amerikanske regjeringen. Han er en politisk fange, fengslet utelukkende for å lette høringene for hans utlevering til USA, hvor han står overfor anklager om spionasje og livsvarig fengsel for å ha publisert bevis for krigsforbrytelser.

Assanges dårlige helse er dessuten godt dokumentert. Siden november i fjor har eminente leger og medisinere fra hele verden advart mot at han nektes tilstrekkelig medisinsk behandling. Deres uttalelser, der de advarer om at Assange kan dø dersom han ikke blir forflyttet fra Belmarsh Prison til et universitetsopplæringssykehus, har blitt ignorert av den britiske regjeringen og Labour-opposisjonen.

Funnene til FNs spesialrapportør for tortur Nils Melzer som viser at Assange har medisinsk verifiserbare symptomer på tortur etter ti års forfølgelse, har også blitt avvist av britiske og australske myndigheter.

Allerede i 2015 uttalte leger som behandlet Assange i Ecuadors London-ambassade at hans helse var i en så kompromittert tilstand at noe mer enn en mild sykdom kunne true hans liv. Siden den gang har han opplevd ytterligere fem år med overgrep fra myndighetenes side, og hans medisinske tilstand er ytterligere forverret.

I forrige uke ba Christine Assange, WikiLeaks-utgiverens mor, igjen om en øyeblikkelig løslatelse. Hun bemerket at noen fengsler med lavere sikkerhet i USA har begynt å løslate ikke-voldelige internerte som respons på pandemien.

«Min journalistsønn Julian Assange forblir varetektsfengslet i Storbritannias Belmarsh Prison uten tiltale,» skrev hun, og la til at han var «svak av kronisk dårlig helse. Han må løslates også for å redde livet.»

Mer enn 7 300 mennesker har signert en online-underskriftsbegjæring som krever at Assange øyeblikkelig må løslates. Begjæringen bemerker at det er stor sannsynlighet for at fengselsmyndighetene om kort tid vil innstille alle besøk. De advarer for at dette ytterligere vil påvirke Assanges psykologiske helse, som har blitt skadet av langvarige isolasjonsperioder under hans vilkårlige forvaring.

I begjæringen heter det: «Som en sårbar fange med en helsetilstand som allerede er i fare, vil ytterligere isolering være skadelig i seg selv, enn si faren for at viruset bryter ut inne i fengselet. Den økte helserisikoen betyr at han bør løslates umiddelbart.»

Den fortsetter: «Det å løslate ham og andre sårbare fanger vil redusere risikoen for virusutbrudd i fengselet. Julian Assange burde være sammen med sin familie under denne tiden, hvor han kan forberede sitt forsvar mot utleveringshøringen.»

Begjæringen ble initiert etter en uttalelse fra WikiLeaks’ ambassadør Joseph Farrell, hvor han erklærte: «Der myndighetene er i ferd med å oppheve sosiale besøk, er det viktig at Julian Assange blir inkludert i enhver løslatelsespolitikk. Hans helse er allerede i fare, og ytterligere isolasjon vil være skadelig i seg selv, enn si trusselen om at han kan få pådratt seg selve viruset.»

De skarpeste kommentarene kom på Twitter, meldt av Stefania Maurizi, en prominent journalist som har samarbeidet med WikiLeaks det siste tiåret.

Maurizi, som er italiensk statsborger og har kommentert gjentatt om den ødeleggende effekten av pandemien der i landet, skrev: «Jeg er helt overbevist om at vi må få Julian Assange ut av Belmarsh Prison umiddelbart, og før det er for sent for ham. Jeg er livredd for at han kan dø i fengsel på grunn av koronavirusepidemien. Vi vet hvor forferdelig fengsler er hva angår helse.»

Maurizi bemerket at Iran, som ofte blir demonisert av den britiske regjeringen, har løslatt en del politiske fanger midt under spredningen av koronaviruset. Selv det autoritære diktaturet i Aserbajdsjan hadde begynt å treffe tilsvarende tiltak.

Kommentarer fra helseeksperter viser at advarslene ikke er noen overdrivelse. I en artikkel av tre fremtredende britiske medisinske fagpersoner lagt ut på Conversation på lørdag står det: «Fengselsmiljøer kan skape en perfekt storm for spredning av sykdom. Innsatte lever ofte under usanitære, overfylte forhold med begrenset tilgang til helsetjenester.» De bemerker den høye forekomsten av underliggende sykdommer og helseproblemer i fengselsbefolkningen, og fangenes manglende evne til å kunne isolere seg.

En parlamentarisk rapport fra 2018 fant for eksempel at 15 prosent av de britiske fangene led av luftveisproblemer. Omtrent 10 av 35 fengsler for menn overholdt ikke minimumsstandarder for renslighet og hygiene. En fanges mor, referert i Guardian på lørdag, uttalte at til tross for pandemien, blir innsatte tvunget til å bruke felles oppvarmet vann til drikke, i tillegg til andre fellesfasiliteter.

Den forsettlige utsettingen av Assanges liv for fare er en videreføring av bestrebelsene fra britiske, amerikanske og australske myndigheter på å få ødelagt WikiLeaks-utgiveren. Denne hensikten ble eksemplifisert i den første uka av USAs utleveringshøringer, som begynte den 18. februar. Assange ble gjentatte ganger ransaket og pålagt håndjern. Hans juridiske dokumenter ble stjålet av fengselsvakter, og han ble isolert i en skuddsikker glassboks bakerst i rettssalen, som forhindret ham fra å delta i saksgangen.

Som Craig Murray, en prominent WikiLeaks-samarbeidspartner uttalte, var det åpenbare formålet å intensivere den langvarige psykologiske torturen som Assange har vært utsatt for.

Murray bemerket at Assanges nedverdigende behandling etterfulgte innmeldte dokumenter til domstolen som advarte for at han var i fare for å begå selvmord. Murray skrev: «Jeg tror at denne typen Hannibal Lecter-innesperring av Assange, som er en intellektuell datanerd, en innesperring det ikke er noe rasjonelt grunnlag for i det hele tatt, er et bevisst forsøk på å drive Julian til selvmord.»