Hessen, Tyskland: Høyreorientert ekstremistpropaganda på statsbekostning

Av Peter Schwarz
25 February 2020

Kort før det høyreorienterte ekstremistiske terroristangrepet i Hanau den 19. februar sendte Hessens Landesregierung ut plakater til alle delstatens skoler, der motstandere av fascisme og kapitalisme i klare ordelag ble svertet som «venstreekstremister».

Plakatserien, benevnt «Opplyst i stedet for autonom» [‘Aufgeklärt statt autonom’], rettet mot skoleelever på 9. og 10. klassetrinn, kunne ha vært designet på partihovedkvarteret til ytrehøyrepartiet Alternative für Deutschland (AfD). Den er tvers igjennom et makkverk av antikommunistisk propaganda. Den viser hvordan de etablerte partiene systematisk skaper et politisk klima for å styrke AfD og oppildne høyreorienterte ekstremistiske voldsutøvere. Underliggende er at uansett hvor mange som blir myrdet av fascister: «Fienden er til venstre!»

Av de ti plakatene som utgjør serien, med forehavende å utdanne elever om «ekstremisme», er åtte utelukkende viet «venstreorientert ekstremisme». Temaene spenner fra antifascisme, antikapitalisme og antiimperialisme, til antiglobalisering, anarki og autonome strømninger, og ut sosialisme.

Som eksempel på angivelig «venstreorientert ekstremisme» siterer plakat nummer 9 («Antikapitalisme og venstreekstremisme») uttalelsen at kapitalisme er ansvarlig «for fattigdom og sult, for sosial ulikhet og utbytting, for miljøødeleggelse og krig».

«Venstreorientert ekstremisme» er også representert av kravet om å «overvinne kapitalismen, nasjonalisere bankene, forsikringsselskaper og media, radikalt omfordele inntekter og formuer fra toppen og ned til bunnen, eller fra rik til fattig» og «avskaffelse av privateiendom», står det på plakaten. Det står: «En så radikal omveltning av eiendomsrelasjoner ville bryte med das Grundgesetz», benevnelsen på den tyske konstitusjonen.

Plakat nummer 8 («Antifascisme») fordømmer «venstreorientert ekstremistisk antifascisme», som den identifiserer med slagordet «Bak fascismen står kapitalen – kampen for frigjøring er internasjonal». Følgelig er bare en «demokratisk antifascisme» tillatt, som ikke stiller spørsmål ved den rådende kapitalistiske sosiale orden.

Videre står det: «Venstreorienterte ekstremister har deres egen oppfatning om hva og hvem som er fascistisk. ... For dem er fascisme en ekstrem form av kapitalismen. For dem er antifascisme ikke bare handling mot ‘nazister’, men også kampen mot den demokratiske konstitusjonelle staten og kapitalismen...» Antifascismen tjener de «venstreorienterte ekstremistene» som berettigelse for aksjoner mot «andre partier og deres politikere», mot «forskere og akademikere som kommer til resultater som ikke passer inn i det venstreekstreme verdensbildet», osv.

Serien fortsetter i denne stilen. For virkelig å understreke antikommunismen blir sosialisme gjennomgående likestilt med stalinisme. Enhver kritikk av kapitalisme, det være seg konsekvensene av globalisering, av sosial ulikhet, krig og høyreorientert vold, er synonymt med «venstreorientert ekstremisme».

Etter at mange lærere klaget på plakatserien til fagforeningen for utdanning og vitenskap (GEW) [Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft], ga GEW de to ekspertene didaktikkprofessor Martina Tschirner fra Goethe Universitetet og videregåendelærer dr. Christoph Bauer i oppdrag å produsere en vitenskapelig vurderingsrapport. Resultatet var knusende.

«Materialet som skulle evalueres – ‘Opplyst i stedet for autonom’ – viser seg tydelig å være akademisk, pedagogisk og didaktisk uholdbart,» heter det i den 22-sider-lange ekspertrapporten. «Det er ingen spor av kritisk refleksjon, uavhengig skjønn eller akademisk orientering.» De to ekspertene konkluderer samstemt: «Det er vår formening at materialet umiddelbart bør fjernes fra skolene.»

I sentrum for ekspertenes kritikk står ekstremismebegrepet som presenteres av plakatserien, som er overtatt direkte fra Verfassungsschutz (BfV) [Bundesamt für Verfassungsschutz] – Det føderale kontoret for beskyttelse av forfatningen, benevnelsen for den hemmelige innenriksetterretningen. «Tekstene og plakatenes utforming ligger så nært opp til Verfassungsschutz-publikasjonene at man er tilbøyelig til å kalle plakatserien for en didaktisk illustrert BfV-rapport,» skriver Tschirner og Bauer. «Sosialistiske ideer om et egalitært (likeberettiget) samfunn blir likestilt med forestillinger som er entydig rasistiske og som glorifiserer nasjonalsosialismen [nazismen].»

Dette stemmer. Plakattekstene er til dels hentet nesten ordrett fra 2017-rapporten fra Verfassungsschutz, som daværende BfV-president Hans-Georg Maaßen var ansvarlig for. Maaßen måtte senere trekke seg fordi han forsvarte et høyreekstremt opptog i Chemnitz. Siden den gang har han som gallionsfigur for kristelig-demokratenes såkalte «Verdi-union» åpent promotert politikken til AfD.

Verfassungsschutz’ 2017-rapport førte for første gang opp Sozialistische Gleichheitspartei (SGP) [Sosialistisk Likhetsparti] som et «venstreorientert ekstremistisk parti» og som en «gjenstand for overvåkning», og dét utelukkende på grunn av SGPs sosialistiske politikk. Ifølge den hemmelige etterretningens begrunnelse er partiets agitasjon rettet «mot den eksisterende stat og sosiale orden, som generelt nedverdiges som ‘kapitalisme’, den er rettet mot EU [Den europeiske union], mot påstått nasjonalisme, imperialisme og militarisme». Verfassungsschutz beskylder ikke SGP for noe lovbrudd.

På et annet punkt fordømte Verfassungsschutz som «venstreorientert ekstremisme» oppfatningen at «kapitalisme» er ansvarlig for «alle sosiale og politiske misbehag som sosial urettferdighet, ‘ødeleggelsen’ av sosial boligpolitikk, kriger, høyreorientert ekstremisme og rasisme, så vel som miljøkatastrofer».

I august 2018 advarte SGP for at beslutningen om å angripe partiet var fattet på de høyeste regjeringsnivå. Den føderale [‘GroKo’] storkoalisjonsregjeringen av kristelig-demokratene (CDU/CSU) og sosialdemokratene (SPD) har reagert på voksende motstand mot deres høyreorienterte politikk ved å styrke ekstreme høyreorienterte krefter: «Angrepet fra Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) ... er rettet mot SGP, men målretter enhver som slåss mot sosial ulikhet, militarisme og undertrykking, og som tar til orde for et sosialistisk perspektiv,» advarte SGP.

Hanau-drapene, det siste i ei lang rekke fascistiske terroristangrep, har bekreftet denne advarselen. Fem-og-sytti år etter Hitlers død løfter fascister i Tyskland igjen sine hoder – ikke fordi de har massestøtte, men fordi de blir oppmuntret og støttet av staten og de etablerte partiene.

Koalisjonen i Bundesland Hessen, av CDU og miljøpartiet Die Grünen [De Grønne] som danner delstatens Landesregierung og har felles flertall i delstatens Landestag [den lovgivende forsamling], er ansvarlig for plakatserien «Opplyst i stedet for autonom». Propagandaen er finansiert av Tysklands føderale innenriksdepartement og distribuert av Hessens kompetansesenter mot ekstremisme (HKE) [Hessische Kompetenzzentrum gengen Extremismus]. I HKEs styringsgruppe er fire av Hessens departementer representert – de CDU-ledede departementene for innenriks, kultur og justis, og det Grünen-ledede sosialdepartementet – såvel som Hessens [BfV-avdeling] Landesamt für Verfassungsschutz (LfV), Hessens Landeskriminalamt (LKA) [delstatens avdeling av Tysklands føderale kriminalpoliti Bundeskriminalamt (BKA)] og Hessens politiske utdanningssenter [Landeszentrale für politische Bildung].

CDUs partiavdeling i Hessen har en lang og høyrebelastet fortid. Alexander Gauland hadde ledende stillinger i Hessen-CDU i 40 år før han i 2013 grunnla AfD og ble partiets leder. Volker Bouffier (CDU), Hessens nåværende ministerpresident, dekket i sin tidligere embetsfunksjon som delstatens innenriksminister over Verfassungsschutz’ forvikling i drapsserien utført av den nynazistiske Nasjonalsosialistiske undergrunn (NSU), og besørger idag at de relevante mappene, som også kunne gitt informasjon om drapet på Kassels distriktspresident Walter Lübcke (CDU), holdes under lås og lukke [o. anm.: lovfestet for 40 år frem i tid].

Die Grünen, som har vært CDUs koalisjonspartnere i Hessen i seks år, har ingen problemer med å støtte en politikk som har gitt AfD et løft, og som fører til rasistisk terror som i Hanau. Die Grünen er også et høyreorientert borgerlige parti, som i møte med tiltakende misnøye og opposisjon satser på styrkingen av statsundertrykking og militarisme.