Elevers klimaendringsprotester over hele Storbritannia

«Regjeringer setter profitt foran mennesker»

Av våre reportere
18 February 2020

Som markering av den første årsdagen for klimaendringsprotester i Storbritannia, tok ungdommen sist fredag igjen til gatene, i store og små byer over hele landet, sammen med tilsvarende protester over hele kloden.

Tusenvis deltok i mer en 100 demonstrasjoner i Storbritannia. Over hele verden ble det holdt anslagsvis 3 000 protester i rundt regnet 150 land.

En seksjon av protesten på St. Peter’s Square i Manchester

På Londons Parliament Square protesterte skoleelever og universitetsstudenter mot mangelen på regjeringshandlinger for å snu klimakatastrofen. Noen bar bannere som erklærte: «Roser er røde, fioler er blå, jorda vår brenner, og snart vil vi óg», og «Planeten over Profitter».

Protester ble holdt på kryss-og-tvers av landet, deriblant i Skottlands største by Glasgow. I Aberdeen iscenesatte studenter en «die-in» utenfor universitetsbiblioteket.

I sør-vest av landet var det demonstrasjoner i Plymouth og Bristol, så vel som i mindre byer som Bideford og Barnstaple. I Stroud førte protesten til forsinkelser på den travle motorveien A419.

I Cambridge kledde de som protesterte seg i rødt og oransje, for å symbolisere de australske brannene, der de hørte på musikk og taler utenfor King’s College. Hundrevis demonstrerte i Oxford.

I Yorkshire stengte klimaendringsprotesten i Leeds ned flere gjennomfartsveier der mer enn 300, derav mange skoleelever, marsjerte gjennom bysentrum. Et lignende antall samlet seg i Sheffield.

Miljøvernorganisasjoner som Friends of the Earth, Greenpeace og Extinction Rebellion, så vel som Green Party, var til stede på mange av demonstrasjonene. Ei håndfull fagforeningsbannere kunne også sees.

Noen av plakatene under protesten

Disse organisasjonene, med en tilstedeværelse under demonstrasjonene som har vokst, tar sikte på å avlede de unge deltakernes genuine bekymringer ned blindgata av en enkeltsaksprotest, og det å legge «press» på de rådende makter i Storbritannia. Dette pro-kapitalistiske og nasjonalistiske perspektivet er rettet inn mot å få avledet unge menneskers voksende forståelse for at klimaendringer stammer fra foretakselitens aktiviteter og krever en global respons.

På fredagens protester forklarte Socialist Equality Party-kampanjeførere at disse sentimentene bare kan bli brakt videre gjennom en vending til arbeiderklassen, som trer inn i store sosiale og politiske kamper på en global skala. Et sosialistisk og internasjonalt program, rettet inn mot å omorganisere verdenssamfunnet for å imøtekomme menneskers behov, og ikke privat profitt, er den eneste måten å løse den tiltakende økologiske katastrofen.

I Sheffield snakket reportere fra World Socialist Web Site med Harris, en skoleelev i niende, som sa at grunnen til at regjeringene ikke hadde lyttet til tidligere stevner var «ren grådighet, fordi de setter profitt foran mennesker, som er kapitalismens natur. De bryr seg f**k om våre stemmer, de bryr seg bare om penger og big business. Så de kan leve bra, mens arbeidsfolk må lide.»

Harris

Harris sa at den enorme veksten av sosial ulikhet var «helt forferdelig, og det er ytterligere en grunn til at jeg har kommet til protesten. Som følge av klimaendringer, og massemigrasjoner, vil det bli ytterligere klasseskiller, når folk migrerer på jakt etter det de kaller den ‘første-verdens’ land. Immigranter blir allerede angrepet. Det er avskyelig. Og angrepene kommer bare til å bli verre, etter hvert som flere kommer, som resultat av massemigrasjon.

«Kapitalismen tvinger folk i Afrika til å jobbe for mindre enn én pence dagen. Det er barn i Kina som må drikke vann som er 2 400 ganger over WHOs anbefalte grenseverdi for blyforurensning, på grunn av e-avfall generert av kapitalistfabrikker. Jeg er helt sikker på at folk ikke vil ha det sånn. Dersom folket hadde kontroll over business, er jeg sikker på at vi kunne ha gjort det mer etisk og også ha oppfylt våre krav.»

Harris sa at han «definitivt foretrekker sosialisme fremfor kapitalisme», fordi «selskapene ikke ville eies av privateiere, og ville bli kontrollert av folket, gjennom innbyggernes forsamlinger. Det er mye mer demokratisk. Dersom selskapene var eid av folket, ville det gi alle en mye mer lik sjanse til å tjene penger og få sine stemmer hørt.»

WSWS-reportere spurte Harris om den fengslede WikiLeaks-utgiveren Julian Assange, som er gjenstand for britiske rettshøringer fra den 24. februar, for hans utlevering til USA. Harris var opprinnelig, som mange unge, uvitende om Assanges utsatte situasjon. Da våre korrespondenter forklarte at han blir forfulgt for å ha eksponert USAs krigsforbrytelser og globale diplomatiske intriger, uttalte skoleeleven imidlertid at det var «helt motbydelig. Vi har rett til informasjonsfrihet. Bare det å bli satt i fengsel for å ha din egen oppfatning, er som det Hitler gjorde mot kommunistene under nazitiden, han drepte dem eller han låste dem vekk. Går vi tilbake til de tidene? Jeg trodde vi hadde lært av dét.»

Jess (venstre) sammen med en annen protesterende

Jess, som nylig er uteksaminert fra universitet i økologi og bevaringsbiologi, sa at det haster med tiltak mot klimaendringer. «Regjeringen gjør ikke nok. Vi prøver å få våre stemmer hørt, for i siste instans er det vår fremtid det angår. Kanskje får vi ingen fremtid.»

Hennes universitetsgrad hadde et stort fokus på klimaendringer og gransket politikken i det hele. Hun hadde trukket den konklusjon at «dette ikke er ett lands problem, dette er et globalt anliggende. Oljeindustrien er veldig lukrativ. Den vil de ikke gi slipp på.»

Ungdomsskoleeleven Sienna sa at klimaendringer påvirker alles fremtid: «Vi er unge, og det er bare noen få år til for å takle det på. Ikke mye har blitt gjort av de store organisasjonene. Det er hovedsakelig pengespørsmål som er årsak til at regjeringer egentlig ikke gjør noe. De representerer definitivt big business

«Jeg er ikke noen stor tilhenger av noen av partiene. Det er veldig få politikere som vil handle mot det, fordi pengene er veldig viktige for dem.»

Jamie, en medisinstudent på andre året, sa at klimaendringer skaper mange helseproblemer, «og det er grunnen til at medisinstudenter også bør merke seg klimakrisen».

Jamie

«Det kan for øyeblikket kanskje ikke virke som så mye, men det vil snart bli fullstendig irreversibelt. Det er sannsynligvis av de største saker vi har konfrontert siden verdenskrigene.»

«Det er langt flere dødsfall på grunn av utmattelse av varme, diarésykdommer i Afrika og Asia, steder som allerede har ganske høye dødsrater av sånne ting. Men de tiltar når temperaturen stiger og gir bedre betingelser for alle mikroorganismene som forårsaker disse tingene. Alle de sykdommene vi trodde at vi var i ferd med å få grep på, de skyter alle i været igjen. Malaria er definitivt på vei opp.»

Jamie var enig i at systemet med rivaliserende nasjoner står i veien for et globalt svar på trusler som klimaendringer, og også den nåværende coronaviruskrisen. Han kommenterte på epidemien, og sa: «Den startet først i Kina, men resten av verden viste den ikke oppmerksomhet før den begynte å spre seg over hele kloden. Det er bare helt latterlig. Når noe begynner å bli så stort i ett land, da må alle umiddelbart treffe tiltak for å få stoppet den videre spredningen.»

«Det er ikke den kinesiske regjeringens skyld. Dersom de ikke har infrastrukturen på plass for å kontrollere spredningen av sykdommer som denne, da bør andre land bistå dem. USA og Storbritannia burde ha sendt dem bistand for å forhindre at en epidemi blir til en pandemi.»

«Men, det har ikke skjedd fordi verdens regjeringer alle ønsker makt for seg selv, så de er ikke innstilt på å dele og bistå andre, spesielt ikke stormakter som USA og Storbritannia.»

«Regjeringer burde være for folket, ikke for big business. I stedet for å hjelpe folk hjelper de bare seg selv.»

I Manchester snakket WSWS-reportere med Emmanuel, en 21 år gammel musikkstudent, som sa: «Vi trenger endring, og den vil ikke komme fra regjeringen.»

Emmanuel

«Foretakenes interesser ligger ikke i miljøet, men hvis du uttrykker det enkelt, i pengene. Min søster fortalte at Kina investerer milliarder i alternativer til fossilt brensel, men at oljeselskapene utraderer det. Som enkeltpersoner må vi gjøre vårt beste. Solidaritet er bra. Vi kan bli veganere, vi kan slutte å fly, men det må egentlig bli en ovenfra-og-ned ting.»

Mark, en kunstner fra nærliggende Liverpool, sa til WSWS: «Det er en reell angst hos ungdommene og de voksne over fremtiden. Du kan sitte hjemme og bli opprørt og bare tenke på undergang, men denne protesten viser det positive i at alle kommer sammen. Det som må til er at de som tar beslutningene begynner å lytte.»

«Hva angår politikken og valgene, så stemmer du på den ene siden og så stemmer du på den andre siden, men det er den samme dukkemesteren som trekker i trådene. Jeg er ett hundre prosent enig i at folket på grunnplanet må ta rikdommen ut av minoritetens hender. Fagforeningene er de som tar imot bestikkelsene. Vi må se i en annen retning.»

«Mitt svar på klimaendringer, vel måtte være en regelrett revolusjon, og ikke gjennom parlamentet.»