Tyskland: IYSSE igjen representert i Studentparlamentet ved Humboldt Universitet

Av våre reportere
6 February 2020

Universitetsgruppa til IYSSE [International Youth and Students for Social Equality] ved Humboldt Universitet (HU) i Berlin har igjen vunnet representasjon i Studentparlamentet (StuPa). Ifølge de foreløpige opptellingene fikk IYSSE 3,7 prosent oppslutning (90 stemmer) i årets valg, som ble avholdt den 29. og 30. januar, og vil være representert i det nye StuPa med to av gruppas tre kandidater (Sven Wurm og Helmut Wolff).

IYSSE er ungdoms- og studentorganisasjonen til Sozialistische Gleichheitspartei (SGP) [Sosialistisk Likhetsparti] og Den internasjonale komitéen av den fjerde internasjonale (ICFI) [International Committee of the Fourth International].

IYSSE har bare én StuPa-representasjon mindre enn ungdomsorganisasjonene til Venstrepartiet (SDS, Die Linke HU Berlin) og Det fridemokratiske partiet (FDP), som i likhet med alle partiene i Bundestag (det føderale parlamentet; Forbundsdagen) har betydelig større ressurser og kunne stille flere kandidater. Studentgruppa til De Grønne (Grünboldt) fikk 204 stemmer (5 representanter); Den kristelig-demokratiske unions RCDS fikk 216 stemmer (5 representanter); og de tyske sosialdemokratenes ungdomsparti Jusos, fikk 300 stemmer (7 representanter). Lista over uavhengige studenter (Lust) oppnådde 8 representanter med sine 305 stemmer (12,43 prosent); og Venstrelista (LiLi), fikk 7 representanter med sine 278 stemmer (11,33 prosent).

IYSSE holder antikrigmøte på begynnelsen av valgkampen ved Humboldt Universitet i Berlin

IYSSE-talsperson Sven Wurm, som personlig fikk 58 stemmer og med det kom på femteplass av de totalt mer enn 150 kandidatene, sa at IYSSEs fornyede inntreden i StuPa var en suksess. «Vi har nå vært representert i Studentparlamentet kontinuerlig siden 2015, og vi har etablert oss på campus som den krafen som konsekvent kjemper mot faren for krig og diktatur, og mot omdanningen av vårt universitet til et arnested for høyreorienterte og militaristiske ideologier. Det er internasjonalt kjent at den ekstremt høyreorienterte professoren Jörg Baberowski ved Humboldt Universitet bagatelliserer Hitler og nasjonalsosialismen (nazismen) og blir forsvart av universitetsledelsen.

Han la til: «Opposisjonen mot fascisme og krig er enorm. Vi diskuterte med studentene at spørsmålet om politisk perspektiv er avgjørende. Bare en internasjonal sosialistbevegelse av arbeiderklassen mot kapitalisme kan stoppe fremveksten av de ekstreme høyrekreftene og et fornyet tilbakefall til barbari. Det faktum at vi har fått mye støtte for dette perspektivet er desto viktigere fordi høyreekstreme krefter på HU-campus systematisk har sabotert vår kampanje, revet ned våre valgplakater og angrepet våre kandidater. Baberowski og hans forsvarere er åpenbart meget nervøse og sterkt bekymret for den voksende opposisjonen.»

Under valgkampen arrangerte IYSSE tre vellykkede arrangementer, som hadde deltakelse av rundt 200 studenter og arbeidere. Det første fant sted den 14. januar med WSWS’ Tyskland-redaktør Johannes Stern, under tittelen «Ingen krig mot Iran! For en internasjonal bevegelse mot kapitalisme og krig!» På det andre møtet, avholdt den 21. januar, talte Christoph Vandreier, nestleder i SGP og forfatter av boka Warum sind sie wieder da? [Hvorfor er de igjen tilbake?] – Historisk forfalskning, politisk konspirasjon og fascismens gjenkomst i Tyskland (tilgjengelig på tysk i print- og e-format, og på engelsk i print og e-format fra USA eller print fra Storbritannia). Vandreier foredro om spørsmålet om den ideologiske forberedelsen for krig og fascisme 75 år etter slutten av andre verdenskrig.

Avslutningsarrangementet, «De nye klassekampene og perspektivet for internasjonal sosialisme» var et spesielt høydepunkt. Alex Lantier, nasjonalsekretær for Parti de l’égalité socialiste (PES), den franske seksjonen av ICFI, og Joseph Kishore, nasjonalsekretær for Socialist Equality Party (SEP) i USA, deltok via live-video.

Kishore, som nylig var blitt nominert av SEP som partiets presidentkandidat i det amerikanske valget, oppsummerte betydningen av IYSSE-valgkampen ved Humboldt Universitet. Han sa det avgjørende spørsmålet er etableringen av et uavhengig politisk lederskap. Arbeidere og unge må ikke la seg «bli kapret inn bak den ene eller den andre fraksjonen av styringseliten». Han sa det ikke er noen progressiv tendens å finne blant kapitalistpartiene.

Han insisterte på at den nødvendige konklusjonen er «ikke å småfikse rundt kantene, med meningsløse reformer innenfor rammeverket av kapitalistisk politikk. Vi lever i en revolusjonær epoke, og arbeiderklassen krever revolusjonær politikk. Det må bygges en politisk bevegelse som er dypt forankret i fortidens historiske erfaringer, og som fra disse erfaringene har hentet de essensielle lærdommene som må informere nåtidens politikk. Ikke en ønsketenkningens politikk, med pragmatiske manøvrer, men en politikk basert på vitenskapen om perspektiv, på klasseanalyse, på marxisme.»

IYSSE-gruppa ved Humboldt Universitet takker alle sine velgere og støttespillere i en uttalelse på deres offisielle Facebook-side. «Vi vil bruke alle mulighetene i Studentparlamentet, på campus og videre forbi, til å kjempe for et sosialistisk perspektiv. Vår universitet er ikke et sted for høyreekstremisme, militarisme og forfalskningen av historie,» står det.

Enhver ung person som enda ikke er medlem av IYSSE og som ønsker å bli aktiv, kan registrere seg her og delta i kampen for en sosialistisk fremtid.