IYSSE-talsmann melder administrativ klage mot den høyreradikale professoren Baberowski

Av Sven Wurm
10 February 2020

Med følgende brev til administrasjonsledelsen ved Humboldt Universitet i Berlin meldte Sven Wurm, talsmann for HU-universitetsgruppa International Youth and Students for Social Equality (IYSSE), en administrativ klage mot professor Jörg Baberowski for hans fysiske angrep ham. Baberowski hadde revet ned IYSSE valgplakater for StuPa-valget [studentparlamentet] og angrep deretter Wurm fordi han dokumenterte forbrytelsen. En video av gjerningen ses her.

Sehr geehrte Frau Kunst,

sehr geehrter Herr Kronthaler,

sehr geehrter Herr Keller,

som medlem av studentparlamentet og student i historie ved Humboldt Universitet vil jeg informere dere om at professor Jörg Baberowski forleden torsdag fysisk angrep meg og rev ned og ødela IYSSE-plakatene for årets StuPa-valg. Jeg melder med dette en administrativ klage mot professor Baberowski.

Hendelsen er spilt inn på video. På videoen ser man tydelig Baberowski komme inn i trappoppgangen til en sidefløy av HUs hovedbygning og allerede bar med seg mange ødelagte IYSSE-plakater. Han går til ei oppslagstavle der studenter henger opp plakater og meldinger og river ned ytterligere seks IYSSE-valgplakater derfra.

Da jeg så filmet Baberowski og spurte hvorfor han rev ned plakatene ble professoren voldelig. «Du filmer meg ikke,» ropte han til meg. Derpå angrep Baberowski meg og slo telefonen ut av hånda mi.

En medstudent stilte seg mellom meg og Baberowski og prøvde å roe ned professoren. «Skulle jeg slå deg i ansiktet?» truet Baberowski med hevet knyttneve. Jeg ba Baberowski om å innstille sitt angrep, hvorpå Baberowski repliserte: «Kom deg ut herfra nå, og det svint. Bare ett skritt videre, lille venn!» Baberowski forlot deretter raskt åstedet. Alt dette er dokumentert på en video (se https://youtu.be/QptQWEsR5Hk).

Professor Baberowski angrep meg fysisk for å forhindre et videoopptak av hans grove krenkelse av studentenes demokratiske rett til politisk aktivitet ved universitetet.

Baberowskis vandalisme, hans vulgære trusler og hans fysiske angrep representerer en alvorlig forhindring av IYSSEs valgkamp for studentparlament-valget. Våre plakater hadde over lengre tid systematisk blitt revet ned og vårt arbeid var forhindret. Nå viser det seg at Baberowski, som er ansatt ved universitetet, har vært direkte involvert i dette.

Baberowskys opptreden er ikke bare et angrep på de grunnleggende demokratiske rettighetene til studenter og på autonomien for studentenes selvforvaltning, den er også i flere henseender kriminell. I tillegg til materiell skade prøvde han ved fysisk forulemping og tvang å forhindre de studerende fra å promotere deres liste til StuPa-valget.

Baberowskys voldelige handlinger kan ikke tolereres, langt mindre berettiges av universitetet. Han må stilles til ansvar for sitt voldelige angrep.

Studenter har rett til å avholde sine valg og diskutere dem politisk, uten å bli truet og slått av universitetsansatte. Universitetet er forpliktet til å besørge studentene et trygt miljø uten intimidering og vold. Jeg ber dere derfor om å innlede disiplinærtiltak mot professor Baberowski.

Med vennlige hilsener

Sven Wurm