«Løslatelse av Julian Assange og Chelsea Manning er opp til oss»

Demonstrasjoner i Australia og på New Zealand med krav om frihet for WikiLeaks-grunnlegger og amerikansk varsler

Av våre reportere
25 February 2020

Arbeidere og pensjonister, så vel som ungdom og studenter som deltok på Socialist Equality Partys protestmøte i den vestlige Sydney-forstaden Parramatta på lørdag svarte kraftfullt på talernes oppfordringer om å utdype deres engasjement i kampen for å forsvare WikiLeaks-grunnleggeren Julian Assange og den amerikanske varsleren Chelsea Manning.

Noen av deltakerne på SEPs proteststevne i Parramatta

Parramatta-stevnet, som hadde deltakelse fra anslagsvis 120 personer – og som nå har blitt sett av over 4 000 via online-streaming – ble fulgt opp neste dag av et SEP-stevne utenfor State Library of Victoria og en marsj gjennom byen Melbourne. Søndag ble det også holdt en demonstrasjon i New Zealands hovedstad Wellington, organisert av Socialist Equality Group der.

Rapporter om arrangementene i Melbourne og Wellington blir publisert av WSWS de kommende dagene.

I Parramatta lyttet publikum, overveiende fra arbeiderklassen, intenst – noen av dem på sitt første møte til forsvar for Assange, og andre som hadde reist hundrevis av kilometer – mens talerne forklarte om den globale, USA-ledede konspirasjonen og forfølgelsen av WikiLeaks-grunnleggeren og den amerikanske varsleren. Foredragsholderne adresserte publikum fra trappa til rådhuset og ble ofte avbrutt av applaus under den live-streamede begivenheten. Den varme og seriøse responsen er en refleksjon av den voksende internasjonale støtten for Assange og Manning, og en dypere politisk forståelse og besluttsomhet for å slåss, fra viktige sjikt av studenter, arbeidere og ungdom.

Stevnet fikk hilsener fra den nylig etablerte støttegruppa Darwin Northern Territory Assange Action Group, som på fredag hadde protestert utenfor parlamentet i provinsen Northern Territory. Gruppa hilste til WikiLeaks-grunnleggeren, og erklærte: «Takk, Mr. Assange, for at du snakket for oss, folket. Nå er det vår tur til å tale på dine vegne! Med protester som nå blir holdt over hele verden står vi sammen, forente for sannheten, for rettferdighet og for frihet.»

John Davis

IYSSE-medlem John Davis [International Youth and Students for Social Equality] fortalte de som var samlet for demonstrasjonen at Assange og Manning var ofre for ei ondsinnet, ti-år-lang politisk heksejakt. Han gjennomgikk den brutale og pågående fengslingen av Manning og hennes fryktløse nekting av å kapitulere for Washingtons juridiske utpressing.

Davis sa: «Assanges og Mannings handlinger blir helt korrekt vurdert av millioner over hele verden som heroiske, selv om de blir ansett som kriminelle av det amerikanske statsapparatet og deres allierte.»

Margaret «Mags» Richardson, som er sertifisert sykepleier og grunnleggende medlem av støttegruppa Alice Springs Action Group for Julian Assange, forklarte hvordan hun ble påvirket av å se Assanges voldelige arrestering og utvisning fra den ekvadorianske ambassaden i London. Opprørt over hans forfølgelse fant Richardson frem til SEP på internett, tok fly fra Alice Springs til Sydney for å delta på proteststevnet i juni 2019, og der-og-da arrangerte hun sammen med SEP-medlemmer et offentlig møte i Alice Springs for november. Ut fra erfaringene med dette møtet etablerte hun deretter ei «aksjonsgruppe» for Assange.

Margaret Richardson

Hun fortalte deltakerne: «Vi bygger en bevissthet [i Alice Springs] og vi snakker med folk om Assanges situasjon, og om de egentlige årsakene bak hans forfølgelse. Selv om tallene er små til å begynne med, spiller det liten rolle, fordi du bygger en bevissthet blant vanlige mennesker, som er den eneste veien videre, og du gjør dette med vissheten om at det er ei åpenbar grunnplanbølge av støtte internasjonalt ...»

«At vi har opprettet ei Assange-aksjonsgruppe i Alice Springs, bare noen få kilometer fra den amerikanske Pine Gap-spionbasen, er et kraftfullt budskap til USA og deres korrupte og ulovlige forsøk på å få utlevert Assange, og til den australske regjeringen som tillater dette å skje.»

Richardson forklarte at gruppa hadde begjært at byrådet i Alice Springs måtte vedta en resolusjon i opposisjon mot amerikansk utlevering av Assange. Da deres begjæring ble presentert for et byrådsmøte i forrige måned forlot en delegat salen, og en annen motsatte seg enhver debatt om anliggendet, der han hevdet at det var i «konflikt med lokalsamfunnet» og «den veldig store amerikanske kontingenten» i Alice Springs.

«Med andre ord, ikke gjør noe for å forstyrre den amerikanske regjeringen. Det var et politisk mikrokosmos av hva som foregår i det australske parlamentet ... Vårt initiativ var veldig avslørende og peker på australske regjeringers holdninger – Liberal så vel som Labor – til Assange, og hvorfor de har kastet ham til Washington-ulvene,» sa hun.

Richardson bemerket den uadskillelige forbindelsen mellom forsvaret for Assange og alle andre grunnleggende rettigheter: «Jeg har vært en ivrig miljøforkjemper i mange år av mitt liv, men Assanges situasjon understøtter alt av det. Vi vil ikke ha noen stemme om noe miljøanliggende, eller noe annet saksanliggende, om vi ikke har ærlig informasjon og ytringsfrihet ...»

«Du kan ikke stole på de parlamentariske undolatene [‘pollies’] fordi de støtter USA-Australia militæralliansen og Washingtons store krigsmaskin. Løslatelsen av Julian Assange og Chelsea Manning er opp til oss, folket, som må danne grasrotorganisasjoner og utvikle en massebevegelse nedenfra.»

Lissa Johnson

Lissa Johnson, som er klinisk psykolog og et ledende medlem av initiativet Doctors4Assange, fortalte de som var samlet for demonstrasjonen at hun begynte å skrive om psykologien bak Assanges forfølgelse etter å ha deltatt på et SEP-stevne i Sydney i juni 2018.

I en skremmende opplisting gjennomgikk hun den mediale og psykologiske krigen som har vært ført mot WikiLeaks-grunnleggeren, og hvordan denne kampanjen – medregnet hans langstrakte isolering i den ekvadorianske ambassaden, og hans tortur-baserte fengsling i Belmarsh Prison – ødelegger hans fysiske og mentale helse. Hun sa at Assange er offer for statssponsede medisinske overgrep «begått av politiske årsaker», og for å «tilrettelegge for den politiske utlevering av en journalist».

Johnson fortalte om arbeidet utført av initiativet Doctors4Assange, som har sendt brev til den britiske innenriksministeren og til utenriksministeren, der de ber om Assanges overføring til et relevant sykehus, sammen med likelydende brev til Australias statsminister, utenriksminister, og til Labor Party-opposisjonslederen Anthony Albanese.

Johnson bemerket at alle brevene har blitt ignorert, og hun rettet oppmerksomhet til det siste brevet forfattet av Doctors4Assange, som ble publisert [engelsk tekst] i det medisinske tidsskriftet Lancet.

Hun fortalte publikum: «Psykologi har blitt anvendt og misbrukt for å påføre politisk motiverte svertekampanjer og psykologisk tortur. Loven har blitt anvendt og misbrukt for å påføre politisk motivert forfølgelse. Og journalistikk har blitt anvendt og misbrukt for å dekke over for alt av det.»

«Det er dette siste misbruket som er det farligste, fordi ekte gravejournalistikk, den typen som eksponerer de mektiges forbrytelser, som Julian Assanges journalistikk, er den som beskytter oss mot alle andre maktmisbruk.»

«Når ekte gravejournalistikk blir trampet vekk, som den vil bli dersom Julian Assange blir utlevert, og journalistikk dermed kriminaliseres, vil vi være prisgitt en usjekket makts nåde ... Og om psykologifaget vet noe om makt, så er det at den ukontrollerte makten og den ukontrollert mishandlingen, den vil eskalere. Det er nå denne slags verden vi er i ferd med å tre inn i.»

«De mektige forfølger ikke og bringer journalister til taushet med mindre de vil slippe unna med mord ... Dersom Julian Assange blir utlevert, da vil vi ha sluppet tyranniet løs.»

Den siste foredragsholderen var James Cogan, medlem av SEPs nasjonalkomité, som har spilt en ledende rolle i Socialist Equality Partys forsvar av WikiLeaks-utgiveren og den amerikanske varsleren. Cogan sa at Assange og Manning var klassekrigsfanger, og ofre for det generaliserte og eskalerende statsovergrepet mot arbeiderklassens grunnleggende demokratiske og sosiale rettigheter. Han advarte for at den økende internasjonale støtten fra arbeidere og ungdommer hadde tvunget noen politikere, og forskjellige tidligere tause organisasjoner, til å ytre seg.

James Cogan

Han understreket at det ikke måtte være noen illusjoner om den australske statsministeren Morrison, eller Labor Party-opposisjonen, og heller ikke om den britiske regjeringen eller Trump-administrasjonen. Moralske appeller til disse kreftene ville ikke forårsake noen «transformasjon over natta».

«Besluttsomheten til Trump-administrasjonen og dens allierte i de britiske og australske styringsklassene for å få styrt Assange rett i fengsel, skyldes at amerikansk imperialisme og dens allierte konspirerer for å begå enda større krigsforbrytelser enn de som ble eksponert av Manning og WikiLeaks, for et tiår siden ...»

«Utviskingen av demokratiske rettigheter og forberedelsene til politistatsstyre er del av forberedelsene til å undertrykke massemotstand mot krig – enten det er krig mot Iran, eller krig mot atomvåpenmakter som Russland og Kina,» sa han.

Taleren pekte på forrige ukes rettsgodkjenning av Australias føderale politis (AFP) raid sist juni mot statskringkastingforetaket Australian Broadcasting Corporation (ABC), der domstolen besluttet at nasjonale sikkerhetshensyn «trumfer allmenhetens interesse for en fri informasjonsflyt».

Cogan sa at dette betyr at «alle medier som publiserer varslerbevis for australske krigsforbrytelser eller etterretningsoperasjoner, eller for hvor tett det amerikansk-australske militære samarbeidet har blitt, vil bli mål for politiets etterforskning, raid og siktelser.»

Han bemerket også at Morrison-regjeringen, med full støtte fra Labor Party og partilederen Anthony Albanese, har kunngjort at ytterligere $ 1,1 milliarder vil bli brukt på å oppgradere luftvåpenbasen i Tindal, i den austalske provinsen Northern Territory.

Foredragsholderen fortsatt med å berette at denne utviklingen er i forberedelser for krig. «Påfølgende Labor- og Koalisjonsregjeringers fiendtlighet overfor Assange stammer direkte fra deres felles forpliktelser til denne militæralliansen mellom USA og Australia, og deres innordning med de amerikanske forberedelsene til en katastrofal militær konfrontasjon med Kina. De dominerende delene av australsk finans og big business er knyttet til Wall Street med tusen tråder.»

Cogan konkluderte med å forsikre alle de fremmøtte om at SEP vil intensivere kampen for løslatelsen av Assange og Manning, og han appellerte for at arbeidere og ungdommer over hele Australia måtte følge eksemplet satt av Alice Springs-aksjongruppa og danne lignende komitéer.

Videoen av stevnet kan sees her [teksting på engelsk kan velges]:

Mange ble igjen etter møtet for å diskutere videre de anliggender som ble tatt opp, for å gi intervjuer eller legge igjen deres kontaktinformasjoner, og handle litteratur og «Free Assange»-t-skjorter, og for å donere.

Detaljer om kommende SEP-stevner:

Brisbane
Lørdag 29. februar, kl. 14:00
Reddacliff Place, Brisbane
(hjørnet av Queen og George Street)